đề và ma trận kiểm tra một tiết hình chương 1_lớp 11

Đề đáp án kiểm tra một tiết lần II môn tiếng anh năm 2014

Đề và đáp án kiểm tra một tiết lần II môn tiếng anh năm 2014
... missed the train A If he hurried, he wouldn't miss the train B If he had hurried, he might catch the train C If he had hurried, he could have caught the train D He didn't miss the train if he ... missed the train A If he hurried, he wouldn't miss the train B If he had hurried, he could have caught the train C If he had hurried, he might catch the train D He didn't miss the train if he ... missed the train A If he had hurried, he could have caught the train B If he hurried, he wouldn't miss the train C If he had hurried, he might catch the train D He didn't miss the train if he...
 • 14
 • 496
 • 0

Đề đáp án kiểm tra một tiết sử lớp 10

Đề và đáp án kiểm tra một tiết sử lớp 10
... H v tãn: Låïp: 10 Kiãøm tra tiãút LËCH SỈÍ 10 Âãư Âiãøm Låìi phã ca tháưy cä giạo A PHÁƯN TRÀÕC NGHIÃÛM : (3 âiãøm ) Chn v khoanh ... cạch hnh chênh ca Vua Gia Long? nghéa? Cáu 2: Tçnh hçnh x häüi v âåìi säúng nhán dán dỉåïi triãưu Nguùn? Ngun nhán dáùn âãún nhỉỵng tçnh trảng âọ? Bi lm : ... Cüc khạng chiãún chäúng Ngun Mäng láưn I c Nàm 1285 Cüc khạng chiãún chäúng Täúng ca Lã Hon d Nàm 107 7 Cüc khạng chiãún chäúng chäúng Minh e Nàm 1258 Cüc khạng chiãún chäúng Ngun Mäng láưn III g...
 • 3
 • 185
 • 1

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THỜI ĐỀ MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ 12

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THỜI ĐỀ VÀ MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ 12
... điểm Tổng số câu 02 4,0 điểm 40% tổng số điểm Tổng số câu 02 Biết vận dụng đặc điểm miền địa lí tự nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội miền Số câu: 28,6% tổng số điểm = 1,0 điểm 1,0 điểm 10 %...
 • 2
 • 225
 • 0

đề đáp án kiểm tra 1 TIẾT hình học 11 chương I

đề và đáp án kiểm tra 1 TIẾT hình học 11 chương I
... HAI BÀ TRƯNG ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG I Tổ Toán - Tin Năm học 2 010 -2 011 Th i gian làm b i: 45 phút (không kể th i gian giao đề) ĐỀ LẺ -Họ tên học sinh: Lớp : Câu ( 2.0 i m ... C1 C2 ĐÁP ÁN VÀ THANG I M HÌNH 11 C1 ĐỀ CHẲN TĐ Hai hình g i đồng dạng có C1 Phép d i hình phép biến hình bảo toàn phép đồng dạng biến hình thành hình khoảng cách hai i m 0.5 C2 a)G i A((x;y), ... đồng dạng phép đồng dạng F biến tam giác AMN thành 3 tam giác ABC b Trong mặt phẳng Oxy, cho i m M (2 ;1) .Tìm tọa độ i m M’ ảnh i m M qua phép vị tự tâm O tỉ số L i gi i ...
 • 6
 • 1,161
 • 21

MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC II, SINH 11NC

MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC II, SINH 11NC
... 55% tổng số điểm = 13 7,5 điểm (22 câu) 10 0% tổng số điểm =250 điểm (40 câu) 50% hàng =68,75điểm 11 câu tập tính thứ sinh (học đời sống cá thể) - Làm rõ mức độ tiến hoá ... tổ chức khác 45,45% hàng = 62,5điểm 10 câu 50% tổng số điểm =12 5điểm 20 câu 42,5% tổng số điểm =10 6,25 điểm 17 câu 6, 25 điểm (1 câu) 7,5% tổng số điểm = 18 ,75 điểm câu ...
 • 2
 • 217
 • 1

Đề đáp án kiểm tra 1 tiết Lý 6a(10-11)

Đề và đáp án kiểm tra 1 tiết Lý 6a(10-11)
... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA VẬT LÝ LỚP Ngày kiểm tra: 05/03/2 011 Câu 1: (2đ) - Dùng ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên nhỏ trọng lượng vật (1 ) - Nêu ứng dụng (1 ) Câu 2:(2đ) ... nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế (0,5đ) (HS kể từ nhiệt kế trở lên trọn điểm) 10 0C = 320F + (10 x1,8 0F) = 500F (1 ) Nếu học sinh có cách trình bày ý khác giám khảo dựa theo thang điểm chấm ... kép bị đốt nóng làm lạnh cong lại (0,5đ) - Ứng dụng tính chất băng kép vào việc đóng ngắt tự động mạch điện . (1 ) (Học sinh ghi ứng dụng bàn ủi, tủ lạnh… trọn điểm) Câu 5:(2đ) - Nhiệt kế...
 • 2
 • 141
 • 0

ma trận đề đáp án kiểm tra 1 tiết môn vật lý 6 tiết 6

ma trận đề và đáp án kiểm tra 1 tiết môn vật lý 6 tiết 6
... tiến hành TN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: V ẬT LÝ Tổng Điểm Năm học: 2 013 - 2 014 A TRẮC NGHIỆM: (Trắc nghiệm câu (0.25đ) câu Đề 1 A B C B D D B A A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C C ... Duyệt tổ Đạ kho ngày12 tháng 10 năm 2 013 Người đề Trương Thị Kiên H ọ v t ên:……………………… L ớp: .6/ Tiết 9: KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: V ẬT LÝ Năm học: 2 013 - 2 014 Tổng Điểm Đề 1: Điểm TN: Điểm TL: ... Trọng số dạy Nội dung tiết LT LT VD LT VD Các phép đo 5 3.5 1. 5 43.75 18 .75 Lực 3 2 .1 0.9 26. 25 11 .25 Tổng 8 5 .6 2.4 70 30 KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TỔNG QUÁT TST dạy Tên Chủ đề (nội dung, chương…)...
 • 13
 • 1,826
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn : Vật lý 11 - đề 221 pdf

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn : Vật lý 11 - Mã đề 221 pdf
... C e = 2BS D e = đề 22 1- Trang 1/2 25 Một ion bay theo quỹ đạo tròn bán kính R mặt phẳng vuông góc với đường sức từ trường Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi bán kính quỹ đạo ion : R A R B 2R C ... đặt không khí Cảm ứng từ điểm M cách dây đoạn 20cm : A 16.1 0-5 T B 32.1 0-6 T C 8.1 0-6 T D 4.1 0-6 T 30 Các đường sức từ dòng điện dây dẫn thẳng l : A Các đường tròn đồng tâm mặt phẳng vuông góc với ... -6 13 Một ống dây dài có 1000 vòng dây có dòng điện I chạy qua, từ thông qua vòng dây 8.10 Wb Nếu ngắt dòng điện khoảng 0,1s suất điện động tự cảm có giá trị : A 8.1 0-5 V B 8.1 0-3 V C 0,08V...
 • 3
 • 278
 • 4

ĐỀ+ĐÁP ÁN+MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT CN 7/ HK2 /2010-2011

ĐỀ+ĐÁP ÁN+MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT CN 7/ HK2 /2010-2011
... diện tích đất lâm nghiệp A 18 ,9 triệu B 17 ,9 triệu C 19 ,8 triệu D 19 ,7 triệu Câu Thức ăn thô (giàu chất xơ), phải có hàm lượng xơ khoảng A 30% B >30% C ...
 • 2
 • 164
 • 0

đề đáp án ma trận kiểm tra 1 tiết vật lý 6 học kì 1

đề đáp án ma trận kiểm tra 1 tiết vật lý 6 học kì 1
... GD&ĐT Trường THCS ĐỀ KIÊM TRA TIẾT Môn: Vật I Ma Trận Đề: Các Mức Độ Nhận Thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Sự nở nhiệt chất rắn Câu Câu Câu 0.5đ 1. 1. 5đ Sự nở nhiệt ... vưới 0F? III Đáp án – Biểu điểm: A.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) Câu Đáp án Điểm D 0.5 B 0.5 C 0.5 D 0.5 C 0.5 Câu 6: a) tăng; giảm 1 b) khác 0.5đ B Tự luận (6 điểm): Câu 7: 1. 5đ Phải nung ... vào cán, nguội khâu co lại xiết chặt vào cán Câu 8: 1. 5đ Các chất rắn khác nở nhiệt khác Nhôm nở nhiều nhất, đến đồng, sắt Câu 9: 3đ 300C = 00C + 300C 1 Vậy: 300C = 320F + (30 x 1, 80F) 1 300C...
 • 3
 • 357
 • 1

ma trận kiểm tra 1 tiết lý 7 học kỳ 1

ma trận kiểm tra 1 tiết lý 7 học kỳ 1
... ĐÁP ÁN 15 PHÚT LÝ KỲ I Đề A: I- Trắc nghiệm - điểm Mỗi ý cho 1 iểm Câu Đúng D C B A B D D II- Tựu luận: điểm - Vẽ pháp tuyến phân giác góc SIR cho (1, 5đ) + Thiếu ký hiệu góc ... phản xạ, pháp tuyến vuông góc với gương trừ 1 - Xác định vị trí đặt gương vuông góc với pháp tuyến (1, 5đ) Đề |B: I- Trắc nghiệm - điểm Mỗi ý cho 1 iểm Câu Đúng D D D D A II- Tựu luận: điểm a ... vuông góc với gương (0,5đ) - vẽ tia phản xạ IR: i = i’ (0,5đ) b ∠ RIN = ∠ SIN = 900 - 300 = 600 (1, 5đ) B C ...
 • 2
 • 302
 • 0

Đề Đáp án Kiểm Tra 1 tiết ĐSNC 10

Đề và Đáp án Kiểm Tra 1 tiết ĐSNC 10
... theo định lý Vi-ét: x1 + x2 = 2(m – 1) ; x1x2 = m2 + x1 x2 + = 3Û x12 + x22 = 3x1x2 Theo đề ta có x2 x1 Û (x1 + x2 )2 -5x1x2 = Û 4(m -1) 2 – (m2 +4) = Û -m2 – 8m – 16 = Û m = - ( thỏa đk (*) ) IV 0,25 ... toán trở thành: Tìm m để phương trình t2 – mt + 4m = (1) có nghiệm t > PI (1) có nghiệm ⇔ ∆ ≥ ⇔ m ( m -16 ) ≥ ≥  m ≤  m  m ≥ 16 ⇔ ∨ ⇔ m -16 ≥ m -16 ≤ m ≤ m 16 = = > + Nếu m = 16 PT (1) ... = 2 m = = + Nếu m = PT (1) có nghiệm kép t = 2 + Nếu m < ∨ m > 16 PT (1) có hai nghiệm phân biệt t1 t2 (giả sử t1 < t2 ) Khi PT (1) có nghiệm t > 4m = ⇔ t1 ≤ < t ⇔ t1 = < t ∨ t < < t ⇔  ∨ 4m...
 • 3
 • 326
 • 0

Đề Đáp án Kiểm Tra 1 Tiết ĐSNC 10

Đề và Đáp án Kiểm Tra 1 Tiết ĐSNC 10
... 1 m ≠ Khi đó, gọi x1 , x2 hai nghiệm theo định lí Vi-ét ta có: 1, 5 −2   x1 + x2 = m −    x x = 1  m−2  Tổng bình phương hai nghiệm 1  −2  ⇔ x + x = ⇔ ( x1 + x2 ) − x1 x2 = ⇔  =1 ... toán trở thành: Tìm m để phương trình t2 – mt + 4m = (1) có nghiệm t > PI (1) có nghiệm ⇔ ∆ ≥ ⇔ m ( m -16 ) ≥ IV 2 ≥  m ≤  m  m ≥ 16 ⇔ ∨ ⇔ m -16 ≥ m -16 ≤ m ≤ m 16 = = > + Nếu m = 16 ... PT (1) có nghiệm kép t = 2 m = = + Nếu m = PT (1) có nghiệm kép t = 2 + Nếu m < ∨ m > 16 PT (1) có hai nghiệm phân biệt t1 t2 (giả sử t1 < t2 ) Khi PT (1) có nghiệm t > 4m = ⇔ t1 ≤ < t ⇔ t1 =...
 • 3
 • 235
 • 0

ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG THỂ TÍCH HÌNH 12 BAN B

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG THỂ TÍCH HÌNH 12 BAN B
... HÀ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA < /b> MỘT TIẾT LẦN Ngày kiểm < /b> tra:< /b> 28 /10< /b> /2 010< /b> Môn: Toán hình < /b> học - lớp 12 /b> (Chương < /b> trình chuẩn) Câu Câu (4 điểm) Đáp án < /b> Điểm 1.< /b> 1 (2,0 điểm) C' B' A' D' 0,5 C B ... LẦN Môn: Toán hình < /b> học - lớp 12 /b> (Chương < /b> trình chuẩn) Câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm 1.< /b> 1 2,0 2,0 1.< /b> 2 2,0 2,0 3,0 3,0 3 .1 < /b> 1,5 1,< /b> 5 3.2 Tổng 4,0 4,5 1,< /b> 5 1,< /b> 5 1,< /b> 5 10< /b> ,0 Ghi Nhận biết công ... C S A S B S C = Ta có VS M N P SM S N S P SA SB SC = 1 < /b> = 24 SA SB SC 0,5 0,5-0,25 3.2 (1,< /b> 5 điểm) Vẽ AH vuông góc với CB H, gọi h đường cao khối chóp 1 < /b> Ta có VS ABQ = h A H B Q 1 < /b> 1 VS A...
 • 3
 • 580
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề và đáp án kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương iđề kiểm tra một tiết môn công nghệ 11đề kiểm tra một tiết môn hóa lớp 11đề kiểm tra một tiết môn sinh lớp 11đề kiểm tra một tiết hình học 12 chương 1ma tran kiem tra 1 tiet hoa 8 tiet 16đề kiểm tra một tiết hóa chương 1de kiem tra mot tiet hinh hoc lop 10 chuong 1ma trận kiểm tra 1 tiết công nghệ 10đề kiểm tra một tiết hình học 12 chương 3đề kiểm tra một tiết hình học 11 chương 1đề kiểm tra một tiết hình học 7 chương 1de kiem tra mot tiet hinh hoc 6 chuong 1de va dap an kiem tra 1 tiet toan dai chuong 2 3ma tran kiem tra 1 tiet hoa 9 tiet 20Unit 9 lesson b 12chuyen de van hoc dia phuongGiao an anh 9 tuan 8, 9ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIÁO DỤC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE1 1đề kiểm tra lí 6 HKIE7 unit 14ReadTVgiao an vat li 7 nh 2015 2016 t2 den t17PERIOD 85 e8 UNIT 13 LANGUAGE FOCUSU6The environment l4 write 9thUnit 4 GS listen and readPhát triển dịch vụ tổng đài di động của Vnpt Vinaphone (LV thạc sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Kiểm toán ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện (LA tiến sĩ)skkn giải pháp hình thành năng lực, phẩm chất cho HS lớp 4 theo thông tư số 30TT BGDĐTChuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành công nghiệp trọng điểm của việt nam hiện nayĐề, HD chấm văn HSG9 UB 2016Dưỡng da kiểu Nhật chizu saekiBài 20. Nước có những tính chất gì?Đề tài các bước dạy phần listen and read hiệu quảCác tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hình sự Việt Nam