Chương 4 Trình bày luận văn báo cáo

Chuong 20 - TRÌNH BÀY KẾT QUẢ BÁO CÁO BẰNG VĂN BẢN VÀ THUYẾT TRÌNH pptx

Chuong 20 - TRÌNH BÀY KẾT QUẢ BÁO CÁO BẰNG VĂN BẢN VÀ THUYẾT TRÌNH pptx
... đọc quay lại dễ dàng với phần đặc biệt báo cáo Trình bày thông tin dạng số • • • • Trình bày dạng văn Trình bày dạng gần bảng Trình bày dạng bảng Trình bày dạng đồ thị – – – – – – Biểu đồ dạng ... tính riêng biệt Các loại báo cáo Báo cáo ngắn (short report) • Báo cáo dài (long report) – Báo cáo kỹ thuật (technical report) – Báo cáo quản lý (management report) Báo cáo ngắn (short report) ... báo cáo Trình bày tốt báo cáo thường gây ấn tượng cho người đọc nghiên cứu có chất lượng lại trình bày yếu Vấn đề cần quan tâm trước viết • Hỏi lại “Mục đích báo cáo gì”, “Ai người đọc báo cáo ...
 • 54
 • 1,242
 • 0

Bài giảng: Trình bày luận vănbáo cáo đề tài tốt nghiệp và những lỗi thường gặp docx

Bài giảng: Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp và những lỗi thường gặp docx
... 7/3/2009 Bài giảng Trình bày luận văn báo cáo đề tài tốt nghiệp Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Trình bày báo cáo tốt nghiệp Slice Báo cáo Ðề tài tốt nghiệp Các vấn đề ý báo cáo Nội dung trình bày ... luận văn Hình thức trình bày Qui chế trình bày luận văn 7/3/2009 Bài giảng Trình bày luận văn báo cáo đề tài tốt nghiệp Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Trình bày báo cáo tốt nghiệp Slice Bố ... văn báo cáo đề tài tốt nghiệp Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 13 Slice 13 Câu hỏi & giải đáp 7/3/2009 Bài giảng Trình bày luận văn báo cáo đề tài tốt nghiệp ...
 • 15
 • 317
 • 0

Cách trình bày và hoàn thiện luận văn báo cáo tốt nghiệp

Cách trình bày và hoàn thiện luận văn báo cáo tốt nghiệp
... Trình bày luận văn báo cáo đề tài tốt nghiệp Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Trình bày báo cáo tốt nghiệp Slice Câu hỏi & giải đáp 7/3/2009 Bài giảng Trình bày luận văn báo cáo đề tài tốt ... luận văn Hình thức trình bày Qui chế trình bày luận văn 7/3/2009 Bài giảng Trình bày luận văn báo cáo đề tài tốt nghiệp Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Trình bày báo cáo tốt nghiệp Slice Bố ... nghiệp Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Trình bày báo cáo tốt nghiệp Slice Báo cáo Ðề tài tốt nghiệp Các vấn đề ý báo cáo Nội dung trình bày Tài liệu phục vụ cho trình bày Kỹ thuật trình bày...
 • 15
 • 462
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp về đề tài quy định về cách trình bày luận văn tốt nghiệp cao học và luận văn tiến sỹ sau hệ đại học

Báo cáo tốt nghiệp về đề tài quy định về cách trình bày luận văn tốt nghiệp cao học và luận văn tiến sỹ sau hệ đại học
... trích dẫn cho luận văn cao học luận án tiến luận văn tốt nghiệp đại học, sách khuyến ngư, giảng không in thức, tài liệu tập huấn, chuyên đề cao học, báo báo không thức (báo cáo điển hiển hình ... 37 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SAU ĐẠI HỌC QUI ĐỊNH CÁCH VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dành cho khối ngành Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường Công nghệ Sinh học) 4/2013 ... J: Quy định tạm thời viết hoa tên riêng sách giáo khoa 30 Phụ lục K: Hướng dẫn cách trình bày báo cáo luận văn /luận án 34 GIỚI THIỆU Chuẩn bị luận văn /luận án tốt nghiệp cấp học (đại học, ...
 • 40
 • 299
 • 0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN ĐỒ ÁN TIỂU LUẬN BÁO CÁO

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN ĐỒ ÁN TIỂU LUẬN BÁO CÁO
... III Quy định đánh giá luận văn/ đồ án Đối với đồ án học phần: gồm cột điểm GVHD GVPB Đối với luận văn tốt nghiệp/ đồ án chuyên ngành: gồm cột điểm GVHD, GVPB điểm hội đồng SV hội đồng bảo vệ sau ... dung phương pháp nghiên cứu (cần trình bày rõ ràng xác Nếu trình bày code, chương trình demo nên trình bày đầy đủ phần Phụ lục)  Chương 4: Kết quả, nhận xét, kết luận - Tài liệu tham khảo - Phụ ... GVPB điểm hội đồng SV hội đồng bảo vệ sau có xác nhận GVHD GVPB Quy định thời gian báo cáo tiểu luận/ đồ án/ luận văn a Đề tài SV thực hiện: tối đa 15 phút b Đề tài 2-3 SV thực hiện: tối đa 20 phút...
 • 5
 • 172
 • 0

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (Chuong 4 Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (Chuong 4 Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học)
... C4 TRÌNH BÀY/BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Việc trình bày, công bố kết nghiên cứu hiểu tên gọi:  Trình bày/ công bố luận điểm khoa học; Trình bày/ công bố kết nghiên cứu;  Viết /công bốcông trình ... kỹ Trang 43 C4 TRÌNH BÀY/BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ví dụ Tổng luận khoa học www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 44 C4 TRÌNH BÀY/BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ví dụ Tác phẩm khoa học www.ptit.edu.vn ... thể kết trình tập nghiên cứu phương pháp kỹ nghiên cứu khoa học định  Luận văn khoa học dù thuộc bậc đào tạo đại học hay sau đào tạo đại học xem công trình nghiên cứu khoa học Vì ngưòi viết luận...
 • 49
 • 967
 • 10

02 luan van bao cao bước đầu tìm hiểu về quá trình khai phá, mở mang vùng đất đàng trong của các chóa nguyễn (1558 1774)

02 luan van bao cao bước đầu tìm hiểu về quá trình khai phá, mở mang vùng đất đàng trong của các chóa nguyễn (1558 1774)
... tìm hiểu làm rõ việc vùng đất bước sát nhập vào lãnh thổ nước ta tìm hiểu lực lượng khai phá vùng đất này, hình thức khai thác kết đạt 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian Đề tài nghiên cứu vùng ... 5.1 Về mặt khoa học Đề tài trình bày cách có hệ thống trình chóa nguyễn bước xâm lấn, sát nhập vùng đất vào lãnh thổ mình, tạo thành vùng cát vững quyền phong kiến nhà Nguyễn, đồng thời trình ... đến năm 1757, toàn đất đai Thuỷ Chõn Lạp bị sát nhập vào vùng đất Đàng Trong chúa Nguyễn Với kế hoạch xõm lấn bước, đất đai Đàng Trong vào đến tận vịnh Thái Lan, bao gồm toàn đất Nam Bộ ngày Tớnh...
 • 33
 • 412
 • 0

Tài liệu Luận văn báo cáo “Thực trạng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn của nước ta trong giai đoạn hiện nay và các giải pháp của quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn” ppt

Tài liệu Luận văn báo cáo “Thực trạng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn của nước ta trong giai đoạn hiện nay và các giải pháp của quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn” ppt
... đất nước Trong đề án ta nghiên cứu thực trạng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn nước ta giai Đề án Kinh tế trị đoạn giải pháp trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn Em xin chân thành ... trọng công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn Đề án Kinh tế trị II NỘI DUNG CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY So với nước Châu Á Đông ... nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn, Đề án Kinh tế trị nhiệm vụ quan trọng hàng đầu tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Mục tiêu tổng quát lâu dài công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, ...
 • 34
 • 285
 • 0

Luận văn: Báo cáo tổng hợp về Công ty Dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài. doc

Luận văn: Báo cáo tổng hợp về Công ty Dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài. doc
... thnh lp Cụng ty dch v cm cng hng khụng Sõn bay Bc v Quyt nh s 1029/ HQT ngy 30/06/1997 i tờn Cụng ty dch v cm cng hng khụng Sõn Bay Bc thnh Cụng ty Dch v hng khụng Sõn bay Ni Bi Cụng ty dch v hng ... ty, iu l t chc v hot ng ca Cụng ty a) Vn iu l ca Cụng ty gm cú : Vn c Tng Cụng ty giao ti thi im thnh lp Cụng ty Vn Tng Cụng ty u t b sung Phn li nhun sau np ngha v ( thu, qu trung Tng Cụng ty) ... Cụng ty Sau õy em xin vit bn Bỏo cỏo tng hp v Cụng ty Dch v hng khụng Sõn bay Ni Bi PHN I : QU TRèNH HèNH THNH V C CU T CHC CA CễNG TY DCH V HNG KHễNG SN BAY NI BI I QU TRèNH HèNH THNH CA CễNG TY...
 • 24
 • 303
 • 0

một số điều cần biết về cách trình bày luận văn cao học

một số điều cần biết về cách trình bày luận văn cao học
... thức trình bày luận văn thạc sỹ: 2.1 Yêu cầu chuyên môn: Luận văn Thạc sỹ công trình khoa học độc lập học viên cao học, yêu cầu bắt buộc nhằm đánh giá khả học viên việc ứng dụng nội dung môn học ... bàn luận luận văn trình bày theo quy định o Phụ lục  Về chi tiết trình bày: Luận văn phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, sẽ, không tẩy xóa; luận văn phải đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình ... thông qua tài liệu tham khảo  Kết luận: Trình bày kết luận văn, luận án cách ngắn gọn, lời bàn bình luận thêm  Kiến nghị nghiên cứu 2.2.2 Về hình thức trình bày:  Hình thức thể tổng quan bao...
 • 12
 • 999
 • 0

Luận văn Báo cáo "Thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong điều kiện thực hiện lộ trình AFTA-CEPT" potx

Luận văn Báo cáo
... THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH AFTA - CEPT .40 Quan điểm xuất Việt Nam .40 Một số biện pháp chủ yếu thúc đẩy xuất Việt Nam điều kiện thực lộ trình ... II THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH AFTA-CEPT Quá trình thực cam kết Việt Nam với AFTA-CEPT 1.1 Các hoạt động chuẩn bị để thực CEPT/ AFTA Việt Nam ... GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH AFTA - CEPT Quan điểm xuất Việt Nam Có thể nói nhu cầu trao đổi xuất từ thời cổ đại đời sản xuất hàng hoá TBCN dẫn đến...
 • 52
 • 249
 • 0

Qui định cách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ ĐH Cần thơ

Qui định cách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ ĐH Cần thơ
... LUẬN VĂN/LUẬN ÁN 1.1 Giới thiệu Hướng dẫn bao gồm số nguyên tắc cách viết hình thức trình bày luận văn /luận án 1.2 Ngôn ngữ hành văn Luận văn /luận án viết tiếng Việt phần tóm tắt tiếng Anh Cách viết ... Trường Đại học Cần Thơ trình chuẩn bị luận văn /luận án tốt nghiệp Qui định trình bày chi tiết với nhiều nội dung yêu cầu chung, hình thức trình bày, cấu trúc nội dung, luận văn /luận án phụ lục ... HỌC CẦN THƠ KHOA SAU ĐẠI HỌC QUI ĐỊNH CÁCH VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dành cho khối ngành Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường Công nghệ Sinh học) 4/2013 ...
 • 40
 • 686
 • 2

Mẫu trình bày luận văn cao học

Mẫu trình bày luận văn cao học
... Luận đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận thạc sĩ họp tại: Học viện Khoa học Xã hội ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: Th viện Học viện Khoa học Xã hội VIN KHOA HC X HI VIT NAM ... (Tóm tắt luận văn in hai mặt kể bìa) Công trình đợc hoàn thành tại: Ngời hớng dẫn khoa học: Phản biện 1: : Phản biện 2: Luận đợc...
 • 7
 • 461
 • 3

CÁCH VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dành cho khối ngành Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường và Công nghệ Sinh học)

CÁCH VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dành cho khối ngành Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường và Công nghệ Sinh học)
... tránh dùng màu nhạt khó xem trình chiếu 37 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SAU ĐẠI HỌC QUI ĐỊNH CÁCH VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dành cho khối ngành Nông nghiệp, Thủy sản, ... số nguyên tắc cách viết hình thức trình bày luận văn /luận án 1.2 Ngôn ngữ hành văn Luận văn /luận án viết tiếng Việt phần tóm tắt tiếng Anh Cách viết (hành văn) phải đồng luận văn viết theo nguyên ... học viên cao học nghiên cứu sinh ngành Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường, Công nghệ Sinh học, … (có thể áp dụng cho số ngành kỹ thuật có liên quan) Trường Đại học Cần Thơ trình chuẩn bị luận văn/ luận...
 • 40
 • 326
 • 0

Hướng dẫn trình bày luận văn cao học

Hướng dẫn trình bày luận văn cao học
... nhằm minh hoạ bổ trợ cho nội dung luận văn số liệu, mẫu biểu, hình ảnh, chương trình tính toán (không 1/2 số trang luận văn) Trình bày luận văn Luận văn phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, ... gáy bìa luận văn: TÁC GIẢ LUẬN VĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 20 CÁC VĂN BẢN CẦN NỘP KHI NỘP LUẬN VĂN: - 07 luận văn theo mẫu quy định chung (Khoa + Viện 1); 02 đĩa CD có nội dung luận văn; Bản ... 100 trang) không kể phụ lục Luận văn đóng bìa cứng, gáy luận văn in tên tác giả, Luận văn thạc sĩ, Địa điểm thời gian thực 2.2 Tiểu mục Các tiểu mục luận văn trình bày đánh số thành nhóm chữ số,...
 • 10
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thể thức trình bày luận văn cao họcquy định về trình bày luận văn cao họccách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ dành cho khối ngành nông nghiệp thủy sản môi trường và công nghệ sinh họctài liệu luận văn báo cáo công nghệ thông tin web các trình duyệt web phổ biến hiện nay nhận xét đánh giá về thị phần sử dụng của các trình duyệt này trên thế giới và tại việt namluận văn báo cáotrình bày luận văntrình bày luận văn ngân hàngluan van bao cao ke toanluan van bao cao tot nghiepluận văn báo cáo thạc sĩhình thức trình bày luận vănluận văn báo cáo cocacolaluận văn báo cáo nhât báo tiền phongluận văn báo cáo năng lượng gióluận văn báo cáo thuếCông bố thông tin số 1297 TMT TCKT ngày 10 10 2016 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhNghị quyết của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 số 294 NQ-TMT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2016 .Báo cáo quản trị công ty cổ phần ô tô TMT năm 2015 .Bao cao tai chinh hop nhat nam 2015 addCông bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 116 TMT-TCKTCBTT 871 QD867 thoigiuchucvu KTTGiai trinh KQSX kinh doanh 6thang dau nam 2014CV 280 giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 truoc kiem toanCong bo thong tin ky ket HD kiem toan BCTC nam 2013Cong bo thong tin ky ket HD kiem toan BCTC nam 2013Giai trinh cham cong bo ky HD kiem toan nam 2013Thông báo so 901 TB-TMT-HDQT ngày 06 12 2013.Cái trống trường emQUẢN lí QUÁ TRÌNH dạy họcPhương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từTIẾT bài tập CÔNG SUẤTPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritTin hoc 6 nam hoc 2016 2017Ky thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 2229271011207201423 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN đại môn hóa học, TRẦN văn THANH