Đồ án thiết kế bể aerotank cho hệ thống xử lý nước thải ngành giấy (3000m3ngày đêm)

thiết kế bể aerotank cho hệ thống xử nước thải ngành giấy - bột giấy

thiết kế bể aerotank cho hệ thống xử lý nước thải ngành giấy - bột giấy
... nước thải Xử học giai đoạn chuẩn bị tạo điều kiện thuận lợi cho trình xử Một số công trình xử ứng dụng để xử học là: Thiết kế bể Aerotank cho hệ thống xử nước thải ngành giấy bột ... 0,75 - : ÷ 2,2 : (Nguồn: Giáo trình “Tính toán thiết kế công trình xử nước thải – NXB Xây Dựng – TS.Trịnh Xuân Lai) Thiết kế bể Aerotank cho hệ thống xử nước thải ngành giấy bột giấy, ... tăng AOX nước thải Dòng thải có độ màu, giá trị BOD COD cao Thiết kế bể Aerotank cho hệ thống xử nước thải ngành giấy bột giấy, công suất 3000 m3/ngày.đêm Page ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ CHẤT THẢI GVHD:...
 • 40
 • 409
 • 3

[Khóa luận]thiết kế cung cấp điện hệ thống xử nước thải nhà máy phôi thép đình vũ, khu kinh tế đình vũ, quận hải an, hải phòng

[Khóa luận]thiết kế cung cấp điện hệ thống xử lý nước thải nhà máy phôi thép đình vũ, khu kinh tế đình vũ, quận hải an, hải phòng
... trọng, nguyên hoạt động hệ thống xử nớc thải nhà máy thép Đình Vũ 1.2.1 Tầm quan trọng hệ thống xử nớc thải Hệ thống xử nớc thải nhà máy, khu công nghiệp nói chung nhà máy thép Đình Vũ ... rỉ, thải với trình thải cặn thải dầu Trạm Cấp nước Hệ thống xử Thiết bị làm nước thải làm mát nước Hệ thống Thiết bị sản phẩm cần làm nguội thu hồi nước thải Bể chứa nước Hệ thống bơm cấp nước ... thiết kế cung cấp điện cho trạm xử nớc nhà máy thép Đình Vũ 2.1 Tính toán công suất trạm xử nớc 2.1.1 Nhóm máy bơm Các máy bơm trạm xử nớc thải nhà máy thép Đình Vũ chủ yếu bơm ly tâm, truyền...
 • 107
 • 377
 • 0

Tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử nước thải sinh hoạt và nước thải in công suất 35 m3/ngày cho công ty TNHH Quốc tế SinJooBo

Tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải in công suất 35 m3/ngày cho công ty TNHH Quốc tế SinJooBo
... : “ Tính toán thiết kế, vận hành thử nghiệm hệ thống xử nước thải sinh hoạt nước thải in công suất 35 m 3/ngày cho công ty TNHH Quốc tế SinJooBoo” phường Hưng Đạo - quận Dương Kinh - thành ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, VẬN HÀNH THỬ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT VÀ NƢỚC THẢI IN CÔNG SUẤT 35M3/NGÀY CHO CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ... NGHIỆP Sinh viên: Hoàng Văn Tùng Lớp: MT1202 Mã SV: 120944 Ngành: Kỹ thuật môi trường Tên đề tài: Tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử nước thải sinh hoạt nước thải in công suất 35m3/ngày...
 • 56
 • 671
 • 0

thiết kế và thi công hệ thống xử nước thải

thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải
... hệ thống xử Trung Quốc thi t kế xây dựng Quá trình xử hệ thống xử nhằm tăng cường trình giữ cặn nước thải, giảm độ màu Quá trình xử thực bể lọc liên tục + Cụm xử sinh học: Xử ... nhà thi t kế tạo kỹ thuật kết nối hệ thống PLC riêng rẽ thành hệ thống PLC chung, tăng khả hệ thống riêng rẽ Tốc độ xử hệ thống cải thi n, chu kỳ quét (scan) nhanh làm cho hệ thống PLC xử ... nước thải tứ trình công nghệ bao gồm nước thải từ trình làm lạnh bơm, rửa vải lọc, nước dung cho phòng thí nghiệm, nước làm lạnh trục gián ép, nước thải sinh hoạt…Sau gọi nước thải công nghệ...
 • 161
 • 385
 • 0

Thiết kế và chế tạo hệ thống xử nước thải y tế công suất 5m3 ngày bằng công nghệ plasma

Thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 5m3 ngày bằng công nghệ plasma
... ng pháp x sau đ xu t công ngh x m i ậ công ngh plasma Nghiên c u thuy t v công ngh plasma, đ ng l c h c plasma, trình ion hóa oxy hóa phân h y t p ch t vô c , h u c có n bu ng plasma, ... đƣ quy t đ nh ch n đ tài: ắThi t k ch t o h th ng x n c th i y t công su t 05 m3/ng y b ng công ngh plasma 1.1.2 Các k t qu n c vƠ ngoƠi n c đƣ công b : 1.1.2.1 Các ng d ng c a công ngh Plasma ... giúp cho m y bay bay nhanh h n, tiêu hao nhiên li u h n vƠ có th lƠm m t d u m y bay hình radar Theo chuyên viên hƠng không ng d ng n y có th áp d ng đ i v i lo i v t th bay nh m y bay, tên l a...
 • 108
 • 168
 • 0

Luận văn thạc sĩ thiết kế và chế tạo hệ thống xử nước thải y tế công suất 5m3 mỗi ngày bằng công nghệ PLASMA

Luận văn thạc sĩ thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 5m3 mỗi ngày bằng công nghệ PLASMA
... CHẾ TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI Y TẾ CÔNG SUẤT 05 M3/NG Y BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA Hiện nay, nƣớc thải y tế mối nguy hại lớn cho xã hội Tuy nhiên việc xử nƣớc thải y tế có số nhƣợc điểm hệ thống ... quan số công nghệ xử nƣớc thải nay, cở sở phân tích ƣu nhƣợc điểm phƣơng pháp xử sau đề xuất công nghệ xử công nghệ plasma Nghiên cứu thuyết công nghệ plasma, động lực học plasma, ... Các tiêu có nƣớc thải sau xử hệ thống đạt tiêu chuẩn loại B QCVN 28:2010 thời gian 0.7s Quá trình thiết kế chế tạo hệ thống xử nƣớc thải y tế công suất 05 m3/ng y công nghệ plasma đƣợc thực...
 • 114
 • 324
 • 4

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải ngành giấy

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành giấy
... Lan Hình 3.12 Sơ đồ hệ thống xử nước thải công nghiệp giấy Eerbecb Hình 3.13 Dây chuyền xử nƣớc thải cơng ty giấy Hòa Phong Hình 3.14 Dây chuyền xử nước thải nhà máy giấy Xuân Đức Hình ... em lựa chọn đề tài tập lớn Thiết kế hệ thống xử nước thải sản xuất giấy cơng suất 4000 m3/ngày.đêm” nhằm góp phần vào xây dựng hệ thống xử nƣớc thải sản xuất giấy đạt quy chuẩn theo quy ... quan ngành sản xuất giấy - Phần 2: Tìm hiểu phƣơng pháp xử nƣớc thải sản xuất giấy - Phần 3: Phân tích, đề xuất quy trình cơng nghệ xử nƣớc thải sản xuất giấy - Phần 4: Tính tốn thiết kế hệ...
 • 149
 • 123
 • 1

đồ án kỹ thuật điều khiển tự động Thiết kế mạng Profibus DP cho hệ thống xử nước thải tại nhà máy Thụy Vân khu công nghiệp thành phố Việt Trì.

đồ án kỹ thuật điều khiển tự động Thiết kế mạng Profibus DP cho hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy Thụy Vân khu công nghiệp thành phố Việt Trì.
... 3.1: Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử nước thải khu công nghiệp Thụy Vân với công suất 5000m /NGD 3.3 Công nghệ công đọan xử nước thải khu công nghiệp : Nước thải công nghiệp nhà máy nghiệp ... nghệ hệ thống xử nước thải khu công nghiệp Thụy Vân thành phố Việt Trì áp dụng 23 Lời nói đầu 3.2 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử nước thải khu công nghiệp Thụy Vân thành phố Việt Trì : 24 ... độ tự động hoá cần thiết - Đảm bảo tiêu chất lượng nước thải sau xử theo TCVN chất lượng nước thải công nghiệp Tại nhà máy, nghiệp khu công nghiệp có trạm xử nước thải cục Sau xử cục...
 • 74
 • 269
 • 0

Nghiên cứu thiết kế mô hình tự động hóa điều khiển bể SBR trong hệ thống xử nước thải

Nghiên cứu thiết kế mô hình tự động hóa điều khiển bể SBR trong hệ thống xử lý nước thải
... KHÓA ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỀU KHIỂN BỂ SBR TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Giáo viên hướng dẫn : ThS PHAN VĂN THẮNG Sinh viên thực : DƯƠNG TUẤN LINH Lớp : TỰ ĐỘNG HÓA ... ứng dụng rộng rãi cho công trình xử nước thải sau Vì vậy, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu thiết kế hình tự động hóa điều khiển bể SBR hệ thống xử nước thải Trang Báo cáo thực tập tốt ... Thiết kế hình bể SBR 62 2.1 Lựa chọn thiết bị cho việc thiết kế hình 62 2.2 Sơ đồ kết nối thiết bị với PLC 63 2.3 hình hệ thống 67 2.4 Lập trình điều khiển cho hình 69 2.5 vận...
 • 100
 • 1,388
 • 6

Thiết kế và xây dựng hệ thống xử nước cho khu dân cư

Thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý nước cho khu dân cư
... quy phạm cho phép Nhận xét chất lượng nguồn nước: nước ngầm có chất lượng hệ thống xử chủ yếu dùng để khử Fe amoni Như hệ thống xử thiết kế dùng xử Fe amoni Ta nhận thấy nguồn nước có ... Lượng nước cấp cho sản xuất nhà máy tương đương với nhu cầu dùng nước đô thị hàng ngàn dân Nước dùng cho chữa cháy Dù khu vực dân hay khu công nghiệp có khả xảy cháy Vì vậy, hệ thống cấp nước cho ... chảy đến trạm xử mức nước nguồn nước cao cao độ trạm xử Khi sử dụng nước ngầm, trạm bơm cấp I thường máy bơm chìm có áp lực cao, bơm nước từ giếng khoan đến trạm xử III XỬ LÝ NƯỚC CẤP BẰNG...
 • 41
 • 94
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải ngành dệt nhuộm công suất 500m3/ngày đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm công suất 500m3/ngày đêm
... xuất Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải ngành dệt nhuộm công suất 500m3/ngày đêm Mục tiêu đề tài Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải dệt nhuộm công suất 500m3/ngày đêm đạt ... ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 2.5.1 Công nghệ xử nước thải dệt nhuộm nước 2.5.1.1 Qui trình công nghệ tổng quát xử nước thải nhuộm vải Trong ngành công nghiệp dệt nhuộm, nước thải ... tụ Kết hợp vừa xử nước thải sinh hoạt vừa xử nước thải dệt nhuộm Lắng CHƯƠNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNGsinh học nhiềuNƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Xử ÁN XỬ LÝ bậc VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ CÔNGLắng...
 • 78
 • 1,134
 • 10

thiết kế hệ thống xử nước thải zeo giấy công suất 1000m3/ngày đêm

thiết kế hệ thống xử lý nước thải zeo giấy công suất 1000m3/ngày đêm
... thải công nghiệp sản xuất giấy bột giấy  Lựa chọn công nghệ xử nước thải phù hợp  Tính toán thiết kế công trình xử SVTH : Nguyễn Đức Ban Thiết kế bể Aerotank xử nước thải xeo giấy công ... xử nước thải xeo giấy công suất 1000 m3/ngày đêm TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Trònh Xuân Lai, Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Nước Thải, NXB Xây Dựng, 2000 2) Lâm Minh Triết, Xử Nước Thải ... Thiết kế bể Aerotank xử nước thải xeo giấy công suất 1000 m3/ngày đêm Cơ sở phương pháp dựa vào khả tự làm đất nguồn nước Việc xử nước thải thực công trình : * Cánh đồng tưới Dẫn nước thải...
 • 48
 • 383
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế bể aao cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư 10000 dântinh toan thiet ke be uasb trong he thong xu ly nuoc thai thuy sanđồ án đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải làng nghề tái chế nhựa thôn triều khúc xã tân triều huyện thanh trì hà nộhệ thống xử lý nước thải ngành giấythiết bị kỹ thuật cho hệ thống xử lý chất thảisơ đồ 2 2 dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải hiện tại của chợ đầu mối thủ đứcsơ đồ 5 1 dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải chợ đầu mối thủ đức giai đoạn 2nghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép đình vũtính chi phí đầutư cho hệ thống xử lý nước thảiphí cho hệ thống xử lý nước thảihệ thống xử lý nước thải ngành thực phẩmđồ án thiết kế bể aerotank xử lý nước thải xeo giấy côngđồ án thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tưđồ án thiết kế và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộđồ án thiết kế hệ thống xủ lý nước thải nhà máy bia công suất 3000m2 ngày đêmTiny talk 2a student bookHDSD DVR j tech 104 108 1016 122De reading ieltsDe nghe ieltsjava tutorialUnit 4. Our pastHuong dan tao ten mien DNSExitBài thơ ngồ ngộ kiêu saKế hoạch chuyên môn hay đầy đủ, chi tiếtMối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở việt namđề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịNghiên cứu điều tra tai biến địa chất tại một số khu vực trọng điểm thuộc vùng đông bắc bắc bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hộiphụ gia tự nhiên Carotenoidso sanh tin nguong ton giao me tinMANAGING PROJECT QUALITYQuality in the Constructed ProjectQuality Tools for Managing Construction ProjectsKien thuc co ban hoa 89Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý bến xe khách tỉnh Lai ChâuTuần 9. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945