TÍNH ĐA DẠNG VÀ GIÁ TRỊ BẢO TỒN KHU HỆ THÚ (Mammalia fauna) TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

Nghiên cứu đặc điểm đa dạng thành phần loài, dạng sống khu hệ thực vật công tác bảo tồn khu hệ thực vật Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu đặc điểm đa dạng thành phần loài, dạng sống khu hệ thực vật và công tác bảo tồn khu hệ thực vật Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
... tài nghiên cứu đặc điểm đa dạng thành phần loài, dạng sống khu hệ thực vật công tác bảo tồn đa dạng khu hệ thực vật Vườn Quốc gia Xuân Sơn Kết nghiên cứu góp phần xây dựng sở khoa học cho công tác ... đề tài: Nghiên cứu đặc điểm đa dạng thành phần loài, dạng sống khu hệ thực vật công tác bảo tồn khu hệ thực vật Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Số hóa Trung tâm Học liệu ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 22 1.3.3 Những nghiên cứu đa dạng thực vật khu vực nghiên cứu Có thể nói công trình nghiên cứu thảm thực vật đa dạng thực vật Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Để đánh giá...
 • 145
 • 411
 • 0

Phân vùng bảo tồn theo mức độ nhạy cảm tại vườn quốc gia ba bể bằng công nghệ GIS viễn thám

Phân vùng bảo tồn theo mức độ nhạy cảm tại vườn quốc gia ba bể bằng công nghệ GIS và viễn thám
... b n phân vùng b o tn theo m c nh y c m 55 3.5 K t qu phân vùng b o t+n theo mc ( nh%y c m 57 3.6 xut bin pháp b o t+n a d%ng sinh h,c vùng 60 3.6.1 Nhng khó kh!n công tác ... thành l p b n + phân vùng b o t+n a d%ng sinh h,c theo mc ( nh%y c m t%i vùng m V∋n qu#c gia Ba B& 35 3.3 Gi i oán nh v tinh 36 3.3.1 Ngun t li u nh vi n thám ... phân vùng b o tn a d ng sinh h c theo m c nh y c m 30 2.3.3 ng d ng ph n m m ENVI gi i oán nh v tinh 30 2.3.4 ng d ng ph n m m ArcGIS xây dng b n phân vùng b o tn theo...
 • 83
 • 52
 • 0

Nghiên cứu sự đa dạng giá trị bảo tồn của các loài ếch nhái ở các huyện Hạ Lang Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu sự đa dạng và giá trị bảo tồn của các loài ếch nhái ở các huyện Hạ Lang và Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
... đánh giá giá trị đa dạng sinh học làm sở cho công tác quy hoạch bảo tồn tỉnh Cao Bằng, chọn đề tài Nghiên cứu đa dạng giá trị bảo tồn loài ếch nhái huyện Hạ Lang Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng ... Cao Bằng Mục tiêu nghiên cứu + Phát loài ghi nhận loài ếch nhái khu vực nghiên cứu + Đánh giá đa dạng loài ếch nhái khu vực rừng thuộc huyện Trùng Khánh Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng Số hóa Trung tâm ... 1.2 Một số nghiên cứu ếch nhái Cao Bằng Nghiên cứu khu hệ ếch nhái tỉnh Cao Bằng hạn chế, ngoại trừ số ghi nhận mô tả loài tài liệu Bourret (1942), có số nghiên cứu thực tỉnh Cao Bằng tập trung...
 • 75
 • 405
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp bảo tồn khu hệ lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn khu hệ lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang
... ––––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ HẰNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN KHU HỆ LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa ... ––––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ HẰNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN KHU HỆ LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa ... nghiệp Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu tiến hành thực đề tài: “ Đánh giá trạng đề xuất giải pháp bảo tồn khu hệ lưỡng cư, sát rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang Sau thời gian thực...
 • 80
 • 125
 • 0

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA GIỐNG LAN RỪNG Dendrobium THU THẬP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH RỪNG NAM CÁT TIÊN BẰNG KỸ THUẬT RAPD pdf

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA GIỐNG LAN RỪNG Dendrobium THU THẬP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ RỪNG NAM CÁT TIÊN BẰNG KỸ THUẬT RAPD pdf
... gà Tp Hồ Chí Minh D1.10 Long Nhãn Tp Hồ Chí Minh D2.1 Long tu Rừng Nam Cát Tiên D2.2 Giả hạc Rừng Nam Cát Tiên D2.3 Thu y tiên trắng Rừng Nam Cát Tiên D2.4 Thu y tiên vàng Rừng Nam Cát Tiên ... Tp Hồ Chí Minh D1.4 Thu y tiên vàng Tp Hồ Chí Minh D1.5 Vẩy rồng Tp Hồ Chí Minh D1.6 Kim điệp Tp Hồ Chí Minh D1.7 Thái bình Tp Hồ Chí Minh D1.8 Nhất điểm hoàng Tp Hồ Chí Minh D1.9 Thu y tiên ... hình dạng thân 37 Bảng 3.2 Các giống lan thu thập từ Tp Hố Chí Minh rừng Nam Cát Tiên Mã số Giống lan Nguồn gốc D1.1 Long tu Tp Hồ Chí Minh D1.2 Giả hạc Tp Hồ Chí Minh D1.3 Thu y tiên trắng Tp Hồ...
 • 97
 • 298
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn không mổ chấn thương tụy tại bệnh viện Việt Đức từ 2006- 2010

Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn không mổ chấn thương tụy tại bệnh viện Việt Đức từ 2006- 2010
... tổn thương tụy thời gian nằm viện nhóm bảo tồn không mổ 3.1.4.4 Kết điều trị - Kết sớm sau điều trị bảo tồn không mổ chấn thương tụy Bảng 3.17: Kết sớm sau điều trị bảo tồn Kết điều trị Tụy đơn ... hợp chấn thương tụy định điều trị bảo tồn không mổ bệnh viện Việt Đức từ năm 2005- 2010, có số kết luận sau: Đánh giá đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng chấn thương tụy định điều trị bảo tồn không mổ ... điều trị P= 0,014 Kết cho thấy chấn thương tụy có liên quan tổn thương tụy đơn tổn thương phối hợp với kết điều trị vơi p= 0,014 40 3.1.5 Đánh giá kết điều trị bảo tồn không mổ chấn thương tụy...
 • 66
 • 338
 • 5

Nền kinh tế phát triển với các quan hệ kinh tế càng đa dạng phức tạp từ các quan hệ kinh tế trong nước các nhân tố nước ngoài doc

Nền kinh tế phát triển với các quan hệ kinh tế càng đa dạng và phức tạp từ các quan hệ kinh tế trong nước và các nhân tố nước ngoài doc
... hợp đồng kinh tế; quyền nghĩa vụ bên việc thực hợp đồng kinh tế; trách nhiệm vật chất vi phạm hợp đồng kinh tế Cùng với phát triển kinh tế , thay đổi quan hệ kinh tế, chế độ hợp đồng kinh tế thay ... nghĩa vụ - bên với Những mối quan hệ thuộc loại gọi chung quan hệ hợp đồng Cũng quan hệ hợp đồng lĩnh vực kinh tế gọi quan hệ hợp đồng kinh tế Trong khoa học pháp lý, hợp đồng kinh tế thường hiểu ... Nhà nước Đặc điểm điều lệ tạm thời nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế xí nghiệp quốc doanh quan Nhà nước Coi ký kết hợp đồng kinh tế kỷ luật Nhà nước quan hệ kinh tế ký kết hợp đồng kinh tế phạm...
 • 98
 • 220
 • 0

Nghiên cứu sinh khối khả năng tích luỹ cacbon của thảm cây bụi tại Vườn quốc gia Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu sinh khối và khả năng tích luỹ cacbon của thảm cây bụi tại Vườn quốc gia Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc
... Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc Mục tiêu nghiên cứu - Xác định sinh khối mặt đất số thảm bụi vườn quốc gia Tam Đảo - Đánh giá khả tích lũy cacbon mặt đất thảm bụi vườn quốc gia Tam Đảo Nội dung nghiên cứu ... thảm thực vật làm sở xác định lượng cacbon sở dự án trồng rừng theo chế Việt Nam Với lý trên, chọn đề tài: Nghiên cứu sinh khối khả tích luỹ cacbon thảm bụi Vườn quốc gia Tam Đảo, huyện Tam Đảo, ... đỉnh núi Tam đảo vườn quốc gia Tam đảo, thuộc km8, km9 km10 thuộc thị trấn Tam đảo Huyện Tam đảo, Tỉnh Vĩnh phúc 20 Hình 2.1 : Bản đồ vườn quốc gia Tam Đảo • Ranh giới - Phía Bắc giáp tỉnh Thái...
 • 64
 • 437
 • 0

Nghiên cứu thành phần phân bố của bộ nhện (araneae) trong hang động tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng, tỉnh quảng bình (LV01926)

Nghiên cứu thành phần và phân bố của bộ nhện (araneae) trong hang động tại vườn quốc gia phong nha  kẻ bàng, tỉnh quảng bình (LV01926)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ THANH BÌNH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỐ CỦA BỘ NHỆN (ARANEAE) TRONG HANG ĐỘNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA- KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG ... lý hang động để bảo tồn giá trị đa dạng sinh học hang động cần thiết Vì lý trên, thực đề tài: Nghiên cứu thành phần phân bố nhện (Araneae) hang động vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng ... thước nhỏ) Nhóm (Kích thước trung bình) Nhóm (Kích thước lớn) Động Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Động Hang Hang Động Hang Tiên 17 18 Ba Cầu Mu Rục Núi...
 • 87
 • 237
 • 0

Các hoạt động trước đây các triển vọng lâm nghiệp của Dự án PARC tại vườn quốc gia Yok Don

Các hoạt động trước đây và các triển vọng lâm nghiệp của Dự án PARC tại vườn quốc gia Yok Don
... Hiện trường PARC Yok Don Đánh giá hoạt động trước triển vọng lâm nghiệp Dự án PARC Vườn Quốc gia Yok Don GIỚI THIỆU Dự án PARC Yok Don đề xướng năm 1999 quản lý GTZ/WWF Giai đoạn dự án đạt số thành ... lược phát triển lâm nghiệp SFE triển vọng hỗ trợ Dự án PARC vùng đệm 22 CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA YOK DON 26 5.1 Đánh giá hoạt động trước Giai đoạn I Dự án PARC 28 ... mở rộng vườn quốc gia Yok Don, 1998 sửa đổi 2001 Bảng bỏ qua xã Dak Wil nằm huyện Cu Jut thuộc Vườn quốc gia Đánh giá hoạt động trước triển vọng lâm nghiệp Dự án PARC Vườn Quốc gia Yok Don Diện...
 • 46
 • 347
 • 0

hiệu quả của phân bón lá lactofol o lên sinh trưởng năng suất lúa ir50404 vụ thu năm 2013 tại xã hòa lợi, huyện giồng riềng, tỉnh kiên giang

hiệu quả của phân bón lá lactofol o lên sinh trưởng và năng suất lúa ir50404 vụ hè thu năm 2013 tại xã hòa lợi, huyện giồng riềng, tỉnh kiên giang
... trường sinh thái Chính vậy, đề tài: Hiệu phân bón Lactofol O lên sinh trưởng suất lúa IR50404 vụ Thu năm 2013 Hòa Lợi, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang thực nhằm mục tiêu kh o sát hiệu phân ... cho nông dân Việc kh o sát hiệu phân bón canh tác lúa cần thiết Chính vậy, đề tài: Hiệu phân bón Lactofol O lên sinh trưởng suất lúa IR50404 vụ Thu năm 2013 Hòa Lợi, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh ... KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn kỹ sư Ngành: NÔNG HỌC Tên đề tài: HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN LÁ LACTOFOL O LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA IR50404 VỤ HÈ THU NĂM 2013 TẠI XÃ HÒA LỢI,...
 • 65
 • 180
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm khu hệ Bò sát, Ếch nhái vườn quốc gia Pù Mát

Nghiên cứu một số đặc điểm khu hệ Bò sát, Ếch nhái vườn quốc gia Pù Mát
... sinh thái học Ếch nhái sát 2.2 Lược sử nghiên cứu khu hệ sát, Ếch nhái VQG Mát Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Vườn quốc gia Mát khảo sát Năm 1992, khảo sát khu hệ động vật tiến ... trường, đặc biệt thầy giáo ThS Đỗ Quang Huy tiến hành làm đề tài: "Nghiên cứu số đặc điểm khu hệ sát, Ếch nhái vườn quốc gia mát" Mục tiêu đề tài: nhằm đánh giá thành phần loài sát, Ếch nhái ... (1996) công bố danh lục sát, Ếch nhái Việt Nam gồm 256 loài sát 82 loài Ếch nhái Nhiều công trình công bố nghiên cứu khu hệ sát, Ếch nhái địa phương, Vườn quốc gia Khu bảo tồn như: Lê Nguyên...
 • 60
 • 698
 • 5

Tìm hiểu một số đặc điểm sinh thái, sinh trưởng phát triển của cây lim xẹt tái sinh tự nhiên tại phân khu phục hồi sinh thái tại vườn quốc gia tam đảo – vĩnh phúc

Tìm hiểu một số đặc điểm sinh thái, sinh trưởng  phát triển của cây lim xẹt tái sinh tự nhiên tại phân khu phục hồi sinh thái tại vườn quốc gia tam đảo – vĩnh phúc
... đặc điểm giá trị Lim xẹt, thực đề tài Tìm hiểu số đặc điểm sinh thái, sinh trưởng - phát triển Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tái sinh tự nhiên phân khu phục hồi sinh thái VQG Tam Đảo ... sinh trưởng Lim xẹt phát yếu tố môi trường sinh thái ảnh hưởng tới sinh trưởngphát triển Lim xẹt tái sinh tự nhiên phân khu phục hồi sinh thái VQG Tam Đảo 2.1.2.Đề xuất biện pháp bảo vệ Lim xẹt tái ... 2.3 Địa điểm nghiên cứu: 2.4 Nội dung nghiên cứu: 2.4 Tìm hiểu số đặc điểm hình thái Lim xẹt: 2.4.2 Tìm hiểu số nhân tố sinh thái nơi loài Lim xẹt tái sinh phân bố: 2.4.3 Tìm hiểu đặc điểm cấu...
 • 105
 • 74
 • 0

Báo cáo " Đa dạng khu hệ thú ở huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi giá trị bảo tồn của chúng " pdf

Báo cáo
... bình.Nh ng loài thú có s lư ng trung bình ch y u loài thú nh loài g m nh m , thú ăn sâu b 71 30 3.3 Giá tr b o t n c a khu h thú Trà B ng Trong s 89 loài thú ñã ghi nh n ñư c Trà B ng, có 30 ... n 15 ngày, t ng c ng 135 ngày, tai ñ a ñi m thu c xã: Trà Bùi, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Th y 135 K t qu th o lu n 3.1 Danh l c thú Trà B ng T nh ng k t qu ñi u tra, k t h p v i k th a ... ít, th nh tho ng g p; = trung bình 3.2 ðánh giá tính ña d ng thành ph n loài c a khu h thú Trà B ng B ng ða d ng h , loài b thú STT Trà B ng t nh Qu ng Ngãi Tên b S h n % n S loài % Ăn sâu b - Soricomorpha...
 • 9
 • 392
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các giải pháp góp phần bảo tồn đdsh dựa vào cộng đồng ở vườn quốc gia cát tiênđa dạng loài và giá trị bảo tồnhình 7 xếp hạng giá trị bảo tồn theo đa dạng sinh học theo loại rừng tỉnh thừa thiênhuế việt namđánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia bidoup núi bà huyện lạc dương tỉnh lâm đồngđánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim tỉnh đồng thápnghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần saphượng hoàng tỉnh thái nguyênhình 4 xếp hạng giá trị bảo tồn đối với a độ cao b độ dốc và c  khu bảo tồn đầu nguồn tỉnh thừa thiên huế việt namhình 15 giá trị bảo tồn tổng quát dựa trên tổng số điểm của các hệ số mô tả cảnh quan và các hệ số điều chỉnh khoanh vùng tỉnh thừa thiên huế việt namđa dạng nguồn tài nguyên thực vật có giá trị bảo tồnđa dạng sinh học khu hệ thú ở khu bảo tồn thiên nhiên pù huống tỉnh nghệ an những quy đònh đảm bảo tính đa dạng và hạn chế rủi ro của quỹđa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh họcđề xuất những chính sách và chương trình bảo tồn đa dạng sinh họcbối cảnh mới và quan điểm bảo tồn phát huy các giá trị của lễ hội truyền thốngbáo cáo số 6 đánh giá sơ bộ về rừng giá trị bảo tổn cao trong hành lang xanh tỉnh thừa thiên huế việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây