giáo án h i gi ng

Tài liệu Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 9 pdf

Tài liệu Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 9 pdf
... Tr em h m – Thế gi i ng y mai Website h tr gi ng d y chăm sóc tr em www.mamnon.com Ph ng ch ng bệnh nhiễm khuẩn (tiêu ch y, viêm đư ng h h p) Thực tiêm ph ng đ y đủ Chǎm sóc nuôi d ng h p ... tr ng - Rửa tay sẽ, kh ng cho tr mút tay, ngo y mũi Tr em h m – Thế gi i ng y mai Website h tr gi ng d y chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bố tr ph ng tho ng mát, sẽ, tiêu diệt muỗi, th ng thoát ... u ng đủ nước chín 9- Duy tr cân n ng mức tiêu chuẩn ng y Tr em h m – Thế gi i ng y mai Website h tr gi ng d y chăm sóc tr em www.mamnon.com 1 0- Thực nếp s ng lành mạnh, đ ng, h at đ ng thể...
 • 17
 • 776
 • 1

Tài liệu TR N AN H I   TU N 4 HÀ N I - 2009 .Chương 2 BI N NG U NHIÊN …………. ti p pdf

Tài liệu TR N AN H I   TU N 4 HÀ N I - 2009 .Chương 2 BI N NG U NHIÊN …………. ti p pdf
... m i, doanh nghi p kh ng th kh ng nh c m t cách ch c ch n doanh s h ng th ng có th t mà ch d ki n: t i thi u = 20 tr/ th t i a = 40 tr/ th Tìm xác su t tr/ th tr l n doanh nghi p t doanh s t 35 Gi ... Ph n b chu n c Gauss phát minh n m 1809 T 10 DM có th h m m t c a ph n b chu n Lu t ph n b chu n g p r t nhi u Ph n ph i xác su t c a VN Index cu i th ng 11, u th ng 12 n m 20 08 i s ng Ph n ph ... u nhi n G i X s ng i b phi u cho Bush 20 ng i ó a) Tính s ng i b phi u có kh nh t tính trung bình s ng i b phi u 20 ng i b) Tính P{ X ≤ 10}, P{ X> 12} , P{ X = 11} Gi i X ∼ B (20 ; 0,6) a) s ng ...
 • 150
 • 148
 • 0

Giáo án chương I - Hóa 10 - Ban cơ bản

Giáo án chương I - Hóa 10 - Ban cơ bản
... thống l i kh i niệm HS: Thảo luận nhóm (3 phút) công thức thờng dùng gi i tập dung dịch GV: Ghi lên bảng n i dung mà HS thảo luận (l u l i để tiện sử dụng) HS: Ghi l i n i dung GV ghi bảng Chất ... Lê Minh Hoàng Giáo án Hoá học 10 Chơng trình b) Kh i lợng i n tích electron: GV: Yêu cầu HS đọc ghi kh i lợng i n tích HS: m e = 9 ,109 4 .10 31 kg = 9 ,109 4 .10 28 g e vào 0,00055u kh i lợng ... Minh Hoàng Giáo án Hoá học 10 Chơng trình Tiết 3: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hoá học, đồng vị A Mục tiêu: Giúp HS đợc kh i niệm i n tích hạt nhân, số kh i, nguyên tử kh i cách tính Từ hiểu...
 • 9
 • 397
 • 3

giao an ky I

giao an ky I
... can use such answers as “ I did” or “ I didn’t” If within a limited time of five minutes, the volunteer III has not said “yes” or “ no”, he/ she has won Consolidation - Distribute the exercise ... approach : Pairwork, group work, skimming, explaination, miming, gap : Text book, colour chalk Teacher’s Student’s activities activities I. Stabilization Makes greeting Checks attendance II Checking-up ... Expected answer) III Consolidation students write meaningful sentences by arranging words (7’) Marie Curie, the Polish-born Marie Curie / Polish-born chemist / chemist was (a) courageous and determined...
 • 161
 • 203
 • 0

Giáo án chương I sinh 9 NT

Giáo án chương I sinh 9 NT
... từ tr .9 HS: nhắc l i n i dung quy luật phân li HoạtĐộng Men đen gi i thích kết nghiệm Mục tiêu: học sinh gi i thích kết thí nghiệm theo quan niệm Menđen GV: gi i thích quan niệm đương th i - Theo ... dạy: TIẾT 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG I Mục tiêu HS trình bày phân tích thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen Hiểu ghi nhớ kh i niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp Hiểu phát biểu n i ... tố di truyền giao Kết luận chung: Học sinh đọc sách giáo tử giữ ngun chất thể khoa chủng P IV Kiểm tra – đánh giá ? trình bày thí nghiệm lai cặp tính trạng gi i thích kết thí nghiệm theo Menđen?...
 • 7
 • 201
 • 1

Giáo án H.Học mới 08-09(Chuẩn!).

Giáo án H.Học mới 08-09(Chuẩn!).
... nhóm để tính bán kính r đường tròn đáy góc đỉnh hình nón HÃY CHIA SẺ, BẠN SẼ ĐƯỢC NHIÊU HƠN THẾ NỮA… 11 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 BAN CƠ BẢN ∆: trục mặt trụ l: đường sinh mặt trụ r: bán kính mặt trụ ... đáy, chiều cao, đường sinh, bán kính hình trụ theo thứ tự mặt đáy, chiều cao, HÃY CHIA SẺ, BẠN SẼ ĐƯỢC NHIÊU HƠN THẾ NỮA… 12 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 BAN CƠ BẢN đường sinh, bán kính khối trụ tương ứng ... vng góc với bán kính OH điểm H H HÃY CHIA SẺ, BẠN SẼ ĐƯỢC NHIÊU HƠN THẾ NỮA… 15 P GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 BAN CƠ BẢN Trường hợp h < r: Mặt phẳng cắt mặt cầu theo đường tròn tâm H, bán kính r’ = r...
 • 32
 • 148
 • 0

Giáo án chương I

Giáo án chương I
... đó gi i thích rõ ý SGK -GV:Nêu lên kh i niệm di truyền -HS:Ghi b.Biến dò:Là tượng sinh khác v i bố mẹ khác nhiều chi tiết -HS:So sánh -GV:Treo bảng phụ rút kết trả chuẩn bò sẳn yêu cầu l i hs ... hai kiểu hình bố mẹ v i tỉ lê xấp xỉ tr i : lặn Hoạt động 2:Men đen gi i thích kết thí nghiệm: +Mục tiêu:HS gi i thích kết thí nghiệm theo quan niệm Menđen -GV:Cho hs quan sát hình 2.3 để gi i ... lặn: +Tạo giống có giá trò kinh tế cao -GV:Cho hs ghi -HS:Ghi b i: -Tương quan tr i lặn tượng phổ biến gi i sinh vật +Tính trạng tr i thường có l i -Mục đích xác đònh tính trạng tr i tính trạng...
 • 14
 • 162
 • 0

Giao Án Chương I Hình học 8

Giao Án Chương I Hình học 8
... qua i m O i m O II/ Hai hình đ i xứng qua i m: Định nghĩa: Hai hình g i đ i xứng v i qua i m O 1/ Hai i m đ i xứng qua i m: -Cho HS làm câu h i1 vào -HS vẽ hình -GV gi i thiệu: Hai i m ... phút) I/ Hai i m đ i xứng qua i m: A A' * / * / Hai i m A A’ i m đ i xứng qua i m O Định nghĩa: Hai i m g i đ i xứng qua i m O O trung i m đoạn thẳng n i hai i m i m đ i xứng v i i m ... nhận biết số hình có tâm đ i xứng Năm Học 20 08 - 2009 Hồ Ngọc Trâm 29 Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo Án Hình Học Lớp II/ III/ IV/ Biết vẽ i m đ i xứng v i i m cho trước qua i m, đoạn thẳng đ i xứng...
 • 142
 • 612
 • 7

Giáo Án Chương I Đại số 7

Giáo Án Chương I Đại số 7
... -22 = = -7 7.11 77 Ta có: -3 -3 .7 -21 = = 11 11 .7 77 -21 -22 Vì -21 > -22 nên > 77 77 > −11 7 hay Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà (2 phút) Giáo án Đ i số GV: Nguyễn Quang Vinh Tổ: Tự nhiên Đồng Trường ... So sánh –500 v i ! Chú y: số cần lấy để − 12 so sánh ph i nhỏ -Biến đ i 37 thành phân số có mẫu số 1,1 dương − 12 12 = − 37 37 Giáo án Đ i số −5 ;−1 ; ;0;−0, 875 13 B i 23 trang 16 So sánh: ... - Kh i niệm tỉ số hai số hữu tỉ x y (v i y ≠ 0) - Định nghĩa hai phân số nhau, viết tỉ số hai số thành tỉ số hai số nguyên - Giáo án, bảng phụ ghi tính chất tỉ lệ thức; Bảng phụ, tập IV Tiến trình...
 • 19
 • 357
 • 2

Giáo Án Chương I Hình Học 8

Giáo Án Chương I Hình Học 8
... Hai i m g i đ i xứng O GV gi i thiệu : A’ i m đ i qua i m O O A' A xứng v i A qua O, A i m trung i m đoạn thẳng đ i xứng v i A’ qua O, A n i hai i m A’ hai i m đ i xứng v i HS : Hai i m ... nghĩa hai i m đ i xứng qua i m, hai hình đ i xứng qua i m, hình có tâm đ i xứng -HS nhận biết hai đoạn thẳng đ i xứng qua i m, h.b.hành hình có tâm đ i xứng -HS biết vẽ i m đ i xứng v i i m ... V i i m O cho i m O trước, ứng v i i m A có HS : V i i m O cho trước ứng i m đ i xứng v i A v i i m A có i m đ i xứng v i A qua i m O qua i m O Hoạt động - Hai hình đ i xứng qua i m...
 • 81
 • 272
 • 0

Giáo án Chương I Đại số 8

Giáo án Chương I Đại số 8
... tuỳ ý hai biểu thức tích GV gi i thiệu: (A2 – AB + B2) qui ước tổng hai biểu thức v i g i bình phương thiếu hiệu hai bình phương thiếu biểu thức (vì so v i bình phương hiệu hai biểu thức hiệu (A ... qui ước g i (A2 + AB + B2) bình Hiệu hai lập phương phương thiếu tổng hai biểu thức hai biểu thức tích - Hãy phát biểu l i đẳng thức hiệu hai biểu thức hiệu hai lập phương hai biểu thức v i bình ... 3AB2 + B3 Tuần Giáo án Đ i số C I Tiết NS: 12 20 08 ND: 20 20 08 LUYỆN TẬP I Mục tiêu: -Củng cố kiến thức bảy đẳng thức đáng nhớ -HS biết vận dụng thành thạo đẳng thức đáng nhớ vào gi i tốn -Hướng...
 • 62
 • 209
 • 0

Giáo án C I Đại số 7

Giáo án C I Đại số 7
... chia hai số hữu tỉ x, y c ch viết chúng dạng phân số áp dụng quy t c chia phân số ? Quy t c chia hai số hữu tỉ? Giáo án Đ i số Nhân hai số hữu tỉ a b c ta c : d a c a .c x⋅ y = ⋅ = b d b.d v i ... Lâm Tr c số th c ? Biểu diễn số vơ tỉ tr c số? ! Ngư i ta chứng minh số th c biểu diễn - Vẽ hình vào i m tr c số ngư c l i, i m tr c số biểu diễn số th c Chú ý: (SGK) Hoạt động 4: C ng c ? Thế ... -7 7.11 77 Ta c : -3 -3 .7 -21 = = 11 11 .7 77 Vì -21 > -22 nên Luyện tập -21 -22 > 77 77 hay > −11 7 -2.11 -22 = = -7 7.11 77 Ta c : -3 -3 .7 -21 = = 11 11 .7 77 -21 -22 Vì -21 > -22 nên > 77 77 ...
 • 44
 • 218
 • 0

Giáo án Chương I Hình học 7

Giáo án Chương I Hình học 7
... Tính chất: Hai góc đ i đỉnh 10 phút - G i học sinh đứng - Trả l i chỗ trả l i trực tiếp tập B i 1 trang 82 SGK a x'Oy' – tia đ i b hai góc đ i đỉnh – tia đ i cạnh Ox – cạnh Oy tia - B i tập trang ... “Nếu … …” Biết minh hoạ định lý hình vẽ viết giả thiết, kết luận ký hiệu Bước đầu biết chứng minh định lý II Phương pháp giảng dạy: Đặt vấn đề; hoạt động nhóm; III Phương tiện dạy học: SGK, Eke, ... 2008 Tuần 8: Tiết 16: Ngày dạy: 24/ 10/ 2008 KIỂM TRA VIẾT TIẾT I Mục tiêu: - Kiểm tra hiểu học sinh - Biết diễn đạt tính chất (định lý) qua hình vẽ - Biết vẽ hình theo trình tự l i - Biết vận dụng...
 • 48
 • 261
 • 2

Giáo án HK I TD 6- TC Bóng đá

Giáo án HK I TD 6- TC Bóng đá
... Giáo dục Bình Sơn Trường THCS Bình Thanh GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP B i: KIỂM TRA B I THỂ DỤC (PPCT: Tiết 13 ) Ngư i soạn: Vũ Ngọc L i I/ Mục tiêu: -B i TD: Kiểm tra tiết * u cầu: -Học sinh hiểu n i ... hàng, i m số; i đều- đứng l i, i vòng ph i, tr i n i dung GV chọn -B i TD: Tiếp tục ơn hồn thiện động tác * u cầu: -Học sinh hiểu n i dung chính, tự giác thực việc tập luyện nhà II/ Phương tiện, ... Giáo dục Bình Sơn Trường THCS Bình Thanh GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP B i: BÓNG ĐÁ - CHẠY BỀN (PPCT: Tiết 24 ) Ngư i soạn: Vũ Ngọc L i I/ Mục tiêu: - Bóng đá: Ơn: Tâng bóng, dẫn bóng ; Trò ch i “Dẫn bóng...
 • 73
 • 355
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tých hỵp gi¸o dơc b¶o vư mi tr­êng cho häc sinh qua bµi gi¶ng §êt amp c¸c nh©n tè h×nh thµnh ®êt tiõt 32 §þa lý 6bµi gi¶ng ®iön tö mn to¸n líp 3 diön tých cña mét h×nhnhiöt liöt chµo mõng héi gi¶ng gi¸o viªn d¹y giái ngµnh d¹y nghò n¨m 2009 thµnh phè h¶i phßnggiáo án điện tử công nghệ 8giáo án điện tử công nghệ 9giáo án điện tử công nghệ 7giáo án điện tử công nghệ 10giáo án điện tử công nghệ 11giáo án điện tử công nghệ 12mạch ổn áp giáo án điện tử công nghệ 12giáo án điện tử công nghệ 6giáo án ôn tập văn nghị luậngiáo án về văn tả ngườigiáo án ôn tập dấu ngoặc képgiáo án đại cáo bình ngôThông tư 14 2015 TT-BKHCN Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệThông tư 14 2015 TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt NamThông tư 15 2015 TT-BKHCN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầuThông tư 23 2015 TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếuMức giá sẵn lòng trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện quận tân phúPhân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số thị trường chứng khoán việt namThông tư 26 2015 TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24 2013 TT- BNNPTNTThông tư 27 2015 TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao độngBài 8. Danh từThông tư liên tịch 35 2015 TTLT-BLĐTBXH-BNV về chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao độngCHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUYSỔ TAY SINH VIÊNchuong6 tu tuong Ho Chi Minhluận văn về chính sách tôn giáoThuyết minh cọc khoan nhồi kĨ THUẬT THI CÔNGskkn sử dụng kiến thức liên môn để dạy học có hiệu quả bài 3 bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia – chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh lớp 11 THPTYẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG CHỌN LỰA NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNChương II. §2. Mặt cầuChương I. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diệnNghiên cứu những bất thường NST ở cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật