Giáo án vật lí 6 dạng 2 cột

Giao an vat Li 9 HKII (2 cot)

Giao an vat Li 9 HKII (2 cot)
... sạng li ûu v lm thê nghiãûm tràõng bàòng làng SGK: kênh - Quan sạt cạch bäú trê TN a) Âc ti li ûu âãø - Quan sạt hiãûn tỉåüng xy nàõm âỉåüc cạch lm TN - Mä t hçnh nh quan sạt b) Lm TN1 SGK : Quan ... cạch giỉỵa di mu â v mu xanh - Hi vãư cạch lm TN (dng táúm lc nỉía â , nỉía xanh âãø cọ thãø quan sạt âỉåüc âäưng thåìi vë trê ca di sạng mu â v mu xanh) - u cáưu HS quan sạt v mä t hiãûn tỉåüng ... nh÷ng ch÷ viÕt nhá Quan s¸t nh÷ng chi tiÕt nhá cđa mét vËt(chi tiÕt ®ång hå ;bøc tranh;trong m¹ch ®iƯn tư cđa m¸y thu thanh…);cđa mét sè ®éng vËt hay thùc vËt NÕu kh«ng cã gÝa quang häc th× GV híng...
 • 51
 • 338
 • 1

giáo án vật lớp 7-2 cột in dùng luôn

giáo án vật lí lớp 7-2 cột in dùng luôn
... vật: Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta III Nguồn sáng vật sáng : - Nguồn sáng: vật tự phát ánh sáng - Vật sáng: vật tự phát ánh sáng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào 4) ... nhận biết ánh sáng => Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta ? Ta nhận thấy vật Khi có ánh sáng từ vật truyền vào ? (5đ) mắt ta - Nguồn sáng , vật sáng gì? => Nguồn sáng: vật tự phát ánh (3đ) sáng - Bài ... nguồn sáng vật sáng.) - GV yêu cầu HS nhận xét khác dây tóc đèn sáng mảnh giấy trắng Vật tự phát ánh sáng , vật phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt lại ánh sáng ? => Dây tóc đèn sáng tự...
 • 87
 • 2,313
 • 9

Giáo án vật 7 soạn 2 cột đầy đủ

Giáo án vật lí 7 soạn 2 cột đầy đủ
... lại ánh sáng chiếu đến D Có tính chất nêu A, B, C Câu 3: Vật sáng vật: A Vật có ánh sáng vào mắt ta C Vật hắt lại ánh sáng chiếu tới B Vật tự phát ánh sáng D Nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu ... ta nhìn thấy vật A.Khi vật chiếu sáng C.Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta B.Khi vật phát ánh sáng D.Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật Câu 2: Trong môi trường ánh sáng truyền theo ... thấy vật ? A Khi mắt ta hướng vào vật C Khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta B Khi mắt ta phát tia sáng đến vật D Khi vật mắt khoảng tối Câu 2: Nguồn sáng vật: A Tự phát ánh sáng C Để ánh sáng...
 • 69
 • 2,329
 • 1

Giáo án Vật 6 cả năm 2 cột

Giáo án Vật Lí 6 cả năm 2 cột
... Tb Yếu 6A 6B 6C 6D 6E b Bài học: -Xem trước 24 -Muốn làm nước thành đá, em phải làm sao? 48 GIÁO ÁN VẬT LÝ NĂM 20 12- 2013 Tuần: 29 Tiết: 28 Nguyễn Xuân Phùng Ngày soạn: 12/ 3 /20 12 Bài 24 : SỰ ... Bài 2: Tóm tắt 30 GIÁO ÁN VẬT LÝ NĂM 20 12- 2013 Nguyễn Xuân Phùng m = 120 0g = 1 ,2 kg V = 1lít = 0,001m3 a) P = ? Bài 2: Khi ta muốn mua mật ong b) D = ? phải biết 120 0g Giải mật ong tích lít ... trình 12 GIÁO ÁN VẬT LÝ NĂM 20 12- 2013 Chủ đề Nguyễn Xuân Phùng Tổng số tiết thuyết Tỉ lệ thực dạy Trọng số VD (Cấp độ 3, 4) LT (Cấp độ 1, 2) VD (Cấp độ 3, 4) 21 ,0 9,0 30,0 12, 9 4 28 ,0 12, 0...
 • 65
 • 538
 • 3

Giáo án vật 6 cả năm 3 cột

Giáo án vật lí 6 cả năm 3 cột
... nghĩ trả lời - Đơn vị thường dùng + Mét khối (m3) + lít ( l ) - Ghi - Trả lời( cm3, dm3, - C1: ml) 1m3= 1000dm3 = 1000000cm3 - Làm C1 vào 1m3= 1000lít - Một học sinh lên = 1000000ml bảng làm C1, ... = 39 7g = 0 ,39 7kg đơn vị phải đổi nào? V = 32 0cm3 = 0,00 032 - Y/c 1HS lên bảng - HS lên bảng, HS m3 lại theo dõi D = ? nhận xét Giải Khối lượng riêng sữa m 0 ,39 7 = D= = V 0, 00 032 =1240 Kg/m3 ... thành C6 -? Đổi đơn vị thể tích nào? - Giải Bt 11.1, 11.2 SBT - Trả lời 11.1 - Y/c HS tóm tắt 11.2 - Thực 35 m = D.V II Vận dụng C6 Đổi 40dm3 = 0,04m3 => m = D.V 7800kg/m3 x 0,04m3 = 31 2kg Bài...
 • 105
 • 2,299
 • 9

Giáo án vật62 chuẩn kiến thức kỹ năng 3 cột mới nhất

Giáo án vật lý 6 kì 2 chuẩn kiến thức kỹ năng 3 cột mới nhất
... g s TN TL Chng I C hc 21 2, 1 cõu (0,5) (1,5) 2, 0 Chng II Nhit hc LT T s 35 3, 5 cõu (1,5) (2, 0 ) 3, 5 19 1,9 cõu (0,5) (1,5 ) 2, 0 25 2, 5 cõu (0,5) (2, 0) 2, 5 100 10 (3, 0) (7,0) 10 VD Chng I ... LT VD LT VD Ch.1: C hc 2, 1 1,9 52, 5 47,5 21 19 Ch .2: m hc 3, 5 2, 5 58 ,3 41,7 35 25 17 10 Tng 5 ,6 4,4 110,8 89 .2 56 44 II Tớnh s cõu hi & im s ch kim tra cỏc cp : 30 % TN, 70% TL Trn S lng cõu (chun ... HS: (1) 100 C in vo ch trng C6 - C6: (1) 100 C 38 (2) Nhit sụi (2) Nhit sụi (3) Khụng thay i (3) Khụng i (4) Bt khớ (4) Bt khớ (5) Mt thoỏng (5) Mt thoỏng HOT NG 2: dng II Vn dng : ? Ti ngi...
 • 41
 • 202
 • 0

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 2

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 2
... nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước đầu vật C5: Nếu đầu cuối vật không trùng với vạch chia đọc kết đo nào? Đọc ghi kết theo vạch chia gần với đầu vật Rút kết luận: C6: Hãy chọn từ thích hợp ... dài cần đo cho -ngang với đầu vật ngang với vạch số thước d Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước đầu vật e Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với đầu vật Vậy: Cách đo độ dài Ước lượng ... dụng: C7: Hãy nhìn hình 2. 1, hình vẽ vị trí đặt thước để đo chiều dài bút chì: c) Hình c đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số trùng với đầu bút chì C8: Hãy nhìn hình 2. 2, hình vẽ vị trí đặt...
 • 5
 • 225
 • 0

GIAO AN VAT LI 6

GIAO AN VAT LI 6
... Yờu cu HS quan sỏt H5.34,5 ,6 k tờn cỏc loi cõn tn t yn kg hg dag g lng Giỏo ỏn Vt lớ V Thanh Hng C5: C6 n v lng tn t yn kg hg dag g Quan sỏt cõn Robecvan II o lng Tỡm hiu cõn Robecvan C7: C8: ... nh t chc Hot ng 2: ễn Bt cỏc slide cõu hi t n 13 yờu cu HS quan sỏt Quan sỏt hỡnh v tr li cõu hi hỡnh v tr li cõu hi Bt cỏc slide ỏp ỏn HS cha nu cn Vi mi cõu tr li GV yờu cu 1,2 HS nhn xột ri ... rc v da vo quan sỏt tr li C1 Cht li: Rũng rc hỡnh 16. 2a l mt bỏnh xe cú rónh vt dõy qua, trc ca bỏnh xe c mc c nh Khi kộo dõy, bỏnh xe quay xung quanh trc c nh Rũng rc hỡnh 16. 2b cng l mt...
 • 37
 • 326
 • 0

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật Lí 6
... 15 Giáo án Vật Lý Xuân Hãn Tr ờng THCS Hoàng (2) Tăng gấp C6 Sợi dây cao su lò xo có tính chất đàn hồi kéo Ngời thực Nguyễn Thái Hoà 16 Giáo án Vật Lý Xuân Hãn Tr ờng THCS Hoàng Thứ ngày tháng ... kết tác dụng lực Ngời thực Nguyễn Thái Hoà 11 Giáo án Vật Lý Xuân Hãn Tr ờng THCS Hoàng Thứ ngày tháng 10 năm 2008 Tiết Tìm hiểu kết tác dụng lực Giáo án thao giảng nạp tổ Tiết Trọng lực Đơn vị ... nhỏ C5 c F < 500N, dùng ván dài độ nghiêng ván giảm Ngời thực Nguyễn Thái Hoà 23 Giáo án Vật Lý Xuân Hãn Họ tên Lớp Trờng THCS Hoàng Xuân Hãn Tr ờng THCS Hoàng kiểm tra vật lý lớp Thời gian 15...
 • 37
 • 372
 • 0

Giáo án vật 6

Giáo án vật lí 6
... bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục bánh xe mắc cố định ( có móc treo bánh xe) Khi kéo dây, bánh xe quay quanh trục cố định (Hình 16. 2a) Ròng rọc động bánh xe có rãnh để vắt qua dây, trục bánh ... vào bảng – Học sinh kéo vật lên từ từ, đo lực kéo ghi kết vào bảng c Nhận xét: C1: Lực kéo trọng lượng vật Rút kết luận: Giáo án vật lý GV: Đào Thị Hồng Lê (sgk) C2 Khi kéo vật lên theo phương thẳng ... sách giáo khoa phần kì Làm tập SBT LÍ :1.2.2, 1.2.4, 1.2.9, 4.3,4.4, 6. 3, 10.3, 10.4, 11.1-11.5, 14.2-14.5, 15.1-15.5 Ngày soạn: 05/1/2009 Ngày dạy : 7/1/2009 Trường THCS Trung Giang Giáo án vật...
 • 30
 • 303
 • 1

giáo án vật6 bài 2

giáo án vật lý 6 bài 2
... vật ta làm 15phút nào? Tiết ta I.Cách đo độ dài: tìm hiểu kỷ H 2: Thảo luận cách đo độ dài: Y/c hs nhớ lại học trước, thảo luận theo nhóm để trả lời từ câu C1 đến câu C5 Sau hs trả lời, gv đánh ... Thời gian phút Hoạt động Hoạt động Nội dung giáo viên học sinh ( học sinh ghi) HĐ1:Kiểm tra cũ : Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra cũ: Đơn vò đo độ dài? Hs trả lời Khi dùng thước cần...
 • 3
 • 554
 • 1

Giáo an vat li 6

Giáo an vat li 6
... động Công thức li n hệ trọng lợng khối lợng C6? III Công thức li n hệ trọng lợng khối lợng C6 (1) 1N Nêu mối li n hệ P m (2) 200g Quyển sách em nặng bao (3) 10N nhiêu? - Công thức li n hệ : P = ... giải trớc học, li u cách giải khác không ? (cho HS dự đoán) GV treo tranh hình 16. 1 Li u dùng ròng rọc làm việc dàng hay không? Hoạt động Tìm hiểu ròng rọc Yêu cầu HS quan sát hình 16. 2 đọc I Tìm ... hình 6. 2, 6. 1 bỏ tay nhận xét -Lực có phơng chiều xác định trạng thái xe lăn - Yêu cầu HS làm C5 Hoạt động Tìm hiểu hai lực cân - Yêu cầu HS quan sát hình 6. 4 III Hai lực cân hoàn thành C6, C7...
 • 57
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lí 6 2 cộtgiáo án vật lí 6 3 cộtgiáo án vật lý 6 bài 2giáo án vật lí 6 bài 26giáo án vật lí 9 kì 2giao an vat li 9 bai 2 dien tro cua day dan dinh luat ongiáo án ngữ văn 6 chuẩn 2 côtgiao an vat li 6 bai 21 mot so ung dung cua su no vi nhietgiao an vat li 6 bai 21 mot so ung dung ve su no vi nhietgiáo án vật lí 6 tích hợpgiao an vat li 7 ki 2giáo án vật lí 6giáo án vật lí 6 fullgiáo án vạt lí 6 haygiáo án vật lí 6 hayĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả