Slide Quản trị chiến lược_ Chương 5 Các loại hình chiến lược

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 6: Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp pdf

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 6: Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp pdf
... 6.1 Các cấp chiến lược doanh nghiệp Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược cấp kinh doanh Chiến lược Chiến lược cấp chức BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6.1.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp ... 5,3% EU - Nhật 10,1% EU – Thế giới 7% EU-EU 30,8% Mỹ - Mỹ 8,4% EU - Mỹ 25,8% Mỹ - Thế giới 4,2% Mỹ - Nhật 8,4% BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 41 loại hình liên minh chiến lược:  Liên ... Marketing  Chiến lược quản lý nguyên vật liệu  Chiến lược nghiên cứu phát triển (R&D)  Chiến lược tài  Chiến lược nguồn nhân lực  Chiến lược phát triển sở hạ tầng BM Quản trị chiến lược Đại học...
 • 45
 • 357
 • 0

Slide Quản Trị Chiến Lược: Chương 2 : Tầm nhìn - Sứ mạng pps

Slide Quản Trị Chiến Lược: Chương 2 : Tầm nhìn - Sứ mạng pps
... đạt tới.” giá trị tảng cho phát triển bền vững Chúng ta đâu ? BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 2. 1 .2) Các yêu cầu tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn chiến lược cần phải đảm bảo:  Đơn giản, ... 2. 1) Sáng tạo tầm nhìn chiến lược (Strategic Vision) 2. 1.1) Khái niệm & Vai trò tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn chiến lược : “định hướng cho tương lai, khát vọng ... Phát triển tầm nhìn chiến lược: câu hỏi biện chứng:  Chúng ai?  Đối tượng khách hàng phục vụ ai?  Sản phẩm/DV gì? BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 2. 2) Hoạch định sứ mạng kinh doanh...
 • 27
 • 446
 • 3

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài ppsx

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài ppsx
... qun tr chin lc tng quỏt Phân tích bên để xác định hội & nguy Xây dựng mục tiêu dài hạn Phân bổ nguồn lực éiều chỉnh NVKD doanh nghiệp Xác định NVKD & chiến lược Phân tích bên để xác định mạnh & ... cỏc nhu cu, s thớch, quỏn v - Cụng ngh tớnh mua hng - Th trng - i th cnh tranh Cho phộp cỏc sn phm thớch hp c vi Cho phộp phỏt hin : ngi tiờu dng, la chn nhng mc tiờu u - Cỏc c hi sỏng to v mua/sỏp ... iu, cht lng DV cha cao: - LIENVIET BANK, DONG A BANK, SEA BANK, OCEAN BANK, BM Qun tr chin lc i hc Thng Mi 32 Ngnh may mc Phõn on o s mi -AN PHC, VIETTIEN, MAY 10, NHABECO - HAPPYTEX, HANOSIMEX,...
 • 41
 • 829
 • 7

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 7: Hoạch định tài chính chiến lược ppt

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 7: Hoạch định tài chính chiến lược ppt
... Định giá BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 13 7.3) Phân tích số tài 7.3.1) Mục đích sử dụng số tài 7.3.2) Bốn nhóm số tài 7.3.3) Một số vấn đề lưu ý sử dụng số tài BM Quản trị chiến lược ... thuật phân tích tài khác cho mục đích khác BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 18 7.4) Hoạch định ngân quỹ chiến lược  Việc chuẩn bị ngân quỹ thường bước cuối hoạch định chiến lược Vốn nguồn ... (Financial Ratio Analysis) 7.4) Hoạch định ngân quỹ chiến lược BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 7.1) Quản trị giá trị vốn cổ đông 7.1.1) Khái niệm & vai trò giá trị cho cổ đông (S.V :Shareholder...
 • 23
 • 400
 • 0

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo pot

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo pot
... trò văn hóa DN thực thi chiến lược :  Văn hóa ảnh hưởng đến khả lãnh đạo CL DN Văn hóa phản ánh nhiệm vụ kinh doanh chiến lược DN Chiến lược phải phù hợp với văn hóa ngược lại BM Quản trị chiến ... Chương X : Văn hoá lãnh đạo DN 10. 1) Xây dựng văn hoá DN thực thi chiến lược 10. 1.1) Khái niệm, vai trò phân loại VHDN 10. 1.2) Xây dựng VHDN thích ứng với yêu cầu thực thi CL 10. 2) Lãnh đạo chiến ... chiến lược 10. 2.1) Khái niệm, cần thiết thưc chất lãnh đạo CL 10. 2.2) Các nhà quản trị - nguồn lực lãnh đạo thực thi CL 10. 2.3) Khía cạnh tác nghiệp tâm lí lãnh đạo chiến lược 10. 2.4) Lãnh đạo thay...
 • 26
 • 228
 • 1

Slide Quản Trị Chiến Lược: Chương 11: Kiểm tra & Đánh giá chiến lược potx

Slide Quản Trị Chiến Lược: Chương 11: Kiểm tra & Đánh giá chiến lược potx
... hội & nguy Xây dựng mục tiêu dài hạn Phân bổ nguồn lực éiều chỉnh NVKD doanh nghiệp Xác định NVKD & chiến lược Phân tích bên để xác định mạnh & điểm yếu Xây dựng mục tiêu hàng năm Lựa chọn chiến ... hàng năm Lựa chọn chiến lược để theo đuổi éo lường đánh giá kết Xây dựng sách Thông tin phản hồi Hoch nh chin lc BM Qun tr chin lc i hc Thng Mi Thc thi chin lc éánh giá chiến lược 11.1.2) Quy trỡnh ... Qun tr chin lc i hc Thng Mi 15 11.4) Thit lp kim tra CL & cỏc quy tc ch o kim tra CL 11.4.1 Ni dung kim tra chin lc Theo hip hi k toỏn M: "Kim tra l quỏ trỡnh hp v ỏnh giỏ khỏch quan cỏc quyt...
 • 21
 • 368
 • 0

SLIDE QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - CHƯƠNG: 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC doc

SLIDE QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - CHƯƠNG: 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC doc
... phn vic u im: - Phỏt huy kh nng lao ng - Tit kim thi gian v chi phớ o to nhõn viờn - Nõng cao tay ngh Nhc im: - Nhm chỏn - Tớnh linh hot kộm - Ri ro cao nh hng ca dõy chuyn 2. 2 Luõn chuyn cụng ... phỏp thit k cụng vic cỏ nhõn 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 Chuyờn mụn húa cụng vic Luõn chuyn cụng vic M rng cụng vic Lm phong phỳ húa cụng vic Thit k cụng vic theo Modul 2. 1 Chuyờn mụn húa cụng vic Chia ... nhõn viờn n cỏc v trớ khỏc hoc phn vic khỏc u im: - u ca chuyờn mụn hoỏ - To hng thỳ - Nõng cao tay ngh mt cỏch ton din Nhc im: - ũi hi o to nhiu 2. 3 M rng cụng vic M rng phm vi thc hin cụng vic...
 • 22
 • 278
 • 0

SLIDE QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC pot

SLIDE QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC pot
... LOGO I ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC I ĐỊNH NGHĨA ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN việc thực hoạt động học tập nhằm mục đích nâng cao tay nghề, kỹ cho cá nhân với công việc hành hành ... TRÌNH ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ NHU CẦU GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO: -PHÂN TÍCH TỔ CHỨC -PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC -PHÂN TÍCH CÁ NHÂN XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỰA ... nhân viên Đào tạo cho nhà quản trị LOGO a Các phương pháp đào tạo nhân viên RECRUITME KỸ THUẬT NT GiỎ TRÒ CHƠI QuẢN TRỊ TÌNH HuỐNG JOB AND VÀ WORK ĐÓNG VAI DESIGN MÔ HÌNH HÀNH VI ĐÀO TẠO TẠI NƠI...
 • 18
 • 857
 • 20

SLIDE quản trị sản xuất chương 5 quản trị cung ứng nguyên vật liệu

SLIDE quản trị sản xuất chương 5 quản trị cung ứng nguyên vật liệu
... Nội dung 5. 1 Hoạch định nhu cầu ngun vật liệu (MRP) 5. 2 Xác định kích thước lơ hàng ngun vật liệu 5. 3 Các mơ hình quản trị dự trữ ngun vật liệu 5. 1 Hoạch định nhu cầu ngun vật liệu (MRP - ... cuối q trình sản xuất • Có hệ thống hồ sơ dự trữ ngun vật liệu đầy đủ •Các báo cáo tồn kho phải đầy đủ, xác •Nắm bắt xác kịp thời gian cần thiết phải cung ứng sản xuất ngun vật liệu 5. 1 Hoạch định ... chuyển, xếp sản xuất phận, chi tiết hay ngun vật liệu 5. 2 Xác định kích thước lơ hàng ngun vật liệu 5. 2.1 Mua theo nhu cầu (mua theo lơ) doanh nghiệp mua lượng ngun vật liệu hay chi tiết, phận sản phẩm...
 • 26
 • 222
 • 0

SLIDE quản trị văn phòng CHUONG 5- Quản lý hồ sơ, tài liệu.PPT

SLIDE quản trị văn phòng CHUONG 5- Quản lý hồ sơ, tài liệu.PPT
... ri Cỏc loi a mm Lm bng vi phim T chc lu tr h s ti liu Thu thập tài liệu Phân loại tài liệu Xác định giá trị tài liệu Bảo quản tài liệu Tổ chức khai thác, sử dụng ... quan/ doanh nghip Phng thc t chc qun bn mt: tuõn theo nhng quy nh ca Nh nc v bo mt PHNG TIN QUN Lí VN BN S ng ký bn Phn mm qun bn Lp th mc qun bn mỏy tớnh Cp lu bn CC BIN PHP LU ... Qun h s, ti liu bao gm vic sp xp, thit k v xem xột li cỏc bn, h s, ti liu t chc Nú liờn quan n vic phi hp cỏc nhim v, qun lý, bo qun, tiờu hy h s s hot ng ca mt t chc Vai trũ ca vic qun lý...
 • 30
 • 290
 • 5

slide quản trị chiến lược -CHS INC

slide quản trị chiến lược -CHS INC
... THEN CH ỐT THÀNH CÔNG Chất lượng sản phẩm PHÂN TÍCHCHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG CHIẾN LƯỢC SBU Chiến lược ĐA DẠNG HÓA ĐA DẠNG HÓA LIÊN QUAN Mua lại ĐA ... sắc X X CHUỖI GIÁ TRỊ & SỰ SÁNG TẠO GIÁ TRỊ CHUỖI GIÁ TRỊ Hoạt động R&D Sản xuất Hoạt động bổ trợ Nguyên vật liệu Khai thác ngoại lực Hoạt động CHUỖI GIÁ TRỊ & SỰ SÁNG TẠO GIÁ TRỊ Quytrìnhsản xuất ... 2003 Mở rộng thị trường Nam Mỹ Argentina, ParanaguA, Cruz Alta, Maringa Chiến lược CHỨC NĂNG SẢN XUẤT R&D MARKETING Quản trị VẬT LỆU Xuất tạp chí C CHS Năm 2009, chương trình thẻ Visa Hỗ trợ chương...
 • 30
 • 2,273
 • 0

slide quản trị chiến lược doc

slide quản trị chiến lược doc
... đoạn QTCL chiến lư c ợ Chiến lợc có nguồn gốc từ lĩnh vực quân Quanưniệm: * Chiến lợc nghệ thuật chiến đấu vị trí u * Chiến lợc nghệ thuật phối hợp phơng tiện để chiến thắng Quan niệm chiến lợc ... khác Chiến Chiến Lợc Lợc Hớng Hớng Ngoại Nội Các cấp chiến lợc DN Nhà quản trị chung Ban lãnh đạo Chiến lợc cấp doanh doanh nghiệp nghiệp (Chịu trách nhiệm kết chung tổ chức phận độc lập) SBU Chiến ... Phânưloại chiến lư cư ợ *.ưCácưcănưcứưphânưloại: tính Căn Cứ Khác quy Trình Quản lý Chất Cấp & Xây Phạm Dựng Vi Chiến áp Lợc dụng Căn vào cấp xây dựng chiến lợc 1. Chiến lư cưcấpưdoanhưnghiệp ợ Chiến...
 • 177
 • 620
 • 1

slide - quản trị chiến lược - hoạch định chiến lược pr

slide - quản trị chiến lược - hoạch định chiến lược pr
... Các nội dung chiến lược PR:       TÓM LƯỢC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG PR PHÂN TÍCH SWOT XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH/MỤC TIÊU PR CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 1.TÓM LƯỢC Nêu nội dung ... tiêu thụ không 50% so với năm trước Các định hướng chiến lược: Các phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm đạt mục đích, mục tiêu Các định hướng chiến lược PR: - Tổ chức hoạt động tuyên truyền, mời ... quát chiến lược 2.Phân tích môi trường PR:  2.1 Phân tích môi trường bên  2.2 Phân tích môi trường bên 2.1 Phân tích môi trường bên - Sự thấu hiểu người tiêu dùng - Phân tích cạnh tranh - Phân...
 • 18
 • 535
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide quản trị chiến lược chương 3 phân tích môi trường bên ngoài ppsxslide quản trị chiến lược dhtmslide quản trị chiến lược đại học thương mạislide quản trị chiến lược ftuslide quản trị chiến lược đại học ngoại thươngslide quản trị chiến lược cô trang ftuslide quan tri chien luocquản trị chiến lược chương 5slide bài giảng quản trị chiến lượcslide thuyết trình quản trị chiến lượcslide bài giảng môn quản trị chiến lượcslide môn quản trị chiến lượctrắc nghiệm quản trị chiến lược chương 1các bộ phận của quản trị chiến lượccác vấn đề về quản trị chiến lượcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả