Sự cần thiết của bộ môn tài chính doanh nghiệp

Bài tập bộ môn Tài chính doanh nghiệp

Bài tập bộ môn Tài chính doanh nghiệp
... Trình bày hiểu biết Anh (Chị) tài sản lưu động vốn lưu động doanh nghiệp) khái niêm, đặc điểm, khác biệt so với tài sản lưu động) Vốn lưu động hoạt động ròng gì? Bài tập Bài 5.1 Công Ty Sông Lam mua ... biết Anh (Chị) tài sản cố định doanh nghiệp (khái niệm, đặc điểm, khác biệt so với tài sản lưu động) Tại không sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư vào tài sản cố định Nguyên giá tài sản cố định ... đồng, chi phí khấu hao tài sản cố định tỷ đồng Toàn tài sản tài trợ vốn chủ sở hữu, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Cho biết EAT, NCF NOPAT công ty bao nhiêu? Bài 1.9 Công ty Bạch đằng...
 • 39
 • 122
 • 0

Tài liệu Bài thảo luận môn Tài Chính Doanh Nghiệp đề tài "Xác định và đánh giá chi phí sử dụng vốn của công ty cổ phần niêm yết" docx

Tài liệu Bài thảo luận môn Tài Chính Doanh Nghiệp đề tài
... Phần 1:Lý Thuyết I.Khái niệm chi phí sử dụng vốn II .Chi phí sử dụng vốn vay 1 .Chi phí sử dụng vốn cổ phần Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) Chi ... chi phí sử dụng vốn phải chấp nhận tầm nhìn xa cần phải xác định cở sở xem xét xem xét chi phí vốn hiên dựa vào chi phí khứ II .Chi phí sử dụng vốn vay 1 .Chi phí sử dụng vốn cổ phần Chi phí sử dụng ... II .Chi phí sử dụng vốn vay Chi phí cận biên sử dụng vốn Chi phí sử dụng vốn biên tế(MCC): Là chi phí sử dụng vốn bình quân doanh nghiệp gắn liền với đồng tài trợ tăng thêm Qui mô tăng chi phí sử...
 • 25
 • 811
 • 1

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH docx

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH docx
... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II Về cần thiết thủ tục hành 12 Thủ tục hành ………………………………… …………………………………………………… đặt nhằm thực ……………………………………………………………………………… sách cụ thể nào? 13 Thủ tục hành nhằm giải ... không xác định vấn đề cần giải trình thực sách, quan quản lý nhà nước không cần phải can thiệp biện pháp ban hành thủ tục hành Như vậy, dự thảo quy định thủ tục hành không cần thiết quan chủ trì ... …………………….…………………………………………………………………………………………………… thủ tục hành …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Với thông tin nêu trên, thủ tục hành có đầy đủ phận quy định Khoản 2, Điều Nghị...
 • 4
 • 219
 • 0

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH potx

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH potx
... lý do? Đồng thời, kết luận thủ tục cần thiết Lưu ý: hay không? * Trường hợp xác định không cần ban hành thủ tục hành để thực thi sách, Người đánh giá tác động độc lập dừng câu trả lời ... biện pháp thay * Trường hợp xác định thủ tục hành cần thiết, Người đánh giá tác động độc lập trả lời câu hỏi để cân nhắc giải pháp tối ưu trả lời biểu mẫu đánh giá tính hợp lý, hợp pháp 16 Lựa chọn ... Khi mô tả phận thủ tục hành chính, đề nghị nêu rõ Điểm, Khoản, Điều dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật văn quy phạm pháp luật quy định phận thủ tục hành nội dung phận thủ tục hành (vì số trường...
 • 13
 • 176
 • 0

MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 1 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG MAI TỪ NĂM 2009- 2011 - ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG potx

MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 1 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG MAI TỪ NĂM 2009- 2011 - ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG potx
... 15 1,748 7,7 71, 9 51 16, 719 5 ,13 7,375,568 5 ,17 7 15 2,040,748,378 10 2 ,16 7,729,686 12 9,850 15 2,040,748,378 2 ,11 2 10 2 ,16 7,729,686 1, 436 TÍNH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG MAI Tỷ số toán ... TSCĐ Năm 2009 1. 380.567.006 .18 1. 7 21. 276.405.03 0,8 Năm 2 010 1. 254.5 71. 692 .14 1. 609.009 .10 2.98 0,78 Năm 2 011 412 .644.322.349 1. 476 .15 4 .16 8.648 0,28 Hiệu suất sử dụng TSCD(2009)= 1. 380.567.006 .18 1 ... % 11 31 Doanh lợi tiêu thụ(2009) = 15 2.040.748.378 =11 % 1. 380.567.006 .18 1 Doanh lợi tiêu thụ (2 010 ) = 10 2 .16 7.729.686 =8% 1. 254.5 71. 692 .14 6 Doang lợi tiêu thụ (2 011 ) = 12 9.850.654.250 = 31% 412 .644.322.349...
 • 15
 • 271
 • 0

Tiểu luận môn Tài chính doanh nghiệp ỨNG DỤNG CỦA MÔ HÌNH MILLER ORR

Tiểu luận môn Tài chính doanh nghiệp ỨNG DỤNG CỦA MÔ HÌNH MILLER ORR
... công nhận doanh nghiệp xếp thứ 19 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu Việt Nam TOP doanh nghiệp kinh doanh hiệu khu vực Đồng sông Cửu Long II ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MILLER ORR Áp dụng hình Miller orr vào ... nhiều Baumol, Miller Orr … nhiên chưa ứng dụng rộng rãi doanh nghiệp Việt Nam Vì nhóm nghiên cứu hình Miller Orr áp dụng hình vào tập đoàn Sao Mai nào? II MÔ HÌNH MILLER ORR Lý ... cần thiết nhỏ Như áp dụng hình doanh nghiệp xác định ngân quỹ tối ưu cho doanh nghiệp PHẦN II: ỨNG DỤNG CỦA MÔ HÌNH MILLER - ORR I/ Giới thiệu tập đoàn Sao Mai * Lịch sử hình thành phát triển:...
 • 14
 • 422
 • 2

Báo cáo môn tài chính doanh nghiệp LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN CỦA MM

Báo cáo môn tài chính doanh nghiệp LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN CỦA MM
... dụng nợ bằng Định Đề I MM Giá trị thị trường doanh nghiệp độc lập với cấu trúc vốn doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn hảo thuế thu nhập doanh nghiệp Chứng minh Giả định có hai DN phát ... WACC nhỏ So sánh với quan điểm MM 3.3 Vi phạm định đề MM, bất hoàn hảo hội Định đề I MM bị vi phạm doanh nghiệp thiết kế cấu trúc vốn đa dạng, cung cấp dịch vụ tài đáp ứng nhu cầu chưa khai thác ... phần không tăng nhiều định đề II MM dự báo, doanh nghiệp sử dụng nhiều nợ rE tăng nhanh tiên đoán MM Kết WACC lúc đầu giảm sau tăng, điểm cực tiểu điểm cấu trúc vốn tối ưu, hạn chế quan điểm truyền...
 • 46
 • 478
 • 3

Tiểu luận môn Tài chính doanh nghiệp Phân tích triển vọng của công ty vinamilk

Tiểu luận môn Tài chính doanh nghiệp Phân tích triển vọng của công ty vinamilk
... (t-  ) II NỘI DUNG PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG Phân tích triển vọng công ty bước cuối quy trình phân tích báo cáo tài công ty Mục tiêu phần phải dựa vào chuỗi liệu lịch sử công ty nhằm đưa dự phóng ... định tài trợ, phân phối, đầu tư đưa 28 Nhóm lớp TCDN Đêm 4- K22 Mục lục PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG CÔNG TY I Lý thuyết phân tích triển vọng 1 Khái niệm phân tích triển vọng: ... hành PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu công ty Vinamilk Công ty cổ phần sữa Việt Nam thành lập định số 155/2003QD-BCN ngày 10 năm 2003 Bộ Công nghiệp chuyển doanh nghiệp...
 • 30
 • 281
 • 0

bộ đề ôn tập môn tài chính doanh nghiệp đại học kinhtế quốc dân

bộ đề ôn tập môn tài chính doanh nghiệp đại học kinhtế quốc dân
... BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Nhóm biên soạn: TS Đặng Ngọc Đức - Nhóm trưởng ThS Phạm Hồng Vân ThS Đặng Anh Tuấn NCS Cao ý Nhi 20/11/2004 © WWW.TCDN45C.NET.TF BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN ... cứu quan hệ cầu tiền tệ lãi suất, nhà kinh tế học “Lượng cầu tài sản” phân chia tài sản kinh tế thành dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật ... Trung Ương b) Các tổ chức tài trung gian phi ngân hàng ngân hàng thương mại thành viên c) Hộ gia đình d) Doanh nghiệp Nhà nước hình thức Tổng công ty e) Doanh nghiệp Quốc doanh với quy mô lớn TL:...
 • 93
 • 282
 • 0

Tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp CHÍNH SÁCH CỔ TỨC MỘT KHẢO SÁT CỦA CÁC CÔNG TY SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NEW YORK

Tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp CHÍNH SÁCH CỔ TỨC MỘT KHẢO SÁT CỦA CÁC CÔNG TY SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NEW YORK
... Danh sách nhóm : 1) Nguyễn Huy Hiển 2) Nguyễn Đăng Thanh 3) Hồ Lâm Thanh Thảo 4) Lê Thị Kim Tú YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY CHÍNH SÁCH CỔ TỨC: MỘT KHẢO SÁT CỦA CÁC CÔNG TY SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ... khảo sát : Trong nghiên cứu kết khảo sát: tập trung vào bốn lĩnh vực : yếu tố ảnh hưởng đến sách cổ tức, thay đổi yếu tố thời gian, ảnh hưởng công nghiệp sách chia cổ tức, phân tích sách cổ tức ... trước mối quan hệ sách chia cổ tức giá trị công ty, hầu hết câu trả lời dường tin sách chia cổ tức môt công ty ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Một yếu tố định quan trọng đến sách chia cổ tức khác là, mối...
 • 19
 • 116
 • 1

Thuyết trình môn tài chính doanh nghiệp TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO), ĐỊNH GIÁ VÀ PHÂN BỔ

Thuyết trình môn tài chính doanh nghiệp TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO), ĐỊNH GIÁ VÀ PHÂN BỔ
... sách nhóm Võ Thành Nam Trần Thùy Nhiên Nguyễn Anh Tuấn Giới thiệu đề tài TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO), ĐỊNH GIÁ VÀ PHÂN BỔ Giới thiệu đề tài Từ năm 1980- ... dung trình bày HOẠT ĐỘNG IPO ĐỊNH GIÁ VÀ PHÂN BỔ IPO HIỆU QUẢ TRONG DÀI HẠN KẾT LUẬN Nội dung trình bày HOẠT ĐỘNG IPO ĐỊNH GIÁ VÀ PHÂN BỔ IPO HIỆU QUẢ TRONG DÀI HẠN KẾT LUẬN Hoạt động IPO Tại doanh ... giám sát Tổ chức bảo lãnh phát hành muốn định giá đợt phát hành họ xem việc định giá chi phí cần thiết phát hành cổ phiếu công chúng Định giá phân bổ IPO A1 Các lý thuyết dựa thông tin bất cân...
 • 66
 • 153
 • 0

Xem thêm