Giáo trình trắc địa công trình

Giáo án trắc địa công trình giao thông và thủy lợi

Giáo án trắc địa công trình giao thông và thủy lợi
... Giáo trình Trắc địa công trình Giao thông Thủy lợi Thủy điện” biên soạn theo đề cương chi tiết học phần hội đồng giáo trình trường đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội xét duyệt Giáo trình ... thực địa dựa vào địa vật Khảo sát thực địa vị trí tuyến đường - Đo vẽ địa hình địa vật tỷ lệ lớn chỗ vượt, nhà ga, chỗ giao với đường giao thông, khu vực phức tạp - Đo vẽ địa chất công trình ... soạn MỤC LỤC Chương CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG 1.1 Khái niệm tuyến đường định tuyến đường giao thông 1.1.1 Khái niệm Tuyến đường giao thông đường nối điểm...
 • 129
 • 310
 • 3

Tài liệu Trắc địa công trình_phần 4 pptx

Tài liệu Trắc địa công trình_phần 4 pptx
... Hình 8. 14 PHẦN D TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH THỦY LƠI -THỦY ĐIỆN 8 .4 Khái quát công tác trắc địa xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện Trong xây dựng công trình thủy lợi thủy điện, công tác trắc địa cần ... Dùng cho sinh viên khối kỹ thuật Phần Trắc địa xây dựng công trình TRẮC ĐỊA 8.7 Công tác trắc địa xây dựng công trình cầu vượt Lưới khống chế trắc địa xây dựng công trình cầu vượt phải đảm bảo độ ... thuật công trình Trong giai đoạn thi công, lưới trắc địa công trình sở trắc địa phục vụ cho thi công xây dựng công trình bố trí công trình thực địa theo thiết kế, kiểm tra theo dõi trình thi công, ...
 • 24
 • 237
 • 1

báo cáo thực tập trắc địa công trinhg

báo cáo thực tập trắc địa công trinhg
... B thực địa  Dụng cụ:Máy kinh vĩ,thước mia SVTH: NHÓM 6-1 TRANG:13 BÁO CÁO THỰC TẬP TRẮC ĐỊA     GVHD: TRẦN ĐỨC CÔNG Phương pháp: Dựa vào điểm đường chuyền có bình đồ đồng thời có thực địa ... chuyền: KẾT QUẢ BÌNH SAI LƯỚI MẶT BẰNG PHỤ THUỘC SVTH: NHÓM 6-1 TRANG:3 BÁO CÁO THỰC TẬP TRẮC ĐỊA GVHD: TRẦN ĐỨC CÔNG Tên công trình : NHÓM 1-5 Số liệu khởi tính + Số điểm gốc :1 + Số điểm lập ... BÁO CÁO THỰC TẬP TRẮC ĐỊA GVHD: TRẦN ĐỨC CÔNG Sổ đo góc Điể m đặt máy Vị trí bàn độ Số đọc Trị số góc bàn độ ngang nửa...
 • 18
 • 221
 • 0

Báo cáo thực tập trắc địa công trình Đại học giao thông vận tải

Báo cáo thực tập trắc địa công trình Đại học giao thông vận tải
... .34 Báo cáo thực tập trắc địa- Nhóm III-4 LỜI MỞ ĐẦU Thực tập trắc địa môn học mang tính thực tế cao Vì vậy, việc nắm lý thuyết phải vận dụng lý thuyết tiến hành công việc đo thực địa cách ... thạo Thực tập trắc địa đáp ứng yêu cầu Sau đợt thực tập việc sử dụng thành thạo dụng cụ đo, đo đạc yếu tố bản, thực hầu hết công tác trắc địa xây dựng công trình giao thông Ngoài ra, đợt thực tập ... học lớp, thực tế hóa học Không thế,đợt thực tập giúp sinh viên biết cách tổ chức làm việc theo nhóm để hoàn thành công việc chung Thực kế hoạch môn Trắc địa, lớp Vật liệu CNXD K53 tiến hành thực...
 • 34
 • 343
 • 2

khống chế trắc địa công trình

khống chế trắc địa công trình
... Lưới khống chế thi công công trình Lưới khống chế thi công công trình sở trắc địa để chuyển thiết kế công trình thực địa, để bố trí chi tiết công trình sở để đo vẽ hoàn công công trình 1.5.1 ... Lưới khống chế độ cao lập khu vực xây dựng công trình sở trắc địa phục vụ cho đo vẽ địa hình công trình, cho thi công công trình cho quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình Lưới độ cao trắc địa ... Tổng quan lưới khống chế trắc địa công trình 1.1 Một số đặc điểm lưới khống chế trắc địa công trình 1.1.1 Lưới khống chế mặt Lưới khống chế lập khu vực xây dựng công trình công nghiệp, thành phố,...
 • 87
 • 1,791
 • 3

bài giảng trắc địa công trình phần 1

bài giảng trắc địa công trình phần 1
... lới khp kn Khu vực xψ dựng kh〈 lớn th bố tr kết hợp A1 1 12 ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ 23 mαι χοm 1. 4.2 Ph⌡νγ ph〈p trắc ðịa vệ tinh: Khi thiết kế lới ngo◊i việc ðảm bảo c〈c ðιều ... h◊nh cνγ trnh Về mật ðộ ðιểm:Mỗi tỉ lệ ðο vẽ cần mật ðộ ðιểm kh〈c nhau: 1: 2000 cầnð/km^2 ; 1: 1000 cầnð / km^2 v◊ 1: 500 th ty v◊o khảo s〈t cụ thể ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ mαι ... thiết cấp lới: ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ mαι χοm 1. 4 C〈c ph⌡νγ ph〈p th◊nh lập lới khống chế mặt trắc ðịa cνγ trnh: 1. 4 .1 Ph⌡νγ ph〈p truyền thống: Ở dạng lới n◊y chủ yếu ðο g⌠c...
 • 26
 • 1,951
 • 3

bài giảng trắc địa công trình phần 2

bài giảng trắc địa công trình phần 2
... η δ χ mαι χοm Χη⌡νγ 2: ∠Ο ςẼ BẢN ∠Ồ ĈỊA H⊂ΝΗ ΤỈ LỆ LỚN TRONG T∠ΧΤ 2. 2 Lới khống chế phục vụ ðο vẽ ðồ ðịa hnh tỉ lệ lớn 2. 2.1 Cấp hạng,ðộ chnh x〈c v◊ mật ðộ ðιểm : 2. 2 .2 Lới khống chế mặt ... Χη⌡νγ 2: ∠Ο ςẼ BẢN ∠Ồ ĈỊA H⊂ΝΗ ΤỈ LỆ LỚN TRONG T∠ΧΤ 2. 2 Lới khống chế phục vụ ðο vẽ ðồ ðịa hnh tỉ lệ lớn 2. 2.4 Lới khống chế ðο vẽ: ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ mαι χοm Χη⌡νγ 2: ∠Ο ... ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ mαι χοm Χη⌡νγ 2: ∠Ο ςẼ BẢN ∠Ồ ĈỊA H⊂ΝΗ ΤỈ LỆ LỚN TRONG T∠ΧΤ 2. 2 Lới khống chế phục vụ ðο vẽ ðồ ðịa hnh tỉ lệ lớn 2. 2.3 Lới khống chế ðộ cao: Mục ðch v◊ yυ cầu...
 • 14
 • 850
 • 2

bài giảng trắc địa công trình phần 3

bài giảng trắc địa công trình phần 3
... 134 9.987 2425.876 1 238 .657 Α Β Χ Ψι 12 43. 768 ΑΒ 2256.764 ΒΧ 234 7.765 ΧΑ G⌠χ Πς 43 16 175 37 275 45 Χạνη 32 1477. 734 089 1190.701 531 30 1109.596208 G⌠χ 52 47 79 178 Α Β Χ Β Α 28 39 51 118 59 31 ... ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ mαι χοm Χη⌡νγ 3: BỐ TR⊆ Vℵ Ĉ2 9Ẽ HOℵN CΝΓ CΝΓ TR⊂ΝΗ 3. 1 KHℑI NIỆM Vℵ TR⊂ΝΗ ΤỰ BỐ TR⊆ CΝΓ ΤΡ⊂ΝΗ 3. 1.2/ TR⊂ΝΗ ΤỰ BỐ TR⊆ CΝΓ ΤΡ⊂ΝΗ: Giai ðοạn 3: Bố tr chi tiết cνγ nghệ Giai ... 178 Α Β Χ Β Α 28 39 51 118 59 31 30 120 Χ Bố tr ðộ cao Ηα Ητκ 50.154 15 51.5 14.15 Σ 1456 1500 10/22/2011 ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm β 0.11 2 .35 B◊i giảng Trắc ðịa η δ χ mαι χοm ∠ο vẽ ho◊n...
 • 48
 • 794
 • 4

Tài liệu Đề cương trắc địa công trình ppt

Tài liệu Đề cương trắc địa công trình ppt
... số liệu bố trí đường cong Cọc chi tiết dt gồm có:+ Cọc địa hình: bố trí vị trí thay đổi địa hình dọc tuyến +Cọc địa vật: bố trí vị trids tuyến giao với địa vật cố định cầu cống, đường sắt, công ... thước biến xây kính ngắm đỉnh hướng AA’ thép lần dựng công phía sau, dùng BB’ vị trình dân dụng thước thép bố trí trí điểm C cần + nơi địa hình công nghiệp đoạn thẳng có độ tìm phức tạp phần lớn ... ko có máy kinh vĩ) Như thi công tuyến đường cấp thấp mà yêu cầu độ xác ko cao trường ko có máy kinh vĩ, bố trí tương đối xác đc đ’ chi tiết để thi công Ý nghĩa phương trình đường cong chuyển tiếp?...
 • 5
 • 1,549
 • 46

Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình

Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình
... Trắc địa công trình thành phố, công nghiệp; trắc địa công trình đường sắt, đường bộ; trắc địa công trình ngầm; trắc địa công trình thuỷ lợi thuỷ điện 1.1.1 Trắc địa công trình thành phố, công ... niệm chung Chương 2: Các phương pháp tính chuyển toạ độ Chương 3: Nghiên cứu số toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trắc địa công trình Mặc dù cố gắng nhiều, trình độ kinh nghiệm thực tế hạn chế nên ... tính chuyển toạ độ trắc địa công trình 3.1 Nguyên tắc chọn mặt chiếu, múi chiếu TĐCT 38 3.2 Bài toán tính chuyển toạ độ hệ toạ độ phẳng 41 3.3 Bài toán tính chuyển điểm đo GPS hệ toạ độ...
 • 85
 • 1,567
 • 3

Khảo sát ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình - Nguyễn Khắc Dũng

Khảo sát ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình - Nguyễn Khắc Dũng
... Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Khảo sát ứng dụng công nghệ GPS trắc địa công trình Chuyên đề: Chuyển trục công trình lên cao công nghệ GPS Chương Khái quát công nghệ GPS 1.1.Cấu ... tiết công trình 1.5.2 Các ứng dụng công nghệ GPS sống Nguyễn Khắc Dũng 14 Lớp CĐ Trắc địa A K49 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Chương Tổng quan công tác trắc địa xây dựng công trình ... sử dụng công nghệ GPS Hiện công nghệ GPS ứng dụng rộng rãi trắc địa, trắc địa công trình, công nghệ có nhiều ưu điểm bật đạt hiệu công tác cao Những nội dung thành lập lưới khống chế thi công...
 • 92
 • 854
 • 3

BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN SỬ DỤNG HỆ TỌA ĐỘ ĐỊA DIỆN CHÂN TRỜI ĐỊA PHƯƠNG TRONG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH " docx

BÁO CÁO
... công thức (15) Kết luận Qua nghiên cứu lý thuyết, chứng minh công thức tính toán khảo sát, rút số kết luận sau đây: - Hệ tọa độ địa diện chân trời địa phương sử dụng trắc địa công trình dân dụng ... quy chiếu có độ cao HG (HG >0), ta có mặt phẳng chân trời không tiếp xúc với Ellipsoid (hình 1b hình 1c) Trong hệ tọa độ địa diện chân trời, gốc tọa độ điểm quy chiếu thành phần tọa độ nằm ngang ... 20% sai số đo góc ngang xác (lấy 1”) bán kính (L) sử dụng hệ tọa độ địa diện chân trời đến 13 km khu vực xét phẳng Đối với vùng có chênh cao phạm vi sử dụng hẹp hơn, sử dụng phạm vi bán kính km...
 • 6
 • 429
 • 3

Nghiên cứu bình sai kết hợp trị đo GPS và trị đo mặt đất trong hệ thống tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời áp dụng cho mạng lưới trắc địa công trình

Nghiên cứu bình sai kết hợp trị đo GPS và trị đo mặt đất trong hệ thống tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời áp dụng cho mạng lưới trắc địa công trình
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C M -ð A CH T LÊ VĂN HÙNG NGHIÊN C U BÌNH SAI K T H P TR ðO GPS VÀ TR ðO M T ð T TRONG H T A ð VUÔNG GÓC KHÔNG GIAN ð A DI N CHÂN TR I ÁP D NG CHO CÁC M NG ... toán bình sai gián ti p lư i GPS h t a ñ vuông góc không gian ñ a tâm……………………… 74 3.3 Bình sai lư i GPS k t h p tr ño m t ñ t h t a ñ ñ a di n chân tr i…………………… 76 3.3.1 Bình sai lư i GPS ... nh tác d ng c a ma tr n hi p phương sai bình sai lư i GPS …… 65 3.1.2 Ki m tra sai s khép lư i GPS 73 3.2 Bình sai lư i GPS h t a ñ vuông góc không gian ñ a tâm…… 74 3.2.1...
 • 175
 • 928
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: trắc địa công trình đại học giao thông vận tảigiáo trình trắc địa công trình đại học giao thôngđồ án trắc địa công trình giao thông thủy lợitrắc địa công trình giao thônggiao trinh trac dia cong trinhđồ án môn trắc địa công trình giao thông thủy lợigiáo trình trắc địa công trình đặc biệttài liệu trắc địa công trình giao thônggiáo trình trắc địa công trình giao thôngdownload giáo trình trắc địa công trìnhgiao trinh trac dia cong trinh giao thong thuy loigiao trinh trac dia cong trinh giao thonggiao trinh trac dia cong trinh xay dunggiao trinh trac dia cong trinh thuy loigiao trinh trac dia cong trinh gtvtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học