Chương 5. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Tài liệu Chương 9: Quản chất thải rắn ở Viêng Chăn, thủ đô CNDCND Lào ppt

Tài liệu Chương 9: Quản lý chất thải rắn ở Viêng Chăn, thủ đô CNDCND Lào ppt
... Lan UNDP 2002 Quản Tổng hợp Chất thải Rắn Thủ đô Viêng- chăn Cộng tác Nh nớc T nhân Môi trờng Đô thị (PPPUE) Tài liệu Dự án Watanabe, T 2004 Quản Chất thải Rắn Viêng- chăn, Lào Hỗ trợ Nhật ... thống Quản Chất thải Rắn Viêng- chăn Kwon, K 2005 Tính khả thi tài Công tác chế biến phân compost từ rác thải chợ Viêng- chăn, CHDCND Lào Báo cáo học viên số XX, Chơng trình Kinh tế Chất thải, ... Hàm lợng chất hữu chất thải rắn đô thị Lào thấp phần lớn lợng thức ăn thải đợc tận dụng để nuôi gia súc, chí điều diễn trung tâm đô thị lớn 9.2.1 Thu gom v tiêu hủy rác thải đô thị Thủ đô Viêng- chăn...
 • 19
 • 376
 • 0

Bộ môn Sức khoẻ môi trường - Module 5. Quản chất thải rắn pps

Bộ môn Sức khoẻ môi trường - Module 5. Quản lý chất thải rắn pps
... vệ môi trường Mỹ, Báo cáo Môi trường chất thải rắn, 2005 Tài liệu Diễn đàn Sức khoẻ Môi trường Quốc gia, Hà Nội 11 - 2006 - 80 - Bộ môn Sức khoẻ môi trường Module Quản chất thải rắn QUẢN LÝ ... vật rắn khác 21,03 - 85 - Bộ môn Sức khoẻ môi trường Module Quản chất thải rắn NHỮNG NGUY CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Chất thải y tế bao gồm lượng lớn chất thải nói chung lượng nhỏ chất thải ... truyền nhiễm • Chất thải có chứa chất độc hại từ phòng xét nghiệm - 82 - Bộ môn Sức khoẻ môi trường Module Quản chất thải rắn Chất thải chứa chất phóng xạ • Chất thải chứa vật khó xử bơm tiêm,...
 • 35
 • 318
 • 2

chương 7 quản chất thải rắn hiện trạng, tồn tại và giải pháp

chương 7 quản lý chất thải rắn hiện trạng, tồn tại và giải pháp
... định số 1 873 /2010/QĐ-TTg 126 Chương 7: Quản chất thải rắn: Hiện trạng, tồn giải pháp 7. 3.2 Thiếu quy hoạch địa phương Hầu hết địa phương chưa xây dựng quy hoạch quản CTR Hiện có vài địa phương ... Nội Hàn Quốc/ Quản xử chất thải rẵn Tp URENCO Hải Phòng Hải Phòng KOICA Chương 7: Quản chất thải rắn: Hiện trạng, tồn giải pháp Loại hỗ trợ Giai đoạn Vốn (triệu USD) DS 07/ 1998 -05/2000 ... nhằm tìm mô hình quản phù hợp hơn, cụ thể phân nhỏ hợp theo cụm hai tỉnh để đáp ứng nhu cầu quản thực tế 142 Chương 7: Quản chất thải rắn: Hiện trạng, tồn giải pháp 7. 9.6 Tăng cường...
 • 33
 • 94
 • 0

QUẢN CHẤT THẢI RẮN - TẬP 1 CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - CHƯƠNG 5 ppt

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN - TẬP 1 CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - CHƯƠNG 5 ppt
... (- lắng 1) 0,7 5- 2 ,50 1, 25 - - Sau bể lọc sinh học 1, 0 0-3 ,00 1, 5 5 5- 9 0 70 Sau aeroten sục khí kéo dài - - 8 0 -1 20 10 0 Nồng độ thấp( 35 0 -5 00mg/l) - - 25 0-4 00 300 Nồng độ cao(80 0 -1 600mg/l) - - 60 0 -1 280 ... Các Chất xenlulo béo chất khác Hydrat carbon 72 – 90 2, 4-3 ,3 0, 6 -1 ,7 0,20 1 4 -1 7 - 33 1 3-2 5 Bùn từ bể lắng - bể biophin 65 75 5, 0-6 ,0 3,09 - 5, 97 - - - - bể aeroten 65 75 3,4 2,30 0, 3-0 ,4 ... 2,30 0, 3-0 ,4 2,60 - - - Cặn từ bể metan 56 - 77 3, 0-3 ,4 2, 1- 2 ,4 - 9 -1 3 25 2 8-3 5 1 1- 2 7 Bảng 5. 5b Tính chất vật loại bùn cặn từ công nghệ xử nước thải khác Nồng độ chất rắn (% trọng lượng...
 • 31
 • 242
 • 0

QUẢN CHẤT THẢI RẮN - TẬP 1 CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - CHƯƠNG 5 docx

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN - TẬP 1 CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - CHƯƠNG 5 docx
... (- lắng 1) 0,7 5- 2 ,50 1, 25 - - Sau bể lọc sinh học 1, 0 0-3 ,00 1, 5 5 5- 9 0 70 Sau aeroten sục khí kéo dài - - 8 0 -1 20 10 0 Nồng độ thấp( 35 0 -5 00mg/l) - - 25 0-4 00 300 Nồng độ cao(80 0 -1 600mg/l) - - 60 0 -1 280 ... Các Chất xenlulo béo chất khác Hydrat carbon 72 – 90 2, 4-3 ,3 0, 6 -1 ,7 0,20 1 4 -1 7 - 33 1 3-2 5 Bùn từ bể lắng - bể biophin 65 75 5, 0-6 ,0 3,09 - 5, 97 - - - - bể aeroten 65 75 3,4 2,30 0, 3-0 ,4 ... 2,30 0, 3-0 ,4 2,60 - - - Cặn từ bể metan 56 - 77 3, 0-3 ,4 2, 1- 2 ,4 - 9 -1 3 25 2 8-3 5 1 1- 2 7 Bảng 5. 5b Tính chất vật loại bùn cặn từ công nghệ xử nước thải khác Nồng độ chất rắn (% trọng lượng...
 • 31
 • 78
 • 0

Quản chất thải rắn - Chương 5 pps

Quản lý chất thải rắn - Chương 5 pps
... 37.1 7-1 05. 62 69.7 0-1 48.92 57 .5 6-1 34.21 28 .5 1-7 6.24 64.4 3-2 95. 35 121 .5 8-2 56 . 15 Chi phí (ecu/ tấn) 4 4 -5 7 41 2-1 959 3 1-4 1 1 3-1 8 66 5- 2 327 39 9-1 397 41 2-2 062 50 .30 (44 .51 ecu) 28.1 1-7 2.06 (24.8 8-6 3.77 ecu) ... tấn) 33 .59 42.99 36.76 143.41 67 .53 72.76 111 .52 87.38 50 .02 183.84 187. 95 Đức (Hệ thống DSD) phạm vi chi phí ($/ tấn) 19.9 4 -5 5. 33 20.2 9 -5 6.26 16.8 2-6 5. 59 72.8 8-3 62 .59 30.2 2-1 25. 64 37.1 7-1 05. 62 ... xử chôn Tạo thành phân SH Bã phân trộn Bụi Bãi rác nguy hi m Hình 5. 1 Vai trò việc phân lọai trung tâm quản chất thải kết hợp 91 http://www.ebook.edu.vn Phân sinh học Khí thải Nước thải Chất...
 • 23
 • 163
 • 0

Quản chất thải rắn - Chương 1

Quản lý chất thải rắn - Chương 1
... xử chất thải rắn phát sinh nguồn ô nhiễm mà biện pháp xử triệt để, dễ làm chuyển dịch chất ô nhiễm dạng rắn thành chất ô nhiễm dạng khí hay dạng lỏng 1. 4 Hệ thống quản chất thải Chất thải ... thải rắn phát sinh từ nguồn sau đây: - Sinh hoạt - Dịch vụ - Bệnh viện - Sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp ) Chất thải rắn công nghiệp có đặc thù riêng quan tâm chủ yếu chất thải rắn đô thị Quản ... đáng kể lợng rác thải phải xử cuối Hình 1. 10 giới thiệu sơ đồ dòng đời vật chất Quản tổng hợp chất thải rắn giải toán kinh tế-kỹ thuật tối u nhằm nâng cao giá trị sử dụng vật chất suốt trình...
 • 8
 • 628
 • 11

Quản chất thải rắn - Chương 2

Quản lý chất thải rắn - Chương 2
... 6-3 0 1-1 0 8-3 0 Plastics 1-5 2- 6 2- 8 Vải 1-5 2- 1 0 2- 6 1-5 1-4 1-5 1-1 0 1-1 0 1-1 0 Thành phần (% khối lợng) Các chất hữu cơ: Thức ăn thừa Giấy Carton Cao su Da Rác sân vờn Gỗ 2 0-4 5 5-1 5 0 -2 0 -2 ... gom chất thải rắn thải: Việc tổ chức quản thu gom chất thải rắn phụ thuộc vào yếu tố sau đây: - Hình thức tổ chức hệ thống thu gom chất thải rắn - Chất lợng hạ tầng sở - Phân loại chất thải rắn ... Da Rác sân vờn Gỗ 2 0-4 5 5-1 5 0 -2 0 -2 1 0 -2 0 1-4 Các chất vô cơ: Thủy tinh Lon thiếc Nhôm 2- 8 1-5 1-5 Những kim loại khác Tro, bụi 4 -2 0 2- 8 1-4 1-4 0 1-3 0 0-1 0 Ghi chú: Phân biệt mức thu nhập quốc...
 • 38
 • 501
 • 7

Tài liệu Chương 19: Thực tiễn quản chất thải rắn y tế ở Việt Nam pptx

Tài liệu Chương 19: Thực tiễn quản lý chất thải rắn y tế ở Việt Nam pptx
... lớn CTRYT phát sinh cha đợc thu gom xử quy cách 19.4 Các giải pháp quy hoạch quản chất thải rắn y tế 19.4.1 Cơ chế sách quản chất thải rắn y tế Hệ thống quản nhà nớc quản CTYT bảo ... sở y tế triển khai thực định bộ, quy chế quản chất thải y tế v.v + Chức nhiệm vụ bệnh viện, sở y tế công tác quản CTYT vệ sinh môi trờng: - Triển khai thực định bộ, thực quy chế quản ... lợng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh từ sở y tế Việt nam Lợng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh chiếm tỷ lệ nhỏ (0,14%) so với tổng lợng chất thải rắn phát sinh địa bàn toàn quốc Tuy nhiên,...
 • 20
 • 416
 • 4

Xây dựng chương trình truyền thông môi trường nhằm cải thiện công tác quản chất thải rắn cho thành phố hải phòng

Xây dựng chương trình truyền thông môi trường nhằm cải thiện công tác quản lý chất thải rắn cho thành phố hải phòng
... liên quan đến công tác quản chất thải rắn cuả thành phố Hải Phòng - Các chương trình truyền thông môi trường nhằm cải thiện công tác quản chất thải rắn cho thành phố Hải Phòng thực , kết ... kỹ thuật cho công tác truyền thông môi trường 29 3.3 Xây dựng chương trình truyền thông môi trường công tác quản chất thải rắn cho thành phố Hải Phòng 31 3.3.1 Chương trình truyền ... trạng công tác giáo dục truyền thông cộng đồng thành phố Hải Phòng năm qua , hiệu tồn Xây dựng chương trình truyền thông môi trường nhằm cải thiện công tác quản chất thải rắn cho thành phố Hải...
 • 54
 • 844
 • 4

QUẢN CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - Chương 1 potx

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - Chương 1 potx
... KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC VĂN LANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Hệ thống kỹ thuật  QLCTRĐT Hệ thống hành  ... mặt nước ngầm bị ô nhiễm Giảm chất lượng môi trường không khí Lan truyền bệnh dịch ĐẠI HỌC VĂN LANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Nguồn phát sinh Tồn trữ ... lượng chất ô nhiễm cao Thành phần khó phân hủy ĐẠI HỌC VĂN LANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Ô nhiễm môi trường không khí CH4, CO2, NH3, H2S, mùi hôi, VSV gây bệnh Khí BCL Giảm chất...
 • 12
 • 349
 • 1

QUẢN CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - Chương 2 Nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần và tính chất chất thải rắn đô thị pptx

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - Chương 2 Nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần và tính chất chất thải rắn đô thị pptx
... tích thành phần Phân tích để làm gì? ĐẠI HỌC VĂN LANG KHOA CN&QL MƠI TRƯỜNG THÀNH PHẦN Thành phần CTR lại 18 mẫu lỗ khoan Mùn 0, 0-5 0 ,2% Nilon 20 , 7-6 2, 7% Tre, rơm 11, 4 -2 0,7% rạ, Đơng Thạnh 3 -2 2 m ... TÍNH CHẤT LÝ, HĨA, SINH Tính chất học - KLR Tấn/m3 ĐẠI HỌC VĂN LANG kg/m3 = hay ≠ ĐẠI HỌC VĂN LANG TÍNH CHẤT LÝ, HĨA, SINH Tính chất học - KLR Làm để phân tích khối lượng riêng CTR từ nguồn ... LANG TÍNH CHẤT LÝ, HĨA, SINH Tính chất học - KLR Loại chất thải Thực phẩm Khối lượng riêng (kg/m3) Khoảng Đặc trưng 130 - 480 29 0 Giấy 41 - 130 89 Carton 41 - 80 50 Nhựa 41 - 130 65 Vải 41 -...
 • 38
 • 1,229
 • 7

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
... chương trình môi trường đặc biệt 1. 2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 1. 2 .1 Cơ cấu sơ đồ tổ chức quản chất thải rắn đô thò Quản chất thải rắn vấn đề then chốt việc đảm bảo môi trường ... hoạch tổng thể quản chất thải rắn thích hợp xử kòp thời có hiệu Một cách tổng quát, hợp phần chức hệ thống quản chất thải rắn sinh hoạt minh hoạ hình 1. 2 Sơ đồ tổng thể hệ thống quản chất ... công nghệ môi trường Công ty môi trường đô thò UBND cấp Thu gom, vận chuyển Xử lý, tiêu huỷ Chất thải rắn Quy tắc, quy chế loại bỏ chất thải Cư dân khách vãn lai(nguồn tạo chất thải rắn) Hình 1. 3:...
 • 3
 • 451
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng quản lý và tái chế chất thải rắn ctrthu hồi và tài chế chất thải rắnchương trình quản lý chấm côngchương 4 xử lý số liệu truyềnmột số quy trình thu hồi và tái chế chất thải rắnhồi và tái chế chất thải rắnmục tiêu nghiên cứu đánh giá tính chất nước thải ở nhà máy chế biến mủ cao su linh hương thử nghiệm bốn loại chế phẩm sinh học trong việc xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao sutong quan thiet bi s7 1200 chuong 4chương 4 thực trạng chăn nuôi heo ở vĩnh long ppsbài tập kế toán quản trị có lời giả chương 4phòng ngừa giảm thiểu và tái chế chất thảikhái quát chung vẻ chát lượng và hệ thống quản lý chất lượngđặc điểm chức năng của quán ngữ tình thái trong tiểu thuyết hồ biểu chánhtổng quan về nước thải các phương pháp xử lý và đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải của kcn đồng anhoạt động thu hồi và tái chế chất thải tại việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả