VAI TRÒ CỦA LYSOZYME VÀ INTERFERON GAMMA TRONG CHUẨN ĐOÁN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO

nhận xét hiệu quả của streptokinase trong điều trị tràn dịch màng phổi do lao vách hóa tại trung tâm hô hấp

nhận xét hiệu quả của streptokinase trong điều trị tràn dịch màng phổi do lao vách hóa tại trung tâm hô hấp
... 1.2 Vai trò streptokinase điều trị tràn dịch màng phổi lao vách hóa 16 1.2.1 Một số phương pháp điều trị tràn dịch màng phổi lao vách hóa1 6 1.2.2 Streptokinase ... gặp bơm streptokinase vào khoang màng phổi điều trị tràn dịch màng phổi vách hóa lao 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO 1.1.1 Giải phẫu, mô học, sinh lý học màng phổi [4] ... bạch huyết màng phổi gây tràn dịch màng phổi (TDMP) 1.1.2 Cơ chế bệnh sinh tràn dịch màng phổi lao Tràn dịch màng phổi lao kết phản ứng mẫn muộn với kháng nguyên vi khuẩn lao khoang màng phổi Các...
 • 77
 • 275
 • 0

vai trò của nội soi màng phổi trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi ác tính

vai trò của nội soi màng phổi trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi ác tính
... phổi ác tính với hai mục tiêu sau: Xác định số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nội soi màng phổi tràn dịch màng phổi ác tính Đối chiếu hình ảnh tổn th-ơng đại thể màng phổi nội soi màng phổi với ... ảnh: hình ảnh dịch khoang màng phổi - Chọc dò khoang màng phổi dịch - Tiêu chuẩn định 2.1.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định tràn dịch màng phổi ác tính - Bệnh nhân đuợc chẩn đoán xác định TDMP ... vai trò NSMP chẩn đoán TDMPAT, mối quan hệ hình ảnh tổn th-ơng đại thể với mô bệnh học tổn th-ơng Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề ti Vai trò nội soi màng phổi chẩn đoán tràn dịch màng phổi ác...
 • 92
 • 482
 • 4

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao bệnh phổi thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên
... vi khun lao, mi nm cú t 8-9 triu ngi mc lao mi v triu ngi cht lao [8]; Trong s ú t l lao ngoi phi chim 20 -30% [28] Theo mt s tỏc gi trờn th gii v Vit Nam thỡ t l lao mng phi s cỏc th lao ngoi ... nm cú khong 4000 bnh nhõn lao ngoi phi, ú lao mng phi chim 24% Vit Nam t l trn dch mng phi lao vo vin iu tr chim 711% cỏc c s chng lao [29] Ti mt s a phng cho thy t l lao mng phi cng khỏ cao, ... mch lỏ thnh [23] 1.1.4 C ch ca trn dch mng phi lao Trc khun lao (BK) vo mng phi gõy nờn tn thng lao, c th cn cú mn cm lao t trc to nờn TDMP lao, õy l mt phn ng dch xut tit nhiu dch r viờm [36]...
 • 73
 • 795
 • 7

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN ppt
... vi khun lao, mi nm cú t 8-9 triu ngi mc lao mi v triu ngi cht lao [8]; Trong s ú t l lao ngoi phi chim 20 -30% [28] Theo mt s tỏc gi trờn th gii v Vit Nam thỡ t l lao mng phi s cỏc th lao ngoi ... nm cú khong 4000 bnh nhõn lao ngoi phi, ú lao mng phi chim 24% Vit Nam t l trn dch mng phi lao vo vin iu tr chim 711% cỏc c s chng lao [29] Ti mt s a phng cho thy t l lao mng phi cng khỏ cao, ... mch lỏ thnh [23] 1.1.4 C ch ca trn dch mng phi lao Trc khun lao (BK) vo mng phi gõy nờn tn thng lao, c th cn cú mn cm lao t trc to nờn TDMP lao, õy l mt phn ng dch xut tit nhiu dch r viờm [36]...
 • 73
 • 459
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tràn dịch màng phổi do lao tính kháng thuốc của mycobacterium tuberculosis ở bệnh nhân có xét nghiệm hiv(+)

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tràn dịch màng phổi do lao và tính kháng thuốc của mycobacterium tuberculosis ở bệnh nhân có xét nghiệm hiv(+)
... tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng TDMP lao /HIV(+) Hải Phòng So sánh kết xét nghiệm vi sinh (soi trực tiếp, nuôi cấy MGIT, PCR) dịch màng phổi bệnh nhân tràn dịch màng phổi lao/ HIV(+) ... Luận án xác định đợc đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân tràn dịch màng phổi lao HIV(+) khác biệt với bệnh nhân tràn dịch màng phổi lao HIV(-) So sánh đánh giá kết xét nghiệm phơng pháp nhuộm ... PCR) dịch màng phổi bệnh nhân tràn dịch màng phổi lao/ HIV(+) Nghiên cứu tình hình kháng thuốc Mycobacterium tuberculosis bệnh nhân TDMP lao/ HIV(+) Hải Phòng Đóng góp luận án Đây nghiên cứu hệ...
 • 208
 • 243
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao bệnh phổi thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  NGUYỄN GIANG NAM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ ... chế tràn dịch màng phổi lao 1.2 Những nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng TDMP lao Chương 2: Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu 18 2.1 Đối tượng nghiên cứu ... TDMP lao đáp ứng miễn dịch - dị ứng mạnh màng phổi số bệnh nhân trước mẫn cảm với trực khuẩn lao, 80% trường hợp sinh thiết màng phổi tìm thấy nang lao tràn dịch màng phổi lao lao màng phổi...
 • 20
 • 67
 • 1

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN
... ca trn dch mng phi lao 1.2 Nhng nghiờn cu v c im lõm sng v cn lõm sng ca TDMP Trc khun lao (BK) vo mng phi gõy nờn tn thng lao, c th lao cn cú mn cm lao t trc to nờn TDMP lao, õy l mt phn ng ... khun lao, nhng 80% cỏc trng hp sinh thit mng phi tỡm thy nang Jaccoud v Landouzy (1882) xỏc nh trn dch mng phi t huyt lao Vỡ vy trn dch mng phi lao l lao mng phi m BK i ti bng hu ht l lao (trớch ... khong 1/3 dõn s th gii tip xỳc vi vi khun lao, mi nm cú t 8-9 triu ngi mc lao mi v triu ngi cht lao [8]; Trong s ú t l lao ngoi phi chim 20 -30% Bnh vin Lao v Bnh phi Thỏi Nguyờn l mt c s y t chuyờn...
 • 37
 • 434
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số chỉ tiêu miễn dịch ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số chỉ tiêu miễn dịch ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao
... ứng miễn dịch tràn dịch màng phổi lao gồm đáp ứng chỗ toàn thân với tham gia nhiều tế bào chất trung gian hoá học Các nghiên cứu đáp ứng miễn dịch dịch thể miễn dịch tế bào bệnh tràn dịch màng phổi ... nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu: S dụng ph-ơng pháp nghiên cứu mô tả phân tích 2.3.1.1 Chọn mẫu - Bệnh nhân TDMP lao: Chọn tất bệnh nhân tràn dịch màng phổi điều trị bệnh viện Lao Bệnh phổi ... tiện, bệnh nhân đủ tiêu chuẩn đ-ợc thu nhận vào nhóm nghiên cứu đạt số l-ợng 2.3.2 Các tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu lâm sàng: Học viên trực tiếp khám bệnh nhân nghiên cứu, khai thác tiền sử bệnh, ...
 • 130
 • 260
 • 0

Báo cáo y học: "Đánh giá mối liên quan giữa kết quả polymerase đa mồi, MGIT với lâm sàng, cận lâm sàng trong tràn dịch màng phổi do lao" potx

Báo cáo y học:
... tuổi Hay gặp BN từ 30 - 59 tuổi Nam nhiều nữ tới 2,875/1, p < 0,05 Mối liên quan kết polymerase đa mồi, MGIT với số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng Bảng 2: Liên quan kết polymerase đa mồi với ... polymerase đa mồi, MGIT với triệu chứng lâm sàng TDMP lao, tiến hành đề tài nhằm mục tiêu: Đánh giá mối liên quan kết polymerase đa mồi, MGIT với triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng chẩn đoán TDMP ... < 0,05 Mối liên quan kết polymerase đa mồi glucose dịch MP th y: mức glucose < 6,1 mmol/l có kết PCR tới 89,1%, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Về liên quan kết polymerase đa mồi protein...
 • 6
 • 209
 • 2

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả nuôi cấy dịch màng phổi tìm vi khuẩn lao trên môi trường mgit ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả nuôi cấy dịch màng phổi tìm vi khuẩn lao trên môi trường mgit ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao
... bệnh Xuất phát từ thực tế tiến hành đề tài với mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tràn dịch màng phổi lao Nhận xét kết nuôi cấy dịch màng phổi tìm vi khuẩn lao phương pháp MGIT ... phẫu bệnh, bệnh vi n Bạch Mai - Lựa chọn bệnh nhân kết bệnh học màng phổi có tổn thương lao và/ hoặc bệnh nhân kết vi khuẩn lao dịch màng phổi dương tính phương pháp khác (soi tìm AFB, MGIT, ... 3600 bệnh nhân lao phổi, lao màng phổi chiếm 18,7 % [5] Vi t Nam tỉ lệ tràn dịch màng phổi lao vào vi n điều trị chiếm - 11 % sở chống lao [6] Tại số địa phương cho thấy tỉ lệ lao màng phổi...
 • 89
 • 751
 • 4

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả bước đầu điều trị tràn dịch màng phổi do lao ở trẻ em

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả bước đầu điều trị tràn dịch màng phổi do lao ở trẻ em
... dính màng phổi nhẹ Tổng Nhận xét: Số bệnh nhi Tỷ lệ % 21 Chương Dự kiến bàn luận kết luận Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng TDMP lao trẻ em Kết điều trị bước đầu điều trị TDMP lao trẻ em 22 TIẾN ... Các nghiên cứu tràn dịch màng phổi lao giới Việt Nam 1.1 Các nghiên cứu lâm sàng 1.2 Nghiên cứu cận lâm sàng 1.3 Nghiên cứu điều trị TDMP lao trẻ em Chươ ... CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TRẺ EM Tên chủ nhiệm đề tài: Th.S BS Nguyễn Thị Ngoạn HÀ...
 • 28
 • 339
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO
... tiện, bệnh nhân đủ tiêu chuẩn đợc thu nhận vào nhóm nghiên cứu đạt số lợng 2.3.2 Các tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu lâm sàng: Học viên trực tiếp khám bệnh nhân nghiên cứu, khai thác tiền sử bệnh, bệnh ... pháp nghiên cứu 2.1 Đối tợng nghiên cứu Nhóm nghiên cứu: nghiên cứu đợc tiến hành 90 bệnh nhân trn dịch mng phổi lao điều trị nội trú bệnh viện Phổi trung ơng Nhóm chứng: gồm 37 bệnh nhân tràn dịch ... pháp nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu: S dụng phơng pháp nghiên cứu mô tả phân tích 2.3.1.1 Chọn mẫu - Bệnh nhân TDMP lao: Chọn tất bệnh nhân tràn dịch màng phổi điều trị bệnh viện Lao Bệnh phổi...
 • 132
 • 170
 • 0

Phân tích thực trạng vai trò của thương mại nông thôn trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phân tích thực trạng và vai trò của thương mại nông thôn trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
... PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1.Chính sách mặt hàng Đó sách tảng sách thương mại nơng thơn giai đoạn 20012010 ... thương mại thị trường nơng thơn IV Một số sách phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn chuyển đổi sang kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Chính sách mặt hàng Chính sách thị trường ... hàng xuất Việt Nam chủ yếu nơng sản, hải sản dạng thơ qua sơ chế Cơ cấu thị trường hướng xuất Việt Nam giai đoạn trước tập trung chủ yếu vào thị trường nước hội chủ nghĩa, gần thị trường xuất...
 • 36
 • 321
 • 0

bài 22: Vai trò của rừng nhiệm vụ trồng rừng

bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng
... học BÀI 22 VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG II NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG Ở NƯỚC TA Tình hình rừng nước ta: BÀI 22 VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ RỪNG Ở NƯỚC II NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG CỦA TRỒNG ... 1: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG RỪNG VÀ CHĂM SÓC CÂY Bài 22 BÀI 22 VAI TRÒ CỦA RỪNG I VAI TRÒVÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG CỦA RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG ? Dựa vào hình ảnh sau đây, em nêu vai trò rừng đời sống sản ... c; Rừng thông - b ; c Trồng rừng sản xuất n a; Rừng thôn Rừ- g ngậpg tràm g Rừn mặn BÀI 22 VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG II NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG Ở NƯỚC TA Nhiệm vụ trồng rừng: ...
 • 31
 • 2,087
 • 4

bài 22: vai trò của rừng nhiệm vụ trồng rừng

bài 22: vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng
... I VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ TRỒNG RỪNG Oxi Cacbonic, bụi, Cung cấp Oxi, hấp thu cacbonic, bụi, => Lọc không khí Mưa Gió Nước mưa thấm vào lòng đất Tán rừng cỏ ngăn cản nước ... trạng diện tích rừng ngày giảm - Chỉ khai thác, không trồng lại rừng Nạn lâm tặc Hậu chiến tranh Cháy rừng Khai khẩn đất hoang Chặt phá rừng để lấy củi Nhiệm vụ trồng rừng - - Trồng rừng sản xuất ... Nghiên cứu khoa học làm du lịch II NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG Ở NƯỚC TA Tình hình rừng nước ta Rừng bị tàn phá nặng nề Diện tích rừng tự nhiên 14.350.000 Độ che phủ rừng Diện tích đồi trọc 43% 8.253.000...
 • 14
 • 3,038
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: phan tich hinh anh nguoi phu nu wa bai tu tinh cua ho xuan huong va thuong vo cua tran te xuonghinh anh nguoi phu nu viet namthoi sua qua cac bai tu tinh 2ho xuan huong va thuong vo tran the xuonghinh anh nguoi phu nu viet nam thuo xua qua hai bai tho tu tinh cua ho xuan huong va thuong vo cua tu xuonghinh anh nguoi phu nu viet nam thoi xua qua cac bai banh troi nuoc tu tinh bai2 cua ho xuan huong va thuong vo cua tran te xuonghinh anh nguoi phu nu viet nam thoi xua qua cac bai banh troi nuoc tu tinh bai2 cua ho xuan huong va thuong vo cua tran te xuong van nganhinh anh nguoi phu nu viet nam thoi xua qua cac bai banh troi nuoc tu tinh cua ho xuan huong va thuong vohinh anh nguoi phu nu viet nam xua qua 3 bai tho tu tinh 2 va banh troi nuoc cua ho xuan huong va thuong vo cua tu xuonghinh anh nguoi phu nu trong xa hoi phong kien xua qua bai tho tu tinh cua ho xuan huong va thuong vohồ xuân hương và bài thơ tự tình 2nhà thơ xuân quỳnh và bài thơ sóngxuân diệu và bài thơ vội vàngxuân diệu và phong trào thơ mớixuần quỳnh và cuộc đờinhà thơ xuân quỳnh và lưu quang vũgiới thiệu xuân diệu và bài thơ vội vàngCircular No. 23 2015 TT-BKHCN on import of used machinery, equipment and technological linesQuyết định 36 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà NẵngDecree No. 80 2015 ND-CP guiding for the Law on Legal AidDecree No. 86 2015 ND-CP on mechanism for collection and management of tuition fees applicable to educational institutionLich thi lai hk2 (16 17) chinh quy dot 2Lich thi tu (2110 0511)LT DuocKế hoạch 172 KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hànhChỉ thị 21 CT-UBND năm 2016 về tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchQuyết định số 15 2015 QĐ-UBND về điều chỉnh giá đất 2015 trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhMẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóaPháp lệnh 07 2008 PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh Thuế Tài nguyênKế hoạch 142 KH-UBND năm 2016 xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhHiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP)Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự ánMẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trìnhMẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trìnhThông báo 1418 TB-VT năm 2016 cước vận chuyển pháo hoa Tết Đinh dậu do Cục Vận ban hànhKế hoạch 140 KH-UBND năm 2016 triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú YênChỉ thị 10 CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang