Bài giảng lý thuyết bê tông (công nghệ bê tông xi măng) ĐH BK TPHCM

BÀI GIẢNG THUYẾT ĐỒ THỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... kiến thức thuyết đồ thị vận dụng toán tin học Nộ dung c ủ yếu Gồm phần: - Phần kiến thức thức đồ thị, ứng dụng toán tin học đồ thị: phƣơng pháp biểu diễn đồ thị, thuật toán tìm kiếm đồ thị, chu ... CHƢƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 1.1 Tổng quan đồ thị thuyết đồ thị lĩnh vực có từ lâu có nhiều ứng dụng đại Những tƣ tƣởng thuyết đồ thị đƣợc đề xuất vào năm đầu kỷ 18 ... đƣợc gọi đồng cấu chúng thu đƣợc từ đồ thị nhờ phép chia cạnh Định (Kuratovski) Đồ thị phẳng không chứa đồ thị đồng cấu với K3,3 K5 Trong trƣờng hợp riêng, đồ thị K3,3 K5 đồ thị phẳng Bài toán...
 • 111
 • 114
 • 0

bài giảng thuyết tài chính công

bài giảng lý thuyết tài chính công
... (tt) Tài công khoa học nghiên cứu tài trợ cho khoản chi tiêu công (A Smith) Tài công lĩnh vực kinh tế học phân tích thuế sách chi tiêu phủ (H Rosen) Tài công nghiên cứu quản tài tổ chức công ... Chương 1: Khu vực công tài công Chương 2: Hiệu xã hội công xã hội Chương 3: Hàng hóa công chi tiêu công Chương 4: Phân tích lợi ích chi phí Chương 5: Lựa chọn công Chương 6: thuyết thuế Chương ... sách tài công Việt Nam 1-7 1-8 Khu vực công Hiện nay, có nhiều khái niệm khu vực công Cách thông thường nhất, khu vực công tương đương với nhà nước hay khu vực phủ Để phân biệt khu vực công, ...
 • 9
 • 2,567
 • 3

BÀI GIẢNG THUYẾT ĐÀN HỒI NHỚT và TỪ BIẾN CỦA TÔNG cho các lớp cao học ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI NHỚT và TỪ BIẾN CỦA BÊ TÔNG cho các lớp cao học ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
... LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI NHỚT VÀ TỪ BIẾN CỦA BÊTÔNG VÀ BÊTÔNG CỐT THÉP Mục lục BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI NHỚT TỪ BIẾN CỦA BÊ TÔNG cho lớp cao học ngành Xây dựng Dân dụng ... ĐHXD ) ) -(13)- LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI NHỚT VÀ TỪ BIẾN CỦA BÊTÔNG VÀ BÊTÔNG CỐT THÉP Phần 2: LÝ THUYẾT TỪ BIẾN CỦA BÊTÔNG Những đặc điểm biến dạng vật liệu tác dụng tải trọng dài hạn: - Biến dạng toàn ... – ĐHXD -(3)- LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI NHỚT VÀ TỪ BIẾN CỦA BÊTÔNG VÀ BÊTÔNG CỐT THÉP Phần 1: LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI NHỚT Sơ lược tính chất biến dạng vật liệu: - Có tải trọng có biến dạng đàn hồi ban đầu -...
 • 45
 • 396
 • 0

Bài giảng thuyết ôtô và Máy công trình- TS Nguyễn Văn Đông

Bài giảng Lý thuyết ôtô và Máy công trình- TS Nguyễn Văn Đông
... chiếu ôtô- máy kéo mặt phẳng vuông góc với trục dọc chúng, m2 Trong thực tế người ta xác định F sau:  Đối với ôtô vận tải: F=B.H  Đối với ôtô du lịch: F=0,8.Bo.H v0: tốc độ tương đối ôtô- máy kéo ... số cản khí động học, phụ thuộc vào hình dạng bề mặt ô tô Hình 1.12: Hệ số cản khí động phụ thuộc vào hình dạng ô tô 1.4.4 Lực quán tính ôtô- máy kéo, Pj Khi ôtô- máy kéo chuyển động không ổn định ... 1.22,2   74,7(m) j p max 2.3,3 2.4 Giản đồ phanh thuyết Các công thức đánh giá chất lượng phanh 2.3 mang tính chất thuyết, tức điều kiện tưởng, nghĩa phanh áp suất chất lỏng (hoặc khí...
 • 108
 • 1,180
 • 9

bài giảng thuyết tổng quan marketing căn bản

bài giảng lý thuyết tổng quan marketing căn bản
... canh tranh Basic Marketing 3.4 Quan i m marketing Pham Van Chien, 2010 3.4 Quan i m marketing Phõn bi t Quan i m bỏn hng - Quan i m marketing Cỏc phng ti n t t i m c tiờu i t ng quan tõm chu y ... p c a marketing Thu l i nhu n nh m b o nhu c u NTD Quan i m marketing Basic Marketing Pham Van Chien, 2010 3.5 Quan i m marketing mang tớnh o c - xa h i Basic Marketing 3.5 Quan i m marketing ... n t marketing truy n th ng n marketing hi n i S n xu t S n xu t nhi u hn t t hn Basic Marketing Cỏc quan i m kinh doanh marketing Quan i m hon thi n s n xu t Quan i m hon thi n s n ph m Quan...
 • 58
 • 344
 • 0

Đồ án thuyết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Đồ án lý thuyết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
... 1.1 Đối với giáo viên: Công nghệ + sư phạm + kiến thức Biết sáng tạo xây dựng nội dung dạy học Biết quản thông tin [Type text] Page ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Có tư sư phạm ... Technology Thông tin công nghệ truyền thông ( ICT) thường sử dụng từ đồng nghĩa mở rộng cho công nghệ thông tin ( CNTT ) , thuật ngữ cụ thể qua nhấn mạnh vai trò truyền thông hợp hội nhập viễn thông ... thao tác thông tin Ngày ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông thiếu người dạy học với nhu cầu giáo dục cụ thể ICT giải giáo viên, trợ giảng cần phải biết làm để tối đa hóa giá trị công nghệ...
 • 38
 • 416
 • 0

tổng quan về bài giảng thuyết thông tin bài giảng thuyết thông tin

tổng quan về bài giảng lý thuyết thông tin bài giảng lý thuyết thông tin
... • Nếu n →∞ và p → 0 sao cho np = λ (const) thì  Pn (k) ≈ (e­λλk) / k! Định Poisson cũng có thể dùng để tính  gần đúng Pn (k1,k2)  Ví dụ: Tổng sản phẩm xí nghiệp A q 800 Xác xuất để sản xuất phế phẩm 0.005 ... biến cố lấy phế phẩm B = (B∩A1) ∪ (B∩A2) ∪ (B∩A3) ∪ (B∩A4) ==>P(B) = ∑P(B/ Ai)*P(Ai) i=1 Theo đề bài: P(A1) = 1/3, P(A2) = 1/4, P(A3)= 1/4, P(A4) = 1/6, ∑P(Ai) = P(B/A1) = 0,15, P(B/A2) = 0,08, ... Pn(k1, k2) phức tạp Để khắc phục điều người ta phải tìm cách tính gần xác suất cách áp dụng định giới hạn Ví dụ: Trong thùng có 30 bi: 20 trắng 10 đen Lấy liên tiếp bi, bi lấy hồn lại thùng...
 • 38
 • 1,087
 • 0

bài giảng thuyết tài chính tiền tệ - chương 2 tổng quan về hệ thống tài chính

bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 2 tổng quan về hệ thống tài chính
... ng ti n - Vng, b c, ỏ quớ, kim lo i quớ - Cỏc ti s n tng ng ti n - Chi phớ tr tr c - Cỏc kho n ph i thu - Ti n t c c - Hng hoỏ v t t - Cỏc chi phớ ch phõn b 18 2. 2 Ngõn sỏch nh n c 2. 2.1 Vai ... hao nhanh - Kh u hao theo s n l ng 2. 1 .2. 3 Qu n TSC - L p h th ng theo dừi ti s n c nh - Phõn nh trỏch nhi m rừ rng - Qu n v m t k thu t 15 2. 1.3 Qu n ti s n lu ng c a doanh nghi p ... thoả mãn điều kiện sau: - Gắn liền với vận động luồng tiền tệ để hình th nh tụ điểm t i - Thể tính đồng hình thức quan hệ t i v mục đích quỹ tiền tệ lĩnh vực hoạt động - Gắn với hoạt động chủ...
 • 42
 • 268
 • 0

bài giảng thuyết kiểm toán đại học thương mạichương 1 tổng quan về kiểm toán

bài giảng lý thuyết kiểm toán  đại học thương mạichương 1 tổng quan về kiểm toán
... (yêu cầu kiểm toán viên) - Phân hệ 2: gồm chuẩn mực thực hành kiểm toán (lập kế hoạch kiểm toán, tỡm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, chứng kiểm toán) - Phân hệ 3: Gồm chuẩn mực có liên quan đến ... cú liờn quan n kim toỏn BCTC) Trong ú cú 10 chun mc quan trng c chp nhn ph bin v c chia lm phõn h: 50 Khỏi quỏt v h thng chun mc kim toỏn quc t - Phân hệ 1: gồm chuẩn mực chung có liên quan đến ... thc hin chc nng - Kiểm tra, thm định - Xác nhận giải toả trỏch nhim - T 16 3- Li ớch kinh t ca kim toỏn Dch v kim toỏn c nhiu ngi quan tõm s dng nh: cỏc doanh nghip, cỏc c quan chớnh quyn, cỏc...
 • 66
 • 467
 • 0

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ KHÍ THẢI VÀ TIẾNG ỒN

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ TIẾNG ỒN
... khí Trang 36 Bài giảng: sở cơng nghệ xử khí thải tiếng ồn Bảng 3.1: Các khí độc cần khử chất hấp thụ tương ứng Hấp thụ q trình quan trọng để xử khí thải ứng dụng nhiều cơng nghệ khác Hấp ... nhiễm vùng Trang Bài giảng: sở cơng nghệ xử khí thải tiếng ồn 1.2 Thành phần chất nhiễm khơng khí 1.2.1 Khái niệm chất nhiễm Như trình bày trên: chất thải vào khơng khí với nồng độ đủ để ảnh ... kiện δC/δu = Trang 32 Bài giảng: sở cơng nghệ xử khí thải tiếng ồn CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ, GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM VÀ BẢO VỆ KHƠNG KHÍ 3.1 Kiểm sốt việc pha lỗng vào khí nhờ phát tán Hình...
 • 88
 • 397
 • 4

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
... Trang Bài giảng HP: sở công nghệ xử nước thải 2010 CHƯƠNG TỔNG QUAN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1 Các cấp độ xử nước thải Có thể chia làm bậc xử nước thải: Bậc 1, bậc bậc 2.1.1 Xử ... tuyển Nước sau xử Bọt tuyển Vòi phun Ngăn tuyển Trang 43 Nước sau xử Bài giảng HP: sở công nghệ xử nước thải 2010 Sơ đồ tuần hoàn bão hòa phần nước thải sau xử Bọt tuyển Nước thải ... Bài giảng HP: sở công nghệ xử nước thải 2010 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NƯỚC THẢI 1.1 Nước thải phân loại nước thải 1.1.1 Nước thải ảnh hưởng nước thải đến nguồn tiếp...
 • 120
 • 316
 • 0

Bài giảng thuyết kiểm toán chương 7: phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán

Bài giảng lý thuyết kiểm toán  chương 7: phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán
... 7.2.3 .Phương pháp chọn mẫu 7.1.1 .Phương pháp chung Định nghĩa: Phương pháp kiểm toán biện pháp, cách thức thủ pháp vận dụng công tác kiểm toán nhằm đạt mục đích kiểm toán đạt Phương pháp kiểm toán ... cấu chương 7.1 .Phương pháp kiểm toán 7.1.1 .Phương pháp chung 7.1.2 .Phương pháp kiểm toán 7.1.3 .Phương pháp kiểm toán tuân thủ 7.2 .Kỹ thuật chọn mẫu 7.2.1.Khái quát chung mẫu 7.2.2.Các loại mẫu ... nghiệm kiểm soát bao gồm kỹ thuật quan sát, vấn, kiểm tra tài liệu làm lại… 7.2 .Kỹ thuật chọn mẫu 7.2.1.Khái quát chung mẫu 7.2.2.Các loại mẫu 7.2.3 .Phương pháp chọn mẫu 7.2.4.Quy trình chọn mẫu kiểm...
 • 26
 • 322
 • 2

Bài giảng thuyết ô tô chương 1 tổng quan về ô tô

Bài giảng lý thuyết ô tô  chương 1 tổng quan về ô tô
... 1. 2 .1 Các phương án bố trí động : 1. 2 .1. 1 Động đặt đằng trước : 1. 2 .1. 1 .1 Động đặt đằng trước nằm buồn lái : 1. 2 .1. 1 .1 Động đặt đằng trước nằm buồn lái : 1. 2 .1. 2 Động đặt đằng sau : 1. 2 .1. 3 ... thùng xe : 1. 2 .1. 4 Động đặt sàn xe : 1. 2.2 Bố trí hệ thống truyền lực ô tô: 1. 2.2 .1 Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 4x2: 1. 2.2 .1. 1 Động đặt trước, cầu sau chủ động: Hình 1. 2 : Động ... 375 1. 3 NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG VÀ CÁC CỤM TÊN Ô TÔ : 1. 3 .1 Nhiệm vụ yêu cầu hệ thống truyền lực : 1. 3 .1. 1 Nhiệm vụ : 1. 3 .1. 2 Yêu cầu : 1. 3.2 Nhiệm vụ yêu cầu hệ thống phanh : 1. 3.2.1...
 • 12
 • 130
 • 0

Bài giảng thuyết trò chơi chương 02 lựa chọn trong điều kiện bất định định thông tin bất cân xứng ngoại tác hàng hóa công

Bài giảng lý thuyết trò chơi  chương 02 lựa chọn trong điều kiện bất định định thông tin bất cân xứng ngoại tác hàng hóa công
... thao  Ngân Thông tin bất cân xứng (tt) 11 Thông tin bất cân xứng (asymmetric information): Thông tin bất cân xứng (tt) 12  Tác động thông tin bất cân xứng: Thông tin bất cân xứng thất bại ... hàng hóa Hàng hóa công (tt) 23 Hai thuộc tính hàng hóa công: Hàng hóa công (tt) 24  Hàng hóa công: Hàng  Có Tính tranh giành hóa công túy: thuộc tính: không tranh giành không loại trừ  Hàng ... giao dịch xảy  Tâm ỷ lại hậu thông tin bất cân xứng sau giao dịch xảy  Lựa  Giải pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng: cách thức khác để giảm bất cân xứng thông tin cho bên tham...
 • 6
 • 226
 • 0

Bài giảng thuyết và chính sách thương mại quốc tế các định chế thương mại toàn cầu và hợp nhất kinh tế khu vực đinh công khải

Bài giảng lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế các định chế thương mại toàn cầu và hợp nhất kinh tế khu vực  đinh công khải
... phạm vi quốc gia 3/13/2015 44 3) Tác động kinh tế hợp kinh tế Các hình thức hợp kinh tế Khu vực mậu dịch ưu đãi, Khu vực mậu dịch tự Liên hiệp quan – Tạo lập thương mại chuyển hướng thương mại ... lập 1995 • Chỉ hợp đồng tự nguyện 100 quốc gia quy tắc luật lệ thương mại quốc tế 3/13/2015 GATT • Các chức GATT  Xác định quy tắc ứng xử chung thương mại quốc tế  Tòa án quốc tế giải tranh ... hazard problem) chế giám sát • Tại phải có định chế thương mại quốc tế? – Cơ quan có quyền lực cưỡng chế để thực thi hợp đồng 3/13/2015 Tổ chức Thương mại Quốc tế • GATT 23 nước ký kết vào năm 1947...
 • 52
 • 275
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng lý thuyết công tybài giảng lý thuyết ôtô và máy công trình ts nguyễn văn đôngbài giảng lý thuyết đồ thịbài giảng lý thuyết kiểm toánbài giảng lý thuyết kiến trúcbài giảng lý thuyết và bài tập pascalbài giảng lý thuyết tàubài giảng lý thuyết tín hiệubài giảng lý thuyết thống kêbài giảng lý thuyết radarbài giảng lý thuyết tiền tệ tín dụngbài giảng lý thuyết mạch điệnbài giảng lý thuyếtbai giang ly thuyet tin hieu chuong 1bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệChính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Luận án tiến sĩ)Bài 16. Phương trình hoá họcbai giang may cong cuCataloge dung cu co khiGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔILuận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namSẢN XUẤT POLYURETHANEĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticYêu cầu về mặt kĩ thuậtCấu hình DHCP trên linuxTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâychỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Cấu hình FTP trên linuxĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCấu hình FTP trên windowsGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNC