ĐỀ CƯƠNG ôn tập KIỂM TRA 1 TIẾT SINH HỌC LỚP 7

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9
... tính tra ng lông đen là trội hoàn toàn so với lông trắng.Cho thỏ lông đen lai với lông trắng thu được F1 Lai phân tích thỏ F1 thì thu được đời lai FB thế nào ? A 10 0 % lông đen ... Câu 17 : Trên đoạn mạch khuôn ADN có số Nu loại : A = 60 ; G = 12 0 ; X = 80 ; T = 30 Sau lần nhân đôi môi trường số Nu loại ? A A = T = 18 0 ; G = X = 11 0 C A = T = 90 ; G = X = 200 B A = T = 15 0 ... = X = 14 0 D A = T = 200 ; G = X = 90 Câu 18 : Một đoạn mạch đơn ADN có thành phần Nu : 10 0 A ; 200 T ; 300 G ; 400 X Mạch bổ sung là: A 10 0 A , 200 T, 300 G, 400 X C 300 A ,4200 T,200 G, 10 0 X...
 • 3
 • 8,134
 • 79

đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở

đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở
... GTLN,GTNN hàm số sau: [1; 3] x +1 3x − x +1 b Tìm tiệm cân hàm số sau: 1. / y = y = x 2x a y = 3x − x − [ 1; 4] b./ y = 3x + + π c./ y = x + cos x [0; ] Các tập khác 1/ Khảo sát … 1. / y = x3 – 3x2 + ... tiếp tuyến song song với d1 : y = 24x+2 010 3./ y = -x3 – 3x2 + 4./ y = -2x3 + 3x2 - 8./ y= x+3 x 1 9./ y = 2x + x −3 Biết tiếp tuyến vuông góc với d2 : y = 24 x − 10 ... góc k = − e Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = −3 x + 2 010 f Biết tiếp tuyến vuông góc với với đường thẳng y = − x + 2 010 e f g Tại điểm uốn Viết phương trình đường thẳng qua cực trị...
 • 3
 • 837
 • 2

đề cuong on tap kiẻm tra 1 tiết

đề cuong on tap kiẻm tra 1 tiết
... đồng Câu 31 Dòng điện tác dụng : A Làm nóng dây dẫn B Hút vụn giấy K Đ2 C Làm quay kim nam châm D Làm tê liệt thần kinh Câu 31. Cho sơ đồ mạch điện hình 3.Trong trường hợp có đèn 1, Đ2 sáng? ... hợp có đèn 1, Đ2 sáng? Đ3 A.Cả công tắc đóng B.K1, K2 đóng,K3 mở K3 C.K1, K3 đóng,K2 mở D.K1 đóng, K2 K3 mở Câu 32 Chiều dòng điện chiều: + - 1 A Từ cực dương sang cực âm B.Từ cực âm sang cực ... nhiễm điện âm Câu 18 Trong nguyên tử , hạt dich chuyển từ nguyên tử sang nguyên tử khác , từ vật sang vật khác : A Hạt nhân B Êlectrôn C Hạt nhân êlectrôn D Không có loại hạt Câu 19 Cho chất dẫn...
 • 3
 • 179
 • 0

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết HKII Môn Sinh học 12

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết HKII Môn Sinh học 12
... sống sinh vật C nơi cư trú loài B khoảng không gian sinh thái D nơi có đầy đủ yếu tố thuận lợi cho tồn sinh vật Câu 10 sinh thái A khu vực sinh sống sinh vật B nơi thường gặp loài C khoảng không ... lượng cá thể quần thể khác kìm hãm tượng A.cạnh tranh loài B cạnh tranh loài C khống chế sinh học D đấu tranh sinh tồn Câu 13 Hiện tượng khống chế sinh học xảy quần thể A cá rô phi cá chép C chim ... nhân tố sinh thái A sinh vật sinh sản tốt B mức phù hợp để sinh vật thực chức sống tốt C giúp sinh vật chống chịu tốt với môi trường D sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt Câu Nơi A khu vực sinh...
 • 7
 • 175
 • 0

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Địa lí 7

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Địa lí 7
... Câu Sông ngòi châu Á: - Mạng lưới sông ngòi dày đăc VD: Hoàng Hà, Mê Kông, Trường Giang - Phân bố không đồng chế độ nước sông phức tạp - Tại khu vực Đông Á, ĐNA, Nam Á: * Mạng lưới sông ngòi ... nước có số dân đông TG ( >1 tỉ dân), sau Ấn Độ… - nước thuộc Châu Á - Số dân dần tới ổn định thuận lợi để pt kinh tế Tỉ Lệ Gia Tăng Tự nhiên = 1. 3% - Dân cư thuộc nhiều chủng tộc: Môngôlôít (ba, ... na, dna), Ôrơpeoit (tra, na,tna), U-it(u,na) - Chủng tộc Mônggoloeis, đoàn kết, bảo vệ, xây dựng đất nước - Các tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, Ấn Độ giáo ~ Những tôn giáo có nét chung...
 • 4
 • 332
 • 0

Đề cương ôn tập kiểm ta 1 tiết học kì 2

Đề cương ôn tập kiểm ta 1 tiết học kì 2
... A 20 0C B 25 0C C 300C D 350C Khoảng giới hạn sinh thái cho cá rô phi Việt nam A 20 C- 420 C B 10 0C- 420 C C 50C- 400C D 5,60C- 420 C Khoảng giới hạn sinh thái cho cá chép Việt nam A 20 C- 420 C B 20 C- ... Quần xã A tập hợp sinh vật loài, sống khoảng không gian xác định B tập hợp quần thể khác loài, sống khoảng không gian xác định, gắn bó với thể thống nhất, thích nghi với môi trường sống C tập hợp ... thú A quần thể B tập hợp cá thể voi C quần xã D hệ sinh thái Quần thể tập hợp cá thể A loài, sống khoảng không gian xác định, có khả sinh sản tạo hệ B khác loài, sống khoảng không gian xác định...
 • 10
 • 299
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 2 Môn : Tiếng Anh potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 2 Môn : Tiếng Anh potx
... often be considered 20 ) You should concentrate ……… what the interviewer is saying and make a real effort to answer all the questions the interviewer asks A) for B) on C) at D) in 21 ) "Did Shakespeare ... this play written by Shakespeare? D) Did this play written by Shakespeare? 22 ) She learns German for two years A B C D 23 ) Before the interview, you have to send a letter of application and your ... D) curriculum vitae 24 ) English wlil being spoken at the conference A B C D 25 ) I got five………………… for a job but got nothing A) applying B) application C) applicant D) apply 26 ) You can use my...
 • 8
 • 544
 • 9

đề cương ôn tập kiểm tra một tiết địa 8

đề cương ôn tập kiểm tra một tiết địa 8
... cư, xã hội: - Châu Á châu lục đông dân giới, năm 2002 số dân 3,7 tỷ người, chiếm ½ dân số giới - Tỷ lệ tăng dân số gần giảm tương đương mức trung bình giới - Dân cư tập trung nhiều vùng đồng ven ... nhiều chủng tộc, ngày luồng di dân mở rộng giao lưu dẫn đến kết hợp chủng tộc - Châu Á nôi nhiều tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo ỵng lín Nh÷ng thn lỵi vµ khã kh¨n...
 • 2
 • 208
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT
... Mật độ dân số cao, hoạt động kinh tế chủ yếu dựa vào công nghiệp dịch vụ 11 Phân tích thuận lợi, khó khăn, biện pháp khắc phục sản xuất nông nghiệp môi trường Xích Đạo Ẩm - Thuận lợi: Cây trồng ... Xích Đạo Ẩm - Thuận lợi: Cây trồng phát triển quanh năm, xen canh, gối vụ - Khó khăn: Nóng ẩm, côn trùng phát triển nhanh, gây hại cho trồng Chất hữu phân hủy nhanh, đất dễ bị xói mòn - Biện pháp:...
 • 2
 • 1,207
 • 5

4 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8

4 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8
... ZnOH D) Al2(SO4)3 Cõu Phõn t ca ng (II) sunfat CuSO4 l: A 14 0 .v.C; B 15 0 .v.C; C 16 0 .v.C; D 17 0 .v.C Cõu Phõn t cu hp cht to bi 1N v 3H l: A 16 .v.C; B 17 .v.C; C 18 .v.C; D 19 .v.C Cõu Cụng ... ca H2SO4 l: A 96 vC B 97vC C 98 vC D 99 vC Nc ct l: A nc cú nhiu cht trn ln vo C cht cú nhit sụi 12 0oC B cht tinh khit D nc ao, h Cụng thc hoỏ hc ca Canxi oxit l ( bit phõn t cú 1Ca, 1O): A ... phõn t cú 1Ca, 1O): A Ca2O B CaO2 C Ca1O1 D CaO Trong nguyờn t Km cú s p=30 Vy s e nguyờn t l: A 28 B 29 C 30 D 31 B/ in nhng t, cm t thớch hp vo ch trng (2): 1/ l nhng cht to nờn t mt nguyờn...
 • 2
 • 7,708
 • 77

Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết

Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết
... Bức tranh : 5.CHO BẢNG SỐ LIỆU SAU : Các khu vực Lượng dầu thô khai Lượng dầu thô tiêu dùng thác Đông Á 3 414 ,8 14 520,0 ĐNA 2584,4 3749,7 Trung Á 11 72,8 503 Tây Nam Á 213 56,6 611 7,2 Đông Âu 8 413 ,2 ... NĂM 2005 Châu lục – nhóm nước Tỉ suất sinh thô (%) 38 24 11 21 Tỉ suất tử thô (%) 15 10 Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%) 2,3 1, 6 0 ,1 1,2 Tuổi thọ trung bình (tuổi) 52 65 76 67 Châu phi Nhóm ... châu Phi cao nhiều với khu vực lại (38 /10 00) - Trong đó, nhóm nước phát triển (11 /10 00), giới ( 21/ 1000) - Tỉ suất tử thô châu Phi cao so với khu vực, chiếm 15 /10 00 ...
 • 2
 • 358
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2.

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2.
... Al=27, Na=23, H =1, Fe=56, O =16 Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 2: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Si, C, Al, Cr, Co có số hiệu nguyên tử 14 , 6, 13 , 24, 27 k) ... Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 1: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Mg, B, Al, Mn, Cu có số hiệu nguyên tử 12 , 5, 13 , 25, 29 g) Xác định vị trí nguyên tử ... Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 2: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Si, C, Al, Cr, Co có số hiệu nguyên tử 14 , 6, 13 , 24, 27 i) Xác định vị trí nguyên tử...
 • 3
 • 382
 • 5

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 11 ppsx

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 11 ppsx
... www.VNMATH.com Bài 11 Trong môn học , thầy giáo có 35 câu hỏi khác gồm 10 câu hỏi khó, 15 câu hỏi trung bình , 10 câu hỏi dễ Từ 30 câu hỏi lập đề kiểm tra, đề gồm câu hỏi khác , cho đề thiết phải ... hỏi dễ không 12 Bài 12 Tìm hệ số số hạng chứa x14 khai triển nhị thức  x  3 Bài 13 Khai triển P( x )   x     x     x     x     x   viết lại thành đa thứa 10 11 12 13 P ( ...  a0  a1 x  a2 x   a13 x13 Tính a 11 Bài 14 Tìm hệ số số hạng chứa x10 khai triển nhị thức niutơn   x  , biết n n 3n Cn  3n 1 Cn  3n  Cn  3n 3 Cn   ( 1) n Cn  2048 Bài 15 Một...
 • 5
 • 485
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - KHỐI 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - KHỐI 1
... ti vi, bộ, vỉa hè, mía, chia quà, cà chua, ngựa gỗ, mùa dưa, ngựa tía, nhà ng i, gà m i, ngà voi, bé g i, tr i i, th i c i, b i l i, g i thư, vui vẻ, tu i thơ, tư i i, n i chu i, bu i t i, ... thị cho bé - Bé trai, bé g i ch i phố v i bố mẹ - Dì Na vừa g i thư Cả nhà vui 4 B i tập: 1. i n k hay c ? ẽ hở nhổ ỏ ì cọ kho ủ từ 2. i n g hay gh ? ri ế gỗ nhà a i nhớ õ mõ gồ ề 3. i n ng hay ... MÔN TIẾNG VIỆT I- Luyện đọc: Đọc âm,vần: - e, ê, b, v , o, ô, ơ, i, a, n, m, c, d, đ, u, ư, s, r, l, s, r, x, t, h, th, g, gh, ng, ngh, nh, qu, p, ph, ch, k, kh, gi, y, tr - ia, ua, ưa, oi, ai,...
 • 8
 • 371
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: làm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết sinh lop 6làm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lịch sủ lớp 7 lần 1de cuong on tap kiem tra 1 tiet cong nghe 8làm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lich suon tap kiem tra 1 tiet sinh 11đề cương ôn tập kiểm tra địa lí một tiếtde on tap kiem tra 1 tiet dia lop 6 hoc ki 2de on tap kiem tra 1 tiet phan tieng viet hoc ki 2ôn tập kiểm tra 1 tiết môn vật lýôn tập kiểm tra 1 tiết địa 7ôn tập kiểm tra 1 tiết địa lí 10ôn tập kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11đề cương địa 10 kiểm tra 1 tiếton tap kiem tra 1 tiet tin hoc lop 6on tap kiem tra 1 tiet chuong song co va dao dong dieu hoaTuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 14. Hạt gạo làng taTuần 8. Kì diệu rừng xanhHoạt động ngoài giờ lên lớpTuần 6-11. Luyện tập làm đơnTuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhVIOLYMPIC TOAN-ANH 4 VONG 3Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnhBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNBài 20. Vùng Đồng bằng sông HồngBài 35. Khái quát châu MĩBài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)Phát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, CN Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.