Tiểu luận “KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN ĐẠI HÓA XÃ HỘI”

Tiểu luận “KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN ĐẠI HÓA HỘI”

Tiểu luận “KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN ĐẠI HÓA XÃ HỘI”
... sống hội đại, chọn đề tài: “KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN ĐẠI HÓA XÃ HỘI” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu:  Mục đích: Trên sở hệ thống hóa làm sáng tỏ vấn đề lý luận Khoa học ... VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN ĐẠI HÓA XÃ HỘI * Khoa học - công nghệ điều kiện đại hóa hội: Ngày nay, công nghiệp hoá, đại hoá trình mang tính toàn cầu Công nghiệp hoá, đại hoá việc áp dụng ... CN đạo đức điều kiện đại hóa hội - Chương 2: Thực trạng khoa học công nghệ - Chương 3: Phương hướng giải pháp B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG...
 • 16
 • 69
 • 0

Quan điểm mác-xít về mối quan hệ giữa khoa họccông nghệ đạo đức

Quan điểm mác-xít về mối quan hệ giữa khoa học – công nghệ và đạo đức
... học công nghệ cho thấy khoa học công nghệ giữ vị trí trọng yếu đời sống đạo đức: khoa học công nghệ mà chất đạo đức lí người thể Vì vậy, việc tách rời khoa học công nghệ khỏi đạo đức ... khoa học công nghệ gây thiệt hại cho khoa học công nghệ lẫn đạo đức Trái với quan niệm nhà triết học xã hội học tư sản, triết học mácxít khẳng định rằng, khoa học công nghệ đạo đức mối ... chuẩn mực đạo đức khoa học công nghệ phải xem quy ước ứng xử mục tiêu xuyên suốt khoa học công nghệ  Đối với nội dung khoa học công nghệ: Thành tựu phát triển khoa học công nghệ mang lại...
 • 10
 • 275
 • 0

224 Thực trạng giải pháp tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ giáo dục

224 Thực trạng và giải pháp tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục
... lc khoa hc cụng ngh cỏc ngnh cụng ngh cao, công nghệ thông tin, khí tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ đại dơng, công nghệ vũ trụ, công nghệ môi trờng, y học ... học công nghệ giữ vai trò hạt nhân kinh tế tri thức Về số lợng Tổng số nhân lực khoa học công nghệ ( tính số ngời làm việc trực tiếp lĩnh vực nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ ... độ tăng trởng cao; nhân lực cán công chức quản lý Nhà nớc từ TW đến cấp xã có trình độ cao với 70% tốt nghiệp đại học trở lên Đây nguồn cung ứng nhân lực chất lợng cao dồi cho đất nớc ta 32 - Trong...
 • 68
 • 459
 • 4

Thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
... QUẢN LÝ VIÊN CHỨC KHOA 8 11 21 25 2.1 HỌC, CÔNG NGHỆ NƯỚC TA HIỆN NAY 3.1 3.2 Thể chế hành quản viên chức khoa học, công nghệ Thực tiễn áp dụng thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ ... vai trò thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ; yêu cầu tiêu chí thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ; kinh nghiệm xây dựng thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ số nước ... thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ rút kết luận thực trạng thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ...
 • 186
 • 895
 • 5

Đề tài : Thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Đề tài : Thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
... HN LM KHOA HC X HI VIT NAM HC VIN KHOA HC X HI Lờ Th Thu Hng THể CHế QUảN VIÊN CHứC KHOA HọC, CÔNG NGHệ NƯớC TA TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyờn ngnh Mó s : Lut Hin phỏp v lut hnh chớnh : 62 ... NC TA TRONG GIAI ON HIN NAY 4.1 4.2 4.3 Nhu cu xõy dng th ch qun viờn chc khoa hc, cụng ngh Quan im xõy dng th ch qun viờn chc khoa hc, cụng ngh Gii phỏp xõy dng th ch qun viờn chc khoa ... nghiờn cu khoa hc Trong bi cnh thc tin nh vy, vic nghiờn cu ti: Th ch qun viờn chc khoa hc, cụng ngh nc ta giai on hin cú ý ngha lun v thc tin cp bỏch nhm cung cp nhng lun c khoa hc cho...
 • 173
 • 319
 • 0

Luận án Thể chế quản lý viên chức khoa học công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Luận án Thể chế quản lý viên chức khoa học công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
... QUẢN LÝ VIÊN CHỨC KHOA 8 11 21 25 2.1 HỌC, CÔNG NGHỆ NƯỚC TA HIỆN NAY 3.1 3.2 Thể chế hành quản viên chức khoa học, công nghệ Thực tiễn áp dụng thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ ... thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ 2.3 Nội dung hình thức chủ yếu thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ 2.4 Các tiêu chí đánh giá thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ ... qua nước ta 3.3 Đánh giá chung thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THỂ CHẾ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN...
 • 164
 • 219
 • 0

Đề tài: " KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA " doc

Đề tài:
... KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA GILBERT HOTTOIS(*) Bài viết đề cập đến vấn đề phức tạp, mang tính toàn cầu – vấn đề quan hệ khoa học công nghệ với đối thoại văn hoá ... nghĩa) Một lần nữa, khoa học công nghệ tất mang tính khoa học công nghệ Thậm chí, đối thoại hai truyền thống mang tính biểu tượng khó khăn Vậy, đối thoại với khoa học công nghệ – trở nên xa lạ ... hóa Hơn thế, chất phi văn hóa xuyên văn hóa khoa học công nghệ có chức mẫu số chung cho đa dạng văn hóa Vì thế, phụ thuộc nhiều vào loại quan hệ mà văn hóa có nhờ công nghệ Chỉ có mối quan hệ...
 • 10
 • 211
 • 0

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA pdf

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA pdf
... nghĩa) Một lần nữa, khoa học công nghệ tất mang tính khoa học công nghệ Thậm chí, đối thoại hai truyền thống mang tính biểu tượng khó khăn Vậy, đối thoại với khoa học công nghệ – trở nên xa lạ ... hóa Hơn thế, chất phi văn hóa xuyên văn hóa khoa học công nghệ có chức mẫu số chung cho đa dạng văn hóa Vì thế, phụ thuộc nhiều vào loại quan hệ mà văn hóa có nhờ công nghệ Chỉ có mối quan hệ ... chúng hóa tác phẩm tiếng P.Snow - Hai văn hóa Văn minh phương Tây chia làm hai văn hóa: bên văn hóa mang đậm tính truyền thống, tôn giáo hay biểu tượng bên văn hóa mang tính khoa học, công nghệ...
 • 9
 • 149
 • 0

tóm tắt luân án tiến sĩ thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

tóm tắt luân án tiến sĩ thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
... Lí VIấN CHC KHOA HC, CễNG NGH NC TA TRONG GIAI ON HIN NAY 4.1 Nhu cu xõy dng th ch qun viờn chc khoa hc, cụng ngh Trong phõn luõn an cõp ti nhu cu xõy dng th ch qun viờn chc khoa hc, cụng ... VIấN CHC KHOA HC, CễNG NGH NC TA HIN NAY 3.1 Th ch hin hnh v qun viờn chc khoa hc, cụng ngh 3.1.1 Cỏc giai on hỡnh thnh v phỏt trin th ch qun viờn chc khoa hc, cụng ngh 16 Th ch qun viờn ... dng th ch qun viờn chc khoa hc, cụng ngh; a cỏc quan im xõy dng th ch qun viờn chc khoa hc, cụng ngh; gii phỏp tng th v xõy dng th ch qun viờn chc khoa hc, cụng ngh nc ta giai on hin...
 • 28
 • 283
 • 0

Xây Dựng Mô Hình Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Công Nghệ Môi Trường Để Phát Triển Kinh Tế Tại Miền Núi Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Xây Dựng Mô Hình Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường Để Phát Triển Kinh Tế Tại Xã Miền Núi Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
... Quốc Tiến * « ị i '4 V » TÓM TẮT KẾT QUẢ Trong chương trình xây dựng hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - hội nông thôn miền núi giai đoạn 19982002, Sở KHCN & Môi trường ... án áp dụng tiến kỹ thuật, xây dựng bình sản xuất nông - lâm, địch vụ đối vối Lộc Thành cần thiết 1.2 Mục đích - Yêu cầu Mục đích Xây dựng hình trình diễn ứng dụng khoa học công nghệ, ... trường tỉnh Bình Phước ký hợp sô” 330/HĐDANTMN ngày 21/ 12/ 2000 với Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh thực dự án “Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật pháĩ triển kỉnh tế - hội nông thôn miền núi...
 • 64
 • 48
 • 0

Đề tài triết học "ĐỌC "DI CHÚC" HỒ CHÍ MINH NGHĨ VỀ TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI VỀ GIÁO DỤC TÌNH CẢM ĐẠO ĐỨC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY " potx

Đề tài triết học
... ĐỌC "DI CHÚC" HỒ CHÍ MINH NGHĨ VỀ TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI VÀ VỀ GIÁO DỤC TÌNH CẢM ĐẠO ĐỨC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY NGUYỄN VĂN PHÚC (*) Khẳng định giá trị ý nghĩa Di chúc Hồ Chí Minh không phạm ... tưởng Hồ Chí Minh, gương Hồ Chí Minh giáo dục tình cảm giáo dục đạo đức, đồng thời đảm bảo cho hiệu nghiệp này.q (*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng phòng Đạo đức học - Mỹ học, Viện Triết học, Viện ... vậy, đẩy mạnh giáo dục tình cảm đạo đức tức giáo dục tình người, lòng nhân có ý nghĩa trực tiếp cấp thiết.(18) Giáo dục tình cảm, lòng nhân không giáo dục vai trò, ý nghĩa Sự giáo dục đương nhiên...
 • 13
 • 241
 • 0

Tiểu luận Lý Thuyết Thống Kê "KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ VIỆC CÓ NÊN ĐƯA GIÁO DỤC GIỚI TÍNH THÀNH MÔN HỌC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC" ppt

Tiểu luận Lý Thuyết Thống Kê
... đến ý kiến tán thành (đồng ý) đưa GDGT trở thành môn học trường đại học sinh 16 viên phải cần xem xét? Chúng muốn trả lời câu hỏi đưa đầu đề tài nên đưa GDGT trở thành môn học trường đại học ... đồng ý đưa GDGT thành môn học sinh viên Phân tích mối quan hệ biến “cảm nhận cuả sinh viên nghe đến vấn đề giới tính với biến “đồng ý hay không đồng ý với việc đưa GDGT thành môn học trường đại ... không?” khẳng định: nên đưa GDGT thành môn học trường đại học việc học môn GDGT theo hình thức nào, số tiết sao, cách thức thi mà khảo sát ý kiến sinh viên – người trực tiếp học môn học tham khảo...
 • 17
 • 444
 • 1

Tiểu luận môn học Tương Thích điện từ phép đo so sánh

Tiểu luận môn học Tương Thích điện từ phép đo so sánh
... cách xạ lượng điện từ băng hẹp ISO ISO – Các phương pháp kiểm tra thành phần Học viên: Nguyễn Thanh Tùng Trang Tiểu luận môn học: Tương Thích điện từ Chương 2: TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ TRONG HỆ THỐNG ... chóng điện trở đủ lớn Hình 4.7 so sánh hai cấu hình R2 = 0.5Ω R2 = 5Ω Hình 4.7: So sánh dạng sóng dao động P2 = 20 Học viên: Nguyễn Thanh Tùng Trang 22 Tiểu luận môn học: Tương Thích điện từ ... thành dòng DM (đo được) Học viên: Nguyễn Thanh Tùng Trang 39 Tiểu luận môn học: Tương Thích điện từ Cộng hưởng tạo điện cảm cáp môtơ, tụ điện triệt mắc sun môtơ biến trở SCU So sánh với dòng...
 • 67
 • 264
 • 0

Tiểu luận môn học: Nghệ Thuật Lãnh Đạo Nhà lãnh đạo không khoan nhượng

Tiểu luận môn học: Nghệ Thuật Lãnh Đạo Nhà lãnh đạo không khoan nhượng
... tập trung Cuối cùng, họ tất mạnh cá nhân, nhà lãnh đạo cấp cao nhận thành công phần cam kết lãnh đạo, họ dành cho nỗ lực đáng kể để xây dựng lực lãnh đạo tập thể cho công ty họ Hãy xem xét vấn ... Nhà lãnh đạo không khoan nhượng Bởi Russell A Eisenstat, Michael Beer, Nathaniel Foote, Tobias Fredberg, Flemming ... đấu bạn không đủ Mẹ bạn luôn nói cho bạn bạn làm tốt hơn." Đẩy cho hiệu vượt trội luôn dễ dàng Trong nhiều trường hợp đòi hỏi nhà lãnh đạo thực dũng cảm phi thường tiến hành công việc không theo...
 • 9
 • 592
 • 2

Xem thêm