tài liệu ôn tập hóa vô cơ

tài liệu ôn tập Hóa

tài liệu ôn tập Hóa vô cơ
... PHẢN ỨNG VÔ CƠ LÍ THUYẾT - Các phản ứng thường gặp hóa em cần nhớ kĩ công thức phản ứng điều kiện tương ứng Phản ứng hóa hợp Phản ứng phân hủy Phản ứng Phản ưng trao đổi Phản ứng oxi hóa khử ... 01695 178 188) Trang: 10  TUYỂN TẬP NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT THƯỜNG GẶP TRONG HÓA VÔ CƠ  Điều kiện: - KL phải đứng sau Al dãy hoạt điện hóa ( riêng CO, H2 không khử ZnO) K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, ... 01695 178 188) Trang: 11  TUYỂN TẬP NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT THƯỜNG GẶP TRONG HÓA VÔ CƠ  Oxit bazơ bazơ: tất oxit bazơ oxit bazơ phản ứng tạo muối ( hóa trị không đổi) H2O M2On + 2nHCl → 2MCln...
 • 86
 • 201
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA 11-CƠ BẢN

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA 11-CƠ BẢN
... thế? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 11 Hợp chất có công thức phân tử C4H9Cl có đồng phân? A B C D Câu 12 C5H10 có đồng phân cấu tạo mạch vòng? A B C D nH 2O > nCO2 công thức tổng quát tương ứng Câu 13 Khi ... cho sản phẩm Giáo viên : Nguyễn Thị Phi A CH3 C CH3 BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VÀ HIĐROCACBON NO CH2 CH2 CH2 CH CH2 CH3 X + Br2 B CH3 C CH3 CH3 D Không có đồng phân CH3 Câu 22 là: CH3 CH3 1,3- Dibrompropan ... A 2,24 lít B 4,48 lít C 8,76 lít D 2,84 lít Giáo viên : Nguyễn Thị Phi BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VÀ HIĐROCACBON NO Câu 30 Clo hóa ankan theo tỷ lệ mol 1:1 monoclo clo chiếm 55% theo khối lượng Vậy ankan...
 • 6
 • 741
 • 10

Tài liệu BÀI TẬP HÓA ĐỀ CAO - LỚP CAO HỌC 17 HÓA HỮU docx

Tài liệu BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ ĐỀ CAO - LỚP CAO HỌC 17 HÓA HỮU CƠ docx
...  Bài tập hoá đề cao Phan Hoài Thanh Cao học 16 – PPGD Hoá học 17 Frost Diagram, Oxygen, pH = -3 -2 .5 -2 -1 .5 -1 -0 .5 0 -1 -2 Họ tên : Phan Hoài Thanh Lớp Cao học 16 - PPGD Hoá học 1,2V1,18V1,7V1,63V1,36V ... pH = -2 10 12 Học viên thực hiện: Trần Anh Sơn ⇒ E = 0,159V ⇒ E = 0,08 + 0,059pH ⇒ E = 0,59 6-0 ,059pH BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ ĐỀ CAO - LỚP CAO HỌC 17 HÓA HỮU CƠ -1 Họ tên : Phan Hoài Thanh Lớp Cao học ... +0.206T FeO -2 72 + 0.149T -2 87.45 + 0.157T ZnO -6 97 + 0.201T -7 11.644 +0.222T -2 21 -0 .179 T -2 21 -0 .179 T C → CO -5 66 + 0 .173 T -5 66 + 0 .173 T CO → CO2 -3 93. 5- 0.003T -3 93. 5- 0.003T C → CO2 SiO2 -9 10.7...
 • 7
 • 1,516
 • 37

Tài liệu BÀI TẬP HÓA GIẢI THEO PP BẢO TOÀN ELECTRON pdf

Tài liệu BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ GIẢI THEO PP BẢO TOÀN ELECTRON pdf
... 36,5% D 48,65% O2 + 4e Giải : Al , Fe bị oxi hóa phần dd muối phần dd HNO3 Nói chung sau trình oxi hóa Al , Fe bị oxi hóa hết đến Al3+ , Fe3+ Hai muối có bị khử Al , Fe bị oxi hóa bới HNO3 nhiêu ... hoạt động hóa học kim loại) Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dd HNO dư thu 1,12 l khí NO đktc Nếu cho lượng hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 thu lít N2 đktc 60 mol 56 −2 → + 4e Giải : ... 0,1 mol +7 +2 Fe2+ + 2e Fe2+ → Fe2+ + 1e + 5e → Fe → Mn Mn 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol Theo định luật bảo toàn electron : 5x = 0,1 ⇒ 0,1 mol xmol 5x mol x = 0,02 mol ⇒ V = 40 ml Câu : Cho 1,35 g...
 • 9
 • 550
 • 38

Tài liệu Bài tập hoá pdf

Tài liệu Bài tập hoá vô cơ pdf
... lượng bao nhiêu? Bài 40-55GTH11 Bài 13 Một dung dịch có chứa ion muối cơ, có ion sunfat, tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 đun nóng cho khí, kết tủa dung dịch A Dung dịch A sau axit hoá HNO3, tạo ... định kim loại trên, biết n A = 80% nB, A có hoá trị I, B có hoá trị II, khí đo đktc Bài 19 Trộn 13g kim loại M có hoá trị II (M đứng trước hidro dãy điện hoá) với lưu huỳnh nung nóng đến phản ứng ... 30 32 34 0 11 ************ Bài Lấy ví dụ minh hoạ axit đóng vai trò chất khử, chất oxi hoá môi trường phản ứng oxi hoá - khử Các chất ion sau đóng vai trò phản ứng oxi hoá - khử: Zn, S, Cl2, FeO,...
 • 61
 • 1,756
 • 13

Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức khối văn hóa xã hội

Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức khối văn hóa xã hội
... kinh tế - hội đặc biệt khó khăn tuyển dụng thông qua xét tuyển Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển, xét tuyển công chức - Nguyên tắc tuyển dụng công chức (Điều 38) Bảo đảm công khai, ... giáo dục - Phương thức tuyển dụng công chức (Điều 37) Việc tuyển dụng công chức thực thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định khoản Điều Hình thức, nội dung thi tuyển công chức phải phù hợp với ... liêm, chính, chí công vô tư hoạt động công vụ - Văn hóa giao tiếp công sở (Điều 16) Trong giao tiếp công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp...
 • 39
 • 315
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẠP HÓA 12-KỲ 2

TÀI LIỆU ÔN TẠP HÓA 12-KỲ 2
... kh C H2SO4 v H2CrO4 u l axit cú tớnh oxh mnh D BaSO4 v BaCrO4 u l nhng cht ko tan nc Cõu 75 Cu hỡnh e ca ion Fe3+ l(Z = 26 ) l: a 1s22s22p63s23p64d7 b 1s22s22p63s23p63d34s2 c 1s22s22p63s23p63d44s1 ... Fe2+ < Cu2+/Cu < 2H+/H2 b Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < 2H+/H2 < Fe3+/ Fe2+ c Fe3+/ Fe2+ < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe2+/Fe d Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/ Fe2+ Cõu 95 Cho s p: Fe FeCl2 A Fe(OH)3 ... không gỉ hợp kim sắt với cacbon nguyên tố khác có chứa: A Ni B Ag C Cr D Zn Cõu 26 Công thức phèn Crom-Kali là: A Cr2(SO4)3.K2SO4.12H2O B Cr2(SO4)3.K2SO4 .24 H2O C 2Cr2(SO4)3.K2SO4.12H2O D Cr2(SO4)3.2K2SO4 .24 H2O...
 • 23
 • 376
 • 6

ÔN TẬP HÓA 12

ÔN TẬP HÓA VÔ CƠ 12
... lớp Fe bên trong không khí ẩm , sau thời gian thấy có tợng : A Sn bị ăn mòn dần B Fe bị gỉ C Cả hai kim loại bị ăn mòn D Hai kim loại không bị ăn mòn Câu 47: Khái niêm sau không đúng: Ăn mòn kim ... thí nghiệm sau không đúng? A Thanh Al có lớp Cu màu đỏ B Khối lợng nhôm tăng 1,38g C Dung dịch thu đợc không màu D Khối lợng dung dịch tăng 1,38g Câu 9: Phản ứng cặp chất dới không tạo sản phẩm ... phân nóng chảy Al2O3 có lẫn tạp chất C Al2O3 có lẫn tạp chất không tan criolít Câu 24: phèn nhôm có công thức sau: A K2SO4 Al2(SO4)3 12H2O B Al sản xuất lẫn tạp chất dễ bị ăn mòn sử dụng D A,B,C...
 • 11
 • 525
 • 32

Tài liệu ôn thi hóa hữu 12

Tài liệu ôn thi hóa hữu cơ 12
... chất hữu có cơng thức phân tử C 5H11O2N Đun X với dd NaOH thu hỗn hợp chất có cơng thức phân tử C2H4O2NNa chất hữu (Y), cho (Y) qua CuO/t0 thu chất hữu (Z) có khả cho phản ứng tráng gương Cơng ... CO2 0,81 gam H2O Tỷ khối gluxit so với heli 45 Công thức phân tử gluxit là: A C6H12O6 B C12H22O11 C C6H12O5 D (C6H10O5)n 48/ Một cacbonhidrat X có công thức đơn giản CH2O Cho 18 gam X tác dụng với ... công thức C3H9N có số đồng phân amin A B C D Câu : Ứng với công thức C4H11N có số đồng phân amin bậc là: A B C D 47/ Ứng với công thức C5H13N có số đồng phân amin bậc A B C D Câu : Ứng với công...
 • 13
 • 588
 • 15

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA 10

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA 10
... nghóa tuân theo nguyên tắc nêu CẶP OXIHÓA – KHỬ dạng oxihóa dạng khử nguyên tố Cu2+/Cu; H+/H2 10 DÃY ĐIỆN HÓA dãy cặp oxihóa khử xếp theo chiều tăng tính oxihóa chiều giảm tính khử Chất oxihóa ... nguyên tố? Viết công thức cấu tạo clorua vôi 2–cloetan, cho biết hóa trò số oxi hóa nguyên tử phân tử 10) Nêu qui tắc xác đònh số oxi hóa 11) Đònh nghóa phản ứng oxi -hóa khử, chất oxi hóa, chất khử ... ion, hóa trò Canxi 2+, Clo 1Cộng hóa trò hóa trò nguyên tố hợp chất cộng hóa trò, tính số liên kết mà nguyên tử nguyên tố tạo thành với nguyên tử nguyên tố khác Vd CH hợp chất cộng hóa trò, hóa...
 • 51
 • 298
 • 0

ÔN TẬP HÓA 12_ĐẠI CƯƠNG VỀ KL

ÔN TẬP HÓA VÔ CƠ 12_ĐẠI CƯƠNG VỀ KL
... Na B Na2CO3 C NaOH D NaCl 24./ Tính chất hóa học đặc trưng kim loại là: A tính oxi hóa tính khử B tính bazơ C tính khử D tính oxi hóa 25./ Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử vì: A ... hợp kim kim loại tác dụng trực tiếp với chất oxi hóa môi trường gọi là: A khử kim loại B tác dụng kim loại với nước C ăn mòn hóa học D ăn mòn điện hóa 40./ Phương pháp điều chế kim loại cách dùng ... tinh thể kim loại 49./ Trong dãy điện hóa, cặp Al3+/Al đứng trước cặp Fe2+/Fe Điều cho biết: A tính oxi hóa Al3+ nhỏ Fe2+ B tính khử Al nhỏ Fe C tính oxi hóa Al lớn Fe D tính khử Al lớn Fe2+ 50./...
 • 5
 • 225
 • 15

Bài soạn Tài liệu ôn thi Hóa hữu 12 (2010-2011) hay

Bài soạn Tài liệu ôn thi Hóa hữu cơ 12 (2010-2011) hay
... chất hữu có cơng thức phân tử C 5H11O2N Đun X với dd NaOH thu hỗn hợp chất có cơng thức phân tử C2H4O2NNa chất hữu (Y), cho (Y) qua CuO/t0 thu chất hữu (Z) có khả cho phản ứng tráng gương Cơng ... CO2 0,81 gam H2O Tỷ khối gluxit so với heli 45 Công thức phân tử gluxit là: A C6H12O6 B C12H22O11 C C6H12O5 D (C6H10O5)n 48/ Một cacbonhidrat X có công thức đơn giản CH2O Cho 18 gam X tác dụng với ... công thức C3H9N có số đồng phân amin A B C D Câu : Ứng với công thức C4H11N có số đồng phân amin bậc là: A B C D 47/ Ứng với công thức C5H13N có số đồng phân amin bậc A B C D Câu : Ứng với công...
 • 14
 • 282
 • 5

Tài liệu Ôn tập Hóa 11 nâng cao ppt

Tài liệu Ôn tập Hóa 11 nâng cao ppt
... Đề Ôn Tập HK1 Câu 14: Khi hòa tan 15g hỗn hợp gồm Cu CuO lít dung dịch HNO đặc thấy 6,72 lít NO2 (đktc) ... 21,46g Câu 28: Hòa tan 9,8g H2SO4 vào nước thu lít dung dịch pH dung dịch thu A B C D 13 Trang Đề Ôn Tập HK1 Câu 29: Trộn 200ml dung dịch ZnCl2 1M với 600ml dung dịch KOH Khối lượng kết tủa tạo thành ... dung dịch H 3PO4 0,5M Muối tạo A Na2HPO4 B Na3PO4 C Na3PO4, Na2HPO4 D NaH2PO4, Na2HPO4 Câu 17: Cho 112 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết 100ml dung dịch KOH 0,1M khối lượng muối tạo thành: A 1,5g B 0,69g...
 • 3
 • 411
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập hóa vô cơ luyen thidai hoctài liệu ôn thi hoá vô cơtài liệu ôn tập hóa hữu cơtài liệu ôn tập hóa hữu cơ 11tài liệu ôn tập hóa học hữu cơtài liệu ôn tập hóa họcôn tập hóa vô cơ phần 3tài liệu ôn thi hoá hữu cơtài liệu ôn tập hóaôn tập hóa vô cơtài liệu ôn tập hoá kim loạitài liệu ôn tập hóa học 12tài liệu ôn tập hóa thi đại họctài liệu ôn tập hóa học lớp 10tài liệu ôn tập hóa học đại cươngQuyết định 2134 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2120 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (đợt 2) trên địa bàn thành phố Hải PhòngQuyết định 2094 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu nhà chung cư cũ Đ52, Đ54, Đ56, Đ58 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải PhòngQuy định trình bày LVTS ứng dụngQuyết định 1259 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khu dân cư thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3736 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030Quyết định 504 QĐ-UBDT năm 2016 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộcQuyết định 2114 QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ trợ cấp một lần (Đợt 04 năm 2016) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tỉnh Quảng TrịQuyết định 2069 QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chínhQuyết định 2165 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên, tỉnh Kiên GiangQuyết định 1257 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo đường xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 30 2016 QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQuyết định 2125 QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 2149 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 3382 QĐ-BVHTTDL năm 2016 về kiện toàn Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuyết định 1553 QĐ-UBND Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2016Quyết định 2303 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Sản xuất và kinh doanh mật ong Cao nguyên đá tỉnh Hà GiangQuyết định 2484 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình quản lýQuyết định 50 2016 QĐ-UBND bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre