Đồ án công nghệ chế tạo máy ĐẾ ĐỠ

Đồ án: Công nghệ chế tạo máy Đề 1

Đồ án: Công nghệ chế tạo máy Đề 1
... 2 .10 00 M= , KGm Bảng 11 -1 : Cpz = 11 4; Xpz = 0,9; Ypz = 0,75 HB 200 np Bảng 12 -1 13 -1: Kmp = ( 19 0 ) = ( 19 0 )0,55 = 1, 03 Bảng 15 -1: K ϕ p = 0,98 ; K γ p = K = K K ϕ K γ = 1, 03 0,98 .1 = 1, 0094 ... 26 Đồ án công nghệ chế tạo máy GVHD: BUI QUANG KHAI Tính Kv = 1. 0,8 .1. 1,25 = 15 ,6.25 0, 2 .1 0, ,1 0,5 Vậy V = 75 0,035 1, 22 = 10 ,295 m/ phút Số vòng quay trục theo tính toán là: 10 00 .10 ,3 10 00.V ... Ngũn Văn Tiến Trang Đồ án công nghệ chế tạo máy V5 = V Þ 10 x 10 GVHD: BUI QUANG KHAI 0 ,12 = 3 ,14 x x 0 ,1 = 0,000785 dm 0 ,12 = 3 ,14 x x 0 ,15 = 0,0 016 956 dm V8 = V Þ 12 x 15 V9 = 0,55 x 0,02 x 0,84...
 • 42
 • 134
 • 0

Đồ án: Công nghệ chế tạo máy Đề 3

Đồ án: Công nghệ chế tạo máy Đề 3
... CNCT Máy tận tình gúp đỡ em hoàn thiện đồ án TàI liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy Tập 1,2 a Nhà xuất khoa học kĩ thuật 1998 Hớng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy Sổ tay công ... gia công lớn Do đó, chọn phơng án chế tạo phôi phơng pháp rèn tốn kém, không hạn chế vật liệu Phôi chế tạo từ phơng pháp dập nóng đợc thực máy búa máy ép, khuôn kín khuôn hở Phơng pháp chế tạo ... Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy đồ án có tính tổng hợp, vận dụng đợc hầu hết kiến thức môn học khác nhằm nâng cao sở lý luận thực tiễn cho học viên việc thiết kế quy trình công nghệ để sản...
 • 18
 • 180
 • 0

do an cong nghe che tao may 2 doc

do an cong nghe che tao may 2 doc
... nt3 = + doa : nt4 = Chọn máy khoan 2H55 Ntl1 = 20 .1 ,26 14 = 508 vong/phut Ntl2 = 20 .1 ,26 13 = 404 vong/phut Ntl3 = 20 .1 ,26 14 = 508 vong/phut Ntl4 = 20 .1 ,26 2 = 32 vong/phut Tính lại vận tốc theo ... Lượng chạy dao : + khoan :Sv1 = 0,35 mm/vong (tl [2] bảng 5 -25 trang 21 ) + doa : Sv2 = 1,9 mm/vong (tl [2] bảng 5-1 12 trang 104 ) Lượng chạy dao chọn theo máy : + khoan : + khoan :Sv1 = 0,056.1,415 ... 3.5+0.6 27 ±0.65 Phay thô 12 0 .21 3. 825 22 +0 .21 V nguyên công khoan III Các bước công nghệ CCX Phôi 16 khoan 12 Dung sai δi (mm) Lượng dư 2Zi (mm) Kích thước trung gian (mm) +0,1 7,5 Ф15+0.1 Dung...
 • 43
 • 444
 • 0

đồ án công nghệ chế tạo máy ' thiết kế , tính toán lựa chọn phương pháp công nghệ để gia công chi tiết càng gạt c3 '

đồ án công nghệ chế tạo máy ' thiết kế , tính toán lựa chọn phương pháp công nghệ để gia công chi tiết càng gạt c3 '
... 30± 0,1 ± 0,1 40 20± 0,1 30± 0,3 Ø1 8+ 0,0 18± 0,3 0.02 AB B 2,5 C 18± 0,1 20± 0,3 0.05 BC 2,5 22 2,5 M8 22 132± 0,5 119 A 8.5± 0,1 2,5 ± 0,4 R61 14± 0,5 2,5 ± 0,1 ± 0,4 R59 R7 2,5 16± 0,1 30° 32± 0,1 18± 0,3 ... nên ta chọn phương pháp gia công vị tr , dao gia công Dùng máy vạn kết hợp với đồ gá chuyên dùng Chọn phương pháp gia công Đối với gia công hàng loạt lớn, để tính chuyên môn hoá cao để đạt ... môn học Công Nghệ Chế Tạo IV- XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI VÀ THIẾT KẾ BẢN VẼ CHI TIẾT LỒNG PHÔI Xác định phương pháp chế tạo phôi Với kết cấu chi tiết phức tạp vật liệu chi tiết gang xám...
 • 72
 • 885
 • 0

tên đề tài đồ án công nghệ chế tạo máy

tên đề tài đồ án công nghệ chế tạo máy
... Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy MC LC Li núi u Phn I: Phõn tớch sn phm v chn phụi 1.1 Phõn tớch yờu cu k thut chi ... 15 16 16 16 16 17 18 20 21 22 22 22 23 LI NểI U: Sinh Viên Thực Hiện : Đặng Việt Đức Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy GVHD: lÊ VĂN VĂN Thit k ch to l mt hp nhng nhim v liờn tc ni tip ln nhau.Mi mt cụng ... CHN PHễI 1.1-Phõn tớch yờu cu k thut ca chi tit Sinh Viên Thực Hiện : Đặng Việt Đức Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy GVHD: lÊ VĂN VĂN Chi tit cn gia cụng ỏn l bc trc tng ỏp thuc nhúm chi tit dng bc...
 • 22
 • 245
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐỀ TÀI: “ Thiết kế quy trình công nghệ gia công Đầu Chặn” doc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐỀ TÀI: “ Thiết kế quy trình công nghệ gia công Đầu Chặn” doc
... chớnh xỏc cho chi tit gia cụng -Viờc chn chun bao gm chun thụ v chun tinhnhm m bo yờu cu sau: +m bo quan h gia cỏc b mt gia cụng v b mt khụng gia cụng +m bo quan h gia cỏc b mt ó gia cụng vi + m bo ... s gia cụng -phi m bo chớnh xỏc cn thit v v trớ tng quan gia cỏc b mt khụng gia cụng vi b mt gia cụng 2)nhng li khuyờn chn chun thụ -theo mt phng nht nh ca chi tiột gia cụng.Nu trờn chi tit gia ... vi cỏc b mt gia cụng mc cao nht lm chun thụ -Theo mt phng kớch thc ca chi tit gia cụng nu trờn chi tit gia cụng cú tt c cỏc b mt u phi gia cụng thỡ ta nờn chn b mt phụi ng vi b mt gia cụng no...
 • 53
 • 397
 • 0

Thuyết minh đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy đề tài tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công Trục XE ĐẠP

Thuyết minh đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy đề tài tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công Trục XE ĐẠP
... tuệ sức lực vào công đổi đất nớc kỷ Sau thời gian học môn công nghệ chế tạo máy, Em đợc thầy giáo Trần Minh Đức giao cho đề tài tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công Trục Vít Đây chi ... 13 Đồ án môn học Bộ môn công nghệ chế tạo máy Quách Văn Quỳnh lớp K35MA Trờng ĐHKTCN 14 Đồ án môn học Bộ môn công nghệ chế tạo máy Quách Văn Quỳnh lớp K35MA Trờng ĐHKTCN 15 Đồ án môn học Bộ môn ... môn công nghệ chế tạo máy Quách Văn Quỳnh lớp K35MA Trờng ĐHKTCN 16 Đồ án môn học Bộ môn công nghệ chế tạo máy Quách Văn Quỳnh lớp K35MA Trờng ĐHKTCN 17 Đồ án môn học Bộ môn công nghệ chế tạo máy...
 • 43
 • 460
 • 1

Đồ án công nghệ chế tạo máy , chi tiết Tấm Đế (đầy đủ bản vẽ CAD)

Đồ án công nghệ chế tạo máy , chi tiết Tấm Đế (đầy đủ bản vẽ CAD)
... CM= 0,0 21; q= 2, y= 0,8 ; kp= 0,6 - Cỏc h s mụmen ct: Cp= 4 2,7 ; q=1; y= 0,8 ; kp= 0,6 Thay s ta c: Mx= 10. 0,0 21.62. 0,1 3 0,8 . 0,6 = 0,8 87 (N.m) va Po= 10.4 2,7 .61. 0,1 3 0,8 . 0,6 = 300 (N) d S t lc: hỡnh 5.1 ... phay tr, bao tinh, -Cỏc mt bờn : nhỏm Ra= 2,5 ta cú th bao tinh, phay tinh bng dao phay a, -B mt l 11 : La b mt lam vic chớnh ca tm , lp ghộp cỏc chi tit khỏc lờn n , nhỏm yờu cu Ra= 2,5 at cp ... phụi la thộp C4 5, nờn ta cú nhiu phng phỏp ch tao phụi chn nh : phụi rốn, phụi dp, phụi ỳc -Qua phõn tớch chi tit ta thy, chi tit cú kt cu n gin, nhiu mt phng i xng nhau, kớch thc nh, thờm vao ú...
 • 32
 • 1,277
 • 15

ĐỒ án công nghệ chế tạo máy - Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết ĐẾ ĐỠ

ĐỒ án công nghệ chế tạo máy - Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết ĐẾ ĐỠ
... phép theo cấu tiến máy, KG Thơng số 320x1250 3 0-3 7, 5-4 7, 5-6 0-7 5-9 5-1 1 8-1 5019 0-2 3 5-3 0 0-3 7 5-4 7 5-6 0 0-7 5395 0-1 18 0-1 500 0,75 3 0-3 7, 5-4 7, 5-6 0-7 5-9 5-1 1 8-1 2019 0-2 3 5-3 0 0-3 7 5-4 7 5-6 0 0-7 50900 1500 Dụng cụ ... men xoắn lớn (KG.m) 4,5 kW 1,7 kW 3 0-3 7, 5-4 7, 5-6 0-7 5-9 5-1 1 8-1 5019 0-2 2 5-3 0 0-3 7 5-4 7 5-6 0 0-9 50118 0-1 50 0-1 700 0,0 5-0 ,0 7-0 , 1-0 ,1 4-0 , 2-0 ,2 8-0 ,40,5 6-0 ,7 9-1 ,1 5-1 ,5 4-2 ,2 2000 75 4.Dụng cụ cắt: Mũi kht ... men xoắn lớn (KG.m) 4,5 kW 1,7 kW 3 0-3 7, 5-4 7, 5-6 0-7 5-9 5-1 1 8-1 5019 0-2 2 5-3 0 0-3 7 5-4 7 5-6 0 0-9 50118 0-1 50 0-1 700 0,0 5-0 ,0 7-0 , 1-0 ,1 4-0 , 2-0 ,2 8-0 ,40,5 6-0 ,7 9-1 ,1 5-1 ,5 4-2 ,2 2000 75 4.Dụng cụ cắt: Mũi khoan...
 • 48
 • 255
 • 1

Đồ án công nghệ chế tạo máy thiết kế qui trình công nghệ để chế tạo bánh răng trụ răng thẳng

Đồ án công nghệ chế tạo máy thiết kế qui trình công nghệ để chế tạo bánh răng trụ răng thẳng
... rng cú rónh gim lng l hon ton hp lý Do ú ta cú phng ỏn s i kt cu nh sau: Phư ơng án 1 Phư ơng án 2 Phư ơng án 3 Trong c ba phng ỏn trờn thỡ mi phng ỏn u cú u im v nhc im nht nh Tuy nhiờn phng ... ba via kim loi khụng c ct ht, vy li phỏt sinh thờm mt nguyờn cụng ct ba via qui trỡnh cụng ngh Trang ỏn: Thit k qui trỡnh cụng ngh ch to bỏnh rng tr rng thng Do ng kớnh bỏnh rng l 130 mm < ... ỏn: Thit k qui trỡnh cụng ngh ch to bỏnh rng tr rng thng NI DUNG CA TNH TON V THUYT MINH Phõn tớch chc nng lm vic ca chi tit: Theo bi ta phi Thit k qui trỡnh cụng ngh ch to...
 • 42
 • 208
 • 0

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Đồ án công nghệ chế tạo máy
... -3- Đồ án công nghệ chế tạo máy - Chơng Phân tích tính công nghệ kết cấu chi tiết 2.1 Phân tích tính công nghệ Trong chi tiết dạng tính công ... - Đồ án công nghệ chế tạo máy - Lợng d gia công vật dập 0,5mm Lợng d gia công thô 1mm Lợng d gia công tinh 1mm + Tra chế độ cắt Bớc Gia công ... Lớp CTM3 K48 - 21 - Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trong giá trị Cv, m, x, y, u, q, p tra sổ tay công nghệ chế tạo máy bảng 5-39 Cv=64,7;...
 • 52
 • 1,703
 • 17

BẢN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

BẢN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
... Kim tra chi tit Ct t chi tit Nguyờn cụng : Phay mt u th nht bng dao phay mt du S gỏ t n nguyên công I s - nh v chi tit : nh v mt u hn ch ba W W bc t bng cht nh v - Kp cht : kp cht bng hai V , ... 50 20 Nguyờn cụng : Phay mt u th hai bng dao phay mt u S gỏ t n s - nh v chi tit : nh nguyên công v mt u hn ch ba bc t bng cht w w nh v - Kp cht : kp cht bng hai V , phng lc kp song song vi ... 475 950 s (mm/ph) 750 750 CCX 12 10 Rz 50 20 III: Nguyờn cụng 3: phay mt u th ba S gỏ t nguyên công w s n - nh v chi tit : nh v mt u hn ch ba bc t bng phin t - Kp cht : kp cht bng c cu kp liờn...
 • 27
 • 2,063
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: thuyết minh đồ án công nghệ chế tạo43 trthuyết minh đồ án môn học công nghệ chế tạo máy đề tài tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công trục xe máy hondahướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máytài liệu đồ án công nghệ chế tạo máyđồ án công nghệ chế tạo máy hộp giảm tốctổng hợp các đồ án công nghệ chế tạo máytổng hợp đồ án công nghệ chế tạo máyđồ án công nghệ chế tạo máy 2download thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máysách thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máythiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyđồ án công nghệ chế tạo máy dạng bạcđồ án công nghệ chế tạo máy giá đỡđồ án công nghệ chế tạo máy dạng càng gạtđồ án công nghệ chế tạo máy tay biênđồ án công nghệ chế tạo máy gối đỡ111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011thong bao ngay dang ky cuoi cungThư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại học3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)CV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Dao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do giothu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017