NGUYÊN lý kế TOÁN SLINE BAI GIANG

Bài tập nguyên kế toánbài giải

Bài tập nguyên lý kế toán có bài giải
... TK911 : 625 TK632 : 600 TK641 : TK642 : 16 Nợ TK511 680 (8) Nợ TK911 TK515 2,1 (3) 0,05 (4) ∑ 682,15 Kết chuyển DT : Nợ TK511 : 680 Nợ TK515 : 2,15 TK911 : 682,15 Kết chuyển ... TK642: 16 TK635: 2,015 Nợ TK511 640 (6) Nợ TK911 TK515 (11) ∑ 642 Kết chuyển doanh thu: Nợ TK511: 640 Nợ TK515: TK911: 642 Kết chuyển lãi: Nợ TK911: 54,215 TK421: 54,215 ... (6) Nợ TK641 4,77 (7) (8) (13) (14) Nợ TK642 12 (13) (14) Nợ TK635 0,015 (7) (9) Nợ ∑ Nợ 587,785 KC 54,215 Kết chuyển chi phí: Nợ TK911: 587,785 TK632: 550 TK641: 19,77 TK642:...
 • 8
 • 4,747
 • 185

ĐỀ THI NGUYÊN KẾ TOÁNBÀI GIẢI (ĐỀ 2)

ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ BÀI GIẢI (ĐỀ 2)
... tài sản có số dư bên Nợ B Mỗi đơn vị kế toán có hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm C Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản doanh nghiệp theo mặt kết cấu tài sản nguồn hình thành D ... liệu thi u kiểm kê triệu chưa xác định nguyên nhân, kế toán phản ánh nào? Câu Việc báo cáo tài tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình kết họat động kinh doanh kỳ kế toán ... đầu tư, quan quản chức B Chủ nợ D Cả a b Câu 57 Tài khoản là: A Chứng từ kế toán C Sổ kế toán tổng hợp B Báo cáo kế toán D Phương pháp ghi chép phản ánh Câu 58 Vật liệu tồn kho đầu tháng 10kg,...
 • 3
 • 806
 • 18

9 Dạng bài tập Nguyên kế toánbài giải

9 Dạng bài tập Nguyên lý kế toán có bài giải
... 18) – 24 = 30 .91 3 ,95 tr.đ DẠNG 4: BÀI TẬP KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU Bài tập kế toán thuế Xuất - Nhập Khẩu đáp án Dưới tập kế toán thuế Xuất - Nhập Khẩu đáp án, tập lấy Thuế xuất thời điểm ... x 404,2 x 190 00 =38 39, 9 triệu Thuế NK điều hoà : 38 39, 9 x 60% = 2303 ,94 triệu Thuế TTĐB khâu NK : (38 39, 9 + 2303 ,94 ) x 15% = 92 1,576 triệu Thuế GTGT khâu NK : ( 38 39, 9 + 2303 ,94 + 92 1,576 ) x ... dư tháng Số dư cuối tháng 156.800.000 X 67.780.000 DẠNG 3: BÀI TẬP KẾ TOÁN THUẾ GTGT CÓ LỜI GIẢI Bài tập thuế giá trị gia tăng lời giải Bài 1: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú...
 • 87
 • 257
 • 5

bài giảng nguyên kế toán

bài giảng nguyên lý kế toán
... kê, biên bản, báo cáo đợc gửi cho phòng kế toán để đối chiếu kết kiểm kê với số liệu sổ sách kế toán Toàn kết kiểm kê, kết đối chiếu, tức khoản chênh lệch kết kiểm kê số liệu sổ sách có, đợc báo ... gian ti chớnh, cỏch thc qun cỏc t chc ny cng nh phng thc qun nn kinh t gúc v mụ Trong bi cnh ú, k toỏn khụng ch l s ghi chộp v cung cp thụng tin cho ngi qun doanh nghip m cũn cú ngha ... thu nhn, x lý, tng hp bỏo cỏo v cung cp thụng tin v tớnh hỡnh ti chớnh ca chớnh n v ú cho i tng s dng thụng tin L cỏc t chc c hỡnh thnh theo quy nh ca phỏp lut b Đơn vị tiền tệ kế toán n v tin...
 • 132
 • 1,607
 • 34

bài giảng chương 1 nguyên kế toán

bài giảng chương 1 nguyên lý kế toán
... Trước kỷ 13 Sau kỷ 13 : xuất kế tốn kép – Paciolo (14 94) Kế tốn Việt nam    - Từ 19 45 -19 54 Từ 19 54 -19 90 19 57: kế tốn áp dụng cơng nhgiệp xây dựng 19 70: điều lệ tổ chức kế tốn Nhà nước 19 88: Phpá ... kế tốn Hiểu khái qt hệ thống báo cáo kế tốn tài Hiểu kế tốn nghề nghiệp với trách nhiệm đạo đức Bài đọc Chương Phan Thị Minh 2006 Bài giảng Ngun kế tốn Luật Kế tốn Việt Nam (Phụ lục 1. 1) ... Minh 2006 Bài giảng Ngun kế tốn (Bài giảng điện tử) Tài liệu khác: - PGS.TS Nguyễn Thị Đơng 2003 Giáo trình thuyết hạch tốn kế tốn NXB Tài chính, Hà Nội - Luật Kế tốn, Các chuẩn mực kế...
 • 75
 • 1,744
 • 8

Bài giảng Môn: Nguyên kế toán 1

Bài giảng Môn: Nguyên lý kế toán 1
... từ kế toán - Số bình quân Phương pháp hạch toán Báo cáo trực tiếp - Tài khoản ghi v.v kép - Tính giá - Tổng hợp - cân đối kế toán SVTH : Đặng Thị Thanh Nga Lớp : B15KDN Môn: Nguyên kế toán ... : Đặng Thị Thanh Nga Lớp : B15KDN Môn: Nguyên kế toán GV: Th/s Trần Thượng Bích La II.CÁC LOẠI HẠCH TOÁN : 1. Hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật : a.Khái niệm : Hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật quan ... Thanh Nga Lớp : B15KDN Môn: Nguyên kế toán GV: Th/s Trần Thượng Bích La d.Phương pháp sử dụng : Để thực đầy đủ chức thông tin kiểm tra hoạt động kinh tế tài đơn vị , hạch toán kế toán xây dựng...
 • 7
 • 500
 • 11

Tài liệu Bài giảng nguyên kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt

Tài liệu Bài giảng nguyên lý kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt
... dòng ngân lưu họ • Và nhớ, báo cáo ngân lưu báo cáo bắt buộc theo chuẩn mực kế tốn quốc tế nhiều quốc gia • Ở Việt Nam? 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Phân tích báo cáo ngân lưu Báo cáo ngân lưu ... Dự báo dòng ngân lưu tương lai 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Nguyễn Tấn Bình Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Phân tích báo cáo ngân lưu Biên dạng ngân lưu ... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Báo cáo ngân lưu quan trọng nào? • Thể tranh hồn chỉnh trạng tài doanh nghiệp • Nhiều doanh nghiệp lớn bị thất bại khơng quản lý...
 • 6
 • 318
 • 0

Bài giảng Nguyên kế toán-Chi tiết

Bài giảng Nguyên lý kế toán-Chi tiết
... kê kế tốn vào kết kiểm kê ý kiến giải lãnh đạo mà ghi chép điều chỉnh số liệu sổ kế tốn Trang17 CHƯƠNG VI KẾ TỐN CÁC NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP 6.1 Kế tốn yếu tố sản xuất 6.6.1 Kế tốn ... “Chi phí quản doanh nghiệp”: Tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí quản doanh nghiệp kết chuyển vào cuối kỳ để xác định kết Kết cấu TK 642 sau: Bên Nợ: Tập hợp chi phí quản doanh nghiệp ... Có: Kết chuyển chi phí quản doanh nghiệp vào cuối kỳ để xác định kết Tài khoản 642 khơng có số dư TK 911 “Xác định kết kinh doanh”: Tài khoản sử dụng để xác định kết lãi, lỗ doanh nghiệp Kết...
 • 32
 • 374
 • 7

Bài giảng nguyên kế toán

Bài giảng nguyên lý kế toán
... cân đối kế toán 1.2 Khái niệm kế toán - Theo nguyên kế toán Mỹ: Kế toán phương pháp cung cấp thông tin cần thiết cho quản có hiệu để đánh giá hoạt động tổ chức - Theo Liên đoàn kế toán quốc ... thông tin kế toán tiếp cận hệ thống kế toán góc độ khác 1.5 Các khái niệm nguyên tắc kế toán: 1.5.1 Các khái niệm: a Khái niệm đơn vị kế toán: - Cần có độc lập mặt kế toán, tài đơn vị kế toán với ... hình hoạt động đơn vị Kỳ kế toán năm gọi niên độ kế toán Ngày bắt đầu kết thúc niên độ kế toán chế độ kế toán quốc gia quy định cụ thể Nguyên tắc khách quan: Số liệu kế toán cung cấp phải mang...
 • 107
 • 323
 • 4

Bài giảng:Nguyên kế toán pdf

Bài giảng:Nguyên lý kế toán pdf
... pháp kế Tính giá mộ phương pháp kế toán biểu đốii tựơng kế toán biểu đố tựơng kế toán tiền theo toán tiền theo nguyên tắc yêu cầu nhấtt nguyên tắc yêu cầu nhấ đònh đònh 46 Tàii khoản kế toán ... sinh c a nghi p v Ch ng t s ghi chép b ng ch ng pháp c a k tốn 44 Ki m kê :: Ki m kê Kiểm kê phương pháp kế toán nhằm Kiểm kê phương pháp kế toán nhằm kiểm tra tạiichỗ tàiisản đơn vò kiểm tra ... tình hình Tài s n v n đ ng c a tài s n t ch c kinh t đơn v , Chỉ tiêu Hạch Toán Nghiệp Vụ Hạch Toán Thống Kê Hạch Toán Kế Toán Nội dung Là công việc quan sát ghi chép loại nghiệp vụ kỹ thuật Là...
 • 233
 • 313
 • 2

Bài giảng nguyên kế toán chương 3: tài khoản và kế toán kép

Bài giảng nguyên lý kế toán chương 3: tài khoản và kế toán kép
... hiệu tài khoản cấp phải mang ký hiệu tài khoản cấp thêm số x x x x Loại Tài khoản Nhóm Tài khoản Tài khoản cấp Tài khoản cấp Vd: 1 1 TK loại 1: TSLĐ Nhóm tiền Tiền mặt Tiền Việt Nam 3.2 Kế toán kép ... VNUNI A, Tài khoản thuộc Bảng Cân Đối Kế Toán: Được chia thành loại theo hai phần Bảng cân đối kế toán: Tài sản“ “Nguồn vốn” Kết cấu tài khoản trình bày sau: B Tài khoản thuộc bảng Báo cáo kết hoạt ... Có 152 Kết chuyển tài khoản: Khái niệm: Kết chuyển phương pháp kế toán nhằm chuyển số tiền thuộc tài khoản (A) sang tài khoản (B) để làm cho tài khoản (A) có số dư Phương pháp tiến hành vào lúc...
 • 9
 • 1,692
 • 12

bài giảng nguyên kế toán chương 5 - th.s đào thị thu giang

bài giảng nguyên lý kế toán chương 5 - th.s đào thị thu giang
... õm 18 Ti khon 131Phi thu ca khỏch hng 131 Phi thu khỏch hng - S Tin phi thu - S tin ó thu tng lờn k k D N: S tin cũn phi thu n cui k Ti sn 131 Khỏch hng ng trc - Khon ng trc - S tin khỏch hng ó ... cung cp (-) Tin chi tr ngi lao ng (-) Tin np thu (-) Tin tr lói vay 34 Cash - flow t hot ng u t Tin mua TSC (-) Tin u t vo cỏc n v khỏc (-) Thu lói cho vay, c tc, li nhun (+) Thu nhng ... 911 Xỏc nh kt qu kinh doanh TK 51 1, 51 2 TK 632 K/C GV hng bỏn Kt chuyn DTT TK 51 5, 711 TK 641, 642 K/C Chi phớ bỏn hng, Chi phớ qun TK 333 (4) Thu thu nhp K/C thu nhp tI chớnh, bt thng TK 421...
 • 38
 • 3,819
 • 0

bài giảng nguyên kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 1 tổng quan về kế toán

bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 1 tổng quan về kế toán
... n t ch c 12 01/ 03/2 014 K toán tài K toán qu n tr M c đích Thông tin cung c p Tính pháp Tính linh ho t Th i gian Lo i thông tin 13 K toán thu • K toán thu theo dõi bóc tách s li u k toán đ l ... thu Các chu n m c k toán ki m toán * Ch đ k toán 20 10 01/ 03/2 014 Bài t p th o lu n • S c n thi t ph i có quy đ nh pháp v k toán? • Tìm hi u v Hôi K toán – Ki m toán Vi t Nam: ch c năng, vai ... sau thu ! 15 Ki m toán • Các ki m toán viên đ c l p ki m tra đưa ý ki n v s trung th c h p c a báo cáo tài 16 01/ 03/2 014 Bài t p th o lu n • Ho t đ ng dư i thu c lĩnh v c c a k toán – – –...
 • 11
 • 343
 • 0

bài giảng nguyên kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 2 báo cáo tài chính

bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 2 báo cáo tài chính
... quan tr ng chưa đư c ghi nh n báo cáo tài 60 30 01/03 /20 14 Các báo cáo khác • Các lo i báo cáo khác: – Báo cáo thư ng niên – Báo cáo ki m toán • Tìm hi u v lo i báo cáo khác: – M c đích – Đ i tư ... t minh báo cáo tài • B n thuy t minh báo cáo tài đư c l p đ gi i thích b sung thêm thông tin v tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh, tình hình tài c a doanh nghi p kỳ báo cáo báo cáo tài ... 01/03 /20 14 N i dung • Gi i thi u v báo cáo tài • Các khái ni m nguyên t c b n • Nh ng h n ch c a báo cáo tài B n ch t báo cáo tài Báo cáo tài cho m c đích chung • Đ i...
 • 39
 • 445
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap nguyen ly ke toan va bai giaibài giảng nguyên lý kế toánbài giảng về nguyên lý kế toánbài giảng môn nguyên lý kế toánnguyên lý kế toán bài giảngbài giảng nguyên lý kế toán chương 4bài giảng nguyên lý kế toán bùi nữ thanh hàbài giảng nguyên lý kế toán uehbài giảng nguyên lý kế toán onlinebài giảng nguyên lý kế toán dễ hiểubài giảng nguyên lý kế toán file wordbài giảng nguyên lý kế toán hayslide bài giảng nguyên lý kế toánclip bài giảng nguyên lý kế toándownload slide bài giảng nguyên lý kế toánTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcchương 6 phương pháp phân tích khối lượngGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững