Ứng dụng Công nghệ mô phỏng Thực tại ảo 3D xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho Sinh viên và Giảng viên khối ngành khoa học sức khỏe

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí
... dục 2.2 Vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học học phần "Lí luận dạy học địa lí" Trong trình dạy học học phần luận dạy học địa lí, giáo viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học Ở viết ... việc vận dụng số phương pháp dạy học nhằm phát huy lực tự học tự nghiên cứu SV 2.2.1 Phương pháp hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu học Tự học, tự nghiên cứu hình thức hoạt động cá nhân người học ... luận dạy học địa lí" nhằm phát huy lực tự học tự nghiên cứu SV 2.1 Quan điểm dạy học tích cực phương pháp dạy học tích cực Bản chất dạy học tích cực đề cao chủ thể nhận thức, phát huy tính tự giác,...
 • 6
 • 440
 • 0

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường cao đẳng nông lâm

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường cao đẳng nông lâm
... hướng dẫn theo môđun cho sinh viên trường CĐNL học tập qua môn Hoá đại cương thì nâng cao chất lượng dạy học tăng cường lực tự học, tự nghiên cứu sinh viên Các phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phương ... hoàn nguyên tố hoá học, chương liên kết hoá học ) môn HĐC cho sinh viên trường CĐNL, góp phần tăng cường lực tự học tự nghiên cứu sinh viên Thiết kế môđun phụ đạo bổ trợ cho môđun ♦ Biên soạn ... lí luận tự học phương pháp tự học hướng dẫn theo môđun, tăng cường lực tự học cho sinh viên trường cao đẳng không chuyên sư phạm * Điều tra, tìm hiểu thực trạng tự học 90 SV lớp Kiểm lâm –...
 • 15
 • 373
 • 0

Động cơ học tập của sinh viên (Nghiên cứu trên sinh viên các ngành Khoa học Kỹ thuật )

Động cơ học tập của sinh viên (Nghiên cứu trên sinh viên các ngành Khoa học Kỹ thuật )
... Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ, ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 1.1.1 Một số hướng tiếp cận nghiên cứu động động học tập 1.1.1.1 ... Kết nghiên cứu thực tiễn động học tập sinh viên ngành KHKT cho thấy : - Hoạt động học tập sinh viên ngành KHKT thúc đẩy loại động học tập động nhận thức khoa học, động nghề, động xã hội động tự ... trạng động học tập : Nghiên cứu loại động học tập sinh viên động nhận thức khoa học, động xã hội, động nghề, động tự khẳng định biểu chúng - Phần nhân tố tác động tới động học tập sinh viên :...
 • 27
 • 4,129
 • 16

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường Cao đẳng Nông Lâm

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường Cao đẳng Nông Lâm
... Thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường Cao đẳng Nông Lâm (Chương cấu tạo nguyên tử - Liên kết hoá học môn Hoá học đại cương ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ MINH HUỆ THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƢỚNG DẪN THEO MÔĐUN NHẰM TĂNG CƢỜNG NĂNG LỰC TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NÔNG ... tự học, tự nghiên cứu sinh viên cao đẳng, đại học vai trò quan trọng Đó là: Phát huy nội lực người học, Nâng cao hiệu học tập, Giúp sinh viên học cách học, Giúp sinh viên tiếp cận nghiên cứu...
 • 164
 • 526
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở sahana để xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý thiên tai cho khu vực miền trung

Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở sahana để xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý thiên tai cho khu vực miền trung
... th ng ng d ng giúp qu n thiên tai d a web ngu n m , cung c p gi i pháp cho v n ñ kh c ph c h u qu thiên tai - Ph m vi nghiên c u: Qu n thiên tai khu v c mi n Trung bao g m t nh t Thanh ... ng qu n thiên tai th ng nh t g n k t v i Đi u s làm công tác liên k t qu n thiên tai c u tr ñư c hi u qu H th ng qu n thiên tai ñóng m t quan tr ng vai trò c a thiên tai ñ qu n lý, ph ... Chương trình Sahana ñã cài ñ t máy ch ch y ng d ng qu n thiên tai ph c v cho khu v c mi n Trung t i ñ a ch http:/ /sahana. udn.vn Chương trình Sahana có ưu ñi m so v i chương trình ngu n m...
 • 26
 • 341
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm
... mô hình eLearning cho Trung tâm Phát tri n Ph n m m Phương pháp th c nghi m: th nghi m v i ngu n m , xây d ng h th ng th nghi m t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m cu i phát tri n cho m t môn ... m vi nghiên c u H th ng ñư c xây d ng nh m h tr cho vi c ñào t o t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m, nên vi c tìm hi u công tác ñào t o vi c tri n khai xây d ng h th ng eLearning c a Trung tâm ... m ngu n m ñ xây d ng h th ng h tr ñào t o tr c n v i qui trình t o n i dung ñã xây d ng Đ t tên ñ tài “NGHIÊN C U NG D NG PH N M M MÃ NGU N M XÂY D NG H TH NG H TR ĐÀO T O TR C TUY N T I TRUNG...
 • 26
 • 494
 • 0

Xây dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng đăng ký dịch vụ Quà tặng từ trái tim qua Web ứng dụng công nghệ SEO (Search Engine Optimization) cho Website hanoitelecom.vn

Xây dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng đăng ký dịch vụ Quà tặng từ trái tim qua Web và ứng dụng công nghệ SEO (Search Engine Optimization) cho Website hanoitelecom.vn
... hàng đăng dịch vụ Quà tặng từ trái tim qua web ứng dụng công nghệ SEO (Search Engine Optimization) cho website hanoitelecom.vn đưa nhằm xây dựng hệ thống hỗ trợ Khách hàng đăng dịch vụ Quà ... thiết để xây dựng công cụ đăng Quà tặng từ trái tim Chương 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ QUÀ TẶNG TỪ TRÁI TIM QUA WEB Sử dụng công nghệ web service, chữ số, thuật ... Chưa thực việc khách hàng đăng dịch vụ Quà tặng từ trái tim qua mạng 16 Chương XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ QUÀ TẶNG TỪ TRÁI TIM QUA WEB 2.1 Các công nghệ sử dụng Trong...
 • 65
 • 367
 • 0

thiết kế sản xuất ứng dụng hệ thống thiết bị định vị để quản lý đội phương tiện cho các công ty vận tải đường bộ

thiết kế và sản xuất ứng dụng hệ thống thiết bị định vị để quản lý đội phương tiện cho các công ty vận tải đường bộ
... n ph m cho khách hàng ðã tri n khai l p đ t cho khách hàng Cơng ty TNHH Cơng Thành, Cơng ty CP GN KV H i Dương, Cơng ty Vitranimex, Cơng ty Vietransimex, Cơng ty CP VT Ch n Phát, Cơng ty TV TM ... H th ng qu n ð i Phương ti n 01/VTV n t i cho cơng ty CP Giao nh n HD/92007 Kho v n H i Dương 31.339 [USD] TP H i Dương H th ng qu n ð i Phương ti n 01/VTV n t i cho cơng ty V n t i VTNM/82008 ... n xe cho th c a cơng ty TMCP Quang Hưng 34.500 [USD] Tp,HCM- Vũng Tàu H th ng qu n ð i Phương ti n 01/VTV n t i cho cơng ty V n t i VT/042009 Vietranstimex [Giai đo n 1] H th ng qu n lý...
 • 48
 • 152
 • 0

đồ án Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý đào tạo chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế MOS tại Trung tâm Ứng dụng Phát triển CNTT – CITAD, trường Đại học Hàng hải Việt

đồ án Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý đào tạo chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế MOS tại Trung tâm Ứng dụng và Phát triển CNTT – CITAD, trường Đại học Hàng hải Việt
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TRẦN THỊ THU THỦY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ MOS TẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT ... tại, trung tâm có hai hình thức đào tạo là: Đào tạo đại học hệ từ xa khóa học ngắn hạn  Đào tạo đại học hệ từ xa: Trung tâm liên kết với trường Đại học để thực đào tạo hệ Đại học hệ hoàn chỉnh đại ... Xây dựng phần mềm quản với visual C# MS SQL Server 1.5 Quản đào tạo chứng MOS 1.5.1 Quản chương trình đào tạo chứng MOS Chương trình đào tạo Tin học Văn Phòng khóa đào tạo ngắn hạn Trung...
 • 26
 • 300
 • 0

slide thuyết trình Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý đào tạo chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế MOS tại Trung tâm Ứng dụng Phát triển CNTT – CITAD, trường Đại học

slide thuyết trình Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý đào tạo chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế MOS tại Trung tâm Ứng dụng và Phát triển CNTT – CITAD, trường Đại học
... 1.1 Mục đích đề tài Sử dụng tính chương trình hỗ trợ công tác quản đào tạo chứng MOS cho Trung tâm Ứng dụng Phát triển Công nghệ Thông tin Trường Đại học Hàng Hải thuận tiện dễ dàng hơn, tiết ... Với chương trình này: Trung tâm quản khung chương trình đào tạo Trung tâm, mục tiêu đào tạo kế hoạch giảng dạy toàn khóa học, thông tin chi tiết lớp học Bên cạnh dó xây dựng lịch học, lịch ... Ngoài quản lưu trữ chương đào tạo khóa học phòng lập ra, lưu cập nhật thông tin học viên,giảng viên nhanh chóng CHƯƠNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG 2.1 Giới thiệu trung tâm Trung tâm Ứng dụng Phát triển...
 • 24
 • 294
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng hình hệ thống đa agent BKAS xây dựng hệ thống hỗ trợ chuẩn đoán bệnh dưa trên hình BKAS.

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng mô hình hệ thống đa agent BKAS và xây dựng hệ thống hỗ trợ chuẩn đoán bệnh dưa trên mô hình BKAS.
... thuyết hệ thống đa agent cài đặt hệ thống chuẩn đoán bệnh với số chức minh hoạ điểm mạnh hình: quản lý thông tin, chuẩn đoán bệnh, giao tiếp agent cộng đồng LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đồ án tốt ... giới hệ thống cộng đồng agent Có thể coi hình BKAS hình hệ thống đa agent mở linh động Chúng ta thêm, bớt agent khách (cung cấp dịch vụ) hệ thống hoạt động hình hoạt động cộng đồng agent ... vụ (hoặc gửi kết cho hệ thống thông qua giao thức truyền thông agent hệ thống) o Agent thông tin: hỗ trợ người tìm kiếm thông tin trờn cỏc hệ thống mạng phân tán Agent thông tin phải có khả thực...
 • 96
 • 664
 • 0

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001-2000 (nay là 9001- 2008) nghiên cứu tình huống Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001-2000 (nay là 9001- 2008) nghiên cứu tình huống Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Tĩnh hình thành tảng Công ty Khoáng sản Xuất nhập Tĩnh ... thành công, Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Tĩnh giải yêu cầu cách đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế Tổng công ty Điều thực thông qua xây dựng áp dụng HTQLCL phù hợp .Tổng công ty nghiên ... công ty con, đó: công ty doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, công ty công ty cổ phần mà công ty mẹ giữ cổ phần chi phối, công ty công ty TNHH mà công ty mẹ giữ 100% Đến Tổng công ty có 30 đơn vị thành...
 • 53
 • 470
 • 2

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HƯỚNG NGHIỆP QUI NHƠN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HƯỚNG NGHIỆP QUI NHƠN
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÊ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HƯỚNG NGHIỆP QUI NHƠN Chuyên ngành: KHOA ... trình tạo nội dung giảng; ứng dụng thành công phần mềm mã nguồn mở để xây dựng hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến với qui trình tạo nội dung xây dựng Đặt tên đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÀO TẠO ... eLearning mang lại, định chọn đề tài tốt nghiệp cho là: "Xây dựng hệ thống hỗ trợ đào tạo nghề trực tuyến Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Hướng Nghiệp Qui Nhơn" Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Trong...
 • 61
 • 250
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý chất lượng sản phẩm in theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại công ty TNHH MTV in bình định

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý chất lượng sản phẩm in theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại công ty TNHH MTV in bình định
... tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Công ty TNHH MTV In Bình Định Đồng thời xây dựng phần mềm hỗ trợ để quản chất lượng sản phẩm in theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Công ty Mục tiêu phƣơng pháp nghiên cứu ... Nghiên cứu trạng quản chất lượng sản phẩm in Công ty TNHH MTV In -5- Bình Định Các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hệ thống quản chất lượng sản phẩm in  Phạm vi nghiên cứu đề tài: Xây dựng ... tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 , tác giả tìm hiểu thuyết chất lượng, quản chất lượng, sản phẩm in, chất lượng sản phẩm in quản chất -22- lượng sản phẩm in theo tiêu chuẩn ISO Tìm hiểu hệ thống...
 • 26
 • 1,176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềmkhóa luận cử nhân tin học xây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệmđề xuất một số biện pháp nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục nếp sống cho sinh viên nội trú trường cao đẳng giao thông vận tải 3thực trạng công tác giáo dục lý tưởng đạo đức cho sinh viên đại học y hà nội hiện nayxây dựng hệ thống hỗ trợxây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệmchuyên đề xây dựng hệ thống hỗ trợ tra cứu lỗi lập trìnhxay dung he thong ho troxây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàngtài liệu học tập chủ yếu cho sinh viênkiểm chứng lại tính cần thiết và khả thi của việc xây dựng và sử dụng website dạy học trực tuyến dành cho sinh viên sư phạm kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng học tậpcông nghệ ứng dụng hệ thốngứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống bảng trò chơi ô chữ và trắc nghiệm hình ảnh trong dạy học khâu củng cố phần sinh học tế bào sinh học 10 chương trình nâng caoứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh đà nẵngứng dụng phần mềm automation studio 5 0 để mô phỏng thiết kế quá trình điều khiển hệ thống thuỷ lực trên máy khoan ecm660 – iiiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả