TIỂU LUẬN NGHỆ THUẬT QUÂN sự hồ CHÍ MINH, ĐỈNH CAO NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG QUÂN sự VIỆT NAM

tìm hiểu về nghệ thuật dùng người của Bác nên em chọn đề tài tiểu luận Phép dùng người của Hồ Chí Minh

tìm hiểu về nghệ thuật dùng người của Bác nên em chọn đề tài tiểu luận Phép dùng người của Hồ Chí Minh
... NGHỆ THUẬT DÙNG NGƯỜI Tư tưởng Hồ Chí Minh Cũng cần thiết việc nghiên cứu, tìm hiểu nghệ thuật dùng người Bác nên em chọn đề tài tiểu luận: Phép dùng người Hồ Chí Minh Tuy nhiên, ... NGUYỄN THÀNH LONG | 11510106448 NGHỆ THUẬT DÙNG NGƯỜI Tư tưởng Hồ Chí Minh Dùng người theo Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.1 “Vô luận việc người làm ra” Với Hồ Chí Minh, nhân dân, người không phương tiện nhà ... 11510106448 NGHỆ THUẬT DÙNG NGƯỜI Tư tưởng Hồ Chí Minh Ba là, phải nhìn vào thực chất người, thực tài, thực đức Bác nói: “Quần chúng quý mến người có tư cách đạo đức.” 2.12 Đăng thông báo tìm người tài...
 • 20
 • 804
 • 8

Đề tài tiểu luận Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Đề tài tiểu luận Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay
... thu tưởng Mác- Lênin vận dụng trải nghiệm mình, Hồ Chí Minh có qun niệm mẻ văn hóa giáo dục, phù hợp với “nội tạng” người Việt Nam ta Nội dụng tưởng Hồ Chí Minh văn hóa giáo dục Hồ Chí Minh ... DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình tưởng Hồ CHí Minh, nxb Chính Trị Quốc Gia, 2012 PGS.TS Nguyễn Mạnh ng, Tưởng Hồ Chí Minh Nhận thức vận dụng, nxb Pháp, ... tổng hợp kinh nghiệm Đảng ta, phân tích cách đắn đặc điểm nước ta VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NÀY TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO II a DỤC HIỆN NAY Thực trạng giáo dục Việt Nam Thành tựu Nhu cầu học tập...
 • 11
 • 954
 • 1

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam
... I: CƠ SỞ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH II- Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm khoa học cách mạng Việt Nam Hệ ... điểm cách mạng Việt Nam Đó : tưởng chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội; tưởng Nhà nước dân, dân, dân; tưởng chiến lược người; tưởng Đảng Cộng sản xây dựng Đảng với cách ... chiến lược cách mạng Việt Nam  Những tưởng đường lối đắn, sáng tạo theo tưởng Hồ Chí Minh đưa thông qua Hội nghị có ý nghĩa định chiều hướng phát triển cách mạng giải phóng dân tộc nước...
 • 28
 • 13,942
 • 39

TIỂU LUẬN: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức potx

TIỂU LUẬN: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức potx
... cập tưởng Hồ Chí Minh đạo đức tưởng đạo đức Người thống trị đạo đức, tưởng đạo đức hành vi đạo đức, đức tài, đạo đức cách mạng đạo đức đời thường tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh ... HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam, đồng thời kế thừa tưởng đạo đức phương Đông, tinh hoa đạo đức nhân loại ... gốc hình thành tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Chương 2: Nội dung tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Chương 3: Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đạo đức sinh viên Kết luận Tài liệu...
 • 16
 • 1,171
 • 1

tiểu luận nhóm môn tư tưởng hồ chí minh

tiểu luận nhóm môn tư tưởng hồ chí minh
... phát triển dân tộc tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta nhân dân ta đường thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng vững để Đảng ... định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh Vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh hoạt động Đảng" (4), với cách tảng tưởng kim nam cho hành động ... phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vô sản tưởng Hồ Chí Minh cổ vũ dân tộc mục tiêu cao Trong lòng nhân dân giới chủ tịch Hồ Chí Minh bất diệt tưởng Hồ Chí Minh đã, mãi chân lý sáng ngời, góp...
 • 20
 • 1,927
 • 2

Tiểu luận: Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.Vận dụng trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế hiện nay. potx

Tiểu luận: Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.Vận dụng trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế hiện nay. potx
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ BÀI THẢO LUẬN NHÓM  MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Chủ đề: Giá trị tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại.Vận dụng bối cảnh Việt Nam quốc ... I GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI Theo Hồ Chí Minh sức mạnh thời đại sức mạnh giai cấp vô sản giới, nhân dân lao động giới Phải dựa vào sức mạnh Dân ... Chí Minh hợp với lòng dân Quá trình nhận thức Hồ Chí Minh mối quan hệ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nội dung lớn tưởng Hồ Chí Minh Vì...
 • 10
 • 907
 • 5

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam doc

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam doc
... chin u trờn chin trng Nam; s on kt liờn minh chin u SV: Hoàng Văn Sơn CDHD12TH MSSV: 10009943 Lớp: Trng H Cụng Nghip TP H Chớ Minh - GVHD: Bùi Ngọc Hải ca nhõn dõn Vit Nam, Lo, Campuchia; s giỳp ... MSSV: 10009943 Lớp: Trng H Cụng Nghip TP H Chớ Minh - GVHD: Bùi Ngọc Hải ca cho cuc chin u trờn chin trng Nam; s on kt liờn minh chin u ca nhõn dõn Vit Nam, Lo, Cam-pu-chia; s giỳp ca cỏc nc xó ... H Chớ Minh lch s, di s lónh o ca éng, nhõn dõn ta ó lm nờn chin thng v i: Gii phúng hon ton Nam, thng nht t nc V mt nh nc, nhõn dõn c nc ó tham gia cuc tng tuyn c u tiờn bu Quc hi nc Vit Nam thng...
 • 28
 • 415
 • 1

tiểu luận tư tưởng nhân văn hồ chí minh

tiểu luận tư tưởng nhân văn hồ chí minh
... hệ cộng đồng xã hội Trong hệ thống tưởng Hồ Chí Minh, tưởng văn hóa chiếm vị trí quan trọng Nó chắt lọc, tổng hợp kết tinh giá trị văn hóa Việt Nam với văn hóa phương Đông Phương Tây, kết ... để khen Điều nói nhiều tưởng dùng người chủ tịch Hồ Chí Minh, biết dộng viên, khuyến khích người có tâm, có trí hành động cư xử mực III Kết luận Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh kết hợp giáo dục ... cách mạng Việt Nam “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” cô đúc tất tưởng phương pháp Hồ Chí Minh Đó chất cốt cách Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh Văn hóa thư viện” cán sinh viên trường đại học Kinh doanh...
 • 10
 • 249
 • 0

tiểu luận phân tích tư tưởng hồ chí minh thực tiễn trong nhà trường

tiểu luận phân tích tư tưởng hồ chí minh thực tiễn trong nhà trường
... nghĩa tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm tổng hòa phát triển biện chứng tưởng văn hóa truyền thống dân tộc, tinh hoa tưởng văn hóa phương Đông phương Tây với chủ nghĩa Mác- Lênin làm tảng, với thực ... hội tưởng Hồ Chí Minh ng tự Dựa tảng tưởng Bác, phát triển theo giai đoạn lịch sử Ví thời kháng chiến, lòng yêu nước thể rõ nét qua hình ảnh chiến sĩ cầm súng anh dũng chiến đấu chiến trường ... cho sinh hoạt ngày mặt ăn, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hóa” Trong hệ thống tưởng Hồ Chí Minh, tưởng văn hóa chiếm vị trí quan trọng Nó chắt lọc, tổng hợp kết tinh...
 • 9
 • 599
 • 0

Tiểu luận phân tích tư tưởng hồ chí minh trong thực tiễn nhà trường

Tiểu luận phân tích tư tưởng hồ chí minh trong thực tiễn nhà trường
... hiệu văn hóa Rất nhiều thứ nhìn giống nhau, xem xét kỹ lại có điểm riêng biệt Trong hệ thống tưởng Hồ Chí Minh, tưởng văn hóa chiếm vị trí quan trọng Nó chắt lọc, tổng hợp kết tinh giá trị ... đời sống đòi hỏi sinh tồn tưởng Hồ CHí Minh, văn hóa phạn hợp thành toàn đời sống xã hội từ nhận thức đó, Hồ Chí Minh : kiến thiết xã hội cần bốn lĩnh vực ( kinh tế-chính trị-văn hóa- xã hội) ... dung 1, Khái niệm “Văn hóa tưởng Hồ Chí Minh 2, Quan Điểm HCM Văn hóa văn nghệ 3, Nét đẹp văn hóa văn nghệ trường ĐH KDCN II, Nội Dung 1, Giới thiệu biểu văn hóa trường Đại học kinh doanh...
 • 10
 • 174
 • 0

tiểu luận phép dùng người của hồ chí minh

tiểu luận phép dùng người của hồ chí minh
... NGUYỄN THÀNH LONG | 11510106448 NGHỆ THUẬT DÙNG NGƯỜI Minh Dùng người theo Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.1 “Vô luận việc người làm ra” Với Hồ Chí Minh, nhân dân, người không phương tiện nhà trị mà ngược ... NGHỆ THUẬT DÙNG NGƯỜI Minh Cũng cần thiết việc nghiên cứu, tìm hiểu nghệ thuật dùng người Bác nên em chọn đề tài tiểu luận: Phép dùng người Hồ Chí Minh Tuy nhiên, với kiến thức ... ra”, Hồ Chí Minh kết luận: có cán tốt, việc xong muốn việc thành công thất bại, cán tốt 2.2 Dùng người lợi ích người Động thúc Hồ Chí Minh tiến hành nghiệp vĩ đại: giải phóng dân tộc, xã hội, người, ...
 • 20
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận đạo đức nhân văn hồ chí minhtiểu luận tấm gương đạo đức hồ chí minhtiểu luận tư tưởng đạo đức hồ chí minhbài tiểu luận mẫu môn tư tưởng hồ chí minhtiểu luận môn học tư tưởng hồ chí minhtiểu luận giá trị tư tưởng hồ chí minhbài tiểu luận mẫu về tư tưởng hồ chí minhtiểu luận triết học tư tưởng hồ chí minhtiểu luận ý nghĩa tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộctiểu luận vận dụng tư tưởng hồ chi minh về cán bộ trong công tác đánh giá cán bộ hiện naytiểu luận tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở việt namcách trình bày một bài tiểu luận triết học tư tưởng hồ chí minhbài tiểu luận vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong cán bộ và công tác đánh giá cán bộcuối năm 1944 đầu năm 1945 ông sáng tác bài hát tiến quân ca và được chủ tịch hồ chí minh đề nghị chọn làm quốc ca của nước việt nam tại kì họp đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hoàphân tích tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở việt namBài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNGBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtHướng dẫn học sinh nhận dạng và giải bài toán hỗn hợp trong hoá học 9MỘT số GIẢI PHÁP GIÁO dục đạo đức học SINH, NHẰM NÂNG CAO CÔNG tác đội TRONG TRƯỜNG THCSTuần 8. Nếu chúng mình có phép lạĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘITuần 9. Điều ước của vua Mi-đátde thi kinh tế đô thị k26 uehTin học lớp 6 học kỳ i năm học 2013 2014Vẽ hai đường thẳng song songHUONG DAN THIẾT kế BAI GIẢNG điện tửDown load quyết định CV i s 1271Down load CV i s 1270Giáo án tiếng anh 10 cơ bảnGiáo án tiếng anh 10Kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp 3”skkn “ phương pháp dạy học phần âm môn tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4g cho Mobifone Hà Nội (LV thạc sĩ)