Vần đề mà sắc ký hiệu năng cao HPLC gặp phải và cách giải

các vấn đề ô nhiễm môi trường tại TP.Hồ Chí Minh cách giải quyết

các vấn đề ô nhiễm môi trường tại TP.Hồ Chí Minh và cách giải quyết
... Tiêu chuẩn môi trường, gây độc hại cho thể sinh vật người CÁC DẠNG Ô NHIỄM CHÍNH  Ô nhiễm không khí  Ô nhiễm nước  Ô nhiễm đất  Ô nhiễm phóng xạ  Ô nhiễm tiếng ồn  Ô nhiễm sóng  Ô nhiễm ánh ... bảo vệ môi trường chung Hiện trạng nước thải không xử lý đổ thẳng vào hệ thống sông ngòi phổ biến Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường lớn Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ... NHIỄM KHÔNG KHÍ Chương trình di dời nhà máy gây ô nhiễm môi trường vào khu công nghiệp tập trung GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Chương trình kiểm soát ô nhiễm công nghiệp GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ...
 • 39
 • 1,261
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện để tách xác định một số vitamin B bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC

Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện để tách và xác định một số vitamin B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC
... theo trn HPLC nhón (ppm) (ppm) Vitamin < /b> BI 40 Vitamin < /b> B2 Vitamin < /b> B3 Thuục B com plex B BI B2 B3 B6 Thuục 4B com plex (15 m g) (10 mg) (50 mg) (5 mg) BI B2 B3 B6 c mg) mg) mg) mg) c (200 mg) ... th b nh mỡ ngy gim nhiu Ngoi ra, Vitamin < /b> BI b mt i quỏ trỡnh ch bin: cú 0,25mg Vitamin < /b> BI lOOg b nh mỡ ton phn v chi 0,08mg BI b nh mỡ trng 1.2.2.2 Riboflavin vitamin < /b> B2 ) Riboflavin (vitamin < /b> B2 ) ... Cobalamin C ig ssC oN u O^P H 1355.37 Pantothenic B6 Vitamin < /b> B9 Vitamin < /b> B1 2 HO V / V NH / V OH V 1.2.2 Tớnh cht v vai trũ ca cỏc vitamin < /b> nhúm B [11] Vitamin < /b> nhúm B bao gm cỏc loi: B l, B2 , B3 ,...
 • 65
 • 571
 • 6

Nghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao HPLC luận văn thạc sĩ hóa học

Nghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC luận văn thạc sĩ hóa học
... 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC AXIT AMIN TRONG MỘT SỐ LOÀI NẤM LỚN VÙNG BẮC TRUNG BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO ... cứu xác định hàm lượng axit amin số loài nấm lớn vùng Bắc Trung Bộ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC Mục đích nghiên cứu Xây dựng phương pháp tách định lượng đồng thời 17 axit amin loại nấm ... lớp mỏng 25 1.3.1.2 Phương pháp sắc cột Phương pháp sắc cột phương pháp sắc bản, đơn giản, tảng phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) sau Phương pháp sắc cột với dẫn xuất sau...
 • 99
 • 193
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG AXIT URIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) ỨNG DỤNG PTHỬ NGHIỆM TRONG PHÂN TÍCH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG AXIT URIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) VÀ ỨNG DỤNG PTHỬ NGHIỆM TRONG PHÂN TÍCH
... ca axit uric Kt qu kho sỏt tớnh thớch hp ca h thng sc i vi axit uric Bng 3.9 Kt qu kim tra lp li ca phng phỏp sc Bng 3.10 Kt qu xỏc nh ỳng ca axit uric trờn thit b sc lng hiu nng cao ... tớch axit uric vi cỏc iu kin ti u, t ú ng dng xỏc nh hm lng axit uric mu nc tiu Xõy dng thnh cụng iu kin sc phõn tớch xỏc nh quy trỡnh phõn tớch axit uric v ng dng quy trỡnh xỏc nh hm lng axit ... c coi l cú tng axit uric hay chớnh l cú s lng ng axit uric [201,21] C ch lng ng axit uric c th ch yu l tng axit uric mỏu kộo di, c th cú hng lot phn ng thớch nghi nhm gim axit uric mỏu bng cỏch:...
 • 196
 • 880
 • 0

Vấn đề lợi nhuận với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp nước ta hiện nay .DOC

Vấn đề lợi nhuận với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp nước ta hiện nay .DOC
... gì, sản xuất nh nào, sản xuất cho ai? *Các nhân tố ảnh hởng đến lợi nhuận: -Quy mô sản xuất hàng hoá, dịch vụ: Một doanh nghiệp làm ăn có hiệu doanh nghiệp giải tốt vấn đề kinh tế :sản xuất ? sản ... mục đích cuối doanh nghiệp lợi nhuận Hiệu sản xuất kinh doanh phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực sẵn có doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao với chi phí ... suất lợi nhuận bình quân, bây giờ, ta xem xét vai trò lợi nhuận kinh tế thị trờng nói chung, để từ thấy đợc khác với vấn đề lợi nhuận CNXH Theo đuổi mức lợi nhuận cao mục đích doanh nghiệp kinh tế...
 • 22
 • 382
 • 3

456 Vấn đề lợi nhuận với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp nước ta hiện nay

456 Vấn đề lợi nhuận với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp nước ta hiện nay
... thấy đợc khác với vấn đề lợi nhuận CNXH Theo đuổi mức lợi nhuận cao mục đích doanh nghiệp kinh tế thị trờng Lợi nhuận động lực hoạt động kinh tế doanh nghiệp Mục tiêu doanh nghiệp kinh tế thị trờng ... đến lợi nhuận: -Quy mô sản xuất hàng hoá, dịch vụ: Một doanh nghiệp làm ăn có hiệu doanh nghiệp giải tốt vấn đề kinh tế :sản xuất ? sản xuất nh ? sản xuất cho ? Sản xuất gì? định xem doanh nghiệp ... giải pháp để nâng cao hiệu kinh tế DN I- Thực trạng sản xuất kinh doanh DN nớc ta 1- Những tích cực sản xuất kinh doanh 2- Những hạn chế sản xuất kinh doanh II-Giải pháp 1- Vấn đề đặt hiệu SXKD...
 • 21
 • 272
 • 0

lý thuyết sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC)

lý thuyết sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... hành sắc + Âàût âáưy â cạc âiãưu kiãûn sàõc k : * Cáúu hçnh mạy * T lãû cạc dung mäi pha âäüng * Bỉåïc sọng,thnh pháưn máùu, cạc thäng säú ca quạ trçnh phán têch u cáưu Phần V Hệ thống sắc ... thåìi gia phán têch máùu ) + Phi cọ âäü tinh khiãút cao : dung mäi cho HPLC, hoạ cháút tinh khiãút phán têch Phần III : Chọn Điều kiện sắc + Phi ph håüp våïi loải Detector : vd UV VIS thç ... cọ cạc lai pha ténh trãn nãưn Oxid Nhäm,trãn nãưn cháút hỉỵu cå cao phán tỉí,trãn nãưn mảch cạc bon Phần III : Chọn Điều kiện sắc III.2 : Lỉûa chn pha âäüng - Dỉûa vo cạc ti liãûu ,Dỉåüc âiãøn...
 • 50
 • 1,503
 • 15

Tài liệu LÝ THUYẾT SẮC LỎNG HIỆU NÂNG CAO HPLC ppt

Tài liệu LÝ THUYẾT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NÂNG CAO HPLC ppt
... I : C s thuyt Phõn lo i s c v ng d ng : +Theo c ch chia tỏch ca sc ,ngi ta phõn cỏc loi sau õy : Sc hp ph ( NP - HPLC v RP - HPLC) ; sc phõn b - sc chit ( LLC); sc trao ... =1.16 =1.20 Phn I : C s thuyt 4.2 S a thuy t N: S a thuyt l i lng biu th hiu nng ca ct mt iu kin sc nht nh Mi a thuyt ct sc ging nh l mt lp pha tnh cú chiu cao l H ,Tt nhiờn lp ... trao i ion ( IE - HPLC) ; sc rõy phõn t - sc gel ( IG - HPLC) Nhng thc t hiờn chỳng ta hin ch ang ng dng sc hp ph vo phõn tớch mu 5.1 S c hp p h : * Quỏ trỡnh sc da trờn s hp ph...
 • 50
 • 3,151
 • 44

Xác định rhodamine b trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV

Xác định rhodamine b trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV
... biến b o quản thực phẩm Rhodamine < /b> B sử dụng phổ biến loại thực phẩm lưu hành thị trường Từ kết thu được, thấy phương pháp HPLC sử dụng detector UV- Vis có độ nhạy cao, thích hợp cho việc xác < /b> định < /b> ... khác  Sắc hấp phụ (hấp phụ pha thường NP- HPLC hấp phụ pha ngược RP- HPLC) Sắc trao đổi ion (EX- HPLC) Sắc rây phân tử (Gel- HPLC) Vậy phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) kỹ thuật ... (1,26 mg/l) Rhodamine < /b> B 19 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu điều kiện thực nghiệm, nhằm ứng dụng kỹ thuật phân tích HPLC sử dụng detector UV- Vis để xác < /b> định < /b> hàm lượng Rhodamine < /b> B thực phẩm, thu số...
 • 24
 • 1,004
 • 9

Hệ thống sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC - High Performance Liquid Chromatography ) docx

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC - High Performance Liquid Chromatography ) docx
... DUNG MÔI 0 1- n Hexan 0.1 04 - Methanol 5.11 02-Tetra Chloro Carbon 1.6 0 5- Actenitril 5.8 0 3- Toluen 2.4 0 6- Nước cất 10.20 Phần III : Chọn Điều kiện sắc - Việc lựa chọn điều kiện sắc công ... ận kh khí 3- B ơm cao áp 4-B ộ ph ận tiêm m ẫu ( b ằng tay hay Autosample) 5-C ột s ắc k ý ( Pha t ĩnh ) ( để ngòa i môi tr ườ ng hay b ộ ều nhi ệt ) 6- Detector ( nh ận tín hi ệu ) 7-H ệ th ống ... ắc k ý h ấp ph ụ ( NP - HPLC va RP - HPLC); s ắc k ý phân b ố - s ắ c k ý chi ết ( LLC); s ắc k ý trao đổi ion ( IE - HPLC) ; s ắ k ý rây c phân t - s ắc k ý gel ( IG - HPLC) Nh th ự t ế hi ện...
 • 50
 • 1,069
 • 4

LUẬN VĂN: TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG doc

LUẬN VĂN: TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG doc
... 24 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 3.2.1 Phiếu kết thi TOEIC trƣớc phân ngƣỡng Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 25 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO ... liệu gốc lượng thông tin thu sau nén thường nhỏ liệu gốc nhiều Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG CHƢƠNG 2: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ KỸ THUẬT ... cho xử lý ảnh Nó gồm Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP kỹ thuật như: lọc độ tương phản, khử nhiễu, màu… Khôi phục ảnh nhằm...
 • 42
 • 282
 • 0

nghiên cứu khảo sát hàm lượng nitrate có trong một số loại rau củ quả bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao hplc

nghiên cứu và khảo sát hàm lượng nitrate có trong một số loại rau củ quả bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc
... rau củ CHƯƠNG GIỚI THIỆU Đưa phương pháp xác định hàm lượng nitrate rau củ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC Khảo sát hàm lượng nitrate số loại rau củ mặt thị trường Đối tượng nghiên cứu: ... đưa phương pháp nghiên cứu chiết tách nitrate phương pháp nghiền xác định hàm lượng nitrate rau củ sắc lỏng hiệu cao HPLC Nội dung đồ án chúng tơi bao gồm: Tổng quan nitrate, lí thuyết HPLC, ... Vì nitrate nhiều đất? 2.1.3 Ảnh hưởng nitrate sức khỏe người 2.1.4 Quy định hàm lượng nitrate số loại rau củ 2.1.5 Một số phương pháp xác định hàm lượng nitrate 10 2.2 Tổng quan HPLC...
 • 90
 • 2,430
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcsắc ký lỏng hiệu năng cao hplcchuẩn hoá phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcbáo cáo kết quả nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcxác định đồng thời paracetamol cafein và phenobarbital trong thuốc thần kinh d3 bằng phường pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv vis và phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplclý thuyết sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc trong đinh luong corticoidtổng quan về sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcphương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcphương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc 8phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc 10 14 17 18tổng quan các phương pháp xác định vitamin nhóm b bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcphân tích sản phẩm phản ứng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcphổ sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcphương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc 12 13các thông số đặc trưng trong sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc 12PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học