giao an 11 HK1 (2016 2017)20 9 doc

giáo án 11 nâng cao - chương 9

giáo án 11 nâng cao - chương 9
... ý: o + CH2 = CH - CH3 + Cl2 500 C CH2 = CH - CH2Cl + HCl askt + CH3 - CH2 - CH3 + Cl2 CH3 - CH - CH3 + HCl Cl (SPC) CH3 - CH2 - CH2 + HCl (SPP) Cl + CH3 - CH - CH3 + O2 CH3 - C - CH3 + H2O OH ... phân tử Khi có xúc tác P2O5 CH3-CO-OH +H-O-CO-CH3 CO CH3 + H2O Phản ứng gốc hiđrocacbon a) Phản ứng gốc no CH3 CO-O- Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình ... R- COOH - Tính axit - Tác dụng với ancol tạo este Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm -...
 • 10
 • 237
 • 1

GIAO AN TXLlop 3lop 3 T 9.doc

GIAO AN TXLlop 3lop 3 T 9.doc
... câu ti t học 2.Kiểm tra t p đọc Phần ôn luyện t p đọc học thuộc lòng ti t nh ti t 2 ,3, 4,5,6,7 dành để kiểm tra lấy điểm t p đọc học thuộc lòng.Các ti t 1,2 ,3, 4 kiểm tra lấy điểm t p đọc.Các ti t ... quan t m giúp đỡ bạn Quý trọng bạn bi t quan t m chia sẻ vui buồn với bạn bè II- t i liệu phơng tiện - Vở t p Đạo đức - Tranh minh hoạ cho t nh ho t động ti t - Phiếu học t p cho ho t động ti t ... đơn để vi t mẫu đơn thủ t c cần thi t -Nhắc học sinh cha đợc kiểm tra tiếp t c ôn t p nhà chuẩn bị cho kiểm tra T p đọc Ôn t p (Ti t 4) I-Mục đích yêu câu 1.Tiếp t c kiểm tra lấy điểm t p đọc nh...
 • 15
 • 177
 • 0

Giáo án toán lớp 1 - Số 9 docx

Giáo án toán lớp 1 - Số 9 docx
... thành số - Thực lập số đồ dùng học toán GV: Viết số lên bảng HS: Quan sát chữ số đọc Nghỉ giải lao (2 phút) b- Thực hành ( 19 phút) - Viết số (bảng con) HS: Hát, múa, vận động Bài tập 1: Viết số ... - Thực lập số đồ dùng học toán GV: Viết số lên bảng Nghỉ giải lao (2 phút) b- Thực hành ( 19 phút) HS: Quan sát chữ số đọc - Viết số (bảng con) HS: Hát, múa, vận động Bài tập 1: Viết số GV: ... (vài em) 8 ...
 • 6
 • 252
 • 0

Giáo án 11 ( HK1)

Giáo án 11 ( HK1)
... -Câu 4.6 (SBT): D - Giải thích lựa chọn -Câu 5.2(SBT) : C - Giải thích lựa chọn -Câu 5.3 (SBT): D -Giải thích lựa chọn -Câu 6.3(SBT) : D Hoạt động (2 0 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên ... lựa chọn -Câu 2.6(SBT) : A -Giải thích lựa chọn -Câu (trang 20) : B -Giải thích lựa chọn -Câu 10 (trang 21): D -Giải thích lựa chọn -Câu 3.1(SBT) : D -Giải thích lựa chọn -Câu 3.2 ( SBT): D -Giải ... lựa chọn -Câu 1. 1( SBT) : B -Giải thích lựa chọn -Câu 1. 2( SBT) : D -Giải thích lựa chọn -Câu 1.3 (SBT): D -Giải thích lựa chọn -Câu 2.1(SBT) : D -Giải thích lựa chọn -Câu 2.5(SBT) : D -Giải thích...
 • 25
 • 81
 • 0

Giáo án 11 (HK1)

Giáo án 11 (HK1)
... r = 28,8 + 0,06 = N điện chạy qua đèn đèn 0,416(A) -Yêu cầu học sinh - So sánh kết luận I ≈ Idm nên đèn sáng gần so sánh rút kết TỔ VẬT LÝ  Trang 21 GV : Tr ần Qu ốc Trung tâm GDTX Ba v× - Hµ ... Ngày soạn: Ngày dạy: Tiế 18 Bµi 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH I MỤC TIÊU + Vận dụng đònh luật Ôm để giải toán toàn mạch + Vận dụng công thức tính điện tiêu ... 0,75(A) bóng đèn a) ID1 = Idm1 ; ID2 = Idm2 nên -So sánh cường độ bóng đèn Đ1 Đ2 sáng bình dòng điện thức với thường -Yêu cầu học sinh so sánh cường độ dòng điện thực với cường độ dòng điện đònh...
 • 78
 • 109
 • 0

Giáo án tin học 8_tiết 8+9 docx

Giáo án tin học 8_tiết 8+9 docx
... Thông báo kết phép toán so H : Nghiên cứu SGK tính toán sánh toán học trả lời để so sánh - Lệnh : Write G : Các phép toán số, biểu thức với ('Dien tich hinh so sánh dùng toán học tron la ',X); trường ... sánh toán tạm ngừng Pascal có giống Pasca học Lệnh : toán học l Writeln('Cac ban không ? = Bằng = cho giay nhe '); G : Đưa lên Khác ≠ Delay(2000); hình bảng phép < Nhỏ < Thông báo : so sánh ... hai kiểu liệu phép toán thực kiểu liệu, phép toán nghĩa kiểu liệu (?) Dãy chữ số 2010 thuộc kiểu liệu nào? HĐ Thầy HĐ trò Ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu Các phép so phép so sánh sánh Pascal Giao tiếp...
 • 6
 • 146
 • 0

GIÁO ÁN 11 CB BÀI 9,10,11,12

GIÁO ÁN 11 CB BÀI 9,10,11,12
... Which reason? Who help? Lead in I.Listening(in textbook) 1.g 2.b 3.e 4.f 5.d 6.j 7.h 8.k 9.c 10.a 11. i 10ms TET-New Year-No Ruz Different celebration in other countries T give freeback Customs Lead ... cold V.homework -prepare unit 10 School:LE KHIET special high school Mini -Test 1st /sII Class:11B…… Name:………………………………………… Date: 15/1/2008 Time:15 ms I.Choose the right meaning from the table ... train………………………………………………………………………… School:LE KHIET special high school Mini -Test 1st /sII Class:11B…… Name:………………………………………… Date: 15/1/2008 Time:15 ms I.Choose the right meaning from the table...
 • 41
 • 347
 • 0

giáo án 11 chương 9

giáo án 11 chương 9
... Bình Cùng chia sẻ ngân hàng câu hỏi giáo án kinh nghiệm giảng dạy ! Trờng THPT Lý Bôn Giáo án 11 nâng cao - Giáo viên : Nguyễn văn Thế Thí nghiệm Phản ứng tráng bạc HCHO - Cách tiến hành - Hiện ... Huyện vũ Th Tỉnh Thái Bình Cùng chia sẻ ngân hàng câu hỏi giáo án kinh nghiệm giảng dạy ! Trờng THPT Lý Bôn Giáo án 11 nâng cao - Giáo viên : Nguyễn văn Thế đẳng HCOOH Thiết lập công thức ... Huyện vũ Th Tỉnh Thái Bình Cùng chia sẻ ngân hàng câu hỏi giáo án kinh nghiệm giảng dạy ! Trờng THPT Lý Bôn Giáo án 11 nâng cao - Giáo viên : Nguyễn văn Thế mùi HCOOH, - chất đầu dãy tan...
 • 10
 • 281
 • 0

Giáo án 11-U 9 NC

Giáo án 11-U 9 NC
... fewer fires in 199 0 than in 198 0? c) Were there more acres destroyed in 199 0 than in 198 0? d) Compare the number of fire in 199 0 and 2000 e) Compare the number of acres burned in 199 0 and 2000 Call ... In 199 0, there was _(4)_ of nearly 103 million hectares of forest cover between Cambodia, and Indonesia – 12 .9 million in Cambodia and 116.5 in Indonesia _(5)_, the difference was about 99 million ... harmful to the environment? Pre-writing Ask Sts to look at the table showing the garbage in 199 5 & 199 8 and compare the numbers between the two years Tell Sts to read the model text and underline...
 • 10
 • 189
 • 0

GIÁO ÁN 11: Bài 9:NHÀ NƯỚC XHCN

GIÁO ÁN 11: Bài 9:NHÀ NƯỚC XHCN
... quốc, bảo vệ thành CM XHCN Xây dựng XH mới- xây dựng VH XHCN ngời XHCN Cng c : - Th no l nh nc phỏp quyn XHCN - Bn cht ca nh nc phỏp quyn XHCN - Chc nng ca nh nc phỏp quyn XHCN Dn dũ : - V nh ... lc thự ch bo v t XD XH nh nào? quc ,bo v thnh qu cỏch mng XHCN - Xõy dng XH mi xõy dng nn hoỏ XHCN v * Trong chức chức đóng vai ngi XHCN trò định? Vì sao? HS : trả lời ý kiến cá nhân HS : Cả ... / / 2009 Bài Nhà nớc xã hội chủ nghĩa (3T) I Mc tiờu : Kin thc : - Gỳp hc sinh hiu c ngun gúc v bn cht ca nh nc phỏp quyn XHCN K nng : -Bit tham gia xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN phự hp...
 • 6
 • 7,980
 • 46

GIÁO ÁN TUẦN 5,7,8,9,10,11,12, LỚP 4

GIÁO ÁN TUẦN 5,7,8,9,10,11,12, LỚP 4
... thuận tiện 43 67 +199 + 501 44 00 + 2 148 + 252 Hs đọc yêu cầu = 43 67 + (199 + 501) =44 00 +(2 148 + 252) Lớp thực vào = 43 67 + 700 =44 00 + 240 0 Hs thực bảng = 5067 = 6800 Lớp thống kết Bài2 /45 Hs đọc ... TL: 45 8 + 362 = 48 48 42 42 107 = 3535 Bài4 /40 Tóm tắt: Núi Pan xi- păng cao 3 143 m Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Núi Tây Côn Lĩnh cao 242 8m Núi cao? Cao?m Giải Lớp làm vào Vì 3 143 > 242 8 ... bảng lớp Lớp làm bảng Hs làm vào Hs chữa bảng Bài 1 /40 : Đặt tính tính 9878 64 969696 783251 656565 2 046 13 313131 Bài 2 /40 : Tính 80000 48 765 = 31235 941 302- 2987 64 = 642 538 Bài3 /40 Hs đọc toán Giải...
 • 124
 • 286
 • 1

Giáo án môn toán lớp 2 " 9 cộng với một số " doc

Giáo án môn toán lớp 2
... tháng năm 20 11 Toán cộng với số 9+ 5 9+ 5=? + 14 + = 14 + = 14 9 +2= 9+ 3= 9+ 4= 9+ 5= 9+ 6= 9+ 7= 9+ 8= 9+ 9= 11 12 13 14 15 16 17 18 Thứ năm ngày tháng năm 20 11 Toán cộng với số 9+ 5 Tính nhẩm: + = 12 ... vườn có tất là: Số táo vườn có tất là: + = 15 (cây) + = 15 (cây) Đáp số: 15 táo Đáp số: 15 táo Thứ năm ngày tháng năm 20 11 Toán cộng với số 9+ 5 (Xem sách trang 15) Bài sau: 29 + ... 16 + = 13 + = 12 + = 15 + = 17 + = 16 + = 13 Tính : + 11 + 17 + 18 + 16 + 14 Thứ năm ngày tháng năm 20 11 Toán cộng với số 9+ 5 Tính : + + = 15 + = 18 + + = 13 + = 15 + + = 18 + = 19 + + = 11 + =...
 • 7
 • 655
 • 5

giao an 11-chuan tap III.doc

giao an 11-chuan tap III.doc
... xuôi, quán tranh nghèo ? Bức tranh chiều xuân qua ngòi vắng khách, hoa xoan tím rụng tơi bời bút Anh Thơ lên ntn? Hãy - Khổ cảnh vật sinh động nhng nét riêng tranh đó? nhẹ nhàng: cỏ non xanh biếc ... Tiếng Anh Các anh phát âm thành cá canh Một ổ phát âm thành mộ tổ Lí do: Phát âm luyến nh làm thay đổi nghĩa từ I believe in angels I believe-in angles ? Cho câu tiếng Việt * Xét ví dụ 3: tiếng Anh ... tiếng Anh Anh cho sách.(1) Tôi cho anh hai sách (2) He gave me a book.(1) I gave him two books too (2) * Phân tích: ? Nhận xét từ in đậm gạch - Anh cho sách.(1) Tôi chân có khác biệt? cho anh hai...
 • 35
 • 80
 • 0

Tu n 11 Giáo án tiếng việt lớp 2 - TÂP ĐỌC: Bà cháu docx

Tu n 11 Giáo án tiếng việt lớp 2 - TÂP ĐỌC: Bà cháu docx
... thay GV nh n xét bổ xung Xin cho sống lại Thái độ hai anh em C n sống lại… n o? 2 sống lại,hi n lành,móm Vì sống giàu sang mém,dang rộng hai tay ôm sung sướng mà hai anh cháu ruộng ... ti n N u sống lại ba…’’ Trở n n giàu có có nhiều vàng bạc sống ba cháu n o? Cô ti n cho hạt đào n i gì? Sau sống hai anh em sau Cảm thấy ngày bu n bã Vì nhớ bà. Vì ti n bạc n o? không ... lại không vui? vư n, lâu đài bi n Hai anh em xin điều gì? hs tham gia đóng vai cô Hai anh em c n ti n, hai anh em người d n không c n gì? chuy n Câu chuy n kết thúc sao? GV li n hệ học đ n em?...
 • 5
 • 588
 • 2

Giáo án địa lý 12 - Bài 9: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 9: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa doc
... Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa chi phối thành phần tự nhiên khác tạo nên đặc điểm chung bật tự nhiên nước ta, thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Trong 9, tìm hiểu đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa khí ... bảng sau đặc điểm gió mùa mùa đông nước ta: Gió nguồn Thời gian Phạm vi Hướng mùa gốc hoạt động hoạt động gió Kiểu thời tiết đặc trưng Gió - Tháng 11, mùa 12, 1 đông - Tháng , Gió mùa đông bắc gây ... Gió nguồn gian mùa gốc hoạt động Phạm Kiểu thời tiết vi hoạt Hướng gió đặc trưng động Gió áp cao Tháng Miền mùa Xibia 11 - Đông Bắc Bắc - Tháng 11, 12, 1: Lạnh, khô đông - Tháng , 3: Lạnh ẩm Gió...
 • 15
 • 7,928
 • 31

Xem thêm