SINH HỌC PHÂN TỬ

Cơ sở và phương pháp sinh học phân tử

Cơ sở và phương pháp sinh học phân tử
... 155 CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ .162 Lời nói đầu Sinh học phân tử đại phát triển mạnh trở thành nòng cốt Công nghệ sinh học Ở Việt Nam, thành tựu nghiên cứu Sinh học phân tử áp ... tử môn Sinh học đại, giảng dạy nhiều trường đại học có đóng góp định đào tạo lớp người có tri thức Công nghệ sinh học góp phần vào nghiệp Công nghiệp hoá, đại hoá sở phương pháp Sinh học phân ... exon 2.2.2 Phương pháp lai phân tử Phát intron exon tiến hành theo phương pháp lai phân tử 26 kiểm tra kính hiển vi điện tử Tách ADN hệ gene mARN tế bào chất Phân lập gene Lai phân tử ADN mARN...
 • 162
 • 1,489
 • 29

Sinh Hoc Phan Tu

Sinh Hoc Phan Tu
... nay, sinh học phân tử sinh học tế bào xem tảng quan trọng công nghệ sinh học Nhờ phát triển công cụ sinh học phân tử enzyme cắt hạn chế, DNA ligase, vector tạo dòng, lai phân tử, kỹ thuật PCR sinh ... quan đồng tuyến tính gen-polypeptide 4.1 Đột biến tryptophan synthetase-sự đồng tuyến tính gen chuỗi polypeptide Nghiên cứu enzyme tryptophan synthetase xúc tác cho phản ứng tổng hợp tryptophan E ... Lời nói đầu Sinh học phân tử khoa học nghiên cứu tượng sống mức độ phân tử Phạm vi nghiên cứu môn học có phần trùng lặp với số môn học khác sinh học đặc biệt di truyền học hóa sinh học Sinh học...
 • 220
 • 1,533
 • 30

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử
... phương pháp khác Cách tiếp cận phân loại học với kỹ thuật sinh học phân tử: Ngày tiến sinh học phân tử mở khả ứng dụng hữu hiệu phân loại học nghiên cứu đa dạng vi sinh vật Nếu phương pháp truyền ... đối tượng vi sinh vật phương pháp sinh học phân tử áp dụng đối tượng vi sinh vật Nói chung phương pháp sinh học phân tử tập trung vào kỹ thuật chủ yếu là: + Phân tích acid nucleic + Phân tích ... bền cho phép lai Đối với công vi c định loại vi sinh vật với kỹ thuật cố định màng cho phép lai ADN cần chấm mẫu (là ADN sạch, hay tế bào vi sinh vật sinh phẩm có vi sinh vật nghiên cứu) lên màng...
 • 54
 • 573
 • 9

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử 1

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử 1
... phương pháp khác Cách tiếp cận phân loại học với kỹ thuật sinh học phân tử: Ngày tiến sinh học phân tử mở khả ứng dụng hữu hiệu phân loại học nghiên cứu đa dạng vi sinh vật Nếu phương pháp truyền ... đối tượng vi sinh vật phương pháp sinh học phân tử áp dụng đối tượng vi sinh vật Nói chung phương pháp sinh học phân tử tập trung vào kỹ thuật chủ yếu là: + Phân tích acid nucleic + Phân tích ... (19 90) Enterobacter cloacae Haertl ADN BADNlow (19 93) Enterococcus faecium MirADNa et al (19 91) 10 Escherichia coli 11 Listeria monocytogenees 12 Leptospira spp 13 Mycobacterium tuberculosis 14 ...
 • 14
 • 481
 • 2

Sinh học phân tử

Sinh học phân tử
... đầu Sinh học phân tử khoa học nghiên cứu tượng sống mức độ phân tử Phạm vi nghiên cứu môn học có phần trùng lặp với số môn học khác sinh học đặc biệt di truyền học hóa sinh học Sinh học phân tử ... nay, sinh học phân tử sinh học tế bào xem tảng quan trọng công nghệ sinh học Nhờ phát triển công cụ sinh học phân tử enzyme cắt hạn chế, DNA ligase, vector tạo dòng, lai phân tử, kỹ thuật PCR sinh ... người để phát triển tiềm sinh học thân Trình tự genome sinh vật mô hình có ý nghĩa nghiên cứu chuyên ngành khoa học genome học (genomics) Dựa vào đây, nhà sinh học phân tử phân tích cấu trúc, hoạt...
 • 220
 • 796
 • 7

Thí nghiệm Sinh học phân tử

Thí nghiệm Sinh học phân tử
... Sinh Học Việt Nam Thời gian khử trùng(phút) 45 18 -2- Biotechnology Thí nghiệm Sinh học phân tử -3- 180 190 Công Nghệ Sinh Học Việt Nam Biên soạn : Lê Lý Thuỳ Trâm 7,5 1,5 -3- Biotechnology Thí ... kháng sinh thường dùng nuôi cấy mô thực vật gồm Rifampicin (thường dùng kết hợp với kháng sinh khác), polymicin vancomycin Công Nghệ Sinh Học Việt Nam -6- Biotechnology Thí nghiệm Sinh học phân tử ... gieo hạt - Thu vô trùng ống nghiệm Công Nghệ Sinh Học Việt Nam - 19 - Biotechnology Thí nghiệm Sinh học phân tử - 20 - Biên soạn : Lê Lý Thuỳ Trâm BÀI 4: NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG ^!^ 1.GIỚI THIỆU...
 • 32
 • 703
 • 4

Sinh học phân tử - CHƯƠNG I.doc

Sinh học phân tử - CHƯƠNG I.doc
... mun - Chuyn gen mong mun t sinh vt ny sang sinh vt khỏc to sinh vt chuyn gen V Nội dung môn Sinh học phân tử Đợc trình bầy 15 chơng lý thuyết với nội dung chơng đợc tóm tắt dới đây: - Các đại phân ... tóm tắt dới đây: - Các đại phân tử sinh học, cấu tạo chức - Liên kết hóa học yếu vai trò hệ thống sống - Gen genome, cấu trúc chức thể sinh vật quan tử tế bào - Tính ổn định DNA, trình mã bán ... thống sinh vật - Cơ chế gây biến đổi DNA, chế phân tử đột biến nguyên nhân Biến đổi DNA xẩy hệ thống sinh vật Tái tổ hợp DNA vi sinh vật trao đổi chéo nhiễm sắc thể sinh nhân chuẩn - Phiên mã sinh...
 • 4
 • 561
 • 6

Sinh học phân tử - CHƯƠNG II.doc

Sinh học phân tử - CHƯƠNG II.doc
... DNA - Quy tắc Chargaff thành phần nucleotide phân tử DNA +Tổng số phân tử pyrimidine (T + C) tổng số phân tử purine (A + G) + Số phân tử nu T luôn số phân tử nu A số phân tử nu C luôn số phân tử ... trọng số trình sinh học - RNA giống với protein không giống DNA xúc tác cho phản ứng sinh học, gọi ribozyme Cú loi RNA l mRNA, tRNA v rRNA mRNA - Là bn ca DNA, i mó vi si n hng 3- ca DNA gen Đóng ... ch dNTP l c s dng tng hp DNA Tờn y ca dNTP l: 2-deoxyadenosine 5-triphosphate, 2-deoxycytidine 5triphosphate, 2-deoxyguanosine 5-triphosphate, 2-deoxythymidine 5triphosphate + Nhúm phosphate...
 • 29
 • 752
 • 8

Sinh học phân tử - CHƯƠNG IV.doc

Sinh học phân tử - CHƯƠNG IV.doc
... trờn si lagging - Enzyme DNA polymerase III tng hp mch b sung t u 3OH t ca mi - mi RNA Mch khuụn c s dng n õu cỏc protein SSB c gii phúng n ú 32 - Vỡ chiu tng hp DNA luụn t hng 5-3 , cho nờn s hỡnh ... chiu tng hp DNA luụn t hng 5-3 , cho nờn s hỡnh thnh chui - - polynucleotide mi trờn mch khuụn din theo hng ngc chiu Trờn mch khuụn hng 3-5 , sinh tng hp mch n mi din theo chiu cựng hng vi hng thỏo ... DNA đợc tổng hợp hớng b Mt mụ hỡnh chộp sinh vt nhõn tht c xut nh sau: 34 - u tiờn, phức hợp nhận biết vùng khởi đầu tái (origin recognition complex, - - ORC) bọc lấy điểm khởi đầu, dới tác dụng...
 • 17
 • 544
 • 6

Sinh học phân tử - Chương V.doc

Sinh học phân tử - Chương V.doc
... b bin i - Có thể tóm tắt số khả biến đổi làm thay nu phân tử DNA tái trình bầy hình 5.5 Hỡnh 5.5 S cỏc kh nng bin i baz xy ra, mi tờn ng lin l gia baz Pu Pu v gia Py-Py, ng t gia Pu - Py v ngc ... nh sn phm ca gen int bin vi khun tr thnh trng thỏi prophage v trỡnh t ca gen lambda s l p-CIII R-A-J-p - C ch kt gn tỏi t hp DNA thực khuẩn thể vo DNA nhim sc th E.coli(hình 15.5) to thnh nhim ... khun cú th xy nh sau: - Cỏch th nht phân rã (lytic pathway): Sau chui c vo t bo vi khun chỳng tin hnh sinh sn v phõn ró t bo ký ch ging nh trng hp thực khuẩn thể gõy c - Cỏch th gắn xen (lysogenic...
 • 34
 • 818
 • 5

Sinh học phân tử - CHƯƠNG VI.doc

Sinh học phân tử - CHƯƠNG VI.doc
... DNA on terminator mRNA 5-CCCAGCCCGCCTAATGAGCGGGCTTTTTTT -3 3-GGGTCGGGCGGATTACTCGCCCGAAAAAAA-5 5-CCCAGCCCGCCUAAUGAGCGGGCUUUUUUU -3 5-CCCA G Hỡnh thnh cu trỳc kp túc UUUUUUU -3 C C G C G C G G C C ... to protein V c im quỏ trỡnh sinh tng hp DNA v RNA DNA -Xy quỏ trỡnh phõn chia t bo - Cú tớnh n nh cao, m bo truyn t nguyờn b gen - iu hũa ca gen ớt b chi phi - Gen sinh vt nhõn tht ch yu nm ... u gii phúng hp cht cao nng NDP c Giai on kt thỳc - Xy ti trỡnh t kt thỳc c thự (specific terminator sequence) phân tử DNA khuôn - hu ht cỏc sinh vt tin nhõn, tn cựng ca mRNA u cú trỡnh t 5UUUUUUA...
 • 14
 • 485
 • 9

Sinh học phân tử - Chương VII.doc

Sinh học phân tử - Chương VII.doc
... phi tng tỏc vi mt s nhõn t au nh: IF-1, IF-2 v IF-3 Trong ú methionyl-tRNAMet thỡ li cn phi tng tỏc vi nhng protein nhõn t kộo di cú tờn gi l Ef-Ts v Ef-Tu - sinh vt tin nhõn, chui polypeptide ... EF - Cú v trớ c bit trờn tiu ribosome nh l v trớ A tip nhn aminoacyl-tRNA k tip v v trớ P gi phc hp peptidyl-tRNA l chui polypeptide ang hỡnh thnh cũn gn vi tRNA trc ú - S tip xỳc gia peptidyl-tRNA ... to thnh hn mt protein - Hai protein cú th sinh t mt gen c ch bt u biu hin v kt thỳc nhng v trớ khỏc - Hai gen cú trỡnh t ging nhng khung c DNA v trớ khỏc s sinh mRNA khỏc - Cỏc gen cú nhng on...
 • 11
 • 551
 • 7

Sinh học phân tử - CHƯƠNG VIII.doc

Sinh học phân tử - CHƯƠNG VIII.doc
... thỡ vi khun phi thớch ng bng cỏch sn sinh loi enzyme ú l -galactosidase (gen Z) v -galactoside permease (gen Y) v -galactoside transacetylase (gen A) - Enzyme -galactosidase l enzyme xỳc tỏc cho ... thnh t bo rut c - Mô hình điều hòa đa dạng phức tạp, tùy gen, tế bào, mô, giai đoạn sinh trởng phát triển sinh vật b Nguyờn nhõn chớnh dn n s khỏc - S khỏc bit cu trỳc t bo gia loi sinh vt ó dn ... hin hay khụng - Cú th ngng thi im bt k no chu trỡnh t bo Mt enzyme cú th c sinh ra, ngng sinh ri li c sinh mt cỏch d dng Tt c cỏc quỏ trỡnh ú c iu khin nhng mc hot húa khỏc - Điều hòa chủ...
 • 34
 • 471
 • 6

Sinh học phân tử - Lời nói đầu

Sinh học phân tử - Lời nói đầu
... qua lần đầu xuất Để hiểu đợc kiến thức giáo trình sinh học phân tử đòi hỏi ngời đọc phải nắm đợc kiến thức nhiều môn nh t bo hc, sinh hóa học, di truyền học, vi sinh vật học, enzyme học, cấu ... phân tử khả nhân, tng hp DNA in vitro, nguyờn lý húa hc ca phng phỏp PCR ứng dụng phân tích genome Kiến thức sinh học phân tử vô rộng lớn đợc phát triển cách ... cấu trúc chức màng tế bào genome Để học tốt môn kiến thức chuyên môn cần đến vốn tiếng Anh để tra khảo qua mạng, trình độ tin sinh học Chúng khuyến khích học tiếng Anh chuyên ngành cách để nguyên...
 • 3
 • 811
 • 5

Xem thêm