Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển làng ngh ề chè truyền thống trên địa bàn xã thành công, thị xã phổ yên, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển loài Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn ex benth) trên đất cát ven biển Bắc trung b

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển loài Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn ex benth) trên đất cát ven biển Bắc trung b
... 2 Xuất < /b> phát < /b> từ thực tế đó, thực đề < /b> tài: Nghiên < /b> cứu < /b> trạng < /b> đề < /b> xuất < /b> giải < /b> pháp < /b> phát < /b> triển < /b> loài < /b> Keo < /b> liềm < /b> (Acacia < /b> crassicarpa < /b> A.Cunn < /b> ex < /b> benth) < /b> ( đất < /b> cát < /b> ven < /b> biển < /b> B c < /b> trung < /b> b ’’ 1.2 Ý nghĩa ... đất < /b> cát < /b> ven < /b> biển < /b> BTB 3.1.3 Đối tượng nghiên < /b> cứu < /b> Cây keo < /b> liềm < /b> (Acacia < /b> crassicarpa < /b> A.Cunn < /b> ex < /b> benth) < /b> thuộc Họ Trinh nữ, Đậu trồng vùng đất < /b> cát < /b> ven < /b> biển < /b> B c < /b> trung < /b> 3.1.4 Phạm vi, giới hạn nghiên < /b> cứu < /b> ... trắng vàng, đất < /b> cát < /b> biển < /b> đất < /b> cát < /b> giồng + Theo Phan Liêu (1981) đất < /b> cát < /b> biển < /b> Việt Nam phân thành loại sau: Đất cát < /b> b biển;< /b> cồn cát < /b> biển < /b> di động cố định; đất < /b> cát < /b> biển < /b> điển hình; đất < /b> cát < /b> biển < /b> ngập...
 • 108
 • 515
 • 0

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh bắc giang

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh bắc giang
... phát triển trồng lâm nghiệp phân tán tỉnh Bắc Giang + Hiện trạng công tác quy hoạch trồng phân tán + Hiện trạng công tác kỹ thuật trồng phân tán + Đánh giá sinh trưởng phát triển trồng phân tán ... xuất số giải pháp nhằm phát triển trồng phân tán tỉnh Bắc Giang 71 3.4.1 Những tiến bước đầu trồng phân tán tỉnh Bắc Giang 68 3.4.2 Những hội phát triển trồng phân tán tỉnh Bắc Giang ... trồng phân tán - Bước đầu đánh giá hiệu trồng lâm nghiệp phân tán địa bàn tỉnh Bắc Giang: - Nghiên cứu Chính sách Nhà nước quyền địa phương phát triển trồng lâm nghiệp phân tán - Đề xuất số giải...
 • 92
 • 166
 • 0

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi tu hài (lutraria rhyncaena) tại huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi tu hài (lutraria rhyncaena) tại huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh
... quan đến nghề nuôi tu hài huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 2) Đánh giá trạng kỹ thuật nuôi tu hài huyện Vân Đồn 3) Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển ổn định nghề nuôi tu hài huyện Vân Đồn 4 ... hướng phát triển ổn định nghề nuôi tu hài nói riêng nuôi hải sản nói chung huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Mục tiêu cụ thể: + Đánh giá trạng nghề nuôi tu hài huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh + Đề xuất ... định phát triển bền vững nghề nuôi tu hài Vân Đồn thực cần thiết Được đồng ý Trường Đại học Nha Trang, thực Đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi Tu hài (Lutraria rhyncaena)...
 • 68
 • 343
 • 3

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi trâu bò thịt vùng Đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi trâu bò thịt vùng Đồng bằng sông Hồng
... sở nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi trâu thịt vùng Đồng sông Hồng Các mục tiêu cụ thể (1) Đánh giá thực trạng chăn nuôi tiềm phát triển chăn nuôi trâu thịt vùng Đồng ... vùng Đồng sông Hồng (2) Đề xuất giải pháp cần thiết nhằm phát triển chăn nuôi trâu thịt vùng Đồng sông Hồng giai đoạn tới b) Đối tượng nghiên cứu Chăn nuôi trâu thịt vùng Đồng sông Hồng c) ... định số , CCARD triển khai thực đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi trâu thịt vùng Đồng sông Hồng năm 2011 - 2012 Địa bàn chọn triển khai đề tài tỉnh Thái...
 • 103
 • 415
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây xanh ở phường Đồng Xuân (KL06453)

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây xanh ở phường Đồng Xuân (KL06453)
... nghiên cứu + Ý nghĩa thực tiễn: Các kết sở để đánh giá trạng đề biện pháp khai thác, phục hồi phát triển hệ thực vật khu vực nghiên cứu Điểm đề tài: Đây đề tài nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp ... tốt nghiệp Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống xanh phƣờng Đồng Xuân công trình nghiên cứu cá nhân thực hướng dẫn TS Lê Đồng Tấn TS Hà Minh Tâm Các kết nghiên cứu khóa luận ... kết không mong đợi thiếu đồng không vận động người dân tham gia Từ thực tế làm đề tài: Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống xanh phƣờng Đồng Xuân Với đề tài tiến hành đánh giá...
 • 44
 • 203
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
... LÂM TRƢƠNG THỊ HỒNG THẮM Đề tài: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RƢỢU TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI DÂN TẠI XÃ BẰNG PHÚC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Các hộ sản xuất rượu gạo địa bàn Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu: Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc ... & Phát triển nông thôn, với gợi ý đề tài ThS Cù Ngọc Bắc, tiên hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp phát triển nghề sản xuất rượu truyền thống người dân Bằng Phúc, huyện...
 • 78
 • 538
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển các mô hình hợp tác sản xuất chè tại tân cương, thành phố thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển các mô hình hợp tác xã sản xuất chè tại xã tân cương, thành phố thái nguyên
... triển hình hợp tác sản xuất chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp phát triển hình hợp tác sản xuất chè địa bàn Tân ... Cù Ngọc Bắc, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp phát triển hình hợp tác sản xuất chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên Để hoàn thành khóa luận này, thiếu ... khăn phát triển hình hợp tác sản xuất chè Tân Cƣơng, thành phố Thái Nguyên - Đƣa số phƣơng hƣớng, biện pháp để nâng cao hiệu sản xuất, trì phát triển cho hình sản xuất chè Tân Cƣơng,...
 • 79
 • 268
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề phương la thái phương, huyện hưng hà, tỉnh thái bình

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề phương la xã thái phương, huyện hưng hà, tỉnh thái bình
... tài: Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hệ thống xử nước thải tẩy nhuộm làng nghề Phương La, Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình lựa chọn để nghiên cứu làm sở ... Hưng Hà, tỉnh Thái Bình qua nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu xử nước thải doanh nghiệp khu vực làng nghề Phương La, rút kết luận: - Hệ thống xử nước thải doanh nghiệp làng nghề Phương La, ... nghề Phương La xử sơ qua hệ thống bể lắng, lọc 4.2 Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu hệ thống xử Xí nghiệp dệt may Nam Thành Hệ thống xử nước thải có xí nghiệp không đạt hiệu xử...
 • 13
 • 417
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang vùng phụ cận

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang và vùng phụ cận
... v th c tr ng s n xu t rau rau an toàn ñ a bàn thành ph B c Giang, t nh B c Giang 4.5 104 ð xu t gi i pháp phát tri n h th ng s n xu t rau an toàn ñ a bàn thành ph B c Giang K t lu n ñ ngh 106 ... k thu t tr ng rau an toàn ñ a bàn thành ph B c Giang, vi c ng d ng ti n b khoa h c công ngh s n xu t rau an toàn T s khoa h c trên, ñ xu t gi i pháp phát tri n s n xu t rau an toàn phù h p v ... tiêu, nhi m v phát tri n nông nghi p c a thành ph B c Giang, th c hi n ñ tài "Nghiên c u th c tr ng ñ xu t gi i pháp phát tri n h th ng s n xu t rau an toàn ñ a bàn thành ph B c Giang vùng ph c n”,...
 • 130
 • 391
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống rau an toàn,trên địa bàn TP Bắc Giang vùng Phụ cận

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống rau an toàn,trên địa bàn TP Bắc Giang và vùng Phụ cận
... nhiệm vụ phát triển nông nghiệp thành phố Bắc Giang, nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn địa bàn thành phố Bắc Giang vùng phụ cận , ... hởng đến đề tài - Thực trạng sản xuất rau, cấu giống rau địa bàn thành phố 1.5.2 Giới hạn đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng sản xuất rau địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Tổng ... xuất rau an toàn - Đánh giá thực trạng sản xuất rau rau an toàn, phát u điểm tồn cần khắc phục - Xây dựng số mô hình sản xuất rau an toàn, đánh giá hiệu mô hình đề xuất giải pháp phát triển hệ...
 • 116
 • 519
 • 2

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống cây nguyên liệu giấy trong tổng công ty giấy việt nam tại vùng trung tâm bắc bộ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống cây nguyên liệu giấy trong tổng công ty giấy việt nam tại vùng trung tâm bắc bộ
... triển công tác quản sản xuất giống nguyên liệu giấy Tổng công ty giấy Việt Nam vùng Trung Tâm Bắc Bộ 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Làm rõ thực trạng công tác quản sản xuất giống NLG Tổng ... sản xuất giống Để đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống Tổng công ty giấy Việt Nam vùng Trung tâm Bắc Bộ vừa mang tính khoa học, thực tiễn có tính chiến lược lâu dài Đề ... giống NLG Tổng công ty giấy Việt Nam vùng Trung Tâm - Xác định yếu tố thuận lợi, khó khăn công tác quản sản xuất giống - Đề xuất giải pháp phát triển công tác quản sản xuất giống NLG 1.3...
 • 72
 • 292
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giả pháp phát triển NLKH tại minh tiến, huyện hữu lũng, tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giả pháp phát triển NLKH tại xã minh tiến, huyện hữu lũng, tỉnh lạng sơn
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu trạng đề xuất giả pháp phát triển NLKH Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đánh giá hệ thống NLKH Minh Tiến, huyện ... NGHIÊN CỨU - Đánh giá trạng phát triển hệ thống NLKH địa bàn Minh Tiến, huyện Hữu Lũng - Đánh giá hiệu kinh tế, môi trường hệ thống NLKH điển hình Minh Tiến, huyện Hữu Lũng - Đề xuất giải pháp ... Hữu Lũng để tìm tiềm hạn chế, từ đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu phát triển số hệ thống NLKH điển hình có hiệu kinh tế môi trường Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 3 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN...
 • 67
 • 546
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại vĩnh hảo huyện bắc quang tỉnh hà giang

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại xã vĩnh hảo huyện bắc quang tỉnh hà giang
... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông hộ Vĩnh Hảo- huyện Bắc Quang- tỉnh Giang 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu nghiên ... điểm Vĩnh Hảo- huyện Bắc Quang- tỉnh Giang 3.3 Nội dung nghiên cứu * Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội khu vực nghiên cứu * Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế nông hộ Vĩnh ... triển kinh tế nông hộ Vĩnh Hảo 48 4.3.1 Định hướng phát triển kinh tế nông hộ Vĩnh Hảo 48 4.3.2 Những giải pháp chung nhằm phát triển kinh tế nông hộ Vĩnh Hảo .48 Phần KẾT LUẬN VÀ...
 • 63
 • 684
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên potxnghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ tỉnh thái nguyênđề tài nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp tháp chàm đến năm 2020nghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp qunr lý chất thải rắn nylon tại đà nẵngnghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của nhà máy xi măng hoàng mai đến môi trường sống xung quanhnghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sảnphân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế xã hội vùng trung du và miền núi bắc bộnghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt quận tân phú thành phố hồ chí minhnghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 7nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận long biên thành phố hà nộinghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặnnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy cyprinus centralus nguyen et mai 1994 ở thừa thiên huếđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nguồn nước hồ đông bằng sông hồngđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcbáo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả ở phường linh trung quận thủ đứcCataloge dung cu co khiGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔILuận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namSẢN XUẤT POLYURETHANETiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateCông nghệ tổng hợp PVAc PVAĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốYêu cầu về mặt kĩ thuậtSản xuất nhiên liệu sạchTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2chỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Cấu hình FTP trên linuxCấu hình DNS trên windows“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dươngkế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCakeBÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍ