Quản lý chất thải rắn Chương 1

Quản chất thải rắn - Chương 1

Quản lý chất thải rắn - Chương 1
... xử chất thải rắn phát sinh nguồn ô nhiễm mà biện pháp xử triệt để, dễ làm chuyển dịch chất ô nhiễm dạng rắn thành chất ô nhiễm dạng khí hay dạng lỏng 1. 4 Hệ thống quản chất thải Chất thải ... thải rắn phát sinh từ nguồn sau đây: - Sinh hoạt - Dịch vụ - Bệnh viện - Sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp ) Chất thải rắn công nghiệp có đặc thù riêng quan tâm chủ yếu chất thải rắn đô thị Quản ... đáng kể lợng rác thải phải xử cuối Hình 1. 10 giới thiệu sơ đồ dòng đời vật chất Quản tổng hợp chất thải rắn giải toán kinh tế-kỹ thuật tối u nhằm nâng cao giá trị sử dụng vật chất suốt trình...
 • 8
 • 628
 • 11

Quản chất thải rắn - Chương 2

Quản lý chất thải rắn - Chương 2
... 6-3 0 1-1 0 8-3 0 Plastics 1-5 2- 6 2- 8 Vải 1-5 2- 1 0 2- 6 1-5 1-4 1-5 1-1 0 1-1 0 1-1 0 Thành phần (% khối lợng) Các chất hữu cơ: Thức ăn thừa Giấy Carton Cao su Da Rác sân vờn Gỗ 2 0-4 5 5-1 5 0 -2 0 -2 ... gom chất thải rắn thải: Việc tổ chức quản thu gom chất thải rắn phụ thuộc vào yếu tố sau đây: - Hình thức tổ chức hệ thống thu gom chất thải rắn - Chất lợng hạ tầng sở - Phân loại chất thải rắn ... Da Rác sân vờn Gỗ 2 0-4 5 5-1 5 0 -2 0 -2 1 0 -2 0 1-4 Các chất vô cơ: Thủy tinh Lon thiếc Nhôm 2- 8 1-5 1-5 Những kim loại khác Tro, bụi 4 -2 0 2- 8 1-4 1-4 0 1-3 0 0-1 0 Ghi chú: Phân biệt mức thu nhập quốc...
 • 38
 • 501
 • 7

Quản chất thải rắn - Chương 4 docx

Quản lý chất thải rắn - Chương 4 docx
... 5-3 0 5-1 5 1 0-2 5 1 5-5 0 8-2 5 1 7 -4 2 2 5-5 0 5-1 5 1 0-2 0 1 5-2 5 1 3-3 8 2 6-5 1 3 8-6 4 0. 5-2 .5 1-2 1 5-5 0 Hệ thống thu gom bên lề đường Giấy (thu bọc) Mỗi tuần 2 0-3 5 tuần/lần 1 5-2 5 tuần/lần 1 0-2 0 3 3-5 8 2 5 -4 2 ... kim loại, nhựa) 5 0-8 3 1 2-3 0 3 1-7 7 5-1 0 5-1 0 _ 5-2 5 8 -4 2 5-2 0 1 3-5 1 1-2 3 0-6 0 _ _ _ _ _ _ 5 0-1 40 Thu gom bao Thùng rác sinh học Nguồn: Schweiger (1992) Bảng 4. 5 Phân tích chất ô nhiễm có lượng rác ... 8 9-9 0 2 6-3 1 4 6-6 1 b 57 8 2-9 2 (8) a, b Landbank (1992) Atkinson and New (1993a, b) Atkinson and New (1993a, b) ORCA (1992) 9 2-1 38 (Al) 4 5-6 8 (Fe) 13 8-2 29 (Al) 6 8-1 13 (Fe) 13 2-1 98 16 0-2 40 19 8-3 29...
 • 41
 • 90
 • 0

Quản chất thải rắn - Chương 5 pps

Quản lý chất thải rắn - Chương 5 pps
... 37.1 7-1 05. 62 69.7 0-1 48.92 57 .5 6-1 34.21 28 .5 1-7 6.24 64.4 3-2 95. 35 121 .5 8-2 56 . 15 Chi phí (ecu/ tấn) 4 4 -5 7 41 2-1 959 3 1-4 1 1 3-1 8 66 5- 2 327 39 9-1 397 41 2-2 062 50 .30 (44 .51 ecu) 28.1 1-7 2.06 (24.8 8-6 3.77 ecu) ... tấn) 33 .59 42.99 36.76 143.41 67 .53 72.76 111 .52 87.38 50 .02 183.84 187. 95 Đức (Hệ thống DSD) phạm vi chi phí ($/ tấn) 19.9 4 -5 5. 33 20.2 9 -5 6.26 16.8 2-6 5. 59 72.8 8-3 62 .59 30.2 2-1 25. 64 37.1 7-1 05. 62 ... xử chôn Tạo thành phân SH Bã phân trộn Bụi Bãi rác nguy hi m Hình 5. 1 Vai trò việc phân lọai trung tâm quản chất thải kết hợp 91 http://www.ebook.edu.vn Phân sinh học Khí thải Nước thải Chất...
 • 23
 • 163
 • 0

Quản chất thải rắn - Chương 6 docx

Quản lý chất thải rắn - Chương 6 docx
... 3103 352 1 76 2855 5 262 0.5 165 27 0.5 11 265 0. 46 10 364 1 .6 73.5 71.9 66 .1 0.5 1.4 301 515 5.2 1.3 318 514 4.7 - 0.1 17 -1 4.3 - 0.09 16 - 0.9 0.7 0.3 6. 5 0.3 5.8 0.28 5.3 0 100 100 21 .6 0.4 0 33.4 ... Sunfua Chất thải rắn (kg) a b c d e 132.0 40.82 d 15.42 3000 900 1250000 - 49900 12000 14 .60 7 .62 33.25 d 25 .63 21.79 32.30 d 51 .66 - 47405 158 280 353325 2000 60 0 940000 1842 320 5 866 75 1 566 272 ... tiết kiệm/ 68 4 94 975 69 - 2 3- 23 139 http://www.ebook.edu.vn 168 31 47 66 3 91 9 46 67 - 22 1151 b Bảng 6. 3 Việc tiêu thụ lượng chất thải từ việc sản xuất đóa thép tái chế thép nguyên chất thép...
 • 30
 • 149
 • 0

Quản chất thải rắn - Chương 8 pot

Quản lý chất thải rắn - Chương 8 pot
... Hình 8. 3 qn bình dioxin cho việc đốt chất thải rắn đô thò Nguồn: Vogg (1992) 200 http://www.ebook.edu.vn Giá trò Calories tònh rác thải sau (MJ/ kg) QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐỒNG NHẤT 10 9,5 8, 5 ... vệ môi trường Bảng 8. 7 Khí thải từ việc đốt chất thải rắn đô thò, s n xu t NLTR, giấy thủy tinh phân lo i t nguồn Chất thải rắn đô thò (g/ rác đốt) Nguồn (1991) Chất thải rắn đô thò (g/ rác đốt) ... Vương quốc Anh 7 0-1 25 ecu 1 8- 3 1 ecu 2 2-3 3 ecu 2 0-2 6 ecu Current, no WTE 2 6-3 3 ecu Future, no WTE Current, WTE 2 6-4 0 ecu a 2 6-3 3 ecu a Future, WTE Mỹ $7 0-1 20 With WTE GBB (1991) (6 2-1 06 ecu) a Bao...
 • 34
 • 89
 • 0

Tiểu luận môn Quản chất thải rắn CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tiểu luận môn Quản lý chất thải rắn CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN
... QUAN VỀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN 1 .Phân loại chất thải rắn Có nhiều cách phân loại chất thải rắn, ví dụ: tro than, xác súc vật chết, rác quét đường Tuy vậy, cách phân loại tốt phân loại theo nguồn ... chuyển chất thải đến nơi xử lí -Trong “Quy định tổ chức thực thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM, việc phân loại chất thải rắn nguồn chia chất thải rắn ... tài: “CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN” II.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Nghiên cứu mô hình phân loại rác ,phân tích trạng rác thải Việt Nam, đánh giá hiệu chương trình PLRTN với tổng lượng rác thải phát sinh,...
 • 21
 • 148
 • 0

Quản chất thải rắn chương 2

Quản lý chất thải rắn  chương 2
... chô n Hình 2. 3 Các nhân tố quản chất thải rắn kết hợp Vùng sẫm màu biểu thò việc chuyển rác thành lượng 16 http://www.ebook.edu.vn 2. 1. 2Quản rác thải hiệu Các hệ thống quản rác thải cần ... hệ thống quản rác thải cho phép dự báo số lượng ngun liệu phục hồi để tiếp tục đầu tư 2. 4 .2 Mơ hình hóa trước quản rác thải 22 http://www.ebook.edu.vn Mơ hình hóa quản rác thải khơng ... thái rác thải, rác thải để loại bỏ Điều cần là, ngồi việc giảm nguồn, xây dựng hệ thống hiệu để quản rác thải 12 http://www.ebook.edu.vn Hộp 2. 1 THIẾT KẾ MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN HIỆU...
 • 13
 • 147
 • 0

Quản chất thải rắn chương 1

Quản lý chất thải rắn  chương 1
... hợp để quản chất thải rắn Mục đích sách đề nghị phương pháp kết hợp để quản chất thải rắn mà đạt tính bền vững kinh tế mơi trường Rõ ràng khơng có phương pháp xử rác đơn lẽ xử tất ... “cuối đường ống” khơng dẫn đến thay đổi lớn quản rác http://www.ebook.edu.vn Hộp 1. 2 THỬ THÁCH CỦA QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Hoạt động người Chất thải rắn NHƯNG Thái độ thông thường: - miễn không ... Nguyên liệu với Chất thải + Rác Năng lượng ÍT HƠN (a) Giá trò từ sản phẩm khôi phục NHIỀU HƠN CÔNG NGHIỆP QUẢN LÝ CHẤT THẢI rác Năng lượng, không gian với Chất thải ÍT HƠN (b) Hình 1. 1 ‘nhiều với...
 • 10
 • 129
 • 0

Quản chất thải rắn chương 3

Quản lý chất thải rắn  chương 3
... Anh 32 5 34 3 251 475 624 32 8 35 0 296 4 63 314 31 2 34 8 445 497 472 33 8 257 35 9 32 2 37 4 441 35 3 34 8 EC trung bình 35 0 Mỹ Nhật Bản 720 410 Số liệu năm 1990 Nguồn: EUROSTAT (1994a,b); OECD (19 93) 33 ... 47 83 3410 2562 2600 2 430 31 00 2 032 0 27958 30 00 4900 80 1100 20 033 170 7 430 2000 133 00 2 538 1901 12546 32 00 30 00 19500 20000 Nơng nghiệp Khai thác mỏ/ Khai thác đá 880 21 9028 451 1506755 533 3 73 ... Bùn cống 111 4805 33 3885 230 71 30 00 36 5 687 776 2750 12 63 1000 600 1750 Khác 2 830 150 9800 30 000 130 15 53 18800 165 31 28 625 240 34 374 5240 1 239 0 2000 17500 5977 22000 1200 2000 32 000 Nguồn: EUROSTAT...
 • 25
 • 158
 • 0

Quản chất thải rắn chương 9

Quản lý chất thải rắn  chương 9
... 37 42-58 56-77 37 9- 18 33-55 50 Mỹ 62 ($70) tip fee 50-70 ORCA ( 199 2a) pers comm 199 4 ORCA ( 199 1a) ORCA ( 199 1b) pers comm ( 199 4) pers comm ( 199 4) pers comm ( 199 4) Schleiss ( 199 0); Bundesamtes ... % Chất thải rắn đô thò xử QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐỒNG NHẤT Bảng 7.2 Việc xử sinh học chất thải rắn đô thò Châu Âu, Nguồn: OECD ( 199 1) 151 http://www.ebook.edu.vn CTRĐT Kho lưu trữ Tách chất ... hộ’, WW, ‘rác ẩm’, MSW chất thải rắn đô thò’, VFG ‘rác vườn, rác rau trái cây’ 1, De Baere ( 199 3); 2, Bergmann and Lentz ( 199 2); 3, Schon ( 199 2); 4, Korz and Frick ( 199 2) Th = thermal; El = electrical...
 • 47
 • 119
 • 0

Tài liệu Chương 9: Quản chất thải rắn ở Viêng Chăn, thủ đô CNDCND Lào ppt

Tài liệu Chương 9: Quản lý chất thải rắn ở Viêng Chăn, thủ đô CNDCND Lào ppt
... Lan UNDP 2002 Quản Tổng hợp Chất thải Rắn Thủ đô Viêng- chăn Cộng tác Nh nớc T nhân Môi trờng Đô thị (PPPUE) Tài liệu Dự án Watanabe, T 2004 Quản Chất thải Rắn Viêng- chăn, Lào Hỗ trợ Nhật ... thống Quản Chất thải Rắn Viêng- chăn Kwon, K 2005 Tính khả thi tài Công tác chế biến phân compost từ rác thải chợ Viêng- chăn, CHDCND Lào Báo cáo học viên số XX, Chơng trình Kinh tế Chất thải, ... Hàm lợng chất hữu chất thải rắn đô thị Lào thấp phần lớn lợng thức ăn thải đợc tận dụng để nuôi gia súc, chí điều diễn trung tâm đô thị lớn 9.2.1 Thu gom v tiêu hủy rác thải đô thị Thủ đô Viêng- chăn...
 • 19
 • 376
 • 0

Tài liệu Chương 19: Thực tiễn quản chất thải rắn y tế ở Việt Nam pptx

Tài liệu Chương 19: Thực tiễn quản lý chất thải rắn y tế ở Việt Nam pptx
... lớn CTRYT phát sinh cha đợc thu gom xử quy cách 19.4 Các giải pháp quy hoạch quản chất thải rắn y tế 19.4.1 Cơ chế sách quản chất thải rắn y tế Hệ thống quản nhà nớc quản CTYT bảo ... sở y tế triển khai thực định bộ, quy chế quản chất thải y tế v.v + Chức nhiệm vụ bệnh viện, sở y tế công tác quản CTYT vệ sinh môi trờng: - Triển khai thực định bộ, thực quy chế quản ... lợng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh từ sở y tế Việt nam Lợng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh chiếm tỷ lệ nhỏ (0,14%) so với tổng lợng chất thải rắn phát sinh địa bàn toàn quốc Tuy nhiên,...
 • 20
 • 416
 • 4

Xây dựng chương trình truyền thông môi trường nhằm cải thiện công tác quản chất thải rắn cho thành phố hải phòng

Xây dựng chương trình truyền thông môi trường nhằm cải thiện công tác quản lý chất thải rắn cho thành phố hải phòng
... liên quan đến công tác quản chất thải rắn cuả thành phố Hải Phòng - Các chương trình truyền thông môi trường nhằm cải thiện công tác quản chất thải rắn cho thành phố Hải Phòng thực , kết ... kỹ thuật cho công tác truyền thông môi trường 29 3.3 Xây dựng chương trình truyền thông môi trường công tác quản chất thải rắn cho thành phố Hải Phòng 31 3.3.1 Chương trình truyền ... trạng công tác giáo dục truyền thông cộng đồng thành phố Hải Phòng năm qua , hiệu tồn Xây dựng chương trình truyền thông môi trường nhằm cải thiện công tác quản chất thải rắn cho thành phố Hải...
 • 54
 • 844
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: 10 xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh bạc liêu2 4 bộ máy quản lý chất thải rắn tại nhật bản 142 5 tổ chức quản lý chất thải rắn ở singapore 142 7 cơ cấu quản lý chất thải rắn ở việt nam 124 1 sơ đồ cơ cấu quản lý chất thải rắnchương 4  đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn huyện điện bànquản lý chất thải rắnquyết định quản lý chất thải rắnvăn bản quản lý chất thải rắntài liệu quản lý chất thải rắngiải pháp quản lý chất thải rắnđề tài quản lý chất thải rắnhiện trạng quản lý chất thải rắnhệ thống quản lý chất thải rắn đô thịcông cụ pháp lý trong quản lý chất thải rắnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học