Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2 400 con

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án ĐẦU XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 4 THUỘC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 4 THUỘC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN
... quyền phê duyệt dự án đầu Hạng mục đầu xây dựng khu tái định số thuộc Dự án thủy điện Trung Sơn Chủ đầu Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHP Co) phê duyệt dự án đầu Cụ thể, ngày ... nhân 20 Tài kế toán CHƯƠNG MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Tên dự án Đầu xây dựng khu tái định số thuộc Dự án thủy điện Trung Sơn 1.2 Chủ dự án Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn Địa chỉ: Tầng ... dụng đánh giá, tổng hợp tác động môi trường đến hệ sinh thái khu vực rừng Thảm Tôn Tổ chức thực đánh giá tác động môi trường 4. 1 Tổ chức thực ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư...
 • 191
 • 362
 • 0

Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu xây dựng khu chung cư phong phú – khu b tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng khu chung cư phong phú – khu b tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
... CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ INTRESCO B O CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUNG < /b> CƯ CAO CẤP PHONG < /b> PHÚ < /b> KHU < /b> B Tại Phong < /b> Phú < /b> < /b> huyện B nh Chánh < /b> TP. HCM CHỦ ĐẦU TƯ CƠNG ... cáo đánh < /b> giá < /b> tác < /b> động < /b> mơi trường < /b> (ĐTM) cho Dự < /b> án < /b> đầu < /b> tư < /b> xây < /b> dựng < /b> Khu < /b> chung < /b> cư < /b> Phong < /b> Phú < /b> < /b> Khu < /b> B Phong < /b> Phú < /b> < /b> huyện B nh Chánh < /b> TP. Hồ Chí Minh Căn pháp luật kỹ thuật • Luật B o vệ Mơi trường < /b> ... xã Hưng Long, huyện B nh Chánh, Tp Hồ Chí Minh + Nam giáp Đa Phước, huyện B nh Chánh, Tp Hồ Chí Minh + B ́c giáp B nh Hưng, huyện B nh Chánh, Thị trấn An Lạc, Tp Hồ Chí Minh Sau 30 năm...
 • 76
 • 656
 • 3

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên – Hà Nội.

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên – Hà Nội.
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên đề: Đánh giá tác động môi trường dự án đầu xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long ... động dự án đầu xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên giai đoạn thi công  Phạm vi thực hiện: -Về không gian: Dự án đầu xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên thực phường ... xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên Nội” Đối ng, phạm vi phương pháp thực chuyên đề thực tập  Đối ng thực hiện: Tiến hành quan trắc, phân tích giai đoạn tác động dự án...
 • 29
 • 708
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN
... 3: Một số giải pháp để bảo vệ môi trường dự án đầu xây dựng nhà máy bia Nội Hưng Yên (Công suất 50 triệu lít/năm) Kết luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA ... BắcHưngHải 2.2 GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN 2.2.1 Tên dự án ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY BIA HÀ NỘI HƯNG YÊN 2.2.2 Chủ đầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BIA ... nghệ BiaRượuNước giải khát Nội định đầu xây dựng Nhà máy bia công suất 50 triệu lít/năm tỉnh Hưng Yên Vì lý trên, em chọn đề tài : “ Đánh giá tác động môi trường dự án đầu xây dựng nhà máy...
 • 82
 • 316
 • 0

DỰ báo tác ĐỘNG môi TRƯỜNG của dự án đầu xây DỰNG cải tạo, NÂNG cấp BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH điện BIÊN GIAI đoạn II

DỰ báo tác ĐỘNG môi TRƯỜNG của dự án đầu tư xây DỰNG cải tạo, NÂNG cấp BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH điện BIÊN GIAI đoạn II
... a pháp lu t v b o v môi trư ng, ti n hành nghiên c u ñ tài: “D báo tác ñ ng môi trư ng c a D án ð u xây d ng c i t o, nâng c p b nh vi n ña khoa t nh ði n Biên giai ño n II 1.2 M c ñích nghiên ... t nh ði n Biên) Báo cáo ðTM c a D án ð u xây d ng B nh vi n ða khoa huy n ði n Biên (quy t ñ nh s 763/Qð-UBND ngày 24/6/2010 c a UBND t nh ðiên Biên) Báo cáo ðTM c a D án ð u xây d ng B ... s c; khoa Ph s n; khoa Tai Mũi H ng; khoa Răng hàm m t; khoa M t; khoa Xét nghi m; khoa Ch n ñoán hình nh; khoa Thăm dò hình nh; khoa Thăm dò ch c năng; khoa Ch ng nhi m khu n; khoa Dư c; khoa...
 • 100
 • 173
 • 0

Dự báo tác động môi trường của dự án đầu xây dựng công trình kè chống sạt lở bảo vệ bờ sông gâm đến thị trấn vĩnh lộc, huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang

Dự báo tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bảo vệ bờ sông gâm đến thị trấn vĩnh lộc, huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang
... thiểu tác động xấu đến môi trường Từ yêu cầu thực tiễn tiến hành đề tài: Dự báo tác động môi trường dự án đầu xây dựng công trình chống sạt lở bảo vệ bờ sông Gâm đến thị trấn Vĩnh Lộc, huyện ... trí xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc (bờ phải) Vị trí xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc (bờ trái) Hình 4.3-Vị trí xây dựng công trình bảo vệ bờ sông Gâm Hình 4.4-Vị trí thi công công trình dự án b ... phương Do đó, việc xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông Gâm đoạn qua thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang dự án đa mục tiêu, kết hợp bảo vệ chống sạt lở bờ sông Gâm với hạn chế...
 • 102
 • 202
 • 2

dự báo tác động môi trường của dự án đầu xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh thị trấn nậm nhùn, huyện nậm nhùn, tỉnh lai châu trong giai đoạn vận hành

dự báo tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh thị trấn nậm nhùn, huyện nậm nhùn, tỉnh lai châu trong giai đoạn vận hành
... NGUYỄN VĂN THẠCH DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI SINH HOẠT HỢP VỆ SINH THỊ TRẤN NẬM NHÙN, HUYỆN NẬM NHÙN, TỈNH LAI CHÂU TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CHUYÊN NGÀNH: ... tiễn tiến hành đề tài: Dự báo tác động môi trường dự án đầu xây dựng Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu giai đoạn vận hành Mục đích ... tích hoạt động dự án giai đoạn vận hành dự báo tác động của hoạt động tới môi trường giai đoạn vận hành dự án - Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường giai đoạn vận hành bãi chôn lấp 2.2.2...
 • 142
 • 148
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG,KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA CHÍNH SÁCH VỀ BUÔN BÁN ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ Ở VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG,KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA CHÍNH SÁCH VỀ BUÔN BÁN ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ Ở VIỆT NAM
... VẤN ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA CHÍNH SÁCH VỀ BUÔN BÁN ĐỘNG THỰC VẬT HOANG VIỆT NAM HÀ NỘI, 2007 Đây báo cáo tư vấn dự án “Nâng cao lực quốc gia đánh giá sách ... hình thực sách buôn bán động, thực vật hoang Việc thực sách buôn bán động, thực vật hoang Việt Nam chia thành hai phần hoạt động khai thác, buôn bán tiêu thụ nước, hoạt động buôn bán quốc tế ... hoạt động Chính lý đó, Dự án đánh giá sách buôn bán ĐTVHD với hỗ trợ UNEP CITES thực Việt Nam nhằm rà soát đánh giá tác động bảo tồn, kinh tế hội sách quốc gia buôn bán ĐTVHD Hoạt động đánh giá...
 • 76
 • 510
 • 2

Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại dự án đầu xây dựng khu tái định cư số 4 thuộc dự án thủy điện trung sơn

Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư số 4 thuộc dự án thủy điện trung sơn
... duyệt dự án đầu Hạng mục đầu xây dựng khu tái định số thuộc Dự án thủy điện Trung Sơn Chủ đầu Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHP Co) phê duyệt dự án đầu 1.3 Mối quan hệ dự án ... La cần thiết đầu xây dựng hoàn thành trước tích nước hồ thủy điện Trung Sơn Dự án đầu xây dựng khu tái định số thuộc dự án thủy điện Trung Sơn (sau gọi Dự án) dự án mới, trình quy hoạch ... chủ dự án tự tạo lập sử dụng ĐTM - Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Thủy điện Trung Sơn, Công ty CP vấn xây dựng điện lập, tháng 5/2008 - Hồ sơ thiết kế sở Khu tái định số 4, Công...
 • 62
 • 210
 • 0

báo cáo đánh giá tác động tới môi trường của dự án

báo cáo đánh giá tác động tới môi trường của dự án
... Báo cáo ĐTM dự án đầu tư “Xây dựng NM phôi thép Tuyên Quang” 3.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN Dựa vào đặc điểm hoạt động CN, việc đánh giá tác động đến môi trường Dự ... bảo vệ môi trường, chủ đầu tư tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Báo cáo xây dựng sở văn hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường, nhằm phân tích đánh giá trạng môi trường ... 38 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư “Xây dựng NM phôi thép Tuyên Quang” Chương 3- ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 3.1 ĐÁNH GIÁ VỀ QUY HOẠCH MẶT BẰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CỦA NHÀ MÁY VỀ MẶT MÔI TRƯỜNG Dựa...
 • 101
 • 279
 • 0

Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất bảo vệ môi trường cho dự án Đầu xây dựng nhà máy sản xuất Phốt Phô vàng công suất 10.000 tấn/năm

Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất bảo vệ môi trường cho dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Phốt Phô vàng công suất 10.000 tấn/năm
... thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường đê xuất phương án bảo vệ môi trường cho dự án Đầu xây dựng nhà máy sản xuất phốt vàng công suất 10.000 tấn/năm Mục tiêu nghiên cứu - Đánh ... TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Tên dự án Dự án đầu xây dựng khu liên hợp sản xuất phốt vàng sản phẩm hoá chất từ phốt vàng Giai đoạn 1: Đầu xây dựng nhà máy sản xuất phốt vàng công suất 10.000 tấn/ ... thực dự án Biện pháp tổ chức thực dự án Dự án Đầu xây dựng Nhà máy sản xuất phốt vàng công suất 10.000 tấn/năm Công ty TNHH Phốt vàng Việt Nam dự án thuộc nhóm B Dự án đòi hỏi tiến độ đầu tư...
 • 154
 • 601
 • 2

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu xây dựng Nhà máy giấy Hải Hưng tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giấy Hải Hưng tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh
... Vinh phối hợp với nhóm sinh viên H.5, lớp MTK6 trường ĐHSP KT Hưng Yên tiến hành lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu xây dựng Nhà máy giấy Hải Hưng Nghi Kim, thành phố ... phố Vinh 1.2 Mô tả sơ lược loại hình dự án: 1.2.1 Các thông tin chung dự án: a) Tên dự án: Tên dự án "DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY GIẤY HẢI HƯNG TẠI XÃ NGHI KIM, THÀNH PHỐ VINH" b) Chủ dự án ... Đầu xây dựng nhà máy giấy Hải Hưng Nghi Kim, thành phố Vinh nhóm sinh viên H.5 lớp MTK6 – Trường ĐHSP KT Hưng Yên thực Ngoài ra, Chủ đầu Dự án nhận giúp đỡ Cơ quan sau: - UBND Nghi Kim,...
 • 16
 • 551
 • 9

Nghiên cứu, đánh giá khả năng gây ô nhiễm môi trường của xỉ thải pirit từ quá trình sản xuất axit sunfuric

Nghiên cứu, đánh giá khả năng gây ô nhiễm môi trường của xỉ thải pirit từ quá trình sản xuất axit sunfuric
... axit sunfuric đổ môi trường nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng cho môi trường nước đất Việc nghiên cứu khả gây ô nhiễm môi trường từ xỉ thải pirit đến môi trường sức khỏe người yêu cầu cấp thiết không ... tài: Nghiên cứu, đánh giá khả gây ô nhiễm môi trường xỉ thải pirit từ trình sản xuất sunfuric. Trong luận văn này, sâu nghiên cứu khả hấp phụ, dạng hình thái hấp phụ asen lên xỉ thải pirit, từ đánh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VŨ THỊ PHƯỢNG NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA XỈ THẢI PIRIT TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SUNFURIC LUẬN VĂN THẠC SỸ...
 • 42
 • 327
 • 0

NGHIÊN cứu, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG gây ô NHIỄM môi TRƯỜNG của xỉ THẢI PIRIT từ QUÁ TRÌNH sản XUẤT SUNFURIC

NGHIÊN cứu, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG gây ô NHIỄM môi TRƯỜNG của xỉ THẢI PIRIT từ QUÁ TRÌNH sản XUẤT SUNFURIC
... axit sunfuric đổ môi trường nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng cho môi trường nước đất Việc nghiên cứu khả gây ô nhiễm môi trường từ xỉ thải pirit đến môi trường sức khỏe người yêu cầu cấp thiết không ... tài: Nghiên cứu, đánh giá khả gây ô nhiễm môi trường xỉ thải pirit từ trình sản xuất sunfuric. Trong luận văn này, sâu nghiên cứu khả hấp phụ, dạng hình thái hấp phụ asen lên xỉ thải pirit, từ đánh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VŨ THỊ PHƯỢNG NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA XỈ THẢI PIRIT TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SUNFURIC LUẬN VĂN THẠC SỸ...
 • 18
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạcđánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới đồng văn tỉnh hà namđánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mớiphương pháp và các nội dung nghiên cứu của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyện từ liêmlợi ích kinh tế xã hội môi trường và tác dụng của nghiên cứu kinh tế xã hội và môi trường của dự án đầu tưmột số giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án của dự án đầu tư xây dựng khách sạn royal sông hồngbiện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường của dự án xây dựng đường cao tốc hà nội hải phòngđánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng nhà ởcác quan điểm đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựngphân tích đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư xây dựng nhà ởphân tích và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội của dự án đầu tưphương pháp tổng quát đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựngtác động đến môi trường của dự án4 1 một số chỉ tiêu về môi trường của dự án đến năm 2020quá trình tính toán ta lập được bảng tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước cà tốt bình thuận như ở bảng 5 11Điều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại