CHƯƠNG 4: XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

CHƯƠNG 4: XỬ CHẤT THẢI RẮN

CHƯƠNG 4: XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
... không lớn - Xử chất thải rắn lỏng - Trạm xử ý di chuyển cố định - Rác sau xử tạo thành sản phẩm mang lại lợi ích kinh tế - Tăng cường khả tái chế tận dụng chất thải Chất thải rắn chưa phân ... để xử phần lớn chất thải hữu nguy hại - Yêu cầu diện tích nhỏ so với phương pháp xử sinh học chôn lấp - Ô nhiễm nước ngầm phương pháp xử chôn lấp - Xử triệt để tiêu ô nhiễm chất thải ... soát phân huỷ chất thải rắn chúng chôn nén phủ lấp bề Trong phương pháp xử chất thải rắn chôn lấp phương pháp phổ biến đơn Chất đem chôn chất không tái chế, không làm phân hữu cơ, thải từ trình...
 • 17
 • 194
 • 0

CHƯƠNG 8 XỬ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT

CHƯƠNG 8 XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT
... Xử CTR phương pháp nhiệt nhằm mục đích giảm đáng kể thể tích CTR thu hồi lượng nhiệt, thành phần quan trọng hệ thống quản tổng hợp CTR I XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT : Xử ... Quá trình xử CTR phương pháp nhiệt điều kiện hoàn toàn oxy gọi trình nhiệt phân  Xử CTR CTRNH (chất thải y tế, thuốc bảo vệ thực vật, chất thải nhiễm dầu…) phương pháp đốt phương pháp hiệu ... PHÁP NHIỆT : Xử CTR phương pháp nhiệt trình sử dụng nhiệt để chuyển hóa chất thải từ dạng rắn sang dạng khí, lỏng tro đồng thời giải phóng lượng dạng nhiệt Các hệ thống xử CTR nhiệt phân loại...
 • 60
 • 717
 • 0

bài giảng quản xử chất thải rắnchất thải nguy hại chương 4 thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 4 thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại
... 6707-2000 1.3 1 .4 1.5 1.6 D cháy 1.1 4. 1 1.2 H 4. 2 4. 2 1.3 H 4. 3 Lo i ch t th i H4.1 Ch t d oxy hóa H3 4. 3 1 .4 H5.1 Ch t ñ c H5.1 5.1 Mã s TCVN 6706-2000 4. 1 H5.2 Ch t d oxy hóa Mã s Basel 4. 1 5.1 Mã ... o B ng 4. 2 B ng 4. 2 Tính tương thích c a lo i ch t th i (EPA) Lo i Ghi 1.1 1.2 1.3 1 .4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3A 2.3B 4. 1 4. 2 4. 3 5.1 5.2 1.1 &1.2 1.3 1 .4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3A 2.3B 4. 1 4. 2 4. 3 5.1 ... i ph ð c tính nguy h i 4. 2 LƯU GI (T N TR ) CH T TH I NGUY H I Vi c lưu gi , t n tr m t lư ng l n nhi u lo i ch t th i nguy h i m t vi c làm c n thi t t i nhà máy qu n th i nguy h i hay ñôi...
 • 13
 • 420
 • 1

bài giảng quản xử chất thải rắnchất thải nguy hại chương 4 hệ thống trung chuyển và vận chuyển

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 4 hệ thống trung chuyển và vận chuyển
... cạnh đó, sử dụng hệ thống khí nén hệ thống thuỷ lực 4. 3.2 Phương pháp vận chuyển 4. 3.2.1 Vận chuyển đường 4. 3.2.2 Vận chuyển đường sắt 4. 3.2.3 Vận chuyển đường thuỷ 4. 3.2 .4 Vận chuyển khí nén, ... chuyển tiếp 4. 2 CÁC LOẠI TRẠM TRUNG CHUYỂN 4. 2.1 Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp 4. 2.2 Trạm trung chuyển kiểu tích luỹ 4. 2.1 Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp Tại trạm trung chuyển chất ... cho chứa chất thải khoảng – 3ngày 4. 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN 4. 3.1 Phương tiện vận chuyển: Xe tải, xe lửa tàu thuỷ… phương tiện chủ yếu sử dụng vận chuyển chất thải rắn Bên cạnh...
 • 18
 • 299
 • 0

Quản xử chất thải rắn - Chương 4 pot

Quản lý và xử lý chất thải rắn - Chương 4 pot
... lớn để vận chuyển chất thải rắn đến nơi đổ bỏ cuối đổ vào thiết bò nén chất thải, từ chất thải nén vào xe vận chuyển chúng vận chuyển đến bãi đổ Trong nhiều trường hợp, chất thải rắn đổ bỏ (sân) ... bỏ chất thải rắn, lòch xe tải riêng biệt thời gian xe vào Sau đó, người điều khiển hướng dẫn người lái xe vào Khi vào trong, người lái xe lùi xe thu gom góc 50o vào hố chứa chất thải Chất thải ... hố chứa chất thải Chất thải đổ vào hố xe thu gom trạm trung chuyểân Hình 1 0-1 2, 1 0-1 3 Trong hố chứa chất thải, xe ủi sử dụng để đập vụn đẩy chất thải rắn vào phểu chất tải lên xe trung chuyển đặt...
 • 10
 • 138
 • 1

tính toán xử chất thải rắn tại quận 4

tính toán xử lý chất thải rắn tại quận 4
... hệ thống quản chất thải rắn sinh hoạt cho quận nhằm thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn, tái chế chất thải rắn thành sản phẩm làm phân compost để giảm bớt lượng chất thải rắn đem đến bãi ... đồng hệ thống quản chất thải rắn đô thị thành phố Biên Hòa ngăn ngừa việc phát sinh chất thải rắn thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn, giảm thiểu tái sử dụng chất thải rắn nhằm hạn chế tác ... lượng chất thải rắn đem đến bãi chôn lấp 1 .4 GIỚI HẠN ĐỒ ÁN Chỉ tính toán thiết kế hệ thống quản chất thải rắn sinh hoạt quận 4, mà quản chất thải rắn phát sinh từ bệnh viện khu công nghiệp...
 • 5
 • 266
 • 4

Tài liệu Chương 3: Giảm thiểu chất thải, phân loại, thu gom và xử chất thải rắn từ nguồn phát sinh doc

Tài liệu Chương 3: Giảm thiểu chất thải, phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn từ nguồn phát sinh doc
... liên quan tới phân loại, giảm thiểu chất thải hộ gia đình nguồn, kỹ thu t thu gom sơ cấp hai lựa chọn cho xử chất thải phân tán 3.1.2 Thu gom chất thải rắn từ hộ gia đình (thu gom sơ cấp) Trong ... việc phân loại chất thải, nâng cao giá trị tái sử dụng lại để tái chế 3.2.4 Các biện pháp giảm lợng phát sinh chất thải rắn Khối lợng rác sinh nguồn xả ngày lớn, việc giảm khối lợng chất thải rắn ... thành loại vật liệu để sản xuất thùng chứa phục vụ cho việc chuyên chở loại hàng hoá tầu biển 54 3.3.5 Thu gom chất thải rắn phân chia nguồn Việc thu gom chất thải rắn đợc phân chia nguồn cần đợc...
 • 19
 • 523
 • 4

Tài liệu Chương 5: Công nghệ xử chất thải rắn đô thị docx

Tài liệu Chương 5: Công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị docx
... 5.11 Công nghệ đốt có u điểm: - Xử triệt để khả gây ô nhiễm chất thải đô thị 107 Hình 5.11 Sơ đồ qui trình công nghệ đốt chất thải rắn quy mô công nghiệp - Công nghệ cho phép xử toàn chất thải ... tải thải vật liệu Máy ép rác Nhựa Hình 5.7 Quy trình công nghệ xử rác thải phơng pháp ép kiện, 5.3.5 Phơng pháp ổn định hay hoá rắn chất thải Đây công nghệ nhằm xử chất thải rắn đô thị ... chất bùn xả từ nhà máy xử nớc chất thải a Các phơng pháp chung - Khử ẩm: Khử ẩm khâu quan trọng xử chất thải rắn, đặc biệt khử ẩm công nghệ đốt Khử ẩm có tác dụng giảm trọng lợng chất thải...
 • 31
 • 447
 • 1

Slide THỰC TRẠNG THU GOM và xử CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

Slide THỰC TRẠNG THU GOM và xử lý CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN
... trang 10 10000 100000 Thiết bị Tổng 29845500 Company Logo www.thmemgallery.com THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI TTr TC SINH HOẠT ... rác thu gom địa bàn Thị trấn Thanh Chương HTX DVMT Thanh Chương thực đạt khoảng 60 70% chất thải phát sinh  Quản việc thu gom vận chuyển xử CTRSH Thị trấn Thanh Chương ý nghĩa giữ vệ sinh ... hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng, kéo theo lượng rác thải sinh hoạt mà người dân thị trấn thải hoạt động sống nhiều Trong đó, hoạt động quản rác thải sinh hoạt chưa đồng bộ, trình thu...
 • 32
 • 1,161
 • 7

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 5: Công nghệ xử chất thải rắnchất thải nguy hại

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 5: Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
... Nguy n tắc: Quá trình oxy hóa chất thải oxy không khí nhiệt độ cao Đối tợng: Chất thải rắn chất thải nguy hại chứa chất hữu cháy đợc Các loại lò đốt rác Phân loại theo tính chất chất thải rắn: ... Cụng ngh t cht thi: Khu nạp chất thải ống khói Kiểm soát khí thải Xử khói Xả tro Lò đốt Làm mát khói Xử tro chôn lấp kiểm soát Phần II: công nghệ xử chất thảI Nguy hai Cụng ngh t cht thi ... theo kh nng qun lý/ x lý: + D qun + D x + Khú qun + Khú x CHNG V: CễNG NGH X Lí CTR v CTNH * S khỏc gia CTNH v cht thi khụng nguy hi: Loi cht thi CTNH Cht thi khụng nguy hi Kim loi...
 • 97
 • 1,017
 • 15

thực trạng thu gom và xử chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị trấn thanh chương, huyện thanh chương, tỉnh nghệ an

thực trạng thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị trấn thanh chương, huyện thanh chương, tỉnh nghệ an
... tác thu gom xử chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Thanh Chương - Trên sở phân tích thực trạng quản thu gom chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đưa ... 1.4TÌNH HÌNH THU GOM VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 54 1.4. 1Thực trạng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh địa bàn thị trấn Thanh Chương ... gian thực tập Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nghiên cứu đề tài: “ Thực trạng thu gom xử chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương,...
 • 77
 • 1,927
 • 27

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH CHƯƠNG 7 KỸ THUẬT XỬ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH CHƯƠNG 7 KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
... phương pháp ủ sinh học thành phần hữu phù hợp 7. 3.1 Phương pháp ủ sinh học Xử chất thải rán sinh hoạt phương pháp ủ sinh học: ủ sinh học coi trình ổn đònh sinh hoá chất hữu để tạo thành chất mùn, ... xử sơ trước để phân thành lô có kích cỡ chuyển vào lò đốt 7. 2 PHƯƠNG PHÁP CƠ LÝ - Phân loại vật liệu chất thải; - Thuỷ phân; - Sử dụng chất thải nhiên liệu; - Đúc, ép chất thải; 7. 2.1 Xử ... trước xử đưa vào thùng sắt chòu nhiệt hình trụ, đổ lớp chất lỏng hoá nhờ khí nén mức cao gồm chất trơ cát silic, đá vôi, alumin vật liệu gốm Khác với công nghệ đốt đống, chất thải rắn sinh hoạt...
 • 6
 • 403
 • 2

CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ CHẤT THẢI RẮN

CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
... hại, chất độc Các phương pháp xử CTR: - Phương pháp vật - Phương pháp hoá học; - Phương pháp hoá lý; - Phương pháp sinh học; Lựa chọn phương án xử chất thải rắn Rác tái sinh (giấy, nhựa, ... tính chất thải; - Tiêu chuẩn môi trường; - Điều kiện kinh tế, kỹ thuật đòa phương; - Hiệu công nghệ xử lý; - Đặc điểm nguồn tiếp nhận; Mục đích việc xử CTR: - Tái sử dụng tái sinh chất thải; ... Không làm phát tán chất nguy hại vào môi trường; - Chuyển từ chất độc hại thành chất độc hại hay vô hại; - Giảm thể tích chất thải nguy hại trước chôn lấp; 5. 1 Phương pháp học: 5. 1.1 Giảm kích thước:...
 • 22
 • 509
 • 0

bài giảng quản xử chất thải rắnchất thải nguy hại chương 1 giới thiệu chung

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 1 giới thiệu chung
... Trư ng 10 /1/ 1994 Chương 17 - B Lu t Hình S (ñã s a ñ i) 1/ 7/2000 Lu t Hàng H i Vi t Nam ban hành ngày 30 tháng năm 19 90 Lu t lao ñ ng 19 91 Lu t b o v s c kh e c ng ñ ng ban hành năm 19 91 Lu t ... nh s 12 -CP, 18 /12 /19 96 v hư ng d n Lu t ñ u tư nư c ngoài; Pháp L nh B o V Ki m D ch Th c V t Công Ư c Basel (Vi t Nam thành viên t 13 /03 /19 95) 1- 6 m) Ngh ð nh S 17 5/CP ngày 18 /10 /19 94 c a Chính ... năm 19 93 Lu t ñ t ñai, ban hành tháng năm 19 93 Lu t khoáng s n ban hành ngày 20 tháng năm 19 96 Lu t thương m i, ban hành ngày 10 tháng năm 19 96 Lu t ñ u tư nư c ngoài, 11 /11 /96 ngh ñ nh s 12 -CP,...
 • 8
 • 379
 • 3

bài giảng quản xử chất thải rắnchất thải nguy hại chương 2 cơ sở thuyết liên quan trong quản chất thải nguy hại

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 2 cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại
... Cd(OH )2( aq) + H+ Cd2+ + 3H2O = Cd(OH)3 - + H+ Cd2+ + 4H2O = Cd(OH)4 -2 + H+ Hg2+ + H2O = HgOH+ + H+ Hg2+ + 2H2O = Hg(OH )2( aq) + 2H+ Hg2+ + 3H2O = Hg(OH)3- + 3H+ PbCO3(S) = Pb2+ + CO 32- LogK t i 25 oC -14,0 ... khí 29 .9; CO 30.7; CO2 34.0; SO2 44.8; NO 23 .6; N2O 36.4; NH3 25 .8; H2O 18.9; H2S 32. 9; Cl2 48.4; Br2 53 .2; I2 71.5 Ví d : Xác ñ nh h s khu ch tán c a methanol nư c nh t c a nư c µ = 0,89 cP 25 oC ... Ca(OH )2 ñư c tính sau Ksp = [Ca2+]x[OH- ]2 2-10 B ng 2. 2 Tích s tan c a m t s kim lo i n ng t i ñi m cân b ng Phương trình ph n ng H2O (l) = H+ + OHCd2+ + H2O = CdOH+ + H+ Cd2+ + 2H2O = Cd(OH )2( aq)...
 • 22
 • 304
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần ii chương iv 4 4 xử lý chất thảixử lý chất thải rắnphương pháp xử lý chất thải rắnbáo cáo quản lý và xử lý chất thải rắnxử lý chất thải rắn nguy hạihệ thống xử lý chất thải rắn y tếhệ thống xử lý chất thải rắnxử lý chất thải rắn bằng phương pháp khí hóaxử lý chất thải rắn bằng phương pháp kị khíxử lý chất thải rắn bằng phương pháp kỵ khíxử lý chất thải rắn nông nghiệpxử lý chất thải rắn y tếxử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ họcxử lý chất thải rắn công nghiệpxử lý chất thải rắn nông thônchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây