ASA WebVPN (Anyconnect VPN)

Hướng dẫn thiết lập mô hình site to site VPN trên hệ thống Cisco ASA pot

Hướng dẫn thiết lập mô hình site to site VPN trên hệ thống Cisco ASA pot
... trợ VPN Cisco ASA router Cisco Người sử dụng cấu hình thiết bị để thiết lập hệ thống tunnel lẫn nhau, to n hình công ty văn phòng sử dụng qua tunnel thời điểm (trong kết nối truy cập VPN từ ... người sử dụng, hệ thống server với hình mạng LAN để dùng cho dịch vụ email, intranet, sử dụng thiết bị Cisco ASA 5520 làm Internet gateway Địa mạng LAN 10.0.0.0/24, thông số gateway (ASA) có địa ... tunnel thời điểm (trong kết nối truy cập VPN từ xa thực PC thiết lập tunnel sẵn) để truy cập tới nguồn tài nguyên hệ thống Quá trình thiết lập tunnel thông thường chia làm giai đoạn Giả sử, thử nghiệm...
 • 3
 • 349
 • 4

Cấu hình hệ thống Cisco ASA với thiết bị Android, VPN và Active Directory Authentication potx

Cấu hình hệ thống Cisco ASA với thiết bị Android, VPN và Active Directory Authentication potx
... dụ: vpnpassword ! Còn thiết bị Android, mở phần Settings > Wireless and networks > VPN settings > Add VPN, chọn L2TP/IPSec PSK VPN Tên VPN phụ thuộc vào người sử dụng, đặt thông tin gì, thiết ... lệnh cấu hình bên đây, sử dụng hầu hết cú pháp mặc định ASA, bạn cần thay thông tin bên dấu [ ] với liệu riêng, dấu * phía cuối dòng để thích không nên thêm tham số khác vào sau ký hiệu *! ASA ... dụng, đặt thông tin gì, thiết lập VPN server bên địa IP, cấu hình IPSec PSK (client pre-shared key) khởi tạo ASA, không kích hoạt chức Secret không cần thiết phải thiết lập tính tìm kiếm domain...
 • 5
 • 152
 • 0

integrating cisco ASA VPN clients with safeword strong authentication version 1

integrating cisco ASA VPN clients with safeword strong authentication version 1
... ASA Internal IP Address: 10 .52. 41. 252/24 Cisco ASA External IP Address: 66 .16 2 .14 7.204/248 Windows XP Workstation with Cisco VPN client installed: 66 .16 2 .14 7.203/248 © 2 010 SafeNet Inc All rights ... • Cisco ASA Appliance SafeWord Server with RADIUS Server Agent For the purpose of this guide, the following network layout was used: • • • • SafeWord RADIUS Server IP: 10 .52. 41. 123/24 Cisco ASA ... 5  Integrating Cisco ASA with SafeWord 6  Configure the SafeWord RADIUS Server to accept Cisco ASA RADIUS authentication requests 7  Configuring the ASA appliance...
 • 21
 • 246
 • 0

Cấu hình VPN site to site router cisco 2811 – ASA 5510

Cấu hình VPN site to site router cisco 2811 – ASA 5510
... setnameRouter(config)#crypto map MAP -VPN ipsec-isakmp Router( config-crypto-map)#set peer 210.245.101.100 (IP ASA site B )Router( config-crypto-map)# set transform-set SET -VPN ( Setname bước 5 )Router( config-crypto-map)#match ... 2811 (Site A) + Pre-shared key: gõ Cisco1 23 (giống Pre-shared key router cisco 2811 site A) nhấn Next Ở bước 2: chọn IKE Policy mã hóa Authentication, lưu ý phải loại với Router Cisco 2811 ... 5 )Router( config-crypto-map)#match address 101 (101 : acl-number bước ) Bước7: Gán vào interfaceRouter(config)#interface dialer 0Router( config-if)#crypto map MAPVPNSITE A ASA 5510: Bước 1: tạo Connection...
 • 11
 • 439
 • 0

Cấu hình IPSEC/VPN trên thiết bị CISCO

Cấu hình IPSEC/VPN trên thiết bị CISCO
... ang dùng IV Qui Trình C u Hình Bư c IPSec/VPN Trên Cisco IOS: - Ta có th c u hình IPSec VPN qua bư c sau ây: Chu n b cho IKE IPSec C u hình cho IKE C u hình cho IPSec C u hình d ng mã hóa cho gói ... IP b c c u c n ph i c c u hình Tham kh o vi c cài t Cisco IOS hư ng d n c u hình t i www .cisco. com cho phiên b n ph n mêm c a b n tham kh o thêm v t t c tuỳ ch n c u hình có th có hư ng d n chi ... nên VPN Cisco: a Cisco VPN Router: s d ng ph n m m Cisco IOS, IPSec h tr cho vi c b o m t VPN VPN t I ưu hóa router òn b y ang t n t I s u tư c a Cisco Hi u qu nh t m ng WAN h n h p b Cisco Secure...
 • 46
 • 3,342
 • 31

Tổng quan về VPN

Tổng quan về VPN
... lập kết nối VPN: - Máy VPN cần kết nối (VPN client) tạo kết nốt VPN (VPN Connection) tới máy chủ cung cấp dịch vụ VPN (VPN Server) thông qua kết nối Internet - Máy chủ cung cấp dịch vụ VPN trả lời ... kết nốI VPN bảo mật nhóm “riêng tư” VPN c Cisco VPN Concentrator series: Đưa tính mạnh việc điều khiển truy cập từ xa tương thích vớI dạng site-to-site VPN Có giao diện quản lý dễ sử dụng VPN client ... đề bảo mật VPN f Cisco Secure Policy Manager and Cisco Works 2000 cung cấp việc quản lý hệ thống VPN rộng lớn Các giao thức VPN: - Các giao thức để tạo nên chế đường ống bảo mật cho VPN L2TP,...
 • 6
 • 969
 • 23

công nghệ IP-VPN.doc

công nghệ IP-VPN.doc
... thiệu chung công nghệ IP-VPN Đây công nghệ không mới, với phát triển mạnh mẽ mạng Internet toàn cầu thị trường IP-VPN phát triển Với tổ chức có mạng lưới rộng khắp, sử dụng công nghệ hiệu truyền ... tay Công nghệ chuyển tiếp tế bào Đơn vị dịch vụ kênh Thiết bị truyền thông liệu Thuật toán mã DES Giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman Nhận dạng kết nối lớp liên kết liệu Hệ thông tên miền Công ... cáp quang phân tán Kỹ thuật chuyển mạch gói nhanh Công nghệ chuyển tiếp khung Giao thức truyền file Đóng gói định tuyến chung Mã nhận thực tin băm Công ty IBM Giao thức tin điều khiển Internet Giá...
 • 125
 • 922
 • 11

Cơ bản về VPN

Cơ bản về VPN
... gateway SSL VPN ch c ch n s nh hư ng n hi n h at ng chung c a h th ng III Ch Ho t ng C a VPN K t N i Truy Xu t T Có lo i k t n i VPN Site-to-site VPN connection Remote access VPN connection ... vi c t i nhà Cũng có th dùng VPN n i hai m ng v t lý thu c m t công ty thành m t m ng logic hai nơi khác II B o M t Trong VPN B o m t VPN ? Mô hình b c tư ng l a VPN VPN s d ng m ng Internet cho ... cu i bư c Thêm nh ng ngư i dùng thu c ph n c u hình VPN Server B o m t cho Client Gateway gi i pháp SSL VPNs Trong gi i pháp SSL VPNs, SSL VPNS có th ơn gi n hóa vi c truy c p t xa ng th i ph...
 • 39
 • 487
 • 4

Tìm hiểu về mạng riêng áo VPN

Tìm hiểu về mạng riêng áo VPN
... a thư m c g c c a C: IIS1 VPN1 VPN1 máy tính ch y Windows Server 2003, Standard Edition cung c p d ch v máy ch VPN cho máy khách VPN nh c u hình cho VPN1 làm máy ch VPN, b n th c hi n bư c sau: ... có th gói tin dùng a ch IP riêng (không nh n) bên m t gói khác dùng a ch IP chung ( nh n) m r ng m t m ng riêng Internet K thu t Tunneling m ng VPN i m-n i i m: Trong VPN lo i này, giao th c mã ... Found, nh n OK Account c a ngư i s d ng VPNUser c ưa vào sanh sách nhóm VPNUsers 39 Nh n OK lưu thay i i v i nhóm VPNUsers Ph n gi i thi u cách cài t m ng VPN lo i truy c p t xa theo giao th c...
 • 33
 • 997
 • 20

Tìm hiểu mạng riêng ảo VPN

Tìm hiểu mạng riêng ảo VPN
... VPN truy cập từ xa gọi mạng Dial-up riêng ảo (VPDN), kết nối người dùng-đến-LAN, thường nhu cầu tổ chức có nhiều nhân viên cần liên hệ với mạng riêng từ nhiều địa điểm ... cấp xử lý trung tâm VPN firewall bảo mật PIX Server VPN cao cấp dành cho dịch vụ Dial-up NAS (máy chủ truy cập mạng) nhà cung cấp sử dụng để phục vụ người sử dụng từ xa Mạng VPN trung tâm quản ... xa loại VPN Intranet, kết nối Văn phòng với Đối tác kinh doanh VPN Extranet Bảo mật VPN Tường lửa (firewall) rào chắn vững mạng riêng Internet Bạn thiết lập tường lửa để hạn chế số lượng cổng...
 • 4
 • 583
 • 14

Tìm hiểu mạng riêng ảo VPN P4

Tìm hiểu mạng riêng ảo VPN P4
... Về ý cho mô hình thực nghiệm, mời bạn xem lại Tìm hiểu mạng riêng ảo VPN (Phần 3) Trong đó, ý phân đoạn mạng Internet mô Khi kết nối mạng Internet ngoài, bạn cần đặt địa IP thực, có domain ... hình cho kết nối VPN truy cập từ xa theo giao thức L2TP/IPsec, bạn thực bước sau: Tắt máy CLIENT1 Ngắt kết nối CLIENT1 khỏi phân đoạn mạng Internet mô kết nối máy vào phân đoạn mạng Intranet Khởi ... Networking, mục Type of VPN, nhấn vào L2TP/IPSec VPN 19 Nhấn OK để lưu thay đổi kết nối L2TPtoMangcongty Hộp thoại Connect L2TPtoMangcongty xuất 20 Trong ô User name, gõ exampleVPNUser Trong ô Password,...
 • 4
 • 478
 • 3

Thiết lập máy chủ ảo VPN

Thiết lập máy chủ ảo VPN
... Trong viết lướt qua cách thiết lập VPN server Thật cách thiết lập VPN server vừa làm thuộc dạng đơn giản đủ phép clients tạo kết nối với VPN server Tuy nhiên bạn bảo đảm VPN server bạn làm việc ... gắng đơn giản việc thiết lập để chắn vừa thiết lập hoạt động Cách thiết lập VPN (Virtual Private Networks) Client - Phần II [7/15/2004 12:21:00 AM] Virtual Private Networks (VPN) hay gọi theo ... server subnet với VPN server interface Bạn thiết lập DHCP Relay Agent, nhiên phần đề cập mục khác Nếu bạn sử dụng IP tĩnh phép client tạo kết nối phải bảo đảm phải subnet với mạng nội VPN server internet...
 • 12
 • 394
 • 3

Setup W2K VPN Server

Setup W2K VPN Server
... viết lướt qua cách thiết lập VPN server Thật cách thiết lập VPN server vừa làm thuộc dạng đơn giản đủ phép clients tạo kết nối với VPN server Tuy nhiên bạn bảo đảm VPN server bạn làm việc cách tốt ... hết kết nối VPN VPN server bạn có nhiều 10 ports lấy thêm 10 IP addresses từ DHCP server để sơ cua cho truy cập sau Cách dễ để giải địa IP cho client đặt DHCP server subnet với VPN server interface ... clients Khi DHCP server configure với scope địa IP cho card LAN VPN server, thông thường by default RRAS /VPN server có khoảng 10 ports phép tạo kết nối, chôm khoảng 10 IP address DHCP server sử dụng...
 • 9
 • 390
 • 0

Bào cáo đầy đủ IPsec VPN

Bào cáo đầy đủ IPsec VPN
... Hệ thống intranet không sử dụng VPN  9/14/12 Giải Pháp VPN  Không giống như giải pháp của intranet VPNs và  remote access VPNs, extranet VPNs không tách  riêng với thế giới ngoài   Extranet VPNs cho phép điều khiển sự truy xuất  ... dựa trên VPN hoàn chỉnh  9/14/12 3.2  Cấu trúc khối vpn Phần cứng VPN bao gồm các sever VPN,  khách  hàng, và các thiết bị phần cứng khác như VPN routers, gateways và concentrator  Phần mềm VPN bao gồm các phần mềm server và  ... Dựa trên tiêu chí đó có thể phân loại VPNs thành   9/14/12 2. Các dạng của VPNs: ­Cho phép người dùng truy cập vào dữ liệu  nội bộ của công từ ngoài internet  9/14/12 2.1 Remote Access VPNs:  9/14/12 2.1 Remote Access VPNs:...
 • 60
 • 739
 • 16

Tổng quan về IpSec VPN

Tổng quan về IpSec VPN
... điều quan trọng tổ chức hay quan Dựa tiêu chí phân loại VPNs thành nhóm chính:  Remote Access VPNs  Intranet VPNs  Extranet VPNs Dựa tiêu chí phân loại VPNs thành nhóm chính:  Remote Access VPNs ... truyền thông IPSec. Khi máy tính 22 IPSEC &VPN cấu hình chứng ta phải sử dung sách IPSec dể hỗ trợ chứng sử dụng phương pháp xác thực hợp lệ CHƯƠNG : VPN I Giới thiệu VPNs: Một số khái niệm VPNs Đáp ... mô hình trình thực thi ESP user data để bảo vệ IPSec peers 12 IPSEC &VPN Bảng so sánh giao thức ESP AH: 13 IPSEC &VPN 7.Các chế độ IPSec - SAs IPSec triển khai chế độ Được mô tải hình chế độ...
 • 63
 • 4,049
 • 92

Xem thêm

Từ khóa: cisco asa 5510 ipsec vpn configuration guidecisco asa 5505 ipsec vpn client configurationcisco asa 5510 ipsec vpn configuration asdmcisco asa 5520 ipsec vpn configuration asdmcisco asa 5505 ipsec vpn configuration asdmcisco asa 5505 ipsec vpn clientQuyết định 42 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 2864 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (lĩnh vực: thủy sản, phát triển nông thôn)Quyết định 3147 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ trên địa bàn thành phố Cần ThơQuyết định 3439 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1896 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào CaiQuyết định 42 2016 QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020Quyết định 3987 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 500 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh HóaQuyết định 8896 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 2859 QĐ-UBND năm 2016 danh mục văn bản quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangQuyết định 1980 QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 1345 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu tái định cư Cửa Bạc giai đoạn II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3998 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và cấp kinh phí cho dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh Thanh HóaQuyết định 1212 QĐ-UBND về quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon TumQuyết định 1337 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 56 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến TreQuyết định 1165 QĐ-UBND.HC phê duyệt danh mục Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ năm 2016 do tỉnh Đồng Tháp ban hànhQuyết định 2586 QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016Quyết định 01 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08 2009 QĐ-UBND do huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 5456 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 44 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33 2004 QĐ-UB và Quyết định 787 QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 2620 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020