Giáo án vật lý 8 trọn bộ

Giáo án VẬT 8 trọn bộ

Giáo án VẬT LÝ 8 trọn bộ
... 33 Giáo n Vật N¨m Häc 20 08 - 2009 1) Nêu điều kiện để vật vật nhúng chìm vào chất lỏng lên mặt thoáng, chìm xuống lơ lửng chất lỏng (3đ) 2) Khi vật mặt thoáng chất lỏng, ta có kết luận trọng ... đối chuyển động đứng yên? a Một vật chuyển động vật lại đứng yên vật khác b Một vật xem chuyển động vật xem đứng yên vật khác c Một vật chuyển động vật đứng yên vật khác TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS ... I/ Điều kiện để vật nổi, vật chìm : C1 , C2 : P > F : Vật chìm , P = F : Vật lơ lửng , P < F : Vật II/ Độ lớn lực đẩy Archimède vật len mặt thoáng chất lỏng : C3 , C4 : P = F vật đứng yên phải...
 • 71
 • 742
 • 14

Giao an vat ly 8 tron bo 2010 - 2011

Giao an vat ly 8 tron bo 2010 - 2011
... hỏi C1: nhiệt -> sáp -> sáp nóng -> chảy ? Bằng hình thức dẫn nhiệt, nhiệt đợc C2: a -> b -> c -> d -> e truyền nh nào? C3: Nhiệt đợc truyền từ A sang B - Nhiệt chuyển từ phần sang phần khác ... thông ? Yêu cầu HS đọc C5 - Dự đoán kết - Làm thi nghiệm kiểm tra Hoạt động 5: - Vận cụng làm C6 C7, C8, C9 - Nhắc lại kiến thức cần nhớ - BàI nhà: 8. 1 => 8. 6 III Bình thông Trong bình thông chứa ... chữ bảng kẻ sẵn - Mỗi tổ đợc bốc thăm chọn câu hỏi ( 1-9 ) điền ô chữ vào hàng ngang - Điền đợc điểm điền sai điểm, thời gian không phút cho câu - Hàng câu trả lời bỏ trống -GV kẻ bảng ghi điểm...
 • 50
 • 226
 • 0

Bài soạn Giáo án Vật 8 trọn bộ

Bài soạn Giáo án Vật lý 8 trọn bộ
... 33 Giáo n Vật N¨m Häc 20 08 - 2009 1) Nêu điều kiện để vật vật nhúng chìm vào chất lỏng lên mặt thoáng, chìm xuống lơ lửng chất lỏng (3đ) 2) Khi vật mặt thoáng chất lỏng, ta có kết luận trọng ... đối chuyển động đứng yên? a Một vật chuyển động vật lại đứng yên vật khác b Một vật xem chuyển động vật xem đứng yên vật khác c Một vật chuyển động vật đứng yên vật khác TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS ... toán Bài : Tính vận tốc trung bình Bài : Tính áp suất người TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS §inh X¸ - B×nh Lơc thevinh@yahoo.com Giáo n Vật 39 N¨m Häc 20 08 - 2009 Bài : Tính áp suất chất lỏng Bài...
 • 70
 • 1,346
 • 4

Giáo án Vật 12(Trọn bộ)

Giáo án Vật Lý 12(Trọn bộ)
... sáng vật sáng : Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng Các vật sáng bao gồm nguồn sáng vật chiếu sáng b) Vật chắn sáng – Vật suốt : Vật chắn sáng vật không cho ánh sáng truyền qua Vật suốt vật ánh sáng ...  GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 – Nguyễn Vũ Cường-Năm học 2007-2008  15 phút (6-20) Sự truyền ánh sáng Giới thiệu nguồn sáng vật sáng Tìm vài ví dụ nguồn sáng vật chiếu sáng Giới thiệu vật chắn sáng, vật ... Dặn dò :  GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 – Nguyễn Vũ Cường-Năm học 2007-2008  Trang 13 Phần hai : QUANG HỌC Chương V SỰ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Tiết 36 SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG GƯƠNG PHẲNG...
 • 138
 • 375
 • 3

Giáo án vật 7 trọn bộ

Giáo án vật lý 7 trọn bộ
... nhờ phát ánh Nguyễn Bửu Khánh -3- ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt ánh sáng lại Sau - Tự hoàn chỉnh thông báo từ nguồn ghi kết luận vào sáng để biểu thò vật tự tập phát ánh sáng, vật sáng để ... Nguồn nguồn sáng vật sáng sáng vật - Yêu cầu HS nhận xét khác - Nhận xét trả sáng : dây tóc bóng đèn lời Kết luận sáng mãnh giấy trắng, - Dây tóc cụ thể vật tự phát bóng đèn tự ánh sáng, vật phải ... lại chiếu sáng vật B Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ gương truyền từ ảnh đến mắt ta C Vì có ánh sáng từ vật vòng sau gương đến mắt ta D Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt...
 • 122
 • 405
 • 4

GIÁO án vật 12 TRỌN bộ (cơ bản)

GIÁO án vật lý 12 TRỌN bộ (cơ bản)
... tốc độ vật → lực M Vật chịu tác dụng lực T r = lα P O s hướng tâm giữ vật chuyển động u r u u r Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang t + P P u r P n Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) ... 10 -12 W/m2 Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang 31 Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) - Thơng báo tần số âm âm cho nhạc cụ phát - HS ghi nhận khái niệm âm hoạ âm từ xác định đặc trưng vật ... chu kì tần số + Cơng thức vận tốc gia tốc vật dao động điều hồ V.DẶN DỊ: Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) Về nhà làm tập Sgk.và sách tập VI RÚT...
 • 113
 • 414
 • 1

GIÁO ÁN VẬT 9 - TRỌN BỘ

GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 - TRỌN BỘ
... HS: - điện trở mẫu có giá trò 6Ώ, 10Ώ, 16Ώ GV: Nguyễn Xuân Trò Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án Vật - ampe kế có GHĐ 1,5A ĐCNN 0,1A - vôn kế có GHĐ 6V ĐCNN 0,1V - nguồn điện 6V - công tắc - đoạn ... 19 GV: Nguyễn Xuân Trò Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án Vật II.CHUẨN BỊ: *Đối với nhóm học sinh: - nguồn điện V - công tắc - ampekế có GHĐ 1,5 A ĐCNN 0,1 A - vôn kếá có GHĐ 10 V ĐCNN 0,1 V - ... Quý Đôn giáo viên Giáo án Vật Bảng 1: Điện trở suất 200C số chất - HS làm câu C2 * Hoạt động : Xây dựng công thức tính điện trở - Tính theo bước - Tính theo bước - Tính theo bước - Rút công...
 • 69
 • 281
 • 2

GIÁO ÁN ĐỊA 8 - TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 8 - TRỌN BỘ
... xuất vào kỷ VI - trớc CN, khuyên ngời làm điều thiện, tránh điều ác - Hồi giáo: thờ vị thần thánh A-la cho thứ thuộc A-la A- la giao cho Mô - - mét sứ mệnh truyền bá tôn giáo - Kitô giáo: Có phần ... đời tôn giáo - Nguyên nhân: Tôn giáo đời nhu cầu CH: Em cho biết, châu nôi đời mong muốn ngời (cần liên hệ đến ) tôn giáo nào? - Các tôn giáo lớn: - Phật giáo ấn Độ giáo (ấn Độ) + Phật giáo (thế ... Mỗi nhóm đọc tên lợc đồ H6.1 - thành phố lớn thuộc quốc gia giới: N1: Tôkiô, Tê-hê-ran, Mumbai, Thợng Hải N2: Niu Đêli, Gia-các-ta, Bắc Kinh, Ca-ra-si N3: Côn-ca-ta, Xơ-un, Đăcca, Mahila N4: Các...
 • 170
 • 525
 • 3

Giáo án Địa 8 trọn bộ

Giáo án Địa lý 8 trọn bộ
... Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoạt động - Hoạt động nhóm Tìm hiểu vị trí địa kích thớc châu Vị trí địa kích thớc lục châu lục GVtreo đồ vị trí địa Châu lên bảng yêu ... đổi từ Bắc xuống Nam, từ duyên hải vào nội địa Hoạt động Tìm hiểu đặc điểm địa hình khoáng sản Đặc điểm địa hình, khoáng sản GV treo lợc đồ địa hình khoáng sản Châu lên bảng, yêu cầu học sinh quan ... đời tôn giáo - Nguyên nhân: Tôn giáo đời nhu cầu CH: Em cho biết, châu nôi đời mong muốn ngời (cần liên hệ đến ) tôn giáo nào? - Các tôn giáo lớn: - Phật giáo ấn Độ giáo (ấn Độ) + Phật giáo (thế...
 • 170
 • 355
 • 2

Giáo án Vật 6 (Trọn bộ)

Giáo án Vật Lý 6 (Trọn bộ)
... 0F) = 68 0F b) TÝnh 68 0F =? 0C Ta cã: 68 0F = 320F + 360 F 36 = 0C + 1,8 0C = 200C Ho¹t ®éng 5: VËn dơng GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C5? C5: -) 300C = 00C + 300C = 320F + 30 1,80F = 860 F -) ... nãng mét lỵng chÊt láng? A Khèi lỵng riªng cđa chÊt láng t¨ng B Khèi lỵng cđa chÊt láng t¨ng C Khèi lỵng riªng cđa chÊt láng gi¶ m D C¶ thĨ tÝch vµ khèi lỵng riªng cđa chÊt láng ®Ịu t¨ng C©u 4: ... riªng D C¶ A, B, C C©u 6: Trong c¸c c¸ch s¾p xÕp c¸c chÊt në v× nhiƯt tõ Ýt tíi nhiỊu, c¸ch s¾p xÕp nµo lµ ®óng? A R¾n, láng, khÝ B Láng, khÝ, r¾n C R¾n, khÝ, láng D KhÝ láng r¾n PhÇn tù ln: C©u...
 • 56
 • 348
 • 2

Giáo án Vật8 trọn bộ

Giáo án Vật lí 8 trọn bộ
... + vËt sÏ l¬ lưng chÊt láng P == TRẦN THỊ CHI TRẦN THỊ CHI THCS Tr 8 Đònh THCS Trực Đònh8 c GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ ... Đònh2 c tb GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ 12 v v v AB v =5,56 m/s; (0,75đ) CD BC =20 ,83 m/s(0,75đ) ... Đònh7 c GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ ?Lùc ®Èy Ac-si-met t¸c dơng lªn vËt nhóng chÊt láng cã...
 • 19
 • 230
 • 0

GIAO AN VAT LY 10 TRON BO(st)

GIAO AN VAT LY 10 TRON BO(st)
... ®é , gèc thêi Bµi 2:Mét ®oµn tµu ®ang ch¹y víi vËn tèc 14,4 km/h th× gian h·m phanh ®Ĩ vµo ga 10 s ®Çu tiªn sau phanh nã ®i ®ỵc ®o¹n ®êng AB dµi h¬n ®o¹n ®êng 10 s tiÕp theo Hs tù viÕt ph¬ng ... - §äc SGK ; xem H10.2 - Th¶o ln t×m hiĨu t×m hiĨu c¸ch chøng minh c«ng thøc (10. 1) - Xem h×nh H10.3 vµ t×m hiĨu c¸ch chøng minh c«ng thøc (10. 2) SGK - §äc phÇn 3, vÏ h×nh H 10. 4 SGK, Chøng ming ... häc sinh Sù trỵ gióp cđa gi¸o viªn - §äc vÝ dơ vµ quan s¸t h×nh SGK, tr¶ lêi c©u hái: - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ T¸c dơng cđa ban An lªn ban B×nh vµ ngỵc l¹i? - Nªu c¸c c©u hái SGK T¬ng t¸c...
 • 107
 • 210
 • 2

Giáo án Vật 6 (trọn bộ)

Giáo án Vật lý 6 (trọn bộ)
... Tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác d) Cân gọi gì? - Tác dụng vật lên vật khác ? Lực t/d lên vật gây kết gọi lực qủa vật? - Lực tác dụng lên vật làm vật ? Nếu có hai lực t/d vào vật bị biến dạng ... kéo vật lên vật khác c) Lực kế gọi gì? d) Cân ? Lực t/d lên vật gây kết - Tác dụng vật lên vật khác qủa vật? gọi lực Gv: Lơng Thị Thuỷ 43 GA Vật Trờng THCS Hải Vân ? Nếu có hai lực t/d vào vật ... Kết luận: Khi vật đẩy kéo vật ta nói vật t/d lực lên vật Hoạt động 3: Nhận xét phơng chiều lực ( ) Các nhóm làm lại t/n h .6. 1 ;6. 2 sau nhận 2) Phơng chiều lực: xét phơng chiều lực ? H .61 lò xo t/d...
 • 201
 • 329
 • 1

Giao an vat ly 6 tron bo nam hoc 2010 - 2011

Giao an vat ly 6 tron bo nam hoc 2010 - 2011
... dạy:8/12/0 8-6 A;9/12/0 8-6 B;10/12/0 8-6 C; 11/12/0 8-6 D Tiết: 16 Kiểm tra HọC Kì I I Mục tiêu - Đánh giá kết học tập HS kiến thức, kĩ vận dụng - Rèn tính t lô gíc, thái độ nghiêm túc học tập kiểm tra - Qua ... nghiêng đòn bẩy - Đọc trớc 16: Ròng rọc *** - Ngy soạn:3/1/09;ngày dạy :6/ 1/0 9-6 B;12/1/0 9-6 C,6A,6D Tiết:19 ròng rọc I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cấu tạo ... biết - Hớng dẫn làm tập sách tập V Hớng dẫn học nhà: (1 phút) - Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho sau ============*&*=========== Ngy soạn:28/11/08;ngày dạy:1/12/0 8-6 A;2/12/0 8-6 B;3/12/0 8-6 C;...
 • 99
 • 313
 • 4

Giao an vat ly 7 tron bo 2010 - 2011

Giao an vat ly 7 tron bo 2010 - 2011
... Hạt nhân mang điện tích dương, electron chuyển động xung quanh hạt nhân mang điện tích âm, nguyên tử trung hoà điện Biết vật nhận thêm electron vật mang điện tích âm, vật electron vật mang điện ... nhân, electron tính chất trung hoà điện nguyên tử, electron di chuyển từ nguyên tử sang nguyên tử khác từ vật sang vật khác + + + - Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương electron mang điện ... mang điện tích dương, electron mang điện tích âm C5:Các electron tự còng tròn nhỏ có dấu (-) phần lại vòng tròn lớn bò khuyết có dấu (+) mang điện tích dương nguyên tử thiếu electron C6: Electron...
 • 72
 • 269
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giao an vat ly 10 tron botron bo giao an vat ly 8giáo án vật lý 8 bài 12giáo án vật lý 8 bài 11giáo án vật lý 8 bài 10giáo án vật lý 8 bài 9giáo án vật lý 8 bài 8giáo án vật lý 8 bài 7giáo án vật lý 8 bài 6giáo án vật lý 8 bài 5giáo án vật lý 8 bài 2giáo án vật lý 8 bài 1giáo án vật lý 8 bài 29giáo án vật lý 8 bài 28giáo án vật lý 8 bài 27Nghiên cứu thuật toán kết hợp logic mờ và mạng nơ ron trong nhận rạng quĩ đạo tối ưuBenchmarking BLUE DarkNUOI CAY MO TE BAOPhương pháp runge kutta và thuật toán tính số mũ luyapunov của hệ động lựcBài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của ThúTruyền thuyết và lễ hội dân gian ở kiến thụy, hải phòngBài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởngQuản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênHệ mã hóa đối xứng và ứng dụng trong vấn đề bảo mật tài liệu tại trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụNghiên cứu đặc tính sinh vật học, sinh thái học một số loài cây thuộc phân họ tre trúc (bambusoieae) vườn quốc gia ba vì nhằm đề xuất giải pháp quản lýCapitalist 16x9 Light MainXử lý kỷ luật người lao động và một vài lưu ýphương pháp khoancơ sở công nghệ chế tạo máyCommerce 16x9 Light MainBài 10. Cấu tạo miền hút của rễBài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụngBài 3. Đặc điểm chung của thực vậtgiao an tin 6 sach moiĐánh giá tác động của dự án trồng rừng việt đức (KFW2) tại vùng dự án xã kỳ lạc, huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnhCác nhân tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn ven đô thị của tỉnh thừa thiên huế