Giao an tu chon 11 (14 15) doc

Giáo án tự chon 11-unit 15

Giáo án tự chon 11-unit 15
... aren’t I did they didn’t he 10 won’t there 14 didn’t there 18 was it wouldn’t he does it 11 shall we 15 will it 19 didn’t they hasn’t she oughtn’t he 12 is it 16 will you 20 don’t they Ex4: off-at-on...
 • 3
 • 379
 • 3

Giáo án tự chọn 11-unit 14

Giáo án tự chọn 11-unit 14
... care what would happen 12 I neither 13 I have not experienced such a storm since I was a child 14 Not 15 I’d like to visit India more than any other country in the world 16 It’s India 17 That...
 • 3
 • 520
 • 5

2H GIAO AN TU CHON 11 NANG CAO (HOC KY 1).doc

2H GIAO AN TU CHON 11 NANG CAO (HOC KY 1).doc
... Tiết: 11 Ngày soạn: Biên soạn: Nguyễn Chiến Bình / Trang 16 / 2008 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Giáo án Tự chọn 11 Chương trình nâng cao Lớp dạy: 11A2 Ngày dạy: / / 2008 Tiết: 12 Lớp dạy: 11A2 ... qu¶ IV.Rót kinh nghiƯm Biên soạn: Nguyễn Chiến Bình Trang Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Giáo án Tự chọn 11 Chương trình nâng cao Tiết: Lớp dạy: 11A2 Ngày soạn: Ngày dạy: / / / 2008 / 2008 Bµi tËp ... I vµ R Ghi nhËn kÕt qu¶ Biên soạn: Nguyễn Chiến Bình Trang 11 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh C.Cđng cè Giáo án Tự chọn 11 Chương trình nâng cao 1.Cho M(-2;4).).).§iĨm nµo sau ®©y lµ ¶nh cđa M qua...
 • 17
 • 79
 • 0

Giao an tu chon 11 môn văn (2016 2017) doc

Giao an tu chon 11 môn văn (2016 2017) doc
... Ni dung bi hc Tõm trng i tu ca ch em Liờn - õy l hot ng cui cựng ca ờm khuya - ờm no cng vy ch em Liờn v An v nhng ngi dõn ph huyn cng c thc i chuyn tu i ngang qua - on tu t H Ni vi nhng toa ốn ... phỳc ca mt tang gia Kim tra ngy: thỏng nm 2016 Bựi Xuõn Hựng TRNG THPT TRN PH Năm học 2016 - 2017 Giỏo ỏn T chn 11 GV:Trn Hu Quang Ngy thỏng 11 nm 2016 Tit: 13 Cng c: HNH PHC MT TANG GIA V Trng ... hnh phỳc - GV: cho hs tỡm hiu quan nim - Quan nim mi m, c ỏo ca Xuõn Diu: ca XD v cuc sng tui tr v giỏ tr ln nht ca i ngi l tui tr! Hnh hnh phỳc phỳc ln nht ca tui tr l tỡnh yờu! ú l cỏi - HS:...
 • 73
 • 296
 • 0

Tiết 2 giao an tự chon 11 nâng cao

Tiết 2 giao an tự chon 11 nâng cao
... cung nghiệm AM1, AM2, ? y M1 M2 A≡ M4 +- Biểu diễn nghiệm phương trình lên vòng tròn lượng giác - Viết cung nghiệm : π + k2π AM2 = π + k2π AM3 = M3 AM1 = 3π + k2 π AM4 = π + k2 π - Viết công thức ... Biểu diễn nghiệm c) lên vòng tròn lượng giác ?  cos2x =  tgx = ⇔  π  2x = + kπ  ⇔  x = π + kπ   π π   x= 4+k2 ⇔  x = π + kπ   2 Các bước dạy học :  T g HĐ 1: BIỂU DIỄN NGHIỆM CỦA ... nên: x = k1800 Bài tập nhà: 5, 6, ( Trang 34 - SGK ) Hướng dẫn tập:  cos2x =  sin 2x ≠ Bài 6:  kiện phương trình ) Bài 9: Dùng công thức góc có liên quan đặc biệt ( ý điều ...
 • 3
 • 275
 • 2

giáo an tụ chọn 11 cơ bản

giáo an tụ chọn 11 cơ bản
... she thanked me and said that she had already read it and hadn’t liked it very much 21.He wanted to know if I was going to the dance and suggested that we should make up a party and go another ... (go) from London to Bath I meant (buy) an evening paper but I didn’t see anyone (sell) them Tom: I want (catch) the a.m train tomorrow Ann: but that means (get) up at 6; and you’re not very good ... sergeant ‘and if you recognize your attacker, just nod Don’t say anything.’ 21.‘Even if you feel hungry don’t eat anything between meals,’ said the dietician 22.‘Could you ring up the taxi rank and...
 • 47
 • 463
 • 4

giao an tu chon 11(CTC)

giao an tu chon 11(CTC)
... Read the passage and choose one correct answer for each question The nuclear family, consisting of a mother, father, and their children may be more an American ideal than an American reality Of ... independent Many of the new independent Asian countries wanted to use a new type of competition where Asian dominance should not be shown by violence and should be strengthened by mutual understanding ... carefully and choose the correct answer Week: 27 READING: UNIT 13 Aim: Students know some hobbies and they can explain the meanings of some new words in context, understand the passage by answering...
 • 33
 • 305
 • 3

giao an tu chon 11

giao an tu chon 11
... Read the passage and choose one correct answer for each question The nuclear family, consisting of a mother, father, and their children may be more an American ideal than an American reality Of ... independent Many of the new independent Asian countries wanted to use a new type of competition where Asian dominance should not be shown by violence and should be strengthened by mutual understanding ... carefully and choose the correct answer Week: 27 READING: UNIT 13 Aim: Students know some hobbies and they can explain the meanings of some new words in context, understand the passage by answering...
 • 20
 • 289
 • 2

giao an tu chon 11 dai so moi nhat

giao an tu chon 11 dai so moi nhat
... x sin x cos x tan x = sin x tan x + tan x + cot x + cot x + = sin x - Đặt ẩn số phụ Trờng THPT B.C Hồ Tùng Mậu Lục Yên Yên Bái 3 Trang Hoàng Ngọc Quang Giáo án tự chọn lớp 11 năm học 2007 ... Hoàng Ngọc Quang Giáo án tự chọn lớp 11 năm học 2007 2008 - áp dụng CT nghiệm phơng trình lợng giác - Biến đổi phơng trình dạng tích - Sử dụng mối quan hệ lợng giác góc (cung) có liên quan đặc biệt ... c b/ 2400 X c/ 2200 X d/ 2000 X 10 11 12 b d b c b b d c b a Trờng THPT B.C Hồ Tùng Mậu Lục Yên Yên Bái Trang Hoàng Ngọc Quang Giáo án tự chọn lớp 11 năm học 2007 2008 Chủ đề 2: Tổ hợp...
 • 14
 • 307
 • 3

Giáo án tự chọn 11 ( Tuấn )

Giáo án tự chọn 11 ( Tuấn )
... nghĩa: động lực cách mạng, lãnh đạo, mục tiêu, kết quả, tính chất Giáo án tự chọn lớp 11 Trang : 13 Hồ Minh Tuấn Giáo án tự chọn lớp 11 TRờng THPT Quỳnh Lu III Trang : 14 ... Nhật Bản định ảnh hởng đến lịch sử giới Ví (1 86 8) cách mạng Tan Hợi dụ, Duy tân Minh trị Nhật Bản (1 86 8) (1 91 1) Trung Quốc tác động cách mạng Tan Hợi (1 91 1) Trung đến nớc châu nói chung, Quốc tác ... việc thành lập nhà nớc yêu cầu mà thể tính triệt để Giáo án tự chọn lớp 11 Trang : Hồ Minh Tuấn cộng hoà t sản(hay quân chủ lập hiến) ban bố quyền tự dân chủ t sản, quyền t hữu , đợc xem thiêng liêng,...
 • 14
 • 892
 • 10

giao an tu chon 11 bai 11 HK II

giao an tu chon 11 bai 11 HK II
... 36 If the questions not too difficult, we …………… them A were/ could answer B are/ could answer C were/ can answer D are/ can answer 37 One of the doctors ………………… the patient's injuries are not ... lecture B which he loves to lecture on C that he loves to lecture on D on that he loves to lecture 22 Students universities may have many difficulties in finding good study methods A enter B entering ... Because of 39 I come from Seattle,………… many successful companies like Microsoft and Boeing are situated A which B where C that D o 40 "The Matrix" is ……………………….than any other films I've seen A more...
 • 6
 • 285
 • 0

giáo án tự chọn 11 (08-09)(cơ bản)

giáo án tự chọn 11 (08-09)(cơ bản)
... Trang 11 Giáo án chủ đề tự chọn 11 Trương THPT số An Nhơn TL Hoạt động GV Hoạt động HS 20’ Hoạt động 1: Ôn tập phép đối xứng tâm GV cho HS làm BT GV : Đây toán dựng hình , để giải HS đọc đề BT toán ... Trang 19 Giáo án chủ đề tự chọn 11 Trương THPT số An Nhơn Kó : Vận dụng phép dời hình giải số toán đơn giản Thái độ : Rèn luyện tư linh hoạt , tư logic , tính cẩn thận II Chuẩn bò: GV: Giáo án, ... nghóa phép vò tự Phép vò tự có phải phép dời hình hay không? Bài mới: GV : Khổng Văn Cảnh Trang 22 Giáo án chủ đề tự chọn 11 TL Hoạt động GV Hoạt động HS 20’ HĐ1: Củng cố dạng toán tìm quỹ tích...
 • 60
 • 591
 • 5

Giao an tu chon 11 Cb

Giao an tu chon 11 Cb
... Tiết 12 CACBON VÀ HP CHẤT CỦA CACBON Ngày soạn: 7 .11. 2008 I HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC Tính chất hoá học cacbon: 1.1 Tính khử : a Tác dụng với oxi : + C + O2 → C4 O2 20 Gi¸o ¸n tù chän 11 – Ban c¬ b¶n ... Ở nhiệt độ cao : Ca + 2C0 → CaC2-4 Canxi cacbua − 4Al0 +3C0 →Al4 C Nhôm cacbua Tính chất hoá học hợp chất cacbon 2.1 Tính chất hóa học Cacbon monooxit a) Cacbon monooxit oxit không tạo muối , ... a.NH4Cl NH3 N2 NO NO2 HNO3 NaNO3 NaNO2 b Ca3(PO4)2PP2O5H3PO4NaH2PO4Na2HP O4Na3PO4 19 Gi¸o ¸n tù chän 11 – Ban c¬ b¶n N¨m häc : 2008 -2009 Ho¹t ®éng GV giao bµi tËp vỊ HNO3 - HS lµm...
 • 33
 • 267
 • 3

giáo án tự chon 11 -unit 2

giáo án tự chon 11 -unit 2
... satisfied and moved off I waited until it was very long way 11 and then got down from the tree and picked up my bag I left the field as . 12 as I could and then looked inside my bag Everything ... Phương Keys Ex1: idol experienced fuss sneaking Extra lesson plan 11 embarrassment embrace personally excited memorial 10 imagination Ex2: went off/lit was getting/went was living-lived/spent added/tasted ... came/put started/was checking in was looking/saw was writing/was driving 10 shut/started 11 came/was showing 12 took/ placed 13 was looking/ slipped 14 pushed/ran 15 didn’t listen- wasn’t listening/was...
 • 3
 • 5,845
 • 33

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tự chọn toán 11 hàm số liên tục docgiáo án tự chọn môn toán lớp 11giáo án tự chọn ngữ văn 11 học kì 2giáo án tự chọn môn ngữ văn 11giáo án tự chọn hóa học 11 nâng caogiáo án tự chọn môn ngữ văn lớp 11giáo án tự chọn toán 11 ncgiáo án tự chọn bám sát toán 11giáo án tự chọn môn toán 11giáo án tự chọn toán lớp 11 cơ bảngiáo án tự chọn toán 11 cơ bảngiáo án tự chọn toán 11 nâng caogiáo án tự chọn toán lớp 11giáo án tự chọn hóa học 11 cơ bảngiáo án tự chọn vật lý 11 nâng caoquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocGiáo trình lý thuyết mầuGiáo án công nghệ 6Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtBộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánCo che di truyen va bien di phan tuCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoQuy luat phan li doc lapUng dung di truyen hoc