TAI LIEU GT 12 CHUONG 1 ON THI TN 2017

Tài liệu MỘT SỐ HƯỚNG DẪN ÔN THI ĐẠI HỌC ( phần 1) ppt

Tài liệu MỘT SỐ HƯỚNG DẪN ÔN THI ĐẠI HỌC ( phần 1) ppt
... viết dạng ee (meet), ea (meat), e-e (scene) phát âm thành /i:/ Trường hợp e (me), ie (piece) phát âm không nhiều - Chữ e (men) hay ea (death), ie (friend), a (many), (said) phát âm /e/ - Hầu ... viết i-e (smile), ie (die), y (cry) phát âm là[ai] Một số chữ viết igh (high), uy (buy) phát âm giống không nhiều Riêng từ fridge, city, friend lại không phát âm /ai/ - Hầu hết chữ viết i (win) ... Hint: Hầu hết từ viết i-e (smile), ie (die), y (cry) phát âm [ai] Các từ viết a- e (mate) ay (say), ey (grey), ei (eight), (wait), ea (great) phát âm [ei] Key: C Hint: Phần gạch chân từ so, show,...
 • 7
 • 379
 • 4

Tài liệu Kiểm tra chương 1 môn vật lý 12 doc

Tài liệu Kiểm tra chương 1 môn vật lý 12 doc
... 0 ,15 4rad / s [D] γ = 0 ,11 2rad / s Hết 12 Đáp án Đề số 1 C A B C A D A B B 10 B 11 D 12 A 13 D 14 D 15 A 16 C 17 B 18 A 19 C 20 C 21 B 22 D 23 D 24 C 25 C Đáp án Đề số C A C A B B B A B 10 B 11 ... B B A B 10 B 11 A 12 D 13 D 14 A 15 A 16 C 17 B 18 B 19 C 20 C 21 C 22 B 23 B 24 A 25 B Đáp án Đề số C B A B D B C C B 10 C 11 C 12 B 13 A 14 A 15 C 16 A 17 A 18 A 19 B 20 D 21 A 22 A 23 D 24 ... 21 A 22 A 23 D 24 A 25 C Đáp án Đề số A C C B C C D B B 10 B 11 B 12 A 13 B 14 A 15 B 16 A 17 A 18 D 19 A 20 B 21 B 22 C 23 B 24 A 25 C 13 ...
 • 13
 • 167
 • 0

Tài liệu Một số đề toán ôn thi lớp 12 docx

Tài liệu Một số đề toán ôn thi lớp 12 docx
... giác ABC vuông A D Tam giác ABC vuông cân A Đáp án : (B) Bài : 16634 Tìm tính chất tam giác ABC biết : A Tam giác ABC cân A B Tam giác ABC cân C C Tam giác ABC vuông A D Tam giác ABC vuông C Đáp ... parabol (P) : Gọi (d) đường thẳng qua tiêu điểm F (P) (d) không song song với Ox, (d) cắt (P) Tích số khoảng cách từ đến trục Ox : A B 12 C 16 D 20 Đáp án : (C) Bài : 20486 Trên parabol (P) tiêu ... trình: Chọn đáp án A B C D B C Đáp án : (D) Bài : 16729 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C D Một đáp số khác Đáp án : (D) Bài : 16728 Giải phương trình: A B C D Đáp án : (D) Bài : 16727 Định a...
 • 19
 • 272
 • 0

Tài liệu Đáp án và đề ôn thi ĐH hóa học_Số 1 docx

Tài liệu Đáp án và đề ôn thi ĐH hóa học_Số 1 docx
... C/ 11 ,2 lit D/ 8,96 lit A/ 1, 12lit B/ 2,24 lit ÁP ÁN M 10 1 1/ D 2/D 3/D 4/D 5/A 6/B 7/B 8/D 9/B 10 /D 11 /C 12 /C 13 /B 14 /A 15 /D 16 /A 17 /D 18 /A 19 /B ... toàn 10 0 ml ch t A c n 250 ml O2 t o 200 ml CO2 200 ml nư c ( th tích o i u ki n ) CTPT c a A : A/ C2H4 ; B/ C2H4O2 ; C/ C2H4O ; D/ C2H6O2 ÁP ÁN 1D 11 D 21C 31C 41B 2B 12 C 22C 32A 42B 3A 13 D 23C ... 20 10 6 m t xích ; C/ 10 20 m t xích ; D/ 10 19 m t xích A/ 10 6 m t xích Câu 41 Hoà tan gam h p kim X g m Cu , Fe , Al dd HCl dư thu c 3,024 lít H2( ktc) 1, 86 gam ch t không tan H i c n thêm vào...
 • 15
 • 351
 • 0

Tài liệu 1600 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN THI HSG 8 PART 1 docx

Tài liệu 1600 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN THI HSG 8 PART 1 docx
... often goes fishing Sundays A with B at C on D in 31 Fresh air is great use to our health A in B of C at D about 32 He was born 1 988 A on B for C in D since 33 They were the children ... for you 80 My teacher said I harder next semester A learn B learned C leaning D should learn 81 A new shopping is opening in Nam’s neighborhood today A small B mall C hall D house 82 Students ... C.reached D to.reach 86 They are going their homework tonight A to B doing C D does 87 They bought new fishing rods to go A swimming B shopping C sailing D fishing 88 She has to the...
 • 5
 • 538
 • 18

Tài liệu Kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần 1 năm 2011 - THPT Quỳnh Lưu 1 - Mã đề thi 132 docx

Tài liệu Kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần 1 năm 2011 - THPT Quỳnh Lưu 1 - Mã đề thi 132 docx
... -= ================================================================== Trư ng THPT Quỳnh Lưu http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m - - ðÁP ÁN Mà ð 13 2 – THI TH Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 13 2 B C D C C ... 54: Pin ñi n hoá M-X có su t ñi n ñ ng chu n E 01; Pin ñi n hoá Cu-X có su t ñi n chu n 1, 10V; Pin ñi n hoá M-Cu có su t ñi n ñ ng chu n 0,46V V y giá tr c a E 01 là? A 1, 56V B 0 ,18 V C 0,64V D 0,78V ... 40)oC A (t + 10 0)oC (Cho K=39 ; O =16 ; H =1 ; N =14 ; Al=27 ; Cu=64 ; C =12 ; Fe=56 ; Na=23 ; Cl=35,5 ; Cr= 52; Zn=65 ; Ag =10 8 ; S=32 ; Ba =13 7 ; Co= 59) - H t -= ==================================================================...
 • 5
 • 235
 • 1

Tài liệu trắc nghiệm tổng quan ôn thi học kỳ 1 lớp 10 CB ppsx

Tài liệu trắc nghiệm tổng quan ôn thi học kỳ 1 lớp 10 CB ppsx
... Mil Tài liệu trắc nghiệm tổng quan ôn thi học kỳ lớp 10 CB Câu 84: Cho sơ đồ phản ứng sau:Fe3O4+HNO3 Fe(NO3)3 + NO+H2O Hệ số chất tương ứng A 3,28,9 ,1, 14 B 3,26,9,2 ,13 C 3 ,14 ,9 ,1, 7 D 2,28,6 ,1, 14 ... Mil Tài liệu trắc nghiệm tổng quan ôn thi học kỳ lớp 10 CB Câu 44: Nguyên tử nguyên tố X cấu tạo 36 hạt số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện Đện tích hạt nhân X là: A 10 B 12 C 15 D 18 ... Tài liệu trắc nghiệm tổng quan ôn thi học kỳ lớp 10 CB Câu 64: Nguyên tử Y có cấu hình electron:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 Cấu hình electron ion Y2+ nguyên tử Y tạo A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 B 1s2...
 • 8
 • 182
 • 1

Biên soạn tài liệu bồi dưỡng HSG và ôn thi đại học, cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học phần Từ trường trong chương trình vật lý THPT

Biên soạn tài liệu bồi dưỡng HSG và ôn thi đại học, cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học phần Từ trường trong chương trình vật lý THPT
... đại học cao đẳng Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài : “ Biên soạn tài liệu bồi dưỡng HSG ôn thi đại học, cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng dạy học phần Từ trường chương trình vật THPT ... lớp học nhà Hơn nữa, công trình có BTVL gần chưa có công trình nghiên cứu việc xây dựng phương pháp giải hệ thống tập nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi kì thi HSG tỉnh, HSG Quốc gia ôn thi đại ... pháp giải tập phần từ trường Bồi dưỡng HSG, ôn thi đại học 5.4 Xây dựng đưa SĐĐH hành động giải BTVL vào dạy học Hướng dẫn HS suy nghĩ tìm kiếm lời giải BTVL Căn vào hoạt động tư HS trình giải BTVL...
 • 181
 • 402
 • 1

Kiểm tra 1 tiết GT 12- Chương 1 - 2 đề

Kiểm tra 1 tiết GT 12- Chương 1 - 2 đề
... THẬN Họ tên:……………………………… Lớp:………… Điểm KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 THỜI GIAN: 45’ Ngày kiểm tra: 14 /10 /2 010 Ngày trả bài: 28 /10 /2 010 Nhận xét giáo viên Đề số: 02 Câu 1: (6 điểm) Cho hàm số y = − x + x ... (C) hàm số điểm có tung độ -1 Câu 2: (2 điểm) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số sau: y = f ( x) = − x − x + x − đoạn [ -1 ; 2] Câu 3: (2 điểm ) Tìm a để hàm số y = x + (2a − a ) x − có cực trị BÀI...
 • 2
 • 834
 • 6

Tài liệu Bo de trac nghiem on thi vao 10

Tài liệu Bo de trac nghiem on thi vao 10
... be done the drug soon 34 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C.This book ought to be read on the spot D This book ... 34.Walter: Dont ring Tony on Sunday a Walter told me dont ring Tony on Sunday b Walter told not to ring Tony on Sunday c Walter told me not ring Tony on Sunday d Walter told me not to ring Tony on Sunday ... wont understand the lesson If you don t stop talking, you won t understand the lesson If you dont stop talking, you wouldnt understand the lesson If you hadnt stopped talking, you wouldnt understand...
 • 41
 • 249
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu lý thuyết sinh học ôn thi đại họctài liệu kinh tế vi mô ôn thi cao họctài liệu đáp án câu hỏi ôn thi phần kiến thức chung quản lý nhà nướctài liệu 1600 câu trắc nghiệm ôn thi hsg 8 part 2tai lieu kiem tra chuong 1 hinh hoctài liệu ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại họctài liệu lý thuyết vật lý ôn thi đại họctài liệu tin học văn phòng ôn thi công chứctài liệu lý 12 chương dao động cơtài liệu sinh 12 chương di truyền quần thểtài liệu 1600 câu trắc nghiệm ôn thi hsg 8 part 14 pptxtài liệu giáo dục đào tạo ôn thi đại học cao đẳng văn phân tích nhân vật mị trong tác phẩm vợ chồng a phủtài liệu tiếng việt lớp 1 ôn tập âm và chữ ghi âm doctài liệu ly thuyet sinh hoc on thi dh co loi giaitài liệu tham khảo chương 1CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học