bài giảng quy hoạc và chính sách sử dụng đất

bài giảng quy hoạc chính sách sử dụng đất

bài giảng quy hoạc và chính sách sử dụng đất
... giá, phân hạng đất; lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất 11- Quản lý, giám sát việc thực quy n nghĩa vụ người SD đất 4- Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 12- Thanh ... giữaquyền quy nsở sởhữu hữuđất đất ai đaivà v quy n quy n sử sử dụng dụng đất đất đai, đai, giữa lợi lợi ích ích của Nhà Nhà nước nước lợi lợi ích ích của người người trực trựctiếp tiếpsử s dụng ... s dụng dụng Vấn đề thể Điều 17, Luật Đất đai 2013 "Nhà nước trao quy n sử dụng đất cho người sử dụng thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quy n sử dụng đất người sử dụng ổn định; quy...
 • 330
 • 124
 • 0

Chính sách đất đai đến quy hoạch quản lý sử dụng đất ở tỉnh mondulkiri campuchia

Chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất ở tỉnh mondulkiri campuchia
... tài:“Nghiên cứu ảnh hưởng sách đất đai đến quy hoạch quản sử dụng đất tỉnh Mondulkiri- Campuchia Như việc nghi n cứu ảnh hư ng ch nh sách đất đai đến quy ho ch quản s dụng đất Campuchia có mục ... sách đất đai quy ho ch quản s dụng đất tỉnh Mondulkiri 86 3.2.5 Những vấn đề t n t i ch nh sách đất đai quy ho ch quản s dụng đất tỉnh Mondulkiri 88 vi 3.3 nh hư ng ch nh sách đất đai đến ... hình quy ho ch quản s dụng đất tr n giới 17 1.2.1 Quy ho ch quản s dụng đất M 17 1.2.2 Quy ho ch quản s dụng đất Đức 19 1.2.3 Quy ho ch quản s dụng đất Nhật Bản 21 1.2.4 Quy ho ch quản...
 • 200
 • 220
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI ĐẾN QUY HOẠCH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT Ở TỈNH MONDULKIRI, CAMPUCHIA pot

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI ĐẾN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT Ở TỈNH MONDULKIRI, CAMPUCHIA pot
... 3.6 Ảnh hưởng sách đất đai đến quy hoạch quản sử dụng đất q u a t h a m vấn ý kiến người dân tỉnh Mondulkiri Nghiên cứu sách quy hoạch ảnh hưởng đến công tác quản sử dụng đất quan điểm Campuchia, ... Ảnh hưởng sách đất đai đến quy hoạch quản Mondulkiri, Campuchia M ĐẦU Trước Campuchia nói chung tỉnh Mondulkiri nói riêng, việc quản sử dụng đất đai không ổn định, sách đất đai không ... Đánh giá kết thực quy hoạch loại đất giai đoạn 2007 2010 theo sách đất đai - Quy hoạch sử dụng đất lập Campuchia, đặc biệt QHSDĐ cấp xã Chính sách đưa quy hoạch sử dụng đất đai vào chiến lược phát...
 • 10
 • 234
 • 1

Bài giảng Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 TS. Nguyễn Văn Sơn
... quản nhà nước, sở để: Xây dựng sách công nghiệp Xây dựng môi trường phát triển phù hợp cho ngành kinh tế mũi nhọn 24 Lợi cạnh tranh quốc gia Khái niệm lợi cạnh tranh quốc gia Lợi cạnh tranh quốc ... tranh quốc gia khác có ý nghĩa tương đối 44 Kết luận chương Lợi so sánh điều kiện để có lợi cạnh tranh Nhưng quản yếu khó biến lợi so sánh thành lợi cạnh tranh Trong quan hệ hội nhập kinh tế quốc ... cạnh tranh quốc gia Được xem xét mối tương quan với quốc gia khác để: Cạnh tranh thu hút nguồn lực đầu tư quốc tế (vốn, công nghệ, know-how, chất xám) Thiết lập quan hệ thị trường quốc tế thuận...
 • 47
 • 564
 • 1

Bài giảng Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế: Chương 5 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 5 TS. Nguyễn Văn Sơn
... tiết thương mại quốc tế chúng Những nội dung Chính sách thương mại quốc tế hàng rào mậu dịch Thuế quan Các hàng rào phi thuế quan Chính sách thương mại quốc tế hàng rào mậu dịch Chính sách thương ... thương mại quốc tế: Là phức hợp biện pháp phủ điều tiết hoạt động thương mại quốc tế; Nhằm mục đích phân phối lại thu nhập góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển tốt Chính sách thương mại quốc tế ... Công cụ điều tiết sách thương mại quốc tế hàng rào mậu dịch, bao gồm: Thuế quan; Các hàng rào phi thuế quan Thuế quan (Tariffs) Thuế quan ? Phân tích tác động thuế quan thương mại quốc tế Thuế suất...
 • 40
 • 578
 • 2

Bài giảng Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế: Chương 6 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 6 TS. Nguyễn Văn Sơn
... bảo hộ mậu dịch ? Vì quốc gia áp dụng sách bảo hộ mậu dịch ? Lượng hóa mức bảo hộ mậu dịch Chính sách bảo hộ mậu dịch ? Là sách quản thương mại, đó: Chính phủ áp dụng hàng rào thuế quan có ... nước Vì quốc gia áp dụng sách bảo hộ mậu dịch ? khách quan là: Do có khác biệt địa tài nguyên Dẫn đến khác nguồn lực kinh tế lực cạnh tranh quốc gia – gốc vấn đề Vì quốc gia áp dụng sách bảo ... Tác dụng sách bảo hộ mậu dịch Lợi ích sách bảo hộ mậu dịch Tác hại sách bảo hộ mậu dịch 16 Lợi ích sách bảo hộ mậu dịch Tăng phúc lợi quốc gia (như đề cập thuế quan tối ưu); tăng thu ngân sách nhà...
 • 21
 • 385
 • 2

Bài giảng Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế: Chương 7 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 7 TS. Nguyễn Văn Sơn
... với sách công nghiệp Phối hợp với sách đầu tư quốc tế Phối hợp với sách tài quốc tế Nội dung sách tự hóa thương mại Chính sách tự hóa thương mại ? Lượng hóa mức độ tự hóa thương mại Tác dụng sách ... sách tự hóa thương mại Yêu cầu phối hợp sách tự hóa thương mại với tự hóa tài đầu tư Chính sách tự hóa thương mại (Trade Liberalization Policy) ? Là sách quản thương mại thể phối hợp quốc gia ... tác dụng sách tự hóa thương mại Nắm vững vấn đề kết hợp tự hóa thương mại với tự hóa tài đầu tư để phát huy tối đa hiệu sách tự hóa thương mại Những nội dung Nội dung sách tự hóa thương mại Phối...
 • 39
 • 1,359
 • 1

Bài giảng Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế: Chương 8 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 8 TS. Nguyễn Văn Sơn
... hại toàn cầu hóa 15 Lợi ích từ toàn cầu hóa Tập hợp lợi ích sách tự hóa thương mại, tự hóa tài đầu tư (đã biết chương 6) Hơn thế, quốc gia kích hoạt hàng loạt kiện liên hoàn để khai thác lợi ... hiểu nội dung kinh tế, lợi ích tác hại xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa để điều chỉnh sách thương mại quốc tế cho phù hợp Những nội dung Tính tất yếu khách quan toàn cầu hóa Lợi ích tác hại ... nở 20 Khu vực hóa cấp thấp (lỏng lẻo) Nội dung chủ yếu hợp tác tự hóa thương mại khu vực (thường hạ thấp hàng rào thương mại khu vực nhiều so với yêu cầu hội nhập toàn cầu) Các hình thức hợp...
 • 30
 • 279
 • 2

Bài giảng Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế: Chương 9 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 9 TS. Nguyễn Văn Sơn
... Edition, WTO 9/ 2003) 31 Cơ cấu tổ chức WTO 32 Chức hoạt động WTO (1) Thực thỏa thuận thương mại WTO (2) Diễn đàn đàm phán thương mại (3) Giải tranh chấp thương mại (4) Rà soát sách thương mại quốc gia ... Subjects covered Countries 194 7 Geneva Tariffs 23 194 9 Annecy Tariffs 13 195 1 Torquay Tariffs 38 195 6 Geneva Tariffs 26 196 0– 196 1 Geneva (Dillon Round) Tariffs 26 196 4– 196 7 Geneva (Kennedy Round) ... phương Hiệp định thương mại khu vực Liên minh khu vực Hiệp định thương mại đa phương toàn cầu Vấn đề mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Nhắc lại: sách tự hóa thương mại yêu cầu quốc gia phải mở...
 • 58
 • 386
 • 1

Bài giảng Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế: Chương 1 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 1 TS. Nguyễn Văn Sơn
... sĩ NGUYỄN VĂN SƠN KHOA KINH TẾ – ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH LÝ THUYẾT VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Mục tiêu Cung cấp nhìn toàn diện hoạt động thương mại ... thuyết sách thương mại quốc tế Nội dung gồm phần: thuyết thương mại quốc tế (các chương 2, 3, 4) Chính sách thương mại quốc tế quan hệ kinh tế quốc tế khác có liên quan (các chương 5, 6, ... mua bán (theo phân ngành thương mại) Lợi ích thương mại quốc tế Mô thức thương mại quốc tế Môi trường hoạt động thương mại quốc tế Phân ngành đối tượng mua bán Thương mại hàng hóa – đối tượng...
 • 25
 • 335
 • 1

Bài giảng Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế: Chương 2 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 2 TS. Nguyễn Văn Sơn
... Hãy trình bày mô thức thương mại quốc tế lợi ích thương mại quốc tế theo thuyết lợi tuyệt đối Lợi so sánh ? Hãy trình bày mô thức thương mại quốc tế lợi ích thương mại quốc tế theo qui luật ... Mỹ 6w + 4c 12w (2 giờ) 6w + 6c 2c Anh 6w 30c (6 giờ) 6w + 24 c 24 c 12w + 30c 12w + 30c 26 c Thế giới 12w + 4c Lợi ích tăng thêm Lợi ích quốc gia toàn giới tăng lên 11 Ưu, nhược điểm thuyết lợi ... 4c 12w (2 giờ) 6w + 6c 2c Anh 6w 12c (6 giờ) 6w + 6c 6c 12w + 12c 12w + 12c 8c Thế giới 12w + 4c Khung trao đổi mậu dịch tương đối quốc gia: 4c < 6w < 12c Lợi ích nước toàn giới tăng lên 20 Xác...
 • 40
 • 386
 • 2

Bài giảng Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế: Chương 3 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 3 TS. Nguyễn Văn Sơn
... thức; lợi ích thương mại quốc tế theo quan điểm thuyết đại Nghiên cứu nguyên nhân cách thức di chuyển nguồn lực kinh tế quốc tế Những nội dung thuyết chuẩn mậu dịch quốc tế thuyết H – O ... (Heckscher – Ohlin) thuyết H – O – S (với bổ sung Paul A Samuelson) thuyết chuẩn mậu dịch quốc tế Các điều kiện mô hình chuẩn thương mại quốc tế Phân tích lợi ích mậu dịch quốc tế với chi phí ... cầu tiêu dùng quốc gia… 45 Nhận xét mô hình chuẩn mậu dịch quốc tế Đã giải thích đầy đủ khoa học nguyên nhân, cách thức, xu hướng phát triển hiệu thương mại quốc tế Tuy nhiên, thuyết chuẩn...
 • 79
 • 555
 • 2

Bài giảng Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế: Chương 10 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 10 TS. Nguyễn Văn Sơn
... sau – 10 năm 12 Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ Lộ trình mở cửa phía Việt Nam dài hơn, độ mở hẹp hơn: Thương mại dịch vụ: Mở cửa thị trường sau – năm Ngoại trừ dịch vụ pháp lý, kế ... tài liệu chế độ thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng… gửi cho Ban công tác để tiến hành đàm phán 20 Quá trình gia nhập WTO Việt Nam Bước 2, đàm phán minh bạch hóa sách thương mại: 08/1996: ... viên APEC vào ngày 15/11/1998 Việt Nam công bố Chương trình hành động quốc gia để thực mục tiêu: Giảm NTR bình quân không 10% ; loại bỏ hầu hết NTBs vào năm 2020 18 Tham gia tổ chức khu vực khác...
 • 41
 • 316
 • 1

Bài giảng lý thuyết chính sách môn thương mại quốc tế

Bài giảng lý thuyết và chính sách môn thương mại quốc tế
... tăng 1.4 thuyết th-ơng mại thuyết khác kinh tế quốc tế 1.3 Quan hệ thuyết th-ơng mại thuyết khác kinh tế 1.3.1 thuyết đầu t1.3.2 Các thuyết kinh tế học vi mô Ch-ơng 2: thuyết ... Các thuyết th-ơng mại Quốc tế Ch-ơng 1: Tổng quan chung thuyết th-ơng mại quốc tế Ch-ơng 2: thuyết lợi so sánh Ch-ơng 3: thuyết th-ơng mại dựa lợi nhờ quy mô Ch-ơng 4: thuyết ... th-ơng mại quốc tế 1.1.1 Về mặt thuyết 1.1.2 Về mặt thực tiễn 1.2 Quan hệ thuyết sách th-ơng mại 1.2.1.Tính khách quan thuyết th-ơng mại 1.2.2 Sự kết hợp luận thực tiễn sách th-ơng mại...
 • 74
 • 101
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch quản lý sử dụng đất ở tỉnh mondulkiri campuchia

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất ở tỉnh mondulkiri campuchia
... 1.1.2 Chính sách ñ t ñai (Land Policy) 1.1.2.1 Khái ni m v Chính sách ñ t ñai Chính sách: T Chính sách có th hi u theo ki u: sách = + sách Sách ñ i sách, cách ng x , theo nghĩa t “Phương sách , ... 17 1.2.1 Quy ho ch qu n s d ng ñ t M 17 1.2.2 Quy ho ch qu n s d ng ñ t ð c 19 1.2.3 Quy ho ch qu n s d ng ñ t Nh t B n 21 1.2.4 Quy ho ch qu n s d ng ñ t Hàn Qu c 23 1.2.5 Quy ho ch ... ch s d ng ñ t t nh Mondulkiri, Campuchia 54 2.2.4 Gi i pháp nâng cao hi u qu sách ñ t ñai v quy ho ch qu n s d ng ñ t t nh Mondulkiri, Campuchia 2.2.5 ð xu t quy trình bư c quy ho ch s xã/phư...
 • 246
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng chiến lược và chính sách kinh doanhbài giảng tiền tệ và chính sách tiền tệmột số ý kiến về chính sách sử dụng đất dốc ở trung du và miền núi việt namquản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đấtquy hoạch và kế hoạch sử dụng đấtchính sách sử dụng đất phi nông nghiệpchính sách sử dụng đất nông nghiệpphương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 20103 5 nhận xét việc triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất3 9 biểu đồ đánh giá việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệpchính sách sử dụng đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sảniii một số chỉ dẫn về nội dung và phương pháp lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai ở việt namphương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện mỹ hàosự thay đổi về quy định và chính sácha giới thiệu tổng quan về hệ thống chính sách quy chế quy trình và biểu mẫu sử dụng trong công tác quản trị nhân lựcQuyết định 66 2016 QĐ-UBND Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ AnCircular No. 12 2015 TT-BKHDT guiding on professional regulation for judicial expertise activities; proceduresCircular No. 13 2015 TT-BKHDT issuing the list of areas entitled to the prioritized assistance and criteria for selectionQuyết định 6174 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân, thành phố Hà NộiQuyết định 4025 QĐ-UBND năm 2016 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 36 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà NẵngDecree No. 66 2015 ND-CP of the Government on regulations on aviation authoritiesLich thi hoc ky I nam hoc 2017 2018 dot thi 1 12 Thg9 17 10 13 41(dot 1)Lich thi tu (3009 0810)LT DuocLich thi tu (2110 0511)LT DuocKế hoạch 172 KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hànhKế hoạch 147 KH-UBND năm 2016 hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2018Chỉ thị 13 CT-CTUBND năm 2016 về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng công, viên chức do tỉnh Hưng Yên ban hànhChỉ thị 21 CT-UBND năm 2016 về tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020Pháp lệnh 08 2008 PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung điều 10 của pháp lệnh Dân sốKế hoạch 142 KH-UBND năm 2016 xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhChỉ thị 03 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangThông báo 8887 TB-TCH về tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan giai đoạn năm 2016 do Tổng cục Hải quan ban hànhMẫu thông báo kết quả thẩm định dự ánMẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng