ĐIỀU TRỊ VIÊM XƯƠNG TỦY XƯƠNG ĐƯỜNG MÁU TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN NĂM 2013 -2014

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương
... chứng Cũng với phẫu thuật mổ mở, phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc RT xảy tai biến lúc phẫu thuật biến chứng sau phẫu thuật Tuy nhi n, chứng rõ ràng để chứng minh biến chứng phẫu thuật nội soi ... nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị VPMRT trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm hai mục tiêu: Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng VPMRT trẻ em Đánh giá kÕt điều ... khoang phúc mạc, bộc lộ thắt động mạch ruột thừa, cắt ruột thừa, kéo bệnh phẩm ngoài, hay kiểm tra rửa khoang phúc mạc ., gặp phải tai biến phẫu thuật mở Nhưng phẫu thuật nội soi phẫu thuật mở có nhi u...
 • 92
 • 795
 • 7

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện sản nhi nghệ an

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện sản nhi nghệ an
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI TRẦN THỊ ANH THƠ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TRẺ EM TỪ THÁNG ĐẾN TUỔI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN ... BN toàn viện, chủ yếu bệnh nhân viêm phổi Xuất phát từ thực tế thực đề tài: Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ em từ tháng đến tuổi bệnh viện Sản Nhi Nghệ An , với ... điểm bệnh nhân mẫu nghiên cứu Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh mẫu nghiên cứu Đánh giá tính hợp lý sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ em từ tháng đến tuổi khoa Hô Hấp- bệnh viện Sản Nhi...
 • 103
 • 629
 • 6

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị gãy xương cung tiếp Bệnh viện Trung ương Huế nhằm mục đích: Xác định đặc điểm lâm sàng X - quang gãy xương cung tiếp 127 bệnh nhân ... Dựa vào tiêu nghiên cứu mặt lâm sàng, phương pháp điều trị kết điều trị 127 bệnh nhân gãy xương cung tiếp Bệnh viện Trung ương Huế, kết sau: 92 Những điểm chung gãy xương cung tiếp ... giá kết điều trị gãy xương cung tiếp Bệnh viện Trung ương Huế II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: 127 bệnh nhân gãy xương cung tiếp nằm điều trị khoa...
 • 23
 • 704
 • 4

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đức
... lồi cầu xơng cánh tay trẻ em Đánh giá kết điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu xơng cánh tay trẻ em 3 Chơng Tổng quan 1.1 Đặc điểm giải phẫu vùng khuỷu 1.1.1 Đặc điểm xơng 1.1.1.1 Đặc điểm giải phẫu ... báo cáo kết bớc đầu số ca gãy LCN XCT, điều trị phơng pháp nắn chỉnh có dụng cụ [7] - Nghiên cứu Đoàn Việt Quân 1993 Nhận xét kết mổ khâu cố định gãy LCN XCT trẻ em [8] Tại Bệnh viện Việt Đức thờng ... gọi bệnh nhân đến khám lại thời gian nghiên cứu * Tiêu chuẩn đánh giá kết quả: - Đánh giá kết điều trị gãy LCN cánh tay dựa vào: + Giải phẫu: Mảnh gãy đặt vị trí cũ Liền xơng phát triển bình thờng:...
 • 81
 • 704
 • 8

Tìm hiểu căn nguyên và tình hình đề kháng kháng sinh của các loài vi khuẩn gây viêm đường hô hấp trên tại Bệnh viện 175 từ tháng 05 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014

Tìm hiểu căn nguyên và tình hình đề kháng kháng sinh của các loài vi khuẩn gây viêm đường hô hấp trên tại Bệnh viện 175 từ tháng 05 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014
... u[10], ng h p d Vi m - Vi m tai gi a - ng h p trên: Vi m Amidan - i, l y s n n p qu n làm m c: Vi m h ng - ng h p Vi m m i - ng h p chia làm hai ph n Vi m xoang Vi m ng h p d - Vi m ... t lâm sàng, ti n hành nghiên c u Tìm hi u c n nguyên tình hình khu n gây vi m tài: kháng kháng sinh c a loài vi ng h p t i b nh vi n 175 t 05/ 2013 n 04/ 2014 SVTH: Nguy n Ph m Ph ng Trà Báo ... 3.2.1 kháng kháng sinh c a vi khu n Hi n t ng kháng kháng sinh kháng kháng sinh tình tr ng kháng sinh không tiêu di t vi khu n, m t s vi khu n s ng sót s có kh n ng c hoàn toàn kháng l i kháng sinh...
 • 62
 • 202
 • 1

nghiên cứu tính kháng kháng sinh trong viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em tại bệnh viện nhi thanh hóa

nghiên cứu tính kháng kháng sinh trong viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em tại bệnh viện nhi thanh hóa
... có đề tài nghiên cứu tính kháng kháng sinh vi khuẩn gây vi m phổi Chính tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tính kháng kháng sinh vi m phổi vi khuẩn trẻ em Bệnh vi n Nhi Thanh Hóa với hai ... HỌC Y HÀ NỘI ==== ==== LÊ VĂN TRÁNG NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH TRONG VI M PHỔI DO VI KHUẨN TRẺ EM TẠI BỆNH VI N NHI THANH HÓA CHUYÊN NGÀNH: NHI - HÔ HẤP Mã số : CK.62.72.16.10 LUẬN ... vi m phổi vi khuẩn trẻ em từ tháng đến tuổi BV Nhi Thanh Hóa Xác định tỷ lệ kháng kháng sinh khảo sát số yếu tố liên quan đến tính kháng kháng sinh vi khuẩn gây vi m phổi Hy vọng kết nghiên cứu...
 • 115
 • 886
 • 14

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ BIẾN CHỨNG SAU XẠ TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ NĂM 2013 – 2014

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ BIẾN CHỨNG SAU XẠ TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ NĂM 2013 – 2014
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRẦN ĐỨC THƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ BIẾN CHỨNG SAU XẠ TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ NĂM 2013 ... cận lâm sàng biến chứng sau hóa xạ trị đồng thời ung thư vòm mũi họng Bệnh viện ung bướu Cần Thơ năm 2013 2014 với mục tiêu sau: Xác định đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ung thư vòm mũi họng chẩn ... trị Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2014 2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân chẩn đoán ung thư vòm mũi họng có kết giải phẫu bệnh ung thư biểu mô điều trị hóa xạ trị...
 • 75
 • 534
 • 3

Đánh giá kết quả ban đầu của phẫu thuật cắt dịch kính qua pars plana điều trị viêm nội nhãn nội sinh ở trẻ em

Đánh giá kết quả ban đầu của phẫu thuật cắt dịch kính qua pars plana điều trị viêm nội nhãn nội sinh ở trẻ em
... TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHM TH MINH CHU ĐáNH GIá KếT QUả BAN ĐầU CủA PHẫU THUậT CắT DịCH KíNH QUA PARS PLANA TRONG ĐIềU TRị VIÊM NộI NHãN NộI SINH TRẻ EM Chuyờn ngnh : NHN KHOA Mó s : 60.72.56 ... kt qu ban u ca phu thut ct dch kớnh qua pars plana iu tr viờm ni nhón ni sinh tr em nhm cỏc mc tiờu sau: - ỏnh giỏ kt qu ban u ca phu thut ct dch kớnh qua pars plana iu tr viờm ni nhón ni sinh ... dch kớnh qua pars plana v trớ, dựng h thng 20 hoc 23 gauge di h quang hc gúc nhỡn rng (wide angle view system) hoc qua camera ni nhón Cỏc bc phu thut chớnh: - V trớ chc cng mc ti pars plana, ph...
 • 90
 • 300
 • 0

Đánh giá hiệu quả diệt helicobacter pylori của hai phác đồ điều trị viêm dạ dày mạn tính ở trẻ em

Đánh giá hiệu quả diệt helicobacter pylori của hai phác đồ điều trị viêm dạ dày mạn tính ở trẻ em
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TỐNG QUANG HƯNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DIỆT HELICOBACTER PYLORI CỦA HAI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM DẠ DÀY MẠN TÍNH TRẺ EM LUẬN VĂN THẠC ... trẻ em cao phác đồ điều trị theo trình tự chưa áp dụng Xuất phát từ vấn đề tiến hành đề tài Đánh giá hiệu diệt Helicobacter pylori hai phác đồ điều trị viêm dày mạn tính trẻ em nhằm mục tiêu: ... lâm sàng nội soi viêm dày mạn tính So sánh hiệu diệt H .pylori phác đồ ACE sử dụng amoxicillin, clarithromycin, esomeprazole với phác đồ trình tự trẻ em bị viêm dày mạn tính H .pylori Bệnh viện...
 • 82
 • 468
 • 2

Điều trị viêm nội nhãn nội sinh ở trẻ em pptx

Điều trị viêm nội nhãn nội sinh ở trẻ em pptx
... chưa làm - Thay đổi kháng sinh chỗ toàn thân theo kết nuôi cấy bệnh phẩm và/hoặc tiến triển lâm sàng Nhìn chung viêm nội nhãn nội sinh trẻ em bệnh nặng, tiên lượng kết điều trị phụ thuộc nhiều vào ... Tiêm kháng sinh vào nội nhãn (0,1ml) - Tiêm Cocticoid nội nhãn (0,1ml) - Tại chỗ: kháng sinh, Cocticoid thuốc giãn đồng tử liệt điều tiết - Kháng sinh toàn thân (với trường hợp nặng khởi phát nhanh ... Ketoconazole 200 mg uống lần/ngày 2-4 tuần Điều trị phẫu thuật: Là cắt dịch kính phối hợp với tiêm kháng sinh nội nhãn III Phác đồ điều trị chung: Điều trị ban đầu: - Chọc hút tiền phòng dịch kính...
 • 4
 • 232
 • 0

XÁC ĐỊNH tỷ lệ hộ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH đái THÁO ĐƯỜNG GÁNH CHỊU CHI PHÍ THẢM HOẠ DO điều TRỊ tại BỆNH VIỆN THANH NHÀN, hà nội, năm 2013

XÁC ĐỊNH tỷ lệ hộ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH đái THÁO ĐƯỜNG GÁNH CHỊU CHI PHÍ THẢM HOẠ DO điều TRỊ tại BỆNH VIỆN THANH NHÀN, hà nội, năm 2013
... nghiêm trọng bệnh “Thế kỷ”, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình họ Bảng Tỷ lệ gia đình người bệnh ĐTĐ gánh chịu chi phí thảm họa Đặc điểm hộ gia đình người bệnh đái tháo đường Gánh chịu chi phí thảm họa ... lệ chi trả từ tiền túi người bệnh KẾT LUẬN Tỷ lệ hộ gia đình người bệnh phải gánh chịu chi phí phí thảm họa 18,7% Trong đó: Tỷ lệ hộ gia đình người bệnh mắc biến chứng mạn tính phải gánh chịu chi ... người bệnh ĐTĐ Đặc điểm Hộ gia đình người bệnh ĐTĐ phải vay tiền để điều trị Hộ gia đình người bệnh ĐTĐ cho tiền để điều trị bệnh Hộ gia đình người bệnh ĐTĐ tự chi trả tiền để điều trị...
 • 4
 • 141
 • 0

Tìm hiểu đặc điểm bệnh viêm cầu thận cấp ở trẻ em điều trị tại bệnh viện sảnnhi phú yên

Tìm hiểu đặc điểm bệnh viêm cầu thận cấp ở trẻ em điều trị tại bệnh viện sản – nhi phú yên
... phòng bệnh cho trẻ nào? Xuất phát từ lý thực đề tài: “ Tìm hiểu đặc điểm bệnh viêm cầu thận cấp trẻ em điều trị bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Phú Yên Nhằm mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm bệnh viêm cầu thận ... bệnh viêm cầu thận cấp trẻ em điều trị bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Phú Yên Tìm hiểu điều kiện thuận lợi yếu tố nguy gây viêm cầu thận cấp trẻ em điều trị bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Phú Yên Lâm sàng Chương ... cấp viêm họng phải điều trị ngoại trú trẻ bị bệnh viêm cầu thận cấp phải điều trị theo dõi bệnh viện 4 .Đặc điểm mùa mắc bệnh Mùa đông trẻ mắc bệnh viêm cầu thận cấp nhập viện nhi u mùa hè Do vậy,...
 • 17
 • 114
 • 2

SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT VIÊM RUỘT THỪA BẰNG NỘI SOI VÀ MỔ MỞ Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 09/2008 ĐẾN 12/2008

SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT VIÊM RUỘT THỪA BẰNG NỘI SOI VÀ MỔ MỞ Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 09/2008 ĐẾN 12/2008
... cứu nhằm so sánh kết giữ mổ mở (OA) mổ nội soi ruột thừa (LA) bệnh viện Mục tiêu nghiên cứu So sánh kết điều trị viêm ruột thừa mổ nội soi mổ mở bệnh viện Nhi Đồng từ 09 /20 08 đến 12/ 2009 ĐỐI ... NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Tất bệnh nhi nhập viện chẩn đoán viêm ruột thừa điều trị mổ mở mổ nội soi cắt ruột thừa bệnh viện Nhi Đồng từ 09 /20 08 đến 12/ 2009 Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu ... ĐỀ Viêm ruột thừa bệnh lý ngoại khoa thường gặp trẻ em Mổ mở cắt ruột thừa mổ kinh điển cho kết tốt biến chứng(1) Khoảng 20 năm gần đây, mổ nội soi cắt ruột thừa thể nhi u ưu điểm so với mổ mở...
 • 5
 • 163
 • 1

Bước đầu ứng dụng tách chiết tế bào gốc từ máu ngoại vi vào hỗ trợ điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Bước đầu ứng dụng tách chiết tế bào gốc từ máu ngoại vi vào hỗ trợ điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
... Bước đầu ứng dụng tách chiết tế bào gốc từ máu ngoại vi vào hỗ trợ điều trị ung thư bệnh vi n Ung bướu Nghệ An II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá khả huy động tế bào gốc tạo máu từ máu ngoại ... gốc tạo máu hỗ trợ hóa trị liều cao điều trị ung thư vú, ung thư buồng trứng,… Tại Vi t Nam, có số công trình nghiên cứu tế bào gốc bước đầu ứng dụng tế bào gốc điều trị bệnh vi n lớn Bệnh vi n ... học-Truyền máu thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh vi n TW Huế, bệnh vi n Bạch Mai Bệnh vi n 108, có Bệnh vi n Ung Bướu Nghệ An Các hướng điều trị tế bào gốc chủ yếu tập trung vào...
 • 89
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyển đổi pdf sang wordphần mềm đa phương tiện với file pdftác dụng của pdfscisorscắt nhỏ tập tin pdftạo và chỉnh sửa tài liệu pdfnhanh chóng với pdffescapechỉnh sửa file pdfhtml and pdf formatsadobe acrobat 6 pdf for dummiesadobe acrobat 6 pdfhướng dẫn chuyển file pdf sang wordcông cụ xuất bản pdf chất lượng caochỉ 100000 đồng bạn có ngay hơn 200 file sách pdfflip pdf to wordtrình biên tập pdfĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ