lý thuyết về hợp đồng kỳ hạn

Thuyết trình: thuyết về hợp đồng kỳ hạn

Thuyết trình: Lý thuyết về hợp đồng kỳ hạn
... - Hợp đồng kỳ hạn (forwards) - Hợp đồng tương lai (futures) - Quyền chọn (options) - Hợp đồng hoán đổi (swaps) I KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN Định nghĩa hợp đồng kỳ hạn: Hợp ... đáo hạn - Thời gian từ ký hợp đồng đến ngày toán gọi kỳ hạn hợp đồng - Giá xác định áp dụng ngày toán hợp đồng gọi giá kỳ hạn I KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN Định nghĩa hợp đồng ... trường phái sinh Khái quát thị trường phái sinh Định nghĩa Hợp đồng kỳ hạn Đặc điểm hợp đồng kỳ hạn Thị trường kỳ hạn OTC II Định giá kỳ hạn: Đối với tài sản đầu tư có thu nhập Đối với tài sản đầu...
 • 26
 • 399
 • 0

tiểu luận các thuyết về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

tiểu luận các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
... trái phiếu ngắn hạn so với dài hạn lãi suất ngắn hạn thay đổi  Không giải thích tượng (đường lãi suất thường dốc lên lãi suất ngắn hạn thấp dốc xuống lãi suất ngắn hạn cao) III.LÝ THUYẾT MÔI TRƯỜNG ... thường thấy lãi suất Khi lãi suất ngắn hạn thấp ,đường lãi suất thường có dạng dốc lên Khi lãi suất ngắn hạn cao, đường lãi suất thường có dạng dốc xuống Trong thực tế đường lãi suất bình thường ... DUNG LÝ THUYẾT DỰ TÍNH LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG PHÂN CÁCH LÝ THUYẾT MÔI TRƯỜNG KHÔNG ƯU TIÊN I GIỚI THIỆU thuyết giải thích cho đa dạng đường lãi suất Lãi suất trái phiếu có thời gian đáo hạn...
 • 26
 • 1,147
 • 5

Tiểu luận tìm hiểu về hợp đồng kỳ hạn

Tiểu luận tìm hiểu về hợp đồng kỳ hạn
... đáo hạn - Trường hợp hợp đồng kỳ hạn có lãi: Nợ TK Tiền Nợ TK Chi phí tài Có TK Hợp đồng kỳ hạn (Giá trị ghi sổ) Có TK doanh thu tài - Trường hợp hợp đồng kỳ hạn bị lỗ: Nợ TK Hợp đồng kỳ hạn ... - Trường hợp hợp đồng kỳ hạn có lãi: Khi lập báo cáo tài Nợ TK Hợp đồng kỳ hạn Có TK Doanh thu hoạt động tài - Trường hợp hợp đồng kỳ hạn bị lỗ: Nợ TK Chi phí tài Có TK Hợp đồng kỳ hạn HĐ cho ... toán hợp đồng Đối với hợp đồng kỳ hạn hàng hoá, kế toán ghi nhận doanh thu số hàng bán kỳ hạn theo giá trị thị trường hàng hóa thời điểm đáo hạn hợp đồng kỳ hạn, ghi: - Trường hợp hợp đồng kỳ hạn...
 • 38
 • 351
 • 1

Tài liệu thuyết về hợp đồng trong giao dịch dân sự

Tài liệu lý thuyết về hợp đồng trong giao dịch dân sự
... Thi im giao kt hp ng (iu 404 BLDS) Trong giao kt hp ng, cú th xy hai trng hp: giao kt trc tip gia cỏc bờn v giao kt gia cỏc bờn vng mt thụng qua vic gi li ngh giao kt hp ng v tr li chp nhn giao ... thi hn hp lý1 2 Giao kt hp ng 3.1 ngh giao kt hp ng 3.1.1 Khỏi nim hp ng 11 12 BLDS, iu 410 khon BLDS iu 517 khon iu 390 khon BLDS nh ngha: ngh giao kt hp ng l vic th hin rừ ý nh giao kt hp ... Xa nay, thuyt v hp ng vụ hiu l mt cỏc ti gõy nhiu tranh cói nht dõn lut24 Tu chung li, cú hai thuyt ch yu: thuyt hp ng vụ hiu l hp ng vi phm cỏc iu kin giao kt hp ng (cũn gi l thuyt...
 • 43
 • 1,481
 • 1

BÀI GIẢNG THUYẾT VỀ HỢP ĐỒNG

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT VỀ HỢP ĐỒNG
... Xa nay, thuyt v hp ng vụ hiu l mt cỏc ti gõy nhiu tranh cói nht dõn lut24 Tu chung li, cú hai thuyt ch yu: thuyt hp ng vụ hiu l hp ng vi phm cỏc iu kin giao kt hp ng (cũn gi l thuyt ... ng (cũn gi l thuyt hp ng khụng tn ti) v thuyt hp ng vụ hiu l hp ng vi phm cỏc iu kin cú hiu lc ca hp ng (cũn gi l thuyt hp ng cú th b hu) thuyt th nht, xut phỏt t quan nim coi hp ... hin mt s quyn nht nh Cho nờn, vic x nhng trng hp khụng cú nng lc phỏp lut chớnh l vic x ni dung hp ng vi phm iu cm ca phỏp lut theo iu 122 khon BLDS ú l iu 122 khon ch quy nh v iu kin...
 • 43
 • 140
 • 0

THUYẾT VỀ HỢP ĐỒNG

LÝ THUYẾT VỀ HỢP ĐỒNG
... CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG 1 Khái niệm hợp đồng 1.2 Hệ thống luật hợp đồng Việt Nam 1.3 Giao kết hợp đồng 1.4 Hiệu lực hợp đồng hợp đồng vô hiệu 1.5 Vi phạm hợp đồng – Chế tài vi phạm HĐ 1 HỢP ĐỒNG LÀ ... BLDS) KIỂM TRA HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG (tiếp theo) Trường hợp hợp đồng ký kết thông qua người đại diện:  Pháp lệnh hợp đồng kinh tế không hiệu lực nên không áp dụng Điều PL (hợp đồng vô hiệu người ký ... tinh thần BLDS sao?   Hình thức hợp đồng: Lưu ý điểm BLDS Hợp đồng - hợp đồng phụ Lưu ý điểm BLDS (các giao dịch bảo đảm - Điều 410 k.2)  * Hậu pháp hợp đồng vô hiệu  Giữa bên: Đ.137 BLDS...
 • 31
 • 529
 • 0

thuyết hợp đồng kỳ hạn (Forward)

Lý thuyết hợp đồng kỳ hạn (Forward)
... tiết  Phân loại hợp đồng kỳ hạn Căn vào tài sản sở: o Hợp đồng kỳ hạn hàng hóa (nông sản, kim loại, nhiên liệu…) o Hợp đồng kỳ hạn tỷ giá o Hợp đồng kỳ hạn lãi suất o Hợp đồng kỳ hạn trái phiếu ... hợp đồng hay ngày đáo hạn - Thời gian từ ký hợp đồng đến ngày toán gọi kỳ hạn hợp đồng - Giá xác định áp dụng ngày toán hợp đồng gọi giá kỳ hạn Đặc điểm      Giá giao hàng giá ghi hợp đồng ... đồng kỳ hạn Các kí hiệu T: thời gian đáo hạn hợp đồng kỳ hạn S0 : giá giao tài sản K: giá thực hợp đồng kỳ hạn F0 : giá kỳ hạn f: giá trị mua hợp đồng kỳ hạn r: lãi suất phi rủi ro Lãi kép rời rạc...
 • 39
 • 320
 • 0

thuyết trình Đề tài: Thực trạng thị trường hợp đồng kỳ hạn ở Việt Nam

thuyết trình Đề tài: Thực trạng thị trường hợp đồng kỳ hạn ở Việt Nam
... DUNG Hợp đồng kỳ hạn Việt Nam 1.1 Hợp đồng kỳ hạn 1.2 Ưu điểm khuyết điểm hợp đồng kỳ hạn 1.3 Cơ sở pháp lý NỘI DUNG Thực trạng giải pháp phát triển thị trường kỳ hạn Việt Nam 2.1 Thực trạng ... nhà nước Việt Nam, ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ TCTD phép kinh doanh ngoại tệ 2 Thực trạng thị trường kỳ hạn VN 2.1 Thực trạng - Với ưu điểm tài sản sở HĐ kỳ hạn phong ... công cụ phái sinh (như hợp đồng kỳ hạn) nhằm bảo vệ quyền lợi chủ thể tham gia thị trường trước rủi ro biến động cần thiết Đồng thời tạo hội cho nhà đầu mua bán hợp đồng kỳ hạn nhằm thu lợi qua...
 • 23
 • 533
 • 0

Những vấn đề cơ bản về giao dịch kỳ hạn, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn, bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn, ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh

Những vấn đề cơ bản về giao dịch kỳ hạn, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn, bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn, ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh
... NỘI DUNG Những vấn đề giao dịch kỳ hạn Phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn Bảo hiểm rủi ro tỷ giá hợp đồng kỳ hạn Ứng dụng giao dịch kỳ hạn kinh doanh GIAO DICH KỲ HẠN LÀ GÌ? Là giao dịch mua/ ... không bảo hiểm rủi ro tỷ giá Tính vẽ đồ thị biểu diễn gốc lãi quy VND trường hợp bảo hiểm rủi ro tỷ giá ỨNG DỤNG GIAO DỊCH KỲ HẠN TRONG KINH DOANH Lựa chọn đồng tiền đầu tư: 1.1 Nhà đầu tư có đồng ... P=0 GIAO DICH KỲ HẠN LÀ GÌ? Ngày ký kết hợp đồng: ngày hôm Ngày giá trị kỳ hạn: FVD = (T+ 2)+ n T: Ngày hôm T+ 2: ngày giá trị giao n: số ngày kỳ hạn Phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn Xác định...
 • 47
 • 736
 • 1

Một số vấn đề luận về Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Một số vấn đề lý luận về Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
... mua bán hộ chung cư: 2.1 Đối tượng hợp đồng mua bán hộ chung cư: 2.1.1 Điều kiện để hộ chung đối tượng hợp đồng: Với cách phân loại hợp đồng mua bán hộ chung thành hợp đồng mua bán hộ chung ... hộ chung phân chia thành nhiều loại khác như: hộ chung kinh doanh, hộ chung đền bù; hộ chung mới; hộ chung cũ, … luận chung hợp đồng mua bán hộ chung cư: 2.1 Khái niệm hợp đồng ... điểm hợp đồng mua bán hộ chung cư: 2.2.1 Hợp đồng mua bán hộ chung mang đặc điểm chung hợp đồng mua bán tài sản hợp đồng mua bán nhà ở: - Là hợp đồng ưng thuận: tham gia giao kết hợp đồng...
 • 26
 • 1,186
 • 1

Câu 1 - Hợp đồng kỳ hạn

Câu 1 - Hợp đồng kỳ hạn
... Ðáp án | Về đầu trang Câu - Swap Swaption (i) Ngày 01/ 10/N, tổ chức tài S cam kết trả lãi cố định hàng năm va thu lãi thả Euribor-3 tháng hợp đồng hoán đổi swap có mệnh giá 15 0,000€ thời gian hiệu ... hệ số chuyển đổi có vài trò quan trọng việc điều chỉnh giá hợp đồng kỳ hạn/ tương lai giá trái phiếu giao nộp Ðáp án | Về đầu trang Câu - Quyền chọn exotic Power Gọi S chứng khoán có mức biến động ... lãi thả TAM% • ngày đáo hạn : 31/ 12/N+2 • phí quyền chọn : 0.2% a vào ngày S phải trả phí quyền chọn, phí quyền chọn ? b ngày 31/ 12/N+2, đánh giá chiến lược ba trường hợp sau : • TAM = 6% • TAM...
 • 5
 • 662
 • 2

luận về hợp đồng mua bán nhà

Lý luận về hợp đồng mua bán nhà
... - Module mua bán tài sản Hợp đồng mua bán nhà giống hợp đồng mua bán tài sản thông thường chỗ hợp đồng mua bán nhà hợp đồng song vụ có đền bù Hợp đồng mua bán nhà khác hợp đồng mua bán tài sản ... hệ mua bán nhà trở thành tượng khách quan, luôn tồn xã hội Việc mua bán nhà không liên quan người mua nhà, người bán nhà, mà liên quan tới hoạt động quản Nhà nước nhà Hợp đồng mua bán nhà ... phố… Vì vậy, Nhà nước khuyến khích nhân dân mua bán nhà phải tuan theo pháp luật hành II Nội dung hợp đồng mua bán nhà Quyền nghĩa vụ bên bán Trong hợp đồng mua bán nhà, bên bán bên mua thỏa thuận...
 • 18
 • 565
 • 0

Hợp đồng kỳ hạnhợp đồng tương lai

Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai
... sản hợp đồng Hợp đồng tương lai thỏa thuận mua bán thơng qua người mơi giới (Hợp đồng kỳ hạn thỏa thuận trực tiếp hai bên hợp đồng) Hợp đồng tương lai mua bán sàn giao dịch (Hợp đồng kỳ hạn ... c = 0,4%/tháng  Giá gạo kỳ hạn tháng: F0 = S0(1 + rf + c)T = 471*(1 + 1% +0,4%)3 = 491 Hợp đồng tương lai Hợp đồng tương lai hợp đồng kỳ hạn chuẩn hóa (Hợp đồng kỳ hạn khơng chuẩn hóa, chi ... địa phương)  Hợp đồng kỳ hạn số cổ phiếu  Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối Ví dụ hợp đồng kỳ hạn hàng hóa  Vào ngày 29/4/2010, A ký hợp đồng kỳ hạn mua B:  gạo 5%  Sau tháng (tức vào ngày 29/7/2010):...
 • 15
 • 2,554
 • 36

Cơ sở luận về hợp đồng giao nhận hàng hóa

Cơ sở lý luận về hợp đồng giao nhận hàng hóa
... I sở luận hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá I _Giao nhận vai trò giao nhận hàng hoá kinh doanh thơng mại Khái niệm chung giao nhận ngời giao nhận ( freight forwarding ) Sau hợp đồng ... chuyển Hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá chia làm loại: _ Hợp đồng giao nhận vận chuyển đờng biển _ Hợp đồng giao nhận vận chuyển đờng _ Hợp đồng giao nhận vận chuyển đờng không _ Hợp đồng giao ... nghĩa hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá nh sau: hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá đợc ký kết ngời làm dịch vụ giao nhận hàng hoá với khách hàng để thức dịch vụ giao nhận hàng hoá Trên sở...
 • 68
 • 431
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ví dụ về hợp đồng kỳ hạn ngoại tệtiểu luận các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn của lãi suấtbài tập về hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lailý thuyết về họp đồng quyền chọnsử dụng hợp đồng kỳ hạn trong nghiệp vụ phòng vệnhững vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoàicác loại hợp đồng kỳ hạnhợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương laihợp đồng kỳ hạn chứng khoánhợp đồng kỳ hạn fulbrighthợp đồng kỳ hạn lãi suất là gìhợp đồng kỳ hạn tại việt namhợp đồng kỳ hạn ở việt namhợp đồng kỳ hạn lãi suấthợp đồng kỳ hạn dầuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm