Nhu cầu nguồn nhân lực công tác xã hội ở địa phương (nghiên cứu trường hợp tại tỉnh sóc trăng)

Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế hội địa phương (nghiên cứu trường hợp tỉnh phú thọ)

Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế  xã hội ở địa phương (nghiên cứu trường hợp tỉnh phú thọ)
... tổ chức KH&CN địa bàn với phát triển kinh tế - hội tỉnh Chƣơng III: Biện pháp gắn kết hoạt động mạng lƣới tổ chức KH&CN với phát triển kinh tế - hội tỉnh Phú Thọ References Trường Đại học ... vấn đề cụ thể địa phương nói trên, nhận thấy việc nghiên cứu Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức KH&CN theo định hướng phát triển kinh tế - hội địa phương - Trường hợp tỉnh Phú Thọ” thiết thực, ... động tổ chức KH&CN địa phương chủ yếu nhằm phát đặc thù địa phương cung cấp khoa học để có định phù hợp với đặc thù Thật vậy, định phát triển kinh tế, hội tỉnh Phú Thọ nghiên cứu tổng hợp yếu...
 • 11
 • 316
 • 1

Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế - hội địa phương (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ

Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỆN PHÁP GẮN KẾT MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH PHÚ THỌ) LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Mã số: ... đề cụ thể địa phương nói trên, nhận thấy việc nghiên cứu Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức KH&CN theo định hướng phát triển kinh tế - hội địa phương - Trường hợp tỉnh Phú Thọ thiết thực,...
 • 141
 • 232
 • 0

Trách nhiệm hội của doanh nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tại Công ti Cổ phần Bitexco)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tại Công ti Cổ phần Bitexco)
... DUNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm nhân tố tác động việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm trách nhiệm hội doanh nghiệp Khái niệm doanh nghiệp DN có vị ... 2008): Công hội, trách nhiệm hội đoàn kết hội, NXB Khoa học hội, Hà Nội - Phạm Văn Đức, Nguyễn Hữu Dũng, Trần Anh (2009): Trách nhiệm hội doanh nghiệp NXB Văn hóa thông tin, Hà ... NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BITEXCO 43 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Bitexco 43 2.2 Thực trạng việc thực TNXH DN Công ty cổ phần Bitexco 49 2.2.1 Trách nhiệm thị trường...
 • 100
 • 392
 • 3

Trách nhiệm hội của doanh nghiệp (nghiên cứu trường hợp tại công ti cổ phần bitexco)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (nghiên cứu trường hợp tại công ti cổ phần bitexco)
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -* - NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BITEXCO) LUẬN ... 2008): Công hội, trách nhiệm hội đoàn kết hội, NXB Khoa học hội, Hà Nội - Phạm Văn Đức, Nguyễn Hữu Dũng, Trần Anh (2009): Trách nhiệm hội doanh nghiệp NXB Văn hóa thông tin, Hà ... đề tài: Trách nhiệm hội DN (Nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Bitexco) làm đề tài luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Các nghiên cứu giới Vấn đề TNXH DN tập trung nghiên cứu từ cuối...
 • 15
 • 85
 • 0

Thực trạng nhu cầu và hoạt động công tác hội tại bệnh viện nhi trung ương, năm 2015

Thực trạng nhu cầu và hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện nhi trung ương, năm 2015
... đó, tiến hành nghiên cứu Thực trạng nhu cầu hoạt động công tác hội Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2015 Việc nghiên cứu thực trạng nhu cầu hoạt động CTXH Bệnh viện Nhi TƯ sở đề xuất với Lãnh ... nhu cầu hoạt động công tác hội Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2015 với mục tiêu mô tả thực trạng nhu cầu hoạt động CTXH người nhà người bệnh nhân viên y tế hoạt động CTXH bệnh viện triển khai ... tác hội 1.5 Thực trạng hoạt động công tác hội bệnh viện Việt Nam Hiện nay, Bộ Y tế quan tâm đến hoạt động CTXH bệnh viện mong đợi việc triển khai mạnh mẽ hoạt động CTXH bệnh viện giúp đỡ nhi u...
 • 154
 • 316
 • 1

NHU CẦU VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC TẠI HÀ NAM

NHU CẦU VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC TẠI HÀ NAM
... công tác hội trường học Với xu hướng biến đổi tất yếu hội nhu cầu hoạt động công tác hội trường học lý lựa chọn vấn đề: Nhu cầu hoạt động công tác hội trường học Nam (Nghiên cứu trường ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN THỊ MAI PHƢƠNG NHU CẦU VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRƢỜNG HỌC TẠI HÀ NAM (Nghiên cứu trường ... sâu hoạt động công tác hội, đặc biệt qua đánh giá nhân viên công tác hội người trực tiệp tham gia hoạt động lĩnh vực Nghiên cứu Đoàn Thị Phương Thảo Nhu cầu hoạt động công tác hội trường...
 • 24
 • 370
 • 0

ợp tác nghiên cứu trong cộng đồng khoa học hiện nay qua nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Khoa học hộinhân văn, ĐHQG Hà Nội

ợp tác nghiên cứu trong cộng đồng khoa học hiện nay  qua nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN VĂN KHAM HỢP TÁC NGHIÊN CỨU TRONG CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC HIỆN NAY (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... khoá học (qua nghiên cứu trường Đại học Khoa học hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Nội) 34 2.1 Một số nét khái quát cộng đồng khoa học Trường Đại học 34 Khoa học hội Nhân văn, Đại học Quốc ... nhu cầu hội đặt Từ vấn đề trên, luận văn vào nghiên cứu vấn đề Hợp tác nghiên cứu cộng đồng khoa học (qua nghiên cứu Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn, ĐHQG Nội) Ý nghĩa khoa học thực...
 • 121
 • 265
 • 0

Vận dụng kiến thức, kĩ năng công tác hội trong tiến trình quản lý trường hợp trợ giúp trẻ em khuyết tật vận động

Vận dụng kiến thức, kĩ năng công tác xã hội trong tiến trình quản lý trường hợp trợ giúp trẻ em khuyết tật vận động
... tài: Vận dụng kiến thức, công tác hội tiến trình quản trường hợp trợ giúp trẻ em khuyết tật vận động nhằm vận dụng kiến thức, công tác hội trợ giúp trẻ khuyết tật vượt qua khó khăn ... niệm trẻ em 1.4 Khái niệm trẻ khuyết tật 1.5 Khái niệm trẻ khuyết tật vận động 1.6 Khái niệm quản trường hợp với người khuyết tật .5 Tiến trình quản trường hợp ... sống hội Qua tiến trình quản ca, nhân viên công tác hội rút nhiều học kinh nghiệm quý báu để ngày trau dồi kiến thức, thái độ, nghề để ngày nâng cao chất lượng, hiệu tiến trình trợ giúp...
 • 21
 • 1,074
 • 2

nghiên cứu các nhân tố hạn chế đến phát triển cao su tiểu điền quảng trị (nghiên cứu trường hợp tại cam nghĩa, huyện cam lộ)

nghiên cứu các nhân tố hạn chế đến phát triển cao su tiểu điền ở quảng trị (nghiên cứu trường hợp tại xã cam nghĩa, huyện cam lộ)
... phát triển cao su tiểu điền Quảng Trị (Nghiên cứu trường hợp Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ)" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1) Xác định thực trạng phát triển cao su tiểu điền Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ ... yếu tố cản trở đến việc phát triển cao su tiểu điền Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ 3) Xác định giải pháp cải tiến nhân tố hạn chế phát triển cao su tiểu điền Cam nghĩa, huyện Cam Lộ PHẦN TỔNG QUAN CÁC ... chưa phát huy lợi địa phương Điều cản trở và nhân tố hạn chế đến việc phát triển cao su tiểu điền Cam Nghĩa Nhằm giải thực tế đó, tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu nhân tố hạn chế đến phát...
 • 54
 • 452
 • 3

Biện pháp giáo dục cộng đồng nhằm giảm thiểu bạo hành trẻ em trong gia đình nông thôn ( Nghiên cứu trường hợp tại Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)

Biện pháp giáo dục cộng đồng nhằm giảm thiểu bạo hành trẻ em trong gia đình ở nông thôn ( Nghiên cứu trường hợp tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)
... QUC GIA H NI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC HộI Và NHÂN VĂN -* ĐặNG THị LàI BIệN PHáP GIáO DụC CộNG ĐồNG NHằM GIảM THIểU BạO HàNH TRẻ EM TRONG GIA ĐìNH NÔNG THÔN (NGHIÊN CứU TRƯờNG ... THÔN (NGHIÊN CứU TRƯờNG HợP TạI YÊN SƠN, HUYệN ĐÔ LƯƠNG, TỉNH NGHệ AN) LUậN VĂN THạC Sĩ CHUYÊN NGàNH CÔNG TáC HộI Mó s: 60 90 01 01 Xác nhận Chủ tịch Hội đồng Xác nhận Giáo viên h-ớng dẫn PGS ... bo lc gia cỏc thnh viờn khỏc gia ỡnh ú l bo lc ca ngi ln vi tr em (cha m bo lc cỏi, ụng b bo lc chỏu, anh ch bo lc vi nhau); bo lc gia cỏc thnh viờn ln tui (anh ch em, m chng nng dõu, em chng...
 • 110
 • 295
 • 8

Áp dụng mô hình trình diễn để khắc phục rào cản trong việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ y tế miền núi (nghiên cứu trường hợp tỉnh Lạng Sơn)

Áp dụng mô hình trình diễn để khắc phục rào cản trong việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ y tế ở miền núi (nghiên cứu trường hợp tỉnh Lạng Sơn)
... lực y tế việc tiếp nhận công nghệ y tế đƣợc chuyển giao 2.3 Nhận diện rào cản lực tiếp nhận công nghệ y tế đƣợc chuyển giao Lạng Sơn 2.3.1 Rào cản lực tiếp nhận công nghệ y tế tuyến tỉnh Để tìm ... giá hình trình diễn chuyển giao công nghệ y tế miền núi hạn chế hình hình trình diễn chuyển giao công nghệ y tế miền núi đƣợc coi thành công áp ứng tiêu chí sau: - hình trình diễn chuyển ... khắc phục rào cản khả tiếp nhận chuyển giao công nghệ y tế miền núi? Giả thuyết nghiên cứu Cần tiến hành bƣớc hình trình diễn để khắc phục rào cản khả tiếp nhận chuyển giao công nghệ y tế miền...
 • 99
 • 171
 • 0

Các giải pháp thúc đẩy công tác chuẩn bị cho trẻ em khmer vào lớp 1 tại tỉnh sóc trăng

Các giải pháp thúc đẩy công tác chuẩn bị cho trẻ em khmer vào lớp 1 tại tỉnh sóc trăng
... Hoa Khmer địa bàn 2002-2003 11 7, 61 127, 81 118 ,28 10 1,96 10 1,70 2003-2004 12 6,79 11 5,33 10 3,39 11 9,54 10 2,75 11 3 ,14 2004-2005 12 0,79 11 0,48 99,47 10 0,28 11 2 ,15 2005-2006 11 9,97 12 1,02 95,64 10 1,34 ... học lớp 16 975 16 456 15 505 Trong Số HS nữ 318 18 4 284 Chia theo dân tộc Kinh Hoa Khmer 13 15 5 524 073 12 734 489 736 11 723 527 252 13 5 13 425 17 316 15 064 10 546 20 268 14 5 61 10 218 19 447 ... 879 11 95 Mới trường (1 năm) 13 0 52 Từ năm đến năm 277 17 9 Từ năm đến 10 năm 16 1 273 Từ 11 năm đến 15 năm 17 1 310 Từ 16 năm đến 20 năm 67 16 6 Từ 21 năm đến 25 năm 39 11 7 Từ 26 năm đến 30 năm 19 ...
 • 11
 • 103
 • 0

Biện pháp giáo dục cộng đồng nhằm giảm thiểu bạo hành trẻ em trong gia đình nông thôn ( nghiên cứu trường hợp tại yên sơn, huyện đô lương, tỉnh nghệ an)

Biện pháp giáo dục cộng đồng nhằm giảm thiểu bạo hành trẻ em trong gia đình ở nông thôn ( nghiên cứu trường hợp tại xã yên sơn, huyện đô lương, tỉnh nghệ an)
... QUC GIA H NI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC HộI Và NHÂN VĂN -* ĐặNG THị LàI BIệN PHáP GIáO DụC CộNG ĐồNG NHằM GIảM THIểU BạO HàNH TRẻ EM TRONG GIA ĐìNH NÔNG THÔN (NGHIÊN CứU TRƯờNG ... THÔN (NGHIÊN CứU TRƯờNG HợP TạI YÊN SƠN, HUYệN ĐÔ LƯƠNG, TỉNH NGHệ AN) LUậN VĂN THạC Sĩ CHUYÊN NGàNH CÔNG TáC HộI Mó s: 60 90 01 01 Xác nhận Chủ tịch Hội đồng Xác nhận Giáo viên h-ớng dẫn PGS ... ca tr emError! Bookmark not defined 1.1.4.1 c im sinh lý tr em giai on t n 11 tuiError! Bookmark not 1.1.4.2 c im tõm lý tr em giai on t n 11 tuiError! Bookmark not d 1.1.4.3 c im sinh lý giai...
 • 19
 • 152
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thứ ba đầu tư cho công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lựcxác định nhu cầu nguồn nhân lựcnhu cầu nguồn nhân lựcphương pháp dự báo nhu cầu nguồn nhân lựcphương pháp xác định nhu cầu nguồn nhân lựccách xác định nhu cầu nguồn nhân lựcdự báo nhu cầu nguồn nhân lựccác phương pháp dự báo nhu cầu nguồn nhân lựcdự báo nhu cầu nguồn nhân lực là gìnhu cầu nguồn nhân lực hiện naynhu cầu nguồn nhân lực trong tương laidự báo nhu cầu nguồn nhân lực 2014nhu cầu nguồn nhân lực cnttnhu cầu nguồn nhân lực du lịchnhu cầu nguồn nhân lực chất lượng caobao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây