Giao an tieng anh 11hoc ky II

giáo án tiếng anh học kỳ II (unit 7 to unit 9)

giáo án tiếng anh học kỳ II (unit 7 to unit 9)
... Unit 7: Section B(4 -7) 3C Unit 7: Family members Section B(1-3) Unit 7: Section B(4 -7) 3B Unit 7: Family members Section B(1-3) 5B Tiết 5A Lớp 3A Unit 7: Section B(4 -7) Unit 7: Family members Section ... Trường Tộ Tiếng Anh lớp học kỳ II st th (From Feb 2010 to Feb 2010) Thứ Unit 8: Section B(4 -7) 3C Unit 8: Ages Section B(1-3) Unit 8: Section B(4 -7) 3B Unit 8: Ages Section B(1-3) Tên giảng Unit 8: ... Section B(1-3) 4A Tên giảng Unit 7: Family members Section B(1-3) Unit 7: Section B(4 -7) 4B Unit 7: Family members Section B(1-3) Unit 7: Section B(4 -7) KẾ HOẠCH BÀI DẠY Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà...
 • 36
 • 669
 • 2

Giáo án tiếng anh 7 kỳ II(2013)

Giáo án tiếng anh 7 kỳ II(2013)
... .……………… …………………………………………………………………………… .………………… Preparing: 02/01/2013 Teaching:7A: 07/ 01/13 7B: 08/01/13 Period: 57 UNIT AT HOME AND AWAY Lesson 1: A A holiday in Nha Trang ( 3, 4, ) I Aims : ... .……………… …………………………………………………………………………… .………………… Preparing: 28/02/2013 Period: 77 Teaching:7A: 04/03 UNIT 12: LET’S EAT! 7B: 05/03 Lesson 5: B Our food (4, 5) I Aim: - Listening the tape for the ... …………………………………………………………………………… .………………… Preparing: 26/01/2013 Period: 67 Teaching:7A: 29/01 UNIT 11 KEEP FET,HEALTHY 7B: 01/02 Lesson 2: A check up ( 2, ) I Aim: - Talking about (individual)...
 • 99
 • 139
 • 0

GIAO AN TIENG ANH 9 KY II MOI

GIAO AN TIENG ANH 9 KY II MOI
... nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen nhanh so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội C Chọn lọc tự nhiên chống alen trội nhanh chóng loại alen trội khỏi quần thể D Chọn lọc tự ... sinh D Cổ sinh Trang 2/5 - Mã đề thi 405 Câu 25: Nhân tố tiến hoá không làm thay đổi tần số alen lại làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể giao phối A yếu tố ngẫu nhiên B giao phối không ngẫu ... Trong trình giảm phân, nhiễm sắc thể tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n Khi thụ tinh, kết hợp giao tử 2n với giao tử bình thường (1n) tạo hợp tử phát triển thành A thể lưỡng bội...
 • 81
 • 91
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 12 Kỳ II

Giáo án Tiếng Anh 12 Kỳ II
... School the student’s work book Lesson Plan :English 12 Unit 12 : Water sports Theme: Water Sports Unit 12 Reading Time: 45 minutes Class 12a 12g Date teaching of Absent students notes I Objectives: ... Writing a report II Method: - Intergrated, mainly communicative III Teaching aids: Teacher :VU THI THUY 14 Ngo Gia Tu High School - A picture, board, chalks, textbook Lesson Plan :English 12 IV Procedure: ... desert II Method: - Integrated, mainly communicative III Teaching aids: - Board, chalks, textbook, handouts IV Procedure: Teacher :VU THI THUY Ngo Gia Tu High School Lesson Plan :English 12 Teacher’s...
 • 66
 • 287
 • 0

Giáo án tiếng Việt học kỳ II

Giáo án tiếng Việt học kỳ II
... tập tiếng việt 2, tập hai • Mẫu câu tập III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Kiểm tra cũ -Gọi học sinh lên bảng kiểm tra -Theo dõi, nhận xét cho điểm học sinh Dạy- Học ... -Nhận xét tiết học yêu cầu học sinh nhà làm -Một số cặp học sinh trình bày trước lớp tập tập Tiếng việt 2, tập hai -1 học sinh đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo -2 học sinh thực hành -Học sinh làm ... luật II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC • Một bì thư III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ - Gọi Hs lên bảng kiểm tra Chuyện bốn mùa - Nhận xét cho điểm Hs 2.DẠY - HỌC...
 • 83
 • 255
 • 2

Giáo án Tiếng Anh 6 - Kỳ I

Giáo án Tiếng Anh 6 - Kỳ I
... ( 1-2 -3 ) Date of teaching: 16/ 11/20 06 I/ Aims: - After finishing the lesson Ss will be able to: + Talk about their daily activities + Ask and answer with their friends about their daily activities ... 2007 - 2008 Teaching plan – English grade Period 6: Date of teaching 1 8-9 -2 0 06 I- Aim: - Teach students how to introduce the others - Teach students to ask about their ages II- Teaching aids - Pictures ... one - Correct their pronunciation Individually lesson : section A : -Hello ( 5 ,6, 7,8 ) Period 3: date of teaching 1 1-9 -2 0 06 I- Aim: - Teach students how to greet one another II- Teaching...
 • 56
 • 342
 • 1

Giao an Tieng Anh 8 - ky 1 (kha hay)

Giao an Tieng Anh 8 - ky 1 (kha hay)
... the answers -T:Play the tape again Answer Keys: 1- b, 2-f, 3-j, 4-a, 5-i, 6-c, 7-e, 8- k, 9-g, 10 -h, 11 -d Answer keys: - May I speak to Ba, please? This is Bao - I,m fine, thanks And you? - Can ... * New words: - escape (v) - tie (v) - graze (v) - nearby (adv) - tiger (n) - stripe (n) - wisdom (n) - straw (n) - servant (v) - master (n) - black stripes * Answer: 1/ appeared 2/ was 3/ Said ... class -Ss: Ask and answer -T: Check and give feedback * Exercise 3: -T: Explain the task -Ss: Listen to the T -T: Have Ss work in group -Ss: Groupwork -T: Ask some Ss to give the answers -Ss:...
 • 118
 • 261
 • 0

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 8 (HK II)

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 8 (HK II)
... and remember to Trang - 37 - Giáo án Tiếng Anh Lớp * Năm học ……………………* Teacher’s activities Trường THCS ……………………… Students’ activities Trang - 38 - Giáo án Tiếng Anh Lớp * Năm học ……………………* Week ... chart consists of 28 letters ranging in the different size The baby’s mother is trying to stop the nurse from weighing her baby - Correct and copy Copy the task Giáo án Tiếng Anh Lớp * Năm học ... THCS ……………………… Trang - - Students’ activities Giáo án Tiếng Anh Lớp * Năm học ……………………* Week 20 (1) Date: Jan, 22nd to Jan, 27th 2007 Period : 58 UNIT9: A FIRST-AID COURSE Lesson 4: Section:...
 • 114
 • 206
 • 1

giao an tieng anh l3 ky I

giao an tieng anh l3 ky I
... activities student s activities I class organization -Greetings II.Warm up hàm ninh trờng tiểu học : thiét kế giảng lớp -Answer -Greetings Work in groups to play -Asks about day ,date ,class situation ... proceduces: 37 giáo viên: phùng thị hoa hồng trờng tiểu học hàm ninh teacher s activities I. Warm up : -Greetings II.New lesson : *Activity 4: Listen and check: Gives pictures and elicits the pictures ... ,class situation *Revision: finding words :he, she, name Gives remarks III.New lesson : *Activity 4: Read and match: Gives pictures and elicits the pictures from Ss Plays the tape Guides Ss to...
 • 44
 • 153
 • 0

Gián án Giao an Tieng Viet 5 KY II

Gián án Giao an Tieng Viet 5 KY II
... chủ điểm Cơng dân II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Vở tập tiếng Việt lớp 5, tập (nếu có) - Phơ tơ vài trang từ điển liên quan đến nội dung học - Bút + giấy kẻ bảng phân loại - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG ... thượng anh thương binh nghèo, dũng cảm xơng vào đám cháy cứu gia đình nạn II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Tranh minh họa đọc SGK - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Kiểm tra cũ 4’ – 5 Bài ... có quan hệ ĐK – KQ, GT – KQ cách điền quan hệ từ (QHT) cặp quan hệ từ, thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống, thay đổi vị trí vế câu II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Bảng lớp - Bút + phiếu khổ to III CÁC...
 • 186
 • 166
 • 0

Giao an Tieng Anh 9 - Ky I(hay)

Giao an Tieng Anh 9 - Ky I(hay)
... the 196 0s fashion? Lucky number Lucky number Why did more and more people begin wearing jeans in the 197 0s? Trờng THCS Hải Đông The 18 century - Jean cloth 196 0s Student 197 0s Cheaper 198 0s Fashion ... Teachers and students activities Contents - STEP * Activity + Set the scene: - T draws a picture of Lan Nga and Mi are talking about her Exercise P. 19 - T Does Nga know Lan? - Sts: * Activity - T: ... favorite clothes ( fall - feel - felt - fell) Jack has lived in this city 199 5 ( for - since- in - ago) When my father was young , he fishing on Sunday (goes- has gone- used to go) Ba wishes...
 • 64
 • 176
 • 0

Giao an tieng anh 9.HK II

Giao an tieng anh 9.HK II
... Objectives: Students can write a letter to a friend to share their ideas II Language Contents: Vocabularies: to enhance, to support, nationwide (adj) III Techniques: Questions and Answers IV Teaching ... (n): người hoạt động tích cực (translation) - nominate (v): ghi danh, mệnh danh, chọn Nomination (n) (translation) - charity (n): lòng từ thiện, hội từ thiện (explanation: kindness in giving help ... know how European countries save energy II Teaching aids: - Pictures, textbook, posters (or A4 paper) III Teaching procedure: Stage Steps/Activities Work arrangement Warm -up Hang man ENERGY - Show...
 • 79
 • 156
 • 0

giao an tieng anh 7 HK II

giao an tieng anh 7 HK II
... like mangoes, too/ I do, too S1: I don’t like bananas S2: I don’t like bananas, either/ I don’t, either b SO and NEITHER - Ss the same Ex: S1: I like mangoes S2: so I S1: I don’t like bananas ... for specific information II Language contents: Revision siek vocabuny and the past simple tense III.Teaching aids: Text book and some paper IV.Procedure Warm up “Hangman” SICK = ILL sickness =illness ... find the answers After minutes T hangs the flipchart with jumbled answers, Ss read and choose the right answer * Answers: a/ Because she had a bad cold b/ She had a headache c/ Mr Tan tell Lan to...
 • 59
 • 257
 • 0

De+Dap an tieng anh 8 ky II

De+Dap an tieng anh 8 ky II
... seen 4- to clean C©u II) Mçi mét c©u chän ®óng ®îc 0,5 ®iÓm Tæng 2,5 ®iÓm 1- A 2- C 4- B 3- C 5- D C©u III) Mçi mét c©u chuyÓn ®óng ®îc 0,5 ®iÓm Tæng 2,5 ®iÓm 1) The floor is cleaned everyday ... learned English for three years 3) Huong said She sometimes worked on Sundays 4) Mai asked Lan if/whether many tourists visited Phong Nha cave everyyear 5) It is very intersting to learn English...
 • 2
 • 230
 • 0

De+Dap an tieng Anh 6 ky II

De+Dap an tieng Anh 6 ky II
... visit To see iced tea Long doing can longest 10.must Bài II Chia động từ ngoặc Mỗi câu 0,5 điểm looks arent watching am going to is coming is Mai/is playing Bài III Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi ... interesting places in HaNoi Next week she is going to visit Hue Bài IV Viết lại câu cho nghia không thay đổi My name is Huong Im from VietNam She isnt weak My hair is shorter than your hair What weather...
 • 2
 • 178
 • 0

Xem thêm