Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đắc nông

Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đắc nông

Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đắc nông
... xây dựng giải pháp giảm nghèo bao gồm: Phương hướng mục tiêu sách giảm nghèo Từ ñó luận văn ñã ñề xuất số giải pháp cụ thể ñể giảm nghèo thời gian ñến ñịa bàn tỉnh ðắk Nông như: Giải pháp tạo ... người nghèo 1.4 KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO Ở CÁC ðỊA PHƯƠNG VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO TỈNH ðẮK NÔNG 1.4.1 Một số kinh nghiệm giảm nghèo a Kinh nghiệm giảm nghèo tỉnh Hà Tĩnh b Kinh nghiệm giảm nghèo tỉnh ... hoạt ñộng giảm nghèo ñịa bàn tỉnh ðắk Nông * Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: nghiên cứu nội dung liên quan ñến giảm nghèo ñịa bàn tỉnh ðắk Nông - Về không gian: ñịa bàn tỉnh ðắk Nông - Về...
 • 26
 • 257
 • 1

Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ
... Phương pháp nghiên cứu - Chương 3: Thực trạng giảm nghèo địa bàn huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ - Chương 4: Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thực giảm nghèo địa bàn huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ 6 ... giá thực trạng nguyên nhân nghèo đói địa bàn huyện Hạ Hòa - Đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu cho công tác giảm nghèo địa bàn huyện Hạ Hòa đến năm 2020 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối ... cho huyện Hạ Hoà giảm nghèo Huyện Hạ Hoà huyện nằm phía Bắc tỉnh Phú Thọ có nhiều nét tương đồng với hai huyện Với kinh nghiệm giảm nghèo địa phương bạn rút số kinh nghiệm quý báu cho Huyện Hạ...
 • 83
 • 490
 • 0

Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
... lý luận giải pháp giảm nghèo Chương 2: Thực trạng nghèo công tác giảm nghèo địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Chương 3: Giải pháp giảm nghèo địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Tổng ... công tác giảm nghèo hạn chế 2.4.3 Bài học rút từ thực tiễn công tác giảm nghèo huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH 3.1 ... TRẠNG NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Biến động tỷ lệ hộ nghèo địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thời gian qua Bảng 2.9: Biến động tỷ lệ hộ nghèo...
 • 26
 • 336
 • 2

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
... tác xóa đói giảm nghèo người dân địa bàn lý chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp giảm nghèo địa bàn Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục ... trường tiến hành thực tập tốt nghiệp Tân Đoàn – Văn Quan - Lạng Sơn với đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp giảm nghèo địa bàn Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn” Khóa ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THÙY LINH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN ĐOÀN, HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC...
 • 116
 • 342
 • 1

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn xã xuân trường, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn xã xuân trường, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng
... xóa đói giảm nghèo nâng cao sống người dân địa bàn lý chọn đề tài: Nghiên cứu đề xuất số giải pháp giảm nghèo địa bàn Xuân trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - ... DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài hộ gia đình nghèo địa bàn Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ LAN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN TRƢỜNG, HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo...
 • 92
 • 75
 • 0

Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng

Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận sơn trà  thành phố đà nẵng
... gi m nghèo nghèo công tác gi m nghèo ñ a bàn qu n Sơn Trà - c a qu n Sơn Trà, tìm nh ng nhân t tác ñ ng ñ n nghèo thành ph Đà N ng Chính th , ñ tài: “Gi i pháp gi m ñ a bàn qu n nghèo ñ a bàn ... TÁC GI M NGHÈO QU N SƠN TRÀ – THÀNH PH 2.2.1.1 S h nghèo t l h nghèo c a qu n Sơn Trà- ĐÀ N NG thành ph Đà N ng giai ño n 2008-2010 2.1 Đ c ñi m t nhiên, kinh t -xã h i qu n Sơn Trà thành B ... nhi u thành t u quan tr ng góp ph n vào công cu c xóa ñói gi m nghèo c a thành ph Chương GI I PHÁP GI M NGHÈO TRÊN Đ A BÀN QU N SƠN TRÀ – THÀNH PH ĐÀ N NG Đ N NĂM 2015 3.1 M c tiêu gi m nghèo...
 • 13
 • 307
 • 1

Tài liệu Luận văn: Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng potx

Tài liệu Luận văn: Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng potx
... NG NGHÈO VÀ CÔNG TÁC GI M NGHÈO QU N SƠN TRÀ – THÀNH PH 2.2.1.1 S h nghèo t l h nghèo c a qu n Sơn Tr - ĐÀ N NG thành ph Đà N ng giai ño n 200 8-2 010 2.1 Đ c ñi m t nhiên, kinh t -xã h i qu n Sơn ... i pháp gi m ñ a bàn qu n nghèo ñ a bàn qu n Sơn Trà thành ph Đà N ng” ñư c ch n nghiên c u có ý nghĩa lý lu n th c ti n - Đ xu t m t s gi i pháp góp ph n gi m nghèo ñ a bàn qu n Sơn Trà, thành ... tr ng - Phân tích th c tr ng nghèo công tác gi m nghèo nghèo công tác gi m nghèo ñ a bàn qu n Sơn Trà - c a qu n Sơn Trà, tìm nh ng nhân t tác ñ ng ñ n nghèo thành ph Đà N ng Chính th , ñ tài: ...
 • 13
 • 215
 • 0

Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
... giải pháp giảm nghèo địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác giảm nghèo địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố ... luận giảm nghèo Chương 2:Thực trạng giảm nghèo địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Chương 3: Giải pháp giảm nghèo địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢM ... giảm nghèo quận Ngũ Hành Sơn vừa có ý nghĩa lý luận bản, vừa vấn đề cấp thiết thực tiễn giai đoạn Xuất phát từ lý đó, lựa chọn đề tài: Giải pháp giảm nghèo địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố...
 • 26
 • 97
 • 0

Giải pháp xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh quảng trị trong giai đoạn hiện nay

Giải pháp xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh quảng trị trong giai đoạn hiện nay
... nghốo tỉnh Quảng Trị 2.2 Thực trạng nghốo đói xoá đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Trị 36 44 2.3 Những hạn chế trở ngại xoá đói giảm nghèo địa bàn Quảng Trị 68 Chương 3: MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ... CHUNG VỀ NGHÈO ĐÓI VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 1.1 Quan niệm nghèo đói xoá đói giảm nghốo 1.2 Những nhân tố tác động đến nghèo đói xoá đói giảm nghèo 5 21 1.3 Một số kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo nước ... XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Bối cảnh mục tiờu xoỏ đói giảm nghốo tỉnh Quảng Trị 73 73 3.2 Những giải phỏp chủ yếu nhằm xoỏ đói giảm nghốo trờn địa bàn...
 • 131
 • 580
 • 1

Các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Long An

Các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Long An
... m đ gi i pháp: …………………………… 63 3.3 GI I PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GI M NGHÈO TRÊN Đ A BÀN T NH LONG AN 3.3.1 Gi i pháp v tài chính ……….…………………… 64 3.3.2 Các gi i pháp b tr ... xoá đói gi m nghèo c a Chính ph Vi t Nam Chương 2: Th c tr ng công tác xoá đói gi m nghèo đ a bàn t nh Long An (giai đo n 1998 – 2008) Chương 3: Các gi i pháp nâng cao hi u qu công tác xoá đói ... III: GI I PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GI M NGHÈO TRÊN Đ A BÀN T NH LONG AN 3.1 M T S THU N L I, KHÓ KHĂN TRONG TH C HI N CH TRƯƠNG XOÁ ĐÓI GI M NGHÈO TRONG TH I GIAN T I: 3.1.1...
 • 134
 • 313
 • 0

Xây dựng dự án xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 - 2015

Xây dựng dự án xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 - 2015
... tích dự án, lựa chọn chuyên đề Xây dựng dự án xoá đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 - 2015 1.2 Mục tiêu dự án - Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 27,7 % năm 2010 (dự kiến ... thiệu dự án - Tên dự án: Dự án xoá đói, giảm nghèo địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 2015 - Mục tiêu dự án: Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 27,7 % năm 2010 (dự kiến theo chuẩn nghèo ... ngành địa phương 2.2 Những chương trình, dự án xoá đói giảm nghèo thực địa phương Trên sở chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tỉnh Tuyên Quang xây dựng ban hành chương trình xoá đói, giảm nghèo...
 • 30
 • 1,385
 • 6

Đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và giải pháp phát triển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.pdf

Đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và giải pháp phát triển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.pdf
... Khỏi nim c cu kinh t v chuyn dch c cu sn xut nụng nghip 2.1.2 Kinh nghim chuyn dch c cu kinh t nụng nghip mt s nc 13 2.1.3 Nhng bi hc kinh nghim rỳt t kinh nghim chuyn dch c cu kinh t mt s ... th gii Kinh t nụng thụn m ch yu l kinh t nụng nghip l mt khu vc kinh t i rt sm v ó tri qua nhiu ln chuyn dch S chuyn dch u tiờn l t kinh t sinh tn sang kinh t t cp, t tỳc Tip theo l t kinh t ... http://www.kinhtehoc.net 30 SVTH:Bựi Th Nguyt Minh www.kinhtehoc.net Lun tt nghip ỏnh giỏ thc trng chuyn dch Bng 3.2 C CU KINH T TRONG CC KHU VC KINH T C cu kinh t ca tnh qua cỏc nm (%) Kinh t khu...
 • 128
 • 690
 • 4

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
... Khỏi nim c cu kinh t v chuyn dch c cu sn xut nụng nghip 2.1.2 Kinh nghim chuyn dch c cu kinh t nụng nghip mt s nc 13 2.1.3 Nhng bi hc kinh nghim rỳt t kinh nghim chuyn dch c cu kinh t mt s ... th gii Kinh t nụng thụn m ch yu l kinh t nụng nghip l mt khu vc kinh t i rt sm v ó tri qua nhiu ln chuyn dch S chuyn dch u tiờn l t kinh t sinh tn sang kinh t t cp, t tỳc Tip theo l t kinh t ... http://www.kinhtehoc.net 30 SVTH:Bựi Th Nguyt Minh www.kinhtehoc.net Lun tt nghip ỏnh giỏ thc trng chuyn dch Bng 3.2 C CU KINH T TRONG CC KHU VC KINH T C cu kinh t ca tnh qua cỏc nm (%) Kinh t khu...
 • 128
 • 589
 • 0

Chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh kon tum

Chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh kon tum
... K T QU TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GI M NGHÈO TRÊN Đ A BÀN T NH KON TUM 2.2.1 T ng quan v h th ng sách xóa ñói gi m nghèo 2.2.1.1 B i c nh ñ i c a sách xóa ñói gi m nghèo Năm 1995, t i H ... s lý lu n v sách xóa ñói gi m nghèo Chương Phân tích k t qu th c hi n ñánh giá sách xóa ñói gi m nghèo ñ a bàn t nh Kon Tum Chương Hoàn thi n sách xóa ñói gi m nghèo c a t nh Kon Tum ñ n năm ... CƠ S LÝ LU N V CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GI M NGHÈO 1.1 QUAN NI M V ĐÓI NGHÈO VÀ VAI TRÒ C A CHÍNH QUY N Đ I V I XÓA ĐÓI GI M NGHÈO 1.1.1 Quan ni m v ñói nghèo 1.1.1.1 Quan ni m v ñói nghèo c a nư c...
 • 13
 • 710
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh kon tumluận văngiải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện nông sơn tỉnh quảng nam docnang cao bien phap xoa doi giam ngheo tren dia ban tp hcmtình hình thực hiện các chương trình chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện thuận châumẫu kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnhbáo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án quot phát triển khao học và công nghệ giai đoạn 2006 2010 quot và định hướng phát triển khcn giai đoạn 2011 2015 trên địa bàn tỉnh lào caimở rộng hệ thống các phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các huyện xa trung tâm thương mại từ đó thiết lập quan hệ với các dn có địa bàn phân bố rộng không nằm gần các khu trung tâmtrên địa bàn tỉnh đắk nôngtình hình xét xử từ năm 2010 2014 trên địa bàn tỉnh đắk nôngtiểu luận về một số giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh hà giangmột số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh an giangluận vănmột số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đồng nainguyên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh bắc kạngiải pháp về vốn đối với phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh khánh hoàthực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh sóc trăngBài 45. Lá câyBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 13. Hoạt động thần kinhBảng nhân 7Tăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Phú YênVận dụng kế toán quản trị trong kiểm soát chất lượng toàn diện tại công ty dược - trang thiết bị y tế Bình Định.Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty cổ phần may Núi Thành - Quảng Nam.Vận dụng phương pháp tính giá hoạt động tại công ty cổ phần dệt may Hoà Khánh - Đà NẵngChương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhauLuyện tập Trang 38Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳngBài 8. Ăn, uống sạch sẽBài 5. Cơ quan tiêu hoáTuần 23. Bác sĩ SóiBài 19. Đường giao thôngBài 9. Đề phòng bệnh giunTuần 22. Cò và CuốcTuần 8. Bàn tay dịu dàngTuần 7. Người thầy cũTuần 6. Mẩu giấy vụn