THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SLINE BAI GIANG

Bài giảng Thị trường chứng khoán

Bài giảng Thị trường chứng khoán
... phát triển thị trường 1.2 PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.2.1 Theo đối tượng giao dịch ● Thị trường cổ phiếu (Stocks Market) Thị trường cổ phiếu, gọi thị trường vốn (vốn cổ phần) thị trường mà ... quốc gia - Các chứng khoán giao dịch chứng khoán chưa niêm yết thị trường tập trung thường bao gồm chứng khoán có tiêu chuẩn thấp chứng khoán niêm yết thị trường tập trung - chứng khoán công ty ... tính chất sở hữu nguồn gốc chứng khoán, chứng khoán phân thành chứng khoán vốn, chứng khoán nợ, chứng khoán phái sinh - Chứng khoán vốn (Equity Securities): loại chứng khoán xác nhận quyền lợi...
 • 129
 • 1,253
 • 10

Bài giảng môn thị trường chứng khoán

Bài giảng môn thị trường chứng khoán
... Thị trường chứng khoán Chương 1: Những vấn đề thị trường chứng khoán Chương 2 :Chứng khoán Chương 3: Hoạt động giao dịch thị trường chứng khoán Chương 4: Phân tích đầu tư chứng khoán 12/13/13 ... đặc trưng chứng khoán 2.2 Các loại chứng khoán 2.3 Phát hành niêm yết chứng khoán 12/13/13 Ebook.VCU - www.eb 24 2.1 Khái niệm đặc trưng chứng khoán 2.1.1 Khái niệm chứng khoán Chứng khoán (securities) ... • Thị trường chứng khoán có tổ chức (thị trường thức) + K/n: Là thị trường mà đời hoạt động thừa nhận, bảo hộ mặt pháp lý + Kết cấu: TTCK thức bao gồm: TTCK tập trung TT OTC • Thị trường tự (thị...
 • 172
 • 1,008
 • 17

Tài liệu Bài giảng: Thị trường chứng khoán pptx

Tài liệu Bài giảng: Thị trường chứng khoán pptx
... cấu thị trường cỏc nước, bờn cạnh thị trường hàng húa tiờu dựng cũn cú thị trường liệu sản xuất, thị trường sức lao động, thị trường dịch vụ thụng tin, thị trường chứng khoỏn, …điều đú chứng ... trờn thị trường * Nhà đầu tư 13 Thị trường chứng khoán Nhà đầu tư trờn thị trường chứng khoỏn chủ thể tham gia mua bỏn chứng khoỏn trờn thị trường Chủ thể tham gia mua bỏn chứng khoỏn trờn thị trường ... biến động giỏ chứng khoỏn trờn thị trường thức cấp Căn vào chế hoạt động Thị trường chứng khoỏn bao gồm thị trường chứng khoỏn cú tổ chức (thị trường chứng khoỏn tập trung; thị trường chứng khoỏn...
 • 143
 • 461
 • 0

Tài liệu Bài giảng: Thị trường chứng khoán pdf

Tài liệu Bài giảng: Thị trường chứng khoán pdf
... Rủi ro lãi suất Rủi ro thị trờng Rủi ro thị trờng Rủi ro sức mua Rủi ro sức mua Rủi ro phi hệ thống Rủi ro phi hệ thống Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài Rủi ro tài Rủi ro quản lý Rủi...
 • 167
 • 1,109
 • 3

Tài liệu Bài giảng thị trường chứng khoán doc

Tài liệu Bài giảng thị trường chứng khoán doc
... phát triển thị trường 1.2 PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.2.1 Theo đối tượng giao dịch ● Thị trường cổ phiếu (Stocks Market) Thị trường cổ phiếu, gọi thị trường vốn (vốn cổ phần) thị trường mà ... quốc gia - Các chứng khoán giao dịch chứng khoán chưa niêm yết thị trường tập trung thường bao gồm chứng khoán có tiêu chuẩn thấp chứng khoán niêm yết thị trường tập trung - chứng khoán công ty ... tính chất sở hữu nguồn gốc chứng khoán, chứng khoán phân thành chứng khoán vốn, chứng khoán nợ, chứng khoán phái sinh - Chứng khoán vốn (Equity Securities): loại chứng khoán xác nhận quyền lợi...
 • 131
 • 1,161
 • 0

Bài giảng Thị trường chứng khoán pdf

Bài giảng Thị trường chứng khoán pdf
... kể Thị trờng tín phiếu kho bạc ngắn hạn tơng tự thị trờng chứng khoán, tín phiếu kho bạc chứng khoán Thị trờng chứng khoán mà thờng hiểu mảng tổng thể thị trờng chứng khoán theo định nghĩa Đó thị ... niệm chứng khoán, công cụ phái sinh chứng khoán phái sinh 1.1.1 Chứng khoán: Mặc dầu thị trờng chứng khoán thức Việt Nam vào hoạt động đợc năm, đợc đào tạo, đợc đọc nghiên cứu nhiều chứng khoán thị ... tài sản chứng khoán chứng khoán Nhờ phái sinh chúng trở thành loại chứng khoán đặc biệt Theo nghĩa rộng, theo định nghĩa chứng khoán ta có phần trớc tất công cụ phái sinh chứng khoán chứng khoán...
 • 143
 • 297
 • 0

bài giảng thị trường chứng khoán chương 5 - gv.ts.tr.t mộng tuyết

bài giảng thị trường chứng khoán chương 5 - gv.ts.tr.t mộng tuyết
... phải đáp ứng trước phép phát hành chứng khoán công chúng chia làm nhóm tiêu chuẩn : - định lượng - định tính Chào bán chứng khoán công chúng Là việc chào bán chứng khoán theo phương thức sau đây: ... thông tin đại chúng, kể Internet;  Chào bán chứng khoán cho từ trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;  Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ngân hàng thương mại, ... Phân phối chứng khoán - Tổ chức bảo lãnh hoặc tổ chức phát hành yêu cầu nhà đầu tư điền vào phiếu đăng ký mua, ghi rõ tên, địa liên lạc, số lượng chứng khoán đăng ký, số tiền ký quỹ - Yêu cầu...
 • 40
 • 568
 • 0

bài giảng tổng quan thị trường chứng khoán - ts nguyễn ngọc huy

bài giảng tổng quan thị trường chứng khoán - ts nguyễn ngọc huy
... Company Liên lạc : TS Nguyễn Ngọc Huy M.P: 090 3-6 6-3 7-2 7 ; 090 6-7 8 7-2 21 Email: huycomts@yahoo.com; nnhuy@uel.edu.vn 11 LOGO Giới thiệu Thị trường Chứng khoán 12 LOGO Thị trường Chứng khoán gì? Khái ... by Nguyễn Ngọc Huy Vốn Người vay: -Hộ gia đình -Công ty -Chính phủ -Người nước LOGO Tại phải có thị trường chứng khoán ? Thị trường chứng khoán có phải sòng bạc hợp pháp không? Cần phải quan ... tâm đến chứng khoán mức độ nào? Làm thành công TTCK? Để không trở thành người nghiện chứng khoán LOGO Chương 1: Tổng quan thị trường chứng khoán Chương 2: Hàng hóa thị trường chứng khoán Chương...
 • 86
 • 256
 • 1

bài giảng thị trường chứng khoán chương 4 - gv.ts.tr.t mộng tuyết

bài giảng thị trường chứng khoán chương 4 - gv.ts.tr.t mộng tuyết
... Giá trị chứng quyền:  Xác định hai yếu tố:  Giá trị nội tại: khoản chênh lệch giá trị thị trường CK giá mua CK xác định chứng quyền  Thời hạn chứng quyền: thời gian hết hạn dài, giá trị chứng ... nhượng Phần lớn chứng quyền có thời hạn từ đến 10 năm, nhiên có vài dạng chứng quyền có thời hạn vĩnh viễn  Tại thời điểm phát hành chứng quyền, giá mua CP ghi chứng quyền thường cao thị giá CP giá ...  Là cơng cụ ngắn hạn (30 -4 5 ngày)  Mức giá xác định giá ưu đãi thấp giá thị trường hành 23 Số phiếu tiên để mua CP mới: Số CP cũ Số lượng quyền để mua 1CP = Số CP 24  Ví dụ:  Cơng ty A phát...
 • 31
 • 500
 • 2

bài giảng thị trường chứng khoán - ts vòng thình nam

bài giảng thị trường chứng khoán - ts vòng thình nam
... Vòng Thình Nam Chương 1: Thị trường tài đời thị trường chứng khoán Khái niệm thị trường tài Cấu trúc thị trường tài Lịch sử hình thành thị trường chứng khoán Chức vai trò thị trường chứng khoán Những ... Những tác động tiêu cực thị trường chứng khoán Phân loại thị trường chứng khoán 12/03/2014 ThS Vòng Thình Nam Khái niệm thị trường tài 1.1 Khái niệm • Thị trường tài thị trường loại vốn ngắn hạn, ... Bài tập giải Phân tích đầu tư chứng khoán - PGS .TS Bùi Kim Yến - NXB LĐXH • Luật chứng khoán; Các Nghị định, Thông tư có liên quan đến chứng khoán thị trường chứng khoán 12/03/2014 ThS Vòng Thình...
 • 252
 • 562
 • 1

bài giảng tổng quan thị trường chứng khoán

bài giảng tổng quan thị trường chứng khoán
... giải Aaa AAA Chứng khoán có chất lượng cao, rủi ro thấp, khả trả nợ mạnh Aa AA Chứng khoán có chất lượng cao, rủi ro thấp, khả trả nợ mạnh A A Chứng khoán mức trung bình Baa BBB Chứng khoán trung ... bình, mức độ an toàn rủi ro không cao, không thấp, dấu hiệu nguy hiểm Ba BB Chứng khoán có biểu tính đầu B B Chứng khoán thiếu hấp dẫn cho đầu tư Caa CCC Kỹ trả nợ thấp, dễ vỡ nợ Ca CC Mức đầu ... i vi cỏc c quan qun lý th trng chng khoỏn Xp hng tớn nhim cỏc nh phỏt hnh Xp hng tớn nhim quc gia: + H thng chớnh tr + Cỏc nh lónh o cao cp v c quan ca Chớnh ph + Mụi trng xó hi + Quan h i ngoi...
 • 95
 • 209
 • 0

bài giảng private equity, venture capital hoạt động tại việt nam và mối liên hệ với thị trường chứng khoán - ts nguyễn ngọc huy

bài giảng private equity, venture capital hoạt động tại việt nam và mối liên hệ với thị trường chứng khoán - ts nguyễn ngọc huy
... VC Việt Nam prepared by Ph D NGUYEN NGOC HUY LOGO TTCK Việt Nam tài nước nhà có điểm bật ? Có khác biệt so với thị trường chứng khoán phát triển Nhận thức hiểu biết thị trường Quy mô thị trường, ... vốn Private Equity & Venture Capital prepared by Ph D NGUYEN NGOC HUY LOGO Các hình thức PE & VC Việt Nam - Quy trình đầu tư PE&VC vào DN Việt Nam trường hợp điển hình đầu tư PE & VC Việt Nam ... LOGO TTCK Việt Nam tài nước nhà có điểm bật ? Có khác biệt so với thị trường chứng khoán phát triển Khái niệm Private Equity, Venture Capital , Lịch sử hình thành phát triển Việt Nam Vai trò...
 • 48
 • 279
 • 2

bài giảng ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để lý giải cho những bất thường trên thị trường chứng khoán việt nam

bài giảng ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để lý giải cho những bất thường trên thị trường chứng khoán việt nam
... sàn chứng khoán Vi t Nam SSI, Đại Vi t… nhà đầu tư có tổ chức chủ yếu TP.HCM Tài Chính Hành Vi Hành vi nhà đầu tư  Hành vi người, tượng thị trường  Kiến thức ngành tâm học thuyết tài ... học thuyết tài Tâm kinh tế tài Phản ứng NĐT định đầu tư Các trường hợp bất thường TTCK Khác biệt giá TT với giá trị nội CP Cấu Trúc Tài Chính Hành Vi Tài Chính Hành Vi Giới hạn kinh doanh ... Thị trường chứng khoán có tính tăng cường biến động không ổn định Thị trường thiếu hiệu nhận định sai lệch nhà đầu tư Những phương pháp phân tích trước phi thực TTCK toàn cầu Đối tượng phạm vi...
 • 14
 • 439
 • 1

bài giảng thị trường chứng khoán - gv. vũ thị thúy vân

bài giảng thị trường chứng khoán - gv. vũ thị thúy vân
... chứng khoán TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Thị Thúy Vân - Bộ môn TTCK KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  Thị trường chứng khoán đặc trưng kinh tế  Thị Thúy Vân - Bộ môn TTCK đại Thị ... đến thị trường chứng khoán - Cơ quan quản lý giám sát hoạt động thị trường chứng khoán - Sở giao dịch chứng khoán - Hiệp hội nhà kinh doanh chứng khoán - Tổ chức lưu ký toán bù trừ chứng khoán - ... LOẠI CHỨNG KHOÁN Thị Thúy Vân - Bộ môn TTCK Theo tính chất  Chứng khoán nợ  Chứng khoán vốn  Chứng khoán phái sinh Theo khả chuyển nhượng  Chứng khoán vô danh (bearer security)  Chứng khoán...
 • 91
 • 393
 • 1

Xem thêm