Giáo án hình 9 trọn bộ

Giao an hinh 9 tron bo hay

Giao an hinh 9 tron bo hay
... nm 20 à (Vì K = H =90 0; KO = OH; OC= OB(=R)) C = Ô1= 90 0 (góc tơng ứng) mà C + Ô2 = 90 0 (2 góc nhọn tam giác vuông) suy Ô1 + Ô2 = 90 0 Ô2 + KÔH +Ô1 = 1800 có: KÔH = 90 0 hay CÔB = 1800 Vậy ba ... chuyển động đợc? xe quay chiều Vậy hình 99 a, 99 b hệ thống bánh chuyển + Hớng dẫn đọc mục Vẽ chắp nối trơn động đợc - GV giới thiệu hình nh SGK hình 99 c hệ thống bánh không chuyển ứng dụng : ... < OA + OA (bất đẳng thức tam giác) hay R - r < OO < R + r - GV : Đó yêu cầu ?1 + HS quan sát hình vẽ 91 , 92 - Nếu hai đờng tròn tiếp xúc tiếp điểm hai tâm quan hệ nh nào? - HS: Tiếp điểm hai tâm...
 • 34
 • 109
 • 0

Giáo án NV 9 Trọn Bộ (150 trang)

Giáo án NV 9 Trọn Bộ (150 trang)
... tiếp, cách dẫn gián tiếp » :Phân biệt hai cách dẫn -/// Tuần 04 - Tiết 19 Bài 04 * Ngày soạn: 13/ 09/ 2008 * Ngày dạy :17/ 09/ 2008 TIẾNG VIỆT CÁCH DẪN TRỰC TIẾP - CÁCH DẪN GIÁN TIẾP I MỤC TIÊU ... nuôi không đủ thời gian cho HS nhà làm tiếp nhà b) "Én loài chim có hai cánh" : BT 4, 5) Tất loài chim có hai cánh Vì có hai cánh cụm từ thừa - Bài tập 2: a) Nói có chắn nói có sách, mách có chứng ... 09 Bài 02 SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH TẬP LÀM VĂN I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT * Giúp HS: Hiểu vb thuyết minh có phải kết hợp với yếu tố miêu tả vb hay II CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, ...
 • 149
 • 373
 • 0

giao an hoa 9 tron bo.

giao an hoa 9 tron bo.
... động HS Nội dung GV: Cho học sinh qan sát mô hình phân tử metan ? Em nhận xét cấu tạo nguyên tử metan? ? Trong phântử metan có liên kết nào? Trong phân tử metan có liên kết đơn - Ngời ta gọi liên ... mùi, tan nớc, nhẹ không khí =16/ 29 Metan nhẹ không khí nên thu cách đẩy nớc đẩy không khí Chuyển tiếp: Trớc nghiên cứu phần tính chất hoá học, cần phải nghiên cứu cấu tạo phân tử metan Trong ... Giáo án Hoá Học năm học 2008 20 09 ? Tra bảng tính tan cho biết độ tan muối cacbonat? Tính chất hoá học a, Tính tan: - Đa số muối cacbonat tan trừ NaHCO3, K2CO3 ? Nêu tính chất hoá học...
 • 75
 • 518
 • 3

Giáo án Sinh 9(trọn bộ)

Giáo án Sinh 9(trọn bộ)
... SGK hệ -GV:Nêu lên khái -HS:Ghi b.Biến dò:Là niệm di truyền tượng sinh khác với bố mẹ khác nhiều chi -GV:Treo bảng phụ -HS:So sánh tiết chuẩn bò sẳn yêu rút kết cầu hs thực xem trả lời giống khác ... khoa học Di truyền ngành nghiên cứu di khoa học nghiên cứu truyền biến dò di truyền biến sinh vật dò sinh vật Hoạt động 2: Menđen người đặt học +Mục tiêu:Hiểu trình bày phương pháp nghiên -HS:Ghi ... trạng:Là đặc điểm hình thái,cấu tạo, sinh lí số thể b.Cặp tính trạng tương phản: Là trạng thái biểu khác loại tính trạng c.Nhân tố di truyền:Quy đònh tính trạng sinh vật d.Giống (hay dòng) chủng:Là...
 • 17
 • 342
 • 2

giáo án Hình 9 đủ bộ

giáo án Hình 9 đủ bộ
... bảng phụ) Hãy chọn đáp án Cho hình vẽ a.Độ dài AH bằng: 6.5; 6; b.Độ dài AC bằng: 13; 14; 13 Bài trang 69 (GV đa đề lên bảng phụ) GV vẽ hình hớng dẫn HS vẽ hình hiểu rõ toán GV hỏi:Tam giác ABC ... trang 93 GV đa đề lên bảng phụ HS lên bảng điền Bài 34 trang 93 28 HS lên bảng chọn đáp án a.C b.D c.C a Hệ thức b Hệ thức sai HS trả lời miệng Bài 35 trang 94 GV đa đề lên bảng phụ b 19 = c ... cách tìm góc nhọn? cạnh góc vuông? cạnh huyền? N = 39 LN = LM.tg510= 3,458(cm) MN = 4,4 49 12 HS làm bảng nhóm: - Vẽ hình điền yếu tố cho lên hình vẽ - Tính cụ thể a B = 60 , c = 5,773; a = 11,54...
 • 118
 • 303
 • 1

giao an TD 9 Tron bo

giao an TD 9 Tron bo
... NS: 24 /9/ 2007 Hoàng Trọng Quyết Chiến 17 Giáo án Thể dục khối Năm học 2007- 2008 NG:27 /9/ 2007, 28 /9/ 2007 Chạy ngắn: - Ôn nh nội dung tiết - Xuất phát cao - chạy nhanh TD: - Ôn từ nhịp - 19 (nam) ... cờng sức nhanh, bền, khéo - ý thức tự giác, kỷ luật, nghiêm túc II/ Địa điểm phơng tiện: - Sân TDTT - Còi, đồng hồ, cờ III/ Tiến trình: Nội dung A/ Phần mở đầu: ĐL 10 Sĩ số: 9A: 9B: 9C: 9D: ổn đinh ... nhanh, bền, khéo - ý thức tự giác, kỷ luật, nghiêm túc II/ Địa điểm phơng tiện: - Sân TDTT - Còi, đồng hồ, cờ III/ Tiến trình: Nội dung A/ Phần mở đầu: ĐL 10 Phơng pháp Sĩ số: 9A: 9B: 9C: 9D:...
 • 65
 • 349
 • 0

giáo án sinh 9 (trọn bộ)-Bân

giáo án sinh 9 (trọn bộ)-Bân
... nuclêôtit loại? Đáp án: A = T = 600; G =X = 90 0 49 Giáo án Sinh học Gv: Vũ Trọng Bân Hớng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1,2 ,3 SGK trang 50 - Làm tập - Đọc trớc 17 50 Giáo án Sinh học Gv: Vũ ... 23 Giáo án Sinh học Gv: Vũ Trọng Bân - Phân tích đợc ý nghĩa nguyên phân sinh sản sinh trởng thể - Tiếp tục phát triển kĩ quan sát phân tích kênh hình B Chuẩn bị - Tranh phóng to hình 9. 1; 9. 2; ... nguyên phân giảm phân 30 Giáo án Sinh học Gv: Vũ Trọng Bân Tuần - Tiết 11 Ngày soạn: 27/ 09/ 2008 Bài 11: Phát sinh giao tử thụ tinh Mục tiêu - Học sinh trình bày đợc trình phát sinh giao tử động vật...
 • 217
 • 267
 • 1

giao an hoa 9 tron bo

giao an hoa 9 tron bo
... S BAZ QUAN TRNG CANXI HIROXIT - THANG PH I MC TIấU: Kin thc :-HS bit nhng tớnh cht húa hc ca canxi hiroxit, v dn c nhng phng trỡnh húa hc minh - Hc sinh bit nhng ng dng quan trng ca canxi hiroxit, ... sung cho ỳng HOT NG IV Nghiờn cu thang pH (9 phỳt) Thang pH HS : Nghiờn cu SGK nờu ý ngha ca GV : Cho hc sinh nghiờn cu SGK, thang pH nờu ý ngha ca thang pH - Thang pH cho ta bit axit hay baz ... AgNO3 mt dõy ng, quan YK : Em hóy nờu nhng hin tng sỏt hin tng sy sau mt thi sy m em quan sỏt c thớ nghim ? gian -Hin tng : Dd t khụng mu chuyn sang mu xanh, ng thi xung quanh dõy ng cú mt lp...
 • 234
 • 385
 • 3

Giáo án ĐS 9 tron bo

Giáo án ĐS 9 tron bo
... nghiệm pt x2=0, 398 2? ⇔x = ± 0, 398 2 x1 ≈ 0,6311; x ≈ −0,6311 * Luyện tập : Bài 41/sgk Biết 9, 1 19 ≈3,0 19 Tính 91 1 ,9 ≈30, 19 91 190 ≈301 ,9 0, 091 19 ≈0,30 19 0,00 091 19 ≈0.030 19 Ngày 15 tháng năm 2008 Kí ... qui tắc khai phương tích 1680 1680 = 16,8 100 ≈ 10.4, 099 ≈ 40 ,99 -Kết hoạt động nhóm a ) 91 1 = 9, 11 100 =10 9, 11 ≈ 10.3,018 ≈30,18 b) 98 8 = 9, 88 100 ≈10.3,143 Đại diện nhóm lên trình bày -HS lên ... 16 -Cho hs làm ?2 phiếu 196 14 cá nhân 0,0 196 = = = 0,14 10000 100 -HS theo dõi trả lới b) Quy tắc chia hai CBH sgk/17 -HS làm VD2 -Nêu qui tắc chia CBH ? VD: tính 99 9 99 9 -HS làm ?3 vào = = =3...
 • 136
 • 266
 • 0

Giáo án Anh 9 trọn bộ

Giáo án Anh 9 trọn bộ
... in the missing words and date 18th centery – jeans cloth 196 0s - students 3. 197 0s - cheaper 198 0s - fashion Ss: read and answer the qs 199 0s - sale T: call ss to stand up to answer Ss: answer answer ... the astronauts ( ) Question 2: Khoanh tròn đáp án cho câu sau ( điểm) He has been a student two years a Since b.already c for My parents have lived here 199 9 a since b.for c ever Have you been ... clothing in the 198 0 T: correck mistakes and give right result 5.the sale of jeans stopped growing Ss: write correck answer because world wide economic situation got worse in the 199 0s ( 3’)5 Homeworks:...
 • 137
 • 273
 • 3

Giao an hinh 12 (trọn bo - hay tu nhieu GV) .doc

Giao an hinh 12 (trọn bo - hay tu nhieu GV) .doc
... sinh) - Học sinh làm xong, GV thu cử nhóm trưởng Học sinh: - Chia nhóm theo hướng dẫn GV - Thực theo nhóm - Nhóm trưởng trình bày - Theo dõi chỉnh sửa Học sinh: - Vẽ hình - Theo dõi, suy nghĩ - Trả ... nào? - Nhận xét: Mặt phẳng (OAB) cắt mặt cầu S(O,r) theo giao tuyến đường tròn nào? - Phương tích M (C1) kết ? Hoạt động học sinh Trả lời: cắt - Giao tuyến đường tròn (C) qua điểm A,B,C,D - Bằng ... ? BM = BI - Nhận xét tam giác ∆MAB = ∆IAB (C-C-C) MAB IAB - Ta có kết ? Gi¸o viªn: Ghi bảng, trình chiếu - Gọi (C) đường tròn giao tuyến mặt phẳng (AMI) mặt cầu S(O,r) Vì AM AI tiếp tuyến với...
 • 63
 • 229
 • 0

Giáo án GDCD 9 trọn bộ

Giáo án GDCD 9 trọn bộ
... , SÁNG TẠO A Mục tiêu học Kiến thức: HS hiểu được: - Thế động, sáng tạo - Những biểu động sáng tạo thiếu động sáng tạo - Ý nghĩa biện pháp để rèn luyện tính động sáng tạo Kĩ - HS biết tự đánh ... Nêu vấn đề - Thảo luận nhóm, thảo luận lớp C Tài liệu phương tiện - SGK, SGV GDCD - Hiến pháp 199 2, luật Hình 199 9 - Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 - Luật Giao thông đường - Pháp lệnh xử phạt ... động, sáng tạo ? Nêu ví dụ động, sáng tạo học tập lao động Câu 6; Năng động sáng tạo có ý nghĩa ? Vì học sinh phải rèn luyện tính động sáng tạo ? Chúng ta cần làm để rèn luyện tính động, sáng tạo...
 • 35
 • 10,402
 • 21

Giáo án hóa 9 tron bộ

Giáo án hóa 9 tron bộ
... Kỹ năng: Biến đổi tính chất - Tính toán + Giáo dục: ý thức tự giác B.Phơng pháp - Giảng giải - Chứng minh c.Phơng tiện dạy học: 1) Sự chuẩn bị củ thầy: Giáo án + bảng phụ 1) Sự chuẩn bị trò: Ôn ... biết thành phần I Những nhu cầu trồng: thực vật? Thành phần thực vật: + H2O chiếm 90 % + Chất khô 10% (trong có 99 % C, H, + Các nguyên tố hoá học có vai trò N, O, K, P , 1% nguyên tố vi lợng) nh ... thực vật * Kỷ năng: Biết tính toán dể tìm thành phần % theo khối lợng nguyên tố dung dịch phân bón B phơng pháp: Đàm thoại c.Phơng tiện dạy học: Chuẩn bị thầy: - Giáo án - Mẫu phân bón, phiếu học...
 • 81
 • 229
 • 1

Giáo án sinh 9 ( trọn bộ)

Giáo án sinh 9 ( trọn bộ)
... nghiệm xuất mặt kim loại Men Đen ta có: 1 = P (AA) = 1 2 P (AA) = = 1 = 2 1 P (aA) = = 2 1 P (Aa) = = 2 => SS SN : NN 4 P (Aa) = P (Aa) = P (aA) = P (Aa) = 1 = 2 1 = 2 1 = 2 => Tỷ lệ KG F1 ... cấu trúc không gian phân tử ADN? (2 đ) Giải thích mối quan hệ chất mối quan hệ sơ đồ sau: (1 ) (2 ) (3 ) Gen (ADN ) mARN Prôtêin Tính trạng (2 đ) III Bài tập: Bài 1: (1 ,5đ) cà chua đỏ trội hoàn toàn ... 3A - bb (V- N) aB AaBB AaBb aaBB aaBb aa BB ab AaBb Aabb aaBb aabb aaBb aaB - (X -T) 1abb 1aabb (X-N) Thảo luận nhóm điền vào ô trống bảng T công thức số KH với cặp TT 9+ 3+3+1 =9+ 6+1 =(3 +1)2 Điều...
 • 139
 • 222
 • 0

Xem thêm