Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 1500

thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia công suất 1500m3 ngày đêm

thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 1500m3 ngày đêm
... Trƣờng 27 Đồ án xử nƣớc thải Thiết kế hệ thống xử nƣớc thải nhà máy sản xuất bia với công suất 1500 m3/này đêm công nghệ đƣợc ứng dụng phổ biến xử nƣớc thải ngành công nghiệp thực ... Xuân Trƣờng Đồ án xử nƣớc thải Thiết kế hệ thống xử nƣớc thải nhà máy sản xuất bia với công suất 1500 m3/này đêm VẬN HÀNH – QUẢN LÝ HỆ THỐNG 107 1.1 Kiểm tra hệ thống ... án xử nƣớc thải Thiết kế hệ thống xử nƣớc thải nhà máy sản xuất bia với công suất 1500 m3/này đêm CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC NƢỚC THẢI Do đặc tính nƣớc thải...
 • 125
 • 397
 • 1

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia công suất 3000 m3/ngày đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 3000 m3/ngày đêm
... PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI II.1) Tổng quan phƣơng pháp xử nƣớc thải [1] Trong xử nước thải, người ta phân biệt phương pháp xử nước thải: - Xử học - Xử hóa – - Xử sinh học ... Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia công suất 3000m3 / ngày đêm làm đề tài khóa luận tốt nghiệp mình, với mong muốn góp phần công sức vào công bảo vệ môi trường ngành bia ... tài: Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia công suất 3000 m3/ngày đêm NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( luận, thực tiễn, số liệu cần tính...
 • 102
 • 1,495
 • 9

Thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy sữa công suất 400 m3/ngày.đêm

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sữa công suất 400 m3/ngày.đêm
... hiếu khí để xử nước thải 2.1 Các phương pháp xử nước thải sản xuất 2.1.1 Xử nước thải phương pháp học Qua trình xử học thực giai đoạn đầu trình xử hay gọi xử sơ tiền xử với mục ... quan công nghệ xử nước thải sản xuất Giới thiệu chung nước thải ngành chế biến sữa Dựa vào qui trình công nghệ sản xuất sữa, ta thấy nước thải chung nhà máy chế biến sữa bao gồm: Nước thải ... Có đủ nước sinh hoạt, công trình vệ sinh, phòng thay đồ, thiết bị bảo hộ lao động Có hệ thống ngắt điện tự động toàn công ty Có hệ thống thoát nước, mặt khô Có hệ thống xử nước thải  Công...
 • 103
 • 568
 • 2

ĐỒ ÁN XỬ NƯỚC THẢI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY CÔNG SUẤT 550M3NGÀY ĐÊM

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY CÔNG SUẤT 550M3NGÀY ĐÊM
... 15 ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI GVHD: ThS.Nguyễn Thái Anh 2.1 Công nghệ xử nước thải giấy vài nhà máy 2.1.1 Công ty giấy Hòa Phương Nước thải giấy Song chắn rác Bể trộn Bể phản ứng Thiết bị xử ... 08102204 Trang 17 ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI GVHD: ThS.Nguyễn Thái Anh Hình 2.2 Sơ đồ công nghệ xử nước thải nhà máy giấy Xuân Đức Thuyết minh: Nước thải nhà máy chia làm nguồn: Nước thải nấu đưa vào ... Trì Nhưng hầu hết có công suất nhỏ ( 20.000 tấn/năm) Nhà máy giấy Việt Trì; Nhà máy bột giấy Vạn Điểm; Nhà máy giấy Đồng Nai; Nhà máy giấy Tân Mai…Năm 1975, tổng công suất thiết NHÓM 17 Võ Ngọc...
 • 63
 • 377
 • 2

THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA CÔNG SUẤT 9 TRIỆU LÍT/ NĂM

THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA CÔNG SUẤT 9 TRIỆU LÍT/ NĂM
... phần bia Tóm lại nước thải sản xuất bia chủ yếu là nước vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, thùng lên men, thùng chứa bia, chai, box; nước bia rơi vãi công đoạn rót bia chai, lon; nước thải công ... Xử học gồm quá trình mà nước thải qua không thay đổi tính chất hóa học sinh học Xử học nhằm nâng cao chất lượng hiệu xử các bước 1.1 Song chắn rác Nước thải dẫn vào hệ thống xử ... xuấ t bia 3.1 Đặc tính nƣớc thải sản xuất bia Trong sản xuất bia, đặc thù công nghệ nên lượng nước tiêu hao cao lượng nước thải lớn Nước sử dụng cho sản xuất thường từ - 10 l/l bia, ...
 • 91
 • 767
 • 3

Tính toán và thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia bằng phương pháp sinh học lưu lượng 2000 m3/ngày đêm

Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia bằng phương pháp sinh học lưu lượng 2000 m3/ngày đêm
... uống Việt Nam 2 Mục đích: Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia phương pháp sinh học lưu lượng 2000 m3/ngày đêm, với thông số đầu vào bảng 1, nước sau xử đạt tiêu chuẩn loại ... đoạn xử hoá giai đoạn xử độc lập xử với phương pháp học, hoá học, sinh học công nghệ xử nước thải hoàn chỉnh Những phương pháp hoá thường áp dụng để xử nước thải : keo tụ, ... kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia (Phương án 3) IV.1 Lưu lượng nước thải tính toán: Lưu lượng trung bình ngày đêm: Qtb = 2000 m3/ngày đêm Lưu lượng trung bình giờ: h Q tb = Qtb 2000 = = 83,33m...
 • 56
 • 959
 • 7

Thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia Sài Gòn-Quảng Ngãi đạt TCVN 5945-2005, loại A

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn-Quảng Ngãi đạt TCVN 5945-2005, loại A
... Hằng Thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi đạt nguồn thải loại A, TCVN 5945 - 2005 Hình 1.1: Nước thải bia xả vào môi trường Do đó, thiết kế hệ thống xử nước thải ... 3.1.4 Xử bùn 22 3.2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI C A MỘT SỐ NHÀ MÁY BIA 22 SVTH: Bùi Thị Thuý Hằng - iii - Thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia Sài Gòn-Quảng Ngãi đạt ... Quảng Ngãi - Tổng quan phương pháp xử nước thải bia - Tìm hiểu công nghệ xử nước thải mà vài nhà máy bia áp dụng - Đề xuất phương án xử nước thải bia cho nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi...
 • 15
 • 791
 • 6

Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia Bạch Đằng

Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Bạch Đằng
... hệ thống xử nước thải tới có kế hoạch cho xây dựng hệ thống xử nước thải Xuất phát từ mà việc xây dựng hệ thống xử nước thải cần thiết, đề tài: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống xử ... nghiên cứu khả xử vi sinh vật đôí v giá thể  Thiết kế hệ thống xử nước thải cho nhà máy 1.4 ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU  Giá thể sử dụng vòng nhựa có đường kính d = 21mm chiều cao h = 25mm  Nước thải ... sản xuất bia phương pháp sinh học tiến tới thiết kế hệ thống xử cho công ty 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  Đánh giá khả xử nước thải nhà máy sản xuất bia phương pháp lọc sinh học hiếu khí tiếp...
 • 126
 • 402
 • 0

Thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia sài gòn quảng ngãi đạt nguồn thải loại a, TCVN 5945 2005

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia sài gòn quảng ngãi đạt nguồn thải loại a, TCVN 5945 2005
... 41 Thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia Sài Gòn Quảng Ngãi đạt nguồn thải loại A, TCVN 5945 - 2005 PHỤ LỤC SVTH: Bùi Thị Thuý Hằng 42 Thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia Sài ... Hằng Thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia Sài Gòn Quảng Ngãi đạt nguồn thải loại A, TCVN 5945 - 2005 Hình 1.1: Nước thải bia xả vào môi trường Do đó, thiết kế hệ thống xử nước thải ... thải nhà máy bia Sài Gòn Quảng Ngãi đạt nguồn thải loại A, TCVN 5945 - 2005 Chương 4: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ - THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI...
 • 100
 • 415
 • 1

Đề tài Thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia

Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia
... xử Đề tài: Thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia II Nội dung: Tổng quan nước thải nhà máy bia 1.1 Quy trình sản xuất: - Nước thải từ quy trình sản xuất bao gồm: + Nước lẫn bã malt ... tính dòng nước thải biến đổi theo quy mô, sản lượng mùa sản xuất Tóm tắt đặc trưng nước thải công nghiệp sản xuất bia: Các công nghệ xử nước tải nhà máy bia hành Nước thải nhà máy bia Mô hình ... thống xử nước thải nhà máy bia: 3.1 Lựa chọn quy trình công nghệ: - Lựa chọn công nghệ xử theo mô hình bậc: UASB Aerotank Để phù hợp với nội dung môn học, giới hạn lại hệ thống xử lý: 3.2 Tính...
 • 56
 • 215
 • 2

Đồ án thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia Tiền Giang kèm sơ đồ thiết kế

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Tiền Giang kèm sơ đồ thiết kế
... nghệ xử nước thải Khảo sát công nghệ xử nước thải nhà máy bia Hệ thống xử nước thải nhà máy bia gồm nhiều công đoạn thể hiện, hoạt động hệ thống sau: Nước thải từ nhà máy thu gom vào ... đoạn xử Lý thuyết hệ chuyên gia áp dụng mở khả tự động hoá hoàn toàn cho xử nước thải I KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Khảo sát đánh giá trình độ công nghệ xử nước ... hiếu khí Đánh giá trình độ công nghệ tự động hoá xử nước thải nhà máy bia Trên sở khảo sát công nghệ xử nước thải nhà máy bia nói đưa đánh sau: Công nghệ có khả cho phép chất lượng nước đầu...
 • 401
 • 492
 • 1

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA NADA NAM ĐỊNH

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA NADA NAM ĐỊNH
... hòa tan nước cần thiết cho thủy sinh Ngoài trình gây mùi khó chịu III DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA III.1 Thuyết minh hệ thống xử nước thải nhà máy sản xuất bia: Nước thải ... lượng nước lớn dùng cho trình rửa chai, lon, thiết bị máy móc sàn thao tác Sơ đồ công nghệ hệ thống nước thải nhà máy bia II.2 CÁC NGUỒN PHÁT SINH VÀ ĐẶC TÍNH NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA Nước thải công ... tư cao có nhiều hạng mục - Tốn diện tích lớn IV.TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA NADA- NAM ĐỊNH Thông số nước thải đầu vào Thông số Lưu lượng Nhiệt độ pH BOD5 COD TSS TN...
 • 33
 • 234
 • 0

Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xửnước thải nhà máy giấy công suất 200 m3 trên ngày đêm 

Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy giấy công suất 200 m3 trên ngày đêm 
... bỡnh ngy ờm : Qtb= 20 0m3/ ngy ờm Lu lng trung bỡnh gi: Qtbh= = 8,333 m3/ h Lu lng trung bỡnh giõy: Qtbs = = 0,0023 m3/ s Lu lng tớnh theo gi ln nht: Qmaxh= Qtbh ì Kh = 41,665 m3/ h Lu lng tớnh theo ... XUT GIY V BT GIY CễNG SUT 200 M3/ NGY 3.1 c trng nc thi ca c s la chn thit k Thit k h thng x lớ nc thi cho nh mỏy sn xut giy v bt giy A vi lu lng thi trung bỡnh 20 0m3/ ngy ờm Trong quỏ trỡnh ... nghiệp Sinh viờn : o Mnh Tựng mó s: 10122 02001 Lp : MT1401 - Ngnh K thut mụi trng Tờn ti : Tớnh toỏn - thit k h thng x lớ nc thi nh mỏy giy cụng sut 200 m3/ ngy ờm NHIM V TI Ni dung v cỏc yờu cu...
 • 91
 • 247
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bianghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia bạch đằngthiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấythiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế phởtính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến sữa công ty tnhh cổ phần việt nam tại khu công nghiệp mỹ phước bình dương công suất 250 m3 ngày đêmtính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất biathiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất dầu ănthiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bột giấy công suất 1500m3 kèm bản vẽ đh bk tphcmnghiên cứu mô hình phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột mì sơn hải – sơn hà – quảng ngãithiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất gạch men thanh thanh biên hòa đồng nai công suất q 400 m3ngày đêmtính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm lý minh công suất 300 m3ngày đêmnghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải mạ kẽm cho công ty tnhh hồng nguyênnghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản cho công ty tnhh hùng vương ở khu công nghiệp mỹ tho tiền giangthiết kế hệ thống xử lý khí thải nhà máy nhiệt điện đốt thantinh toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải nhà máy tẩy gỉ kim loạiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học