Đề thi công pháp quốc tế

Đề thi công pháp quốc tế

Đề thi công pháp quốc tế
... quan hệ quốc tế coi phù hợp với Luật Quốc Tế trường hợp nào? Cơ sở pháp lý Điều ước quốc tế phát sinh hiệu lực pháp lý ràng buộc quốc gia hành vi nào? Tại sao? Khi ĐƯQT với pháp luật quốc gia ... định khác vấn đề áp dụng quy định nào? Tại sao? Lãnh thổ quốc gia bao gồm phận nào? Quốc gia có quyền lãnh thổ, sao? Quốc tịch có đặc điểm gì? Hiện nay, VN có chấp nhận tình trạng công dân VN đồng ... luật biển năm 1982 LHQ, vùng biển quốc gia ven biển có chủ quyền trọn vẹn nhất? Tại sao? Trong vùng tiếp giáp lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển quốc gia khác có quyền (ngắn gọn)...
 • 6
 • 250
 • 1

Trả lời bộ câu hỏi 36 câu Thi Công pháp quốc tế

Trả lời bộ câu hỏi 36 câu Thi Công pháp quốc tế
... chức quốc tế liên phủ + Hành vi pháp lý đơn phương quốc gia phân tích trường hợp miễn trách nhiệm pháp quốc tế * TNPL quốc tế: hậu pháp lý bất lợi mà chủ * có trường hợp miễn trách nhiệm pháp ... chuẩn, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế, qua loại bỏ sửa đổi nội dung ĐƯQT áp dụng ĐƯQT quốc gia * Pháp luật quốc tế công nhận quyền bảo lưu điều ước quốc tế quốc gia, nhiên truwd trường hợp ... + Căn hưởng quốc tịch: - Hưởng quốc tịch sinh - Hưởng quốc tịch gia nhập quốc tịch - hưởng quốc tịch trở lại quốc tịch - Hưởng quốc tịch lựa chọn quốc tịch - Hưởng quốc tịch thưởng quốc tịch,...
 • 73
 • 18,478
 • 642

Đề cương công pháp quốc tế

Đề cương công pháp quốc tế
... chức quốc tế - Các nghĩa vụ quốc tế (tương tự nghĩa vụ quốc tế quốc gia) 23 ĐỀ CƯƠNG CÔNG PHÁP QUỐC TẾ K55CLC - SOL - VNU Câu 26, 27: Vấn đề công nhận Luật quốc tế Khái niệm Công nhận luật quốc ... thổ 24 ĐỀ CƯƠNG CÔNG PHÁP QUỐC TẾ K55CLC - SOL - VNU => Trong quan hệ quốc tế, công nhận đặt có xuất quốc gia trường quốc tế Công nhận quốc gia công nhận chủ thể luật quốc tế 4.2 Công nhận ... phạm luật quốc tế độc lập việc thực thi luật - Các nghĩa vụ quốc tế (tương tự nghĩa vụ quốc tế quốc gia) 2.3 Tổ chức quốc tế liên phủ - Các quyền quốc tế bản: + Được kí kết điều ước quốc tế + Tiếp...
 • 108
 • 382
 • 1

Đề cương công pháp quốc tế

Đề cương công pháp quốc tế
... Phát triển hợp tác quốc tế lĩnh vực trị thúc đẩy biện pháp pháp điển hoá phát triển luật quốc tế theo hướng tiến bộ; Thúc đẩy hợp tác quốc tế lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế thực quyền người ... bảo hộ công dân, quan chức có thẩm quyền phải dựa sở pháp lý văn pháp luật quốc gia bảo hộ công dân điều ước quốc tế hữu quan bảo hộ công dân Cách thức bảo hộ:v Trong trình thực bảo hộ công dân, ... luật biển quốc tế: Quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ vùng lãnh hải, song không tuyệt đối nội thủy Nghĩa quyền quốc gia ven biển công nhận lãnh thổ (về lập pháp, hành pháp pháp) ,...
 • 26
 • 209
 • 0

Đề Thi Môn Công Pháp Quốc Tế

Đề Thi Môn Công Pháp Quốc Tế
... chủ thể công pháp quốc tế chủ thể tư pháp quốc tế? Đề 35: 1- Cách xác định đường sở theo Công ước luật biển 82 2- Phân tích cách chấp nhận thẩm quyền Tòa án công quốc tế Liên hợp quốc? Mấy ... thể công pháp quốc tế chủ thể tư pháp quốc tế? Khóa 32 KT-QT Đề 35: 1- Cách xác định đường sở theo Công ước luật biển 82 2- Phân tích cách chấp nhận thẩm quyền Tòa án công quốc tế Liên hợp quốc? ... chấp quốc tế 2- Gì liên quan đến Dẫn độ Chúc bạn may mắn môn >"< Thi xong môn tớ thấy trẻ tuổi Đề 30: Câu 1: Phân biệt Điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế Câu 2: Nguyên nhân, hậu pháp lí biện pháp...
 • 21
 • 9,508
 • 53

Trả lời câu 1-20 Bộ đề thi kết thúc học phần Công pháp quốc tế

Trả lời câu 1-20 Bộ đề thi kết thúc học phần Công pháp quốc tế
... hệ quốc tịch điều chỉnh hai hệ thống pháp luật quốc gia pháp luật quốc tế: Pháp luật quốc gia thường quy định vấn đề hưởng quốc tịch, thẩm quyền giải vấn đề quốc tịch,… Trong pháp luật quốc tế ... lực quan hệ quốc tế; + Không can thi p vào công việc nội quốc gia khác; + Hợp tác hữu nghị với quốc gia khác nhằm trì hòa bình, an ninh quốc tế; + Giải tranh chấp quốc tế phương pháp hòa bình;… ... thời để hoàn thi n mặt pháp lý chủ thể công nhận Cụ thể: + Thi t lập quan hệ ngoại giao quan hệ lãnh bên công nhận bên công nhận; + Ký kết điều ước quốc tế song phương bên công nhận bên công nhận;...
 • 30
 • 7,013
 • 286

11 đề thi môn công pháp quốc tế

11 đề thi môn công pháp quốc tế
... hội đồng Liên Hiệp quốc Trong trường hợp có mâu thuẫn điều ước quốc tế pháp luật quốc gia, luật quốc tế quy định:  phải ưu tiên áp dụng luật quốc tế quốc gia sử dụng luật quốc gia để biện hộ ... Điều ước Quốc tế tập quán quốc tế Sự thay đổi hoàn cảnh ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành Điều ước quốc tế phạm vi lãnh thổ quốc gia thành viên Đề số 05 Tại nguyên tắc pháp luật QT hình thành dựa ... (câu cô Mai Anh) 10 Nêu tên điều ước quốc tế? Đề số 03 Câu 1: Có tồn quan quyền lực tối cao việc xây dựng quy phạm luật quốc tế cưỡng chế thi hành luật quốc tế hay kô? Vì sao? (hình nội dung thế,...
 • 6
 • 253
 • 3

Đề cương chi tiết môn học Công pháp quốc tế

Đề cương chi tiết môn học Công pháp quốc tế
... tư pháp quốc tế Những điểm khác nội dung công pháp quốc tế pháp quốc tế trình bày giáo trình tư pháp quốc tế Ngoài thuật ngữ kể trên, có thuật ngữ sau đây:  Luật quốc tế chung  Luật quốc tế ... ước quốc tế quốc gia thứ ba  Điều ước quốc tế hết hiệu lực 2.8 Thực điều ước quốc tế  Giải thích điều ước quốc tế  Đăng kí công bố điều ước quốc tế  Thực điều ước quốc tế Tập quán quốc tế ... loại tranh chấp quốc tế chế giải tranh chấp quốc tế theo Công pháp quốc tế  Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm trách nhiệm pháp quốc tế, vấn đề truy cứu thực trách nhiệm pháp quốc tế Điều kiện...
 • 40
 • 2,382
 • 23

Đề tài: “Bài tập lớn môn Công pháp quốc tế” docx

Đề tài: “Bài tập lớn môn Công pháp quốc tế” docx
... nguyên tắc qui phạm pháp luật quốc tế, tập quán quốc tế pháp luật quốc gia điều ước quốc tế trọng tài mà bên kí kết có qui định khả viện dẫn luật quốc gia Giá trị pháp lí phán quan lớn, có giá trị ... Bài tập lớn học kỳ môn Công pháp quốc tế Thực tiễn áp dụng phương thức giải tranh chấp thông qua quan tài phán quốc tế từ trước đến cho thấy có loại quan tài phán tòa án quốc tế trọng tài quốc ... quan hệ quốc tế quan tài phán nơi “ chọn mặt gửi vàng” chủ thể luật quốc tế Nguy n Th Kim Cúc - 351823 11 Bài tập lớn học kỳ môn Công pháp quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1.Luật quốc tế...
 • 12
 • 1,454
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
... tư pháp quốc tế Những điểm khác nội dung công pháp quốc tế pháp quốc tế trình bày giáo trình tư pháp quốc tế Ngoài thuật ngữ kể trên, có thuật ngữ sau đây: • Luật quốc tế chung • Luật quốc tế ... ước quốc tế quốc gia thứ ba − Điều ước quốc tế hết hiệu lực 2.8 Thực điều ước quốc tế − Giải thích điều ước quốc tế − Đăng kí công bố điều ước quốc tế − Thực điều ước quốc tế 33.1 Tập quán quốc ... liên quan đến luật quốc tế + Thuật ngữ Luật quốc tế I Bentham 1784 + Thuật ngữ công pháp quốc tế Thông thường người ta sử dụng thuật ngữ luật quốc tế thuật ngữ công pháp quốc tế dùng để nhấn mạnh...
 • 31
 • 199
 • 1

Tài liệu ôn thi môn Công Pháp quốc tế

Tài liệu ôn thi môn Công Pháp quốc tế
... sử công pháp quốc tế? Trả lời: Khái niệm công pháp quốc tế: Công pháp quốc tế hệ thống nguyên tắc quy phạm pháp luật quốc gia chủ thể khác công pháp quốc tế thỏa thuận xây dựng nên bảo đảm thi ... tăchính sách quốc gia sinh hoạt quốc tế Cây 22: Hãy so sánh đặc điểm công pháp quốc tế pháp quốc tế Trả lời Giống nhau: - Công pháp quốc tế pháp quốc tế thuộc luật quốc tế - Chủ thể: quốc gia, ... pháp quốc tế điều ước quốc tế - Phương pháp: bình đẳng thỏa thuận thúc đẩy phát triển quan hệ Sự khác nhau: Tiêu chí Khái niệm Công pháp quốc tế pháp quốc tế Công pháp quốc tế hệ Tư pháp quốc...
 • 107
 • 357
 • 2

Bộ câu hỏi thi vấn đáp công pháp quốc tế HLU

Bộ câu hỏi thi vấn đáp công pháp quốc tế HLU
... LUẬT QUỐC TẾ CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỚI QUỐC GIA 47 TRÌNH BÀY ĐỊNH NGHĨA, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC QUỐC TẾ LIÊN CHÍNH PHỦ 48 PHÂN BIỆT TỘI PHẠM QUỐC TẾ VỚI TỘI PHẠM CÓ TÍNH CHẤT QUỐC TẾ 49 ... LUẬT BIỂN QUỐC TẾ 57 SO SÁNH THI T CHẾ TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VỚI THI T CHẾ TÒA ÁN QUỐC TẾ 58 PHÂN TÍCH CĂN CỨ XÁC ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC TẾ CHỦ QUAN 59 PHÂN TÍCH CĂN ... THỨC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC TẾ KHÁCH QUAN 60 SO SÁNH CĂN CỨ XÁC ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC TẾ CHỦ QUAN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC TẾ KHÁCH QUAN ...
 • 4
 • 229
 • 2

bài tập cá nhân tuần 1 công pháp quốc tế đề 1

bài tập cá nhân tuần 1 công pháp quốc tế đề 1
... kinh tế Mada có phù hợp với quy định công ước viên năm 19 69 luật điều ước quốc tế hay không? Vì sao? Hồ Thị Mây -350852 Lớp: NO8 – TL4 – Nhóm Bài tập nhân tuần Công pháp quốc tế Tình 1: Hai quốc ... 1: Hồ Thị Mây -350852 Lớp: NO8 – TL4 – Nhóm Bài tập nhân tuần Công pháp quốc tế Hai quốc gia Mada Tesa đàm phán ký điều ước quốc tế khai thác tài nguyên, đó, Mada cho phép Tesa khai thác ... Bài tập nhân tuần Công pháp quốc tế ước viên năm 19 69 quy định: “Mọi điều ước có hiệu lực ràng buộc bên tham gia phải thi hành với thiện chí” Theo nguyên tắc này, quốc gia có nghĩa...
 • 5
 • 78
 • 0

bài tập cá nhan Công pháp quốc tế - N02.TL1.Nhóm 3 đề 6

bài tập cá nhan Công pháp quốc tế - N02.TL1.Nhóm 3 đề 6
... - Hành vi công Libya số quốc gia thành viên LHQ có hợp pháp hay ko? Vì sao? Công pháp quốc tế - N02.TL1.Nhóm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình quốc tế, Nxb.CAND, ... Công pháp quốc tế - N02.TL1.Nhóm Liên Hiệp Quốc Thành viên Liên Hiệp Quốc đồng ý phục tùng thực định phù hợp với Hiến chương Hội đồng Bảo an Vậy Nghị 19 73 Hội đồng bảo an thông ... hợp pháp Hành vi công Libya số quốc gia thành viên LHQ hợp pháp, bời vì: - Trên sở Nghị 19 73 Điều 25 Hiến chương LHQ theo nguyên tắc Pacta sunt servanda quốc gia thành viên LHQ thực hành vi công...
 • 4
 • 27
 • 0

Xem thêm