Giáo trình nguyên lý hóa công nghiệp tài liệu, ebook, giáo trình

Nguyên Hóa Công Nghiệp - Các quá trình và thiết bị chuyển khối docx

Nguyên Lý Hóa Công Nghiệp - Các quá trình và thiết bị chuyển khối docx
... s pha : - thit b phn ng mt pha (ng th) : pha khớ hoc lng, - thit b phn ng nhiu pha (d th) : - thit b phn ng hai pha : khớ-lng, lng-lng, khớ-rn, lng-rn - thit b phn ng ba pha : khớ-lng-rn Theo ... liu : - nng sut : 400 tn/ngy - P = 18 bar - cú thnh phn 40% hi gm : 26% lng propane v 74 % lng butane Thỏp : - ỏp sut nh : 16,5 bar - tr lc : 10 mbar/a thuyt 44 Nguyờn húa cụng nghip - thit ... bar - cú thnh phn 40% hi gm : 26% lng propane v 74 % lng butane Thỏp : - 22 a thuyt - ỏp sut nh : 16,5 bar; tr lc : 10 mbar/a thuyt 42 Nguyờn húa cụng nghip - thit b ngng t hon ton -...
 • 72
 • 374
 • 1

Nguyên hóa công nghiệp

Nguyên lý hóa công nghiệp
... hi lu rf v s a thuyt ti thiu Nmin Ch s hi lu rf l t s gia lng lng hi lu v lng sn phm nh xỏc nh ch s hi lu rf v s a thuyt ti thiu Nmin, ta thc hin theo nhng bc sau: Nguyờn húa cụng nghip ... thụng s hot ng ca cỏc thit b C th, ta cú th da vo s sau : Nguyờn húa cụng nghip 26 Nguyờn húa cụng nghip 27 Nguyờn húa cụng nghip 28 V- Cỏc phn c bn ca PROII 1- Giao din ca PROII- ... thuyt; np liu a 13 - ỏp sut nh : 16,5 bar; tr lc : 10 mbar/a thuyt - thit b ngng t hon ton ; ỏp sut bỡnh tỏch : 16,2 bar Ch tiờu cht lng sau : - sn phm nh : cú 0,5% lng C4 40 Nguyờn lý...
 • 72
 • 371
 • 5

Mở đầu của nguyên hóa công nghiệp

Mở đầu của nguyên lý hóa công nghiệp
... Nguyên hóa công nghiệp 1.2 NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN KHỐI 1.2.1 Định nghĩa - Là trình di chuyển vật chất ... khác hai pha tiếp xúc trực tiếp với nhau; - Đây trình đóng vai trò quan trọng công nghiệp hóa học vô cơ, hữu cơ, lọc hóa dầu, thực phẩm, … 1.2.2 Phân loại Tuỳ theo đặc trưng di chuyển vật chất...
 • 2
 • 201
 • 0

Bài tập lớn nguyên hóa công nghiệp pdf

Bài tập lớn nguyên lý hóa công nghiệp pdf
... Thức  Page 10 Bài tập lớn môn Ngyên Hóa Công Nghiệp + ta xác định phần mềm ProII 9.0 công cụ Shortcut ta xác định µ=0,243 ( cp)= 2,43 *10-4 N.s/m2 + ta có xP=0.9276 sử dụng công thức nội suy ... N.s/m2 GV: Lê Thị Như Ý SV: Dương Đăng Thức  Page Bài tập lớn môn Ngyên Hóa Công Nghiệp Độ bay tương đối củacác hỗn hợp thực xác định theo công thức: y 1− y 1− x x α= y, x : nồng độ phần mol ... Như Ý SV: Dương Đăng Thức  Page 11 Bài tập lớn môn Ngyên Hóa Công Nghiệp VI,Kết luận -Việc thiết kế hệ thống chưng luyện với đầu vào liên tục gồm nhiều công đoạn khác nhau: cân vật chất, tính...
 • 12
 • 550
 • 14

Bài giảng : NGUYÊN HÓA CÔNG NGHIỆP part 8 ppsx

Bài giảng : NGUYÊN LÝ HÓA CÔNG NGHIỆP part 8 ppsx
... Nguyên hóa công nghiệp 65 thực thiết bị phản ứng dạng ống vận hành điều kiện sau : - thể tích thiết bị : V = 0,1 l ; - lưu lượng thể tích nguyên liệu : v = 0,05 l/ph ; - nồng độ tác chất nguyên ... chuyển hóa tác chất thiết bị phản ứng dạng ống : Tính thời gian lưu : ℑ= Do : 0,1(l ) V = = 2( ph ) v 0,05(l / ph ) k.CAo.ℑ = 500 (l/mol.ph) 0,01 (mol/l) (ph) = 10 Nguyên hóa công nghiệp 66 ... V cho độ chuyển hóa độ chuyển hóa thiết bị phản ứng dạng ống tích V Nguyên hóa công nghiệp 68 b- Mắc song song Đối với thiết bị phản ứng dạng ống mắc song song, phân phối nguyên liệu phải...
 • 9
 • 178
 • 0

Bài giảng : NGUYÊN HÓA CÔNG NGHIỆP part 7 pps

Bài giảng : NGUYÊN LÝ HÓA CÔNG NGHIỆP part 7 pps
... A/l 1,6 mol B/l xB = 75 % Nguyên hóa công nghiệp 58 Giải : Nồng độ cấu tử dòng nguyên liệu ban đầu : CAo = 1,4 mol/l CBo = 0,8 mol/l CRo = CSo = Với độ chuyển hóa B xB = 75 %, thành phần hỗn ... khoảng thời gian ∆t : FAo(1-xAo).∆t − FAo (1-xAf).∆t − (-rA ).V.∆t = Nguyên hóa công nghiệp 57 x − x Ao V V = = Af (− rA )f FA ν CA Hay : : (IV - 2) xAo xAf - Độ chuyển hóa tác chất trước vào ... )f (− rB )f v CB ⋅ x B 0,8(mol / l ).0 ,75 0 Vậy, lưu lượng dòng lít/ph Nguyên hóa công nghiệp 59 c- Thiết bị phản ứng nhiều ngăn (étagé) • Đặc điểm : - vận hành liên tục ; - gồm nhiều ngăn,...
 • 9
 • 168
 • 0

Bài giảng : NGUYÊN HÓA CÔNG NGHIỆP part 6 docx

Bài giảng : NGUYÊN LÝ HÓA CÔNG NGHIỆP part 6 docx
... điểm : - Năng suất thấp thời gian chu kỳ làm việc dài : đòi hỏi thời gian nạp liệu, đốt nóng, làm nguội, tháo sản phẩm làm thiết bị Nguyên hóa công nghiệp 49 - Mức độ giới hóa tự động hóa thấp ... Nguyên hóa công nghiệp CHƯƠNG 4: 47 THIẾT BỊ PHẢN ỨNG 4.1 ĐẠI CƯƠNG 4.1.1 PHÂN LOẠI THIẾT BỊ PHẢN ỨNG a- Theo pha hệ • Theo chất pha : thiết bị phản ứng pha khí, lỏng rắn ; • Theo số pha : ... dụng : thiết bị phản ứng liên tục sử dụng thích hợp cho trình sản xuất với suất lớn, chất lượng sản phẩm đảm bảo Nguyên hóa công nghiệp 50 c- Thiết bị phản ứng bán liên tục : • Định nghĩa : thiết...
 • 9
 • 167
 • 0

Bài giảng : NGUYÊN HÓA CÔNG NGHIỆP part 5 pptx

Bài giảng : NGUYÊN LÝ HÓA CÔNG NGHIỆP part 5 pptx
... toán 41 Nguyên hóa công nghiệp 42 Bài toán 5: Xác định đĩa nạp liệu tối ưu cho tháp tách propane công cụ Optimiser Tính cho tháp Depropanizer với liệu ban đầu sau : Nguyên liệu : - suất : 400 ... suất bình tách : 16,2 bar • Chỉ tiêu chất lượng sau : - sản phẩm đỉnh : có 0 ,5% khối lượng C4 40 Nguyên hóa công nghiệp - sản phẩm đáy : có 0 ,5% khối lượng C3 ⇒ Hãy xác định : - Chỉ số hồi ... tách? Nguyên hóa công nghiệp 39 Bài toán 3: Tính nhiệt độ sôi hỗn hợp hai pha áp suất định Nguyên liệu có thành phần toán 2, lưu lượng = 55 00 kg/h Hãy xác định: Nhiệt độ sôi hỗn hợp nguyên...
 • 9
 • 219
 • 0

Bài giảng : NGUYÊN HÓA CÔNG NGHIỆP part 4 pdf

Bài giảng : NGUYÊN LÝ HÓA CÔNG NGHIỆP part 4 pdf
... Nguyên hóa công nghiệp 29 2- Cửa sổ PRO/II Từ File menu ⇒ Chọn New : cửa sổ View1 xuất cho flowsheet sau: Màn hình bao gồm : • Dòng gọi Application Title Bar ... trượt ngang • Bên phải hình, bên trượt dọc công cụ floating PFD (Pipe Flow Diagram) Nếu công cụ PFD không hiển thị ta gọi sau : Nguyên hóa công nghiệp - click vào biểu tượng Show or Hide PFD ... suất lưu lượng dòng ⇒ OK Nguyên hóa công nghiệp 33 8- Sử dụng Flash Hot-Key Tool • PRO/II có công cụ hữu ích cho phép hiển thị nhanh chóng tính toán flash dòng chọn ⇒ Đó công cụ Flash Hot-Key,...
 • 9
 • 222
 • 0

Bài giảng : NGUYÊN HÓA CÔNG NGHIỆP part 3 pps

Bài giảng : NGUYÊN LÝ HÓA CÔNG NGHIỆP part 3 pps
... mềm mô công nghệ hóa học • Trong công nghệ hóa học, người ta sử dụng nhiều phần mềm mô : - DESIGN II (WINSIM) : sử dụng công nghiệp hóa học nói chung - PRO/II (SIMSCI) : sử dụng công nghiệp hóa ... Tính sẳn có thông số hoạt động thiết bị • Cụ thể, ta dựa vào sơ đồ sau : Nguyên hóa công nghiệp 26 Nguyên hóa công nghiệp 27 ... phương trình nhiệt động thích hợp : sở thành phần hóa học nguyên liệu điều kiện vận hành thiết bị ; Nguyên hóa công nghiệp 24 - Lựa chọn dòng nguyên liệu sản phẩm : xác định thành phần, trạng thái...
 • 9
 • 297
 • 0

Bài giảng : NGUYÊN HÓA CÔNG NGHIỆP part 2 pps

Bài giảng : NGUYÊN LÝ HÓA CÔNG NGHIỆP part 2 pps
... ; − Trục y : biễu diễn phần mol cấu tử nhẹ Propane pha 90 90 Nguyên hóa công nghiệp 12 2.5 THÁP CHƯNG LUYỆN 2. 5.1 Nguyên tắc hoạt động Tháp chưng luyện gồm có đoạn : − Đoạn luyện : Là phần ... Nguyên hóa công nghiệp 16 ? 21 0 ? ? ? 300 50 2. 5.4 Cân vật chất Nếu gọi : F - Lượng hỗn hợp nguyên liệu vào tháp, kg/h P - Lượng sản phẩm đỉnh, kg/h W - Lượng sản phẩm đáy, kg/h aF, aP, aW : nồng ... hợp nguyên liệu, sản phẩm đỉnh sản phẩm đáy Phương trình cân vật chất toàn tháp : Nếu cấu tử dễ bay : Ta tính P : P = F× aF − aW aP − aW F=P+W F.aF = P.aP + W.aW ⇒ W=F–P Nguyên hóa công nghiệp...
 • 9
 • 220
 • 0

Bài giảng : NGUYÊN HÓA CÔNG NGHIỆP part 1 ppt

Bài giảng : NGUYÊN LÝ HÓA CÔNG NGHIỆP part 1 ppt
... 67 Nguyên hóa công nghiệp CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1. 1 PHÂN LOẠI CÁC QUÁ TRÌNH TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC Nhìn chung trình công nghệ hóa học phân thành loại sau: Các trình học: gồm trình: đập, nghiền, ... mềm PROII để mô số sơ đồ công nghiệp hóa học Nguyên hóa công nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1. 1 PHÂN LOẠI CÁC QUÁ TRÌNH TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 1. 2 NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN ... Nguyên hóa công nghiệp NỘI DUNG MÔN HỌC thuyết tập Chương I: Mở đầu Chương II: Chưng luyện Chương III: Trích ly Chương IV: Thiết bị phản ứng – Bài tập áp dụng Chương V: Thiết bị...
 • 9
 • 253
 • 0

Bài giảng quy trình vận hành một trang trại nuôi cá biển quy mô công nghiệp (tài liệu tập huấn cho cán bộ quản trang trại) phần 1 TS lê xuân

Bài giảng quy trình vận hành một trang trại nuôi cá biển quy mô công nghiệp (tài liệu tập huấn cho cán bộ quản lý trang trại) phần 1  TS lê xuân
... BÀI I: GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM NUÔI CỦA MỘT SỐ LOÀI CÁ BIỂN 11 Tổng quan tình hình nuôi biển Thế giới Việt Nam 11 1. 1 Thế giới 11 1. 2 Việt Nam 16 Các loài biển ... phù hợp với quy công nghiệp 23 2 .1 Tiêu chí chọn loài biển phù hợp nuôi với quy công nghiệp .23 2.2 Các loài phù hợp để nuôi quy công nghiệp 24 2.3 Công nghệ nuôi sử dụng ... Nuôi biển qui công nghiệp có Việt Nam từ 10 năm Phú Yên (Marine Farm), Vũng Tàu, Kiên Giang (Đài Loan) nhƣng trang trại doanh nghiệp nƣớc Bởi vậy, vận hành trang trại nuôi biển qui mô...
 • 58
 • 330
 • 0

Bài giảng quy trình vận hành một trang trại nuôi cá biển quy mô công nghiệp (tài liệu tập huấn cho cán bộ quản trang trại) phần 2 TS lê xuân

Bài giảng quy trình vận hành một trang trại nuôi cá biển quy mô công nghiệp (tài liệu tập huấn cho cán bộ quản lý trang trại) phần 2  TS lê xuân
... TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Thủy Sản (20 05), Báo cáo tổng kết ngành thuỷ sản năm 20 04, Hà Nội Bộ Thủy sản (20 05), Báo cáo tổng kết chƣơng trình NTTS giai đoạn 20 0 020 05, Hà Nội Bộ Thuỷ Sản (20 06), Các ... Cán quản phải nhanh nhạy thị trƣờng, có lực quản điều hành công việc nhân lực bờ, dƣới biển; nắm đƣợc lực nhân viên để bố trí công việc hợp lý; sở thích, hoàn cảnh, tính tình… để quản ... quốc gia Xân, 20 07.Thử nghiệm nuôi loài biển: hồng bạc L.argentimaculatus chim vây vàng Trachinotus blochii Cát Bà, Hải Phòng Tạp chí Thủy sản số 2/ 2007 tr.8 -20 Xân ctv, 20 0 Nghiên...
 • 22
 • 401
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu nguyên lý hóa công nghiệpbài giảng nguyên lý hóa công nghiệpđề cương nguyên lý hóa công nghiệpnguyên lý hóa công nghiệpnguyen ly hoa cong nghiepbài tập lớn nguyên lý hóa công nghiệp pdfnguyên lý tính toán và tài liệu tính toánphát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty công trình giao thông 116giáo trình nguyên lý gia công vật liệuthực trạng tổ chức quản lý và văn hóa doanh nghiệp tại công ty tnhh thương mại quốc tế hữu tàithực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp tại công ty cô phần xây dựng bạch đằng 201thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp tại công tyđánh giá về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp tại công ty cổ phần xây dựng bạch đằng 201đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp tại công ty xây dựng bạch đằng 201cơ sở lý luận công nghiệp hóathong bao phat hanh co phieu thuong20100426KSH_NQDHCD – KSH 20100426KSH NQDHCDThu moi du Dai hoi Dai hoi DCDTN 201720130426 KSH Bo Sung Thuyet Minh BCTC Quy 1 Nam 201320130722-KSH-KQKD Quy 2 Nam 2013 Va Giai Trinh Bien Dong So Voi Cùng Ky – KSH20140721 20140721 KSH KQKD Quy 2 Nam 201420100813 KSH KQKD 6 thang dau nam 2010 soat xet20120328 KSH Nghi Quyet DHCD Thuong Nien Nam 201220140516 20140516 KSH Nghi Quyet Va Bien Ban DHDCD Thuong Nien Nam 201420100125 KSH KQKD quy 4 200920100505 KSH Bang CDKT QI 2010CVT Company%2bVisit%2bNote Chuy%e1%bb%83n%2bs%c3%a0n%2bni%c3%aam%2by%e1%ba%bft%2btrong%2bth%c3%a1ng%2b10%2b20172 cac noi dung can thong qua tai dhcd bat thuong 2011giay denghi chuyennhuong quyenmua cp 020170816 BSC Vietnam Company Updates VN LAS170428 API Annual Report 2016API 2013.7.2 db06ad0 Bao cao thuong nien 2012 signed2 chuong trinh hop dhcd bat thuong tpb 20116 ly lich tom tat thanh vien hdqt mr kimura01. chuong trinh du kien