lap phan tich bcdkt

Hoàn thiện công tác lậpphân tích BCĐKT tại công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu hải phòng

Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT tại công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu hải phòng
... TỐN TẠI CƠNG TY THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHỊNG 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty thƣơng mại dịch vụ xuất nhập Hải Phòng 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty C«ng ty ... Trang 29 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp 1.3.2 Những phƣơng pháp phân tích BCĐKT Việc phân tích báo cáo tài nhƣ việc phân tích BCĐKT thƣờng sử dụng phƣơng pháp phân tích khác nhƣ:   ... tiêu BCĐKT: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn  Kiểm tra mối quan hệ tiêu BCĐKT với báo cáo tài khác 1.3 Phân tích bảng cân đối kế tốn 1.3.1 Sự cần thiết ý nghĩa việc phân tích BCĐKT Phân tích BCĐKT...
 • 90
 • 222
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác lậpphân tích BCĐKT tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng pptx

Tài liệu LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng pptx
... lý luận cơng tác tổ chức lập phân tích BCĐKT Chương II: Cơng tác tổ chức lập phân tích BCĐKT Cơng ty thương mại dịch vụ xuất nhập Hải Phòng Chương III: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác ... lập phân tích BCĐKT chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp là: “Hồn thiện cơng tác lập phân tích BCĐKT Cơng ty thƣơng mại dịch vụ xuất nhập Hải Phòng Bài khóa luận em ngồi mở đầu kết luận đƣợc trình ... QT1003K Trang 42 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp CHƢƠNG II: CƠNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHỊNG 2.1 Lịch sử hình...
 • 91
 • 205
 • 0

Phân tích cơ sở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế.doc

Phân tích cơ sở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế.doc
... pháp điều chỉnh cán cân toán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: mặt lý thuyết phân tích sở khoa học việc xây dựng cán cân toán quốc tế chế điều chỉnh cán cân toán quốc tế; mặt thực tiễn, phân tích thực ... sót Do cán cân tổng thể điều chỉnh lại tổng cán cân vãng lai cán cân vốn hạng mục sai sót thống kê Ta có : Cán cân tổng thể = cán cân vãng lai +cán cân vốn + nhầm lẫn sai sót 2.2.5 Cán cân bù ... Trên sở phân tích đưa biện pháp điều chỉnh thích hợp cho cán cân toán quốc tế Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng vấn đề thực tiễn lý thuyết việc thành lập cán cân toán biện pháp điều...
 • 18
 • 807
 • 2

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập , phân tích và đánh giá dự án

 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập , phân tích và đánh giá dự án
... sánh Số kỳ (ví dụ năm tháng) giá trị PV giá trị tơng lai FV t Tỷ lệ lãi xuất, chiết khấu r Dự án đầu t Thông thờng, dự án đầu t liên quan đến việc bỏ tiền đầu t lần đầu nhận đợc khoản thu vào ... IRR dự án nhỏ lãi suất phổ biến thị trờng, xét mặt tài không đầu t vào dự án Với mức đầu t nh nhau, dự án có IRR lớn dự án mang lại hiệu tài cao Ví dụ tiêu IRR Năm Đầu t = -$3000 Luồng tiền 500$ ... phí) luồng tiền dự tính dự án mang lại thời gian hoạt động mức đầu t ban đầu vào dự án NPV = - C0 + PV Phản ánh giá trị tăng thêm (hoặc giảm đi) chủ doanh nghiệp chấp nhận dự án Giá trị ròng DA...
 • 10
 • 534
 • 3

Hoàn thiện việc lập & phân tích BCTC ở Tổng Công ty Thép Việt Nam

Hoàn thiện việc lập & phân tích BCTC ở Tổng Công ty Thép Việt Nam
... hoạch nhiều IV/ Phơng hớng hoàn thiện việc lập phân tích báo cáo tài Tổng công ty thép Việt Nam Đánh giá chung hoạt động tài Tổng công ty thép Tổng công ty thép Việt Nam năm gần chuyển sang mô ... cáo tài doanh nghiệp với việc thu thập đợc số liệu thực tế Tổng công ty thép Việt Nam, em chọn đề tài: Hoàn thiện việc lập phân tích báo cáo tài Tổng công ty thép Việt Nam Cũng phạm vi viết hạn ... Phần II: Thực trạng việc lập phân tích báo cáo tài Tổng công ty thép Việt Nam Phơng hớng hoàn thiện I- Khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh Tổng công ty thép Việt Nam Những nét chung...
 • 30
 • 233
 • 0

Hoàn thiện việc lập & phân tích BCTC ở Tổng Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt

Hoàn thiện việc lập & phân tích BCTC ở Tổng Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt
... thời gian nghiên cứu Công ty Sông Đà 1,xuất phát từ thực trạng công ty em xin có số ý kiến tồn công tác kế toán Công ty với phơng hớng hoàn thiện tồn Công ty nh sau: Về việc hạch toán trích khấu ... thi công, kế toán công trình lập Bảng chấm công cho công nhân điều khiển máy thi công Sau vào Bảng chấm công để lập Bảng toán tiền tiền lơng Đây sở ban đầu để kế toán tính lơng phải trả cho công ... thi công thuê Trong trờng hợp Công ty loại máy phù hợp cho việc thi công, nữa, loại máy này, chi phí thuê so với chi phí khấu hao máy thi công Công ty mua máy để làm Công ty sử ngời thuê Thông...
 • 29
 • 143
 • 0

19 Thực trạng tổ chức kế toán lập & phân tích báo cáo tài chính ở Nhà máy thiết bị bưu điện

19 Thực trạng tổ chức kế toán lập & phân tích báo cáo tài chính ở Nhà máy thiết bị bưu điện
... triển Nhà máy Thiết bị Bu điện Phòng kế toán thống kê phận Nhà máy Ngay từ thành lập, Nhà máy tiến hành hạch toán độc lập Bộ máy kế toán Nhà máy có nhiệm vụ thực kiểm tra toàn công tác kế toán Nhà ... khác bao gồm kế toán trởng kế toán nghiệp vụ (1) Kế toán trởng (2) Kế toán tổng hợp 37 (3) Kế toán TSCĐ kiêm kế toán thu chi (4) Kế toán tiền lơng, toán tạm ứng, kế toán nguyên vật liệu tổng hợp ... - Báo cáo quản trị Nhà máy Thiết bị Bu điện không lập mà Tổng công ty Bu Viễn thông Việt Nam lập 2.2.1.2 Phơng pháp lập BCĐKT Nhà máy Thiết bị Bu điện Cơ sở số liệu để lập BCĐKT năm 2002 Nhà máy...
 • 104
 • 208
 • 0

449 Phương pháp lập & phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

449 Phương pháp lập & phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam
... Bình Phần I Cơ sở lý luận phơng pháp lập phân tích Báo cáo Tài ********** A Báo cáo Tài phơng pháp lập Báo cáo Tài I Hệ thống Báo cáo Tài ( BCTC ) 1.Bản chất BCTC Báo cáo kế toán kết công tác kế ... Về phơng pháp phân tích BCĐKT : Hầu hết doanh nghiệp áp dụng phơng pháp so sánh, số doanh nghiệp áp dụng phơng pháp tỷ lệ Hai phơng pháp phân tích tiện lợi dễ áp dụng công tác phân tích tài nói ... thể doanh nghiệp Báo cáo Tài nguồn thông tin chủ yếu để phân tích, đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp kỳ qua từ giúp ngời phân tích đa nhận định tình hình tài doanh...
 • 32
 • 271
 • 0

504 Hoàn thiện việc lập & phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

504 Hoàn thiện việc lập & phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam
... trọng việc phân tích tài doanh nghiệp 26 Phần Thực trạng số ý kiến đề xuất việc lập ,phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam 2.1)Thực trạng đánh giá việc lập phân tích báo cáo tài doanh nghiệp ... báo cáo tài chình phân tích báo cáo tài 31 Phần kết luận Bài viết đua đợc lý luận hệ thống báo cáo tài chínhvà phân tích báo cáo tài chính, dề cập đợc số nét thực trạng việc lập phân tích hệ thống ... trạng số ý kiến đề xuất việc lập ,phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam 27 2.1)Thực trạng đánh giá việc lập phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam 27 2.2)Một số...
 • 34
 • 270
 • 0

523 Hoàn thiện việc lập & phân tích tài chính của Công ty thương mại Thành Hưng

523 Hoàn thiện việc lập & phân tích tài chính của Công ty thương mại Thành Hưng
... hình tài công ty Thơng mại thành hng số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện việc lập phân tích báo cáo tài I-/ Khái quát vài nét công ty Thơng mại Thành Hng Công ty Thơng mại Thành Hng công ty kinh ... Thực trạng tình hình tài công ty Thơng mại thành hng số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện việc lập phân tích báo cáo tài 13 I-/ Khái quát vài nét công ty Thơng mại Thành Hng .13 II-/ ... chung việc lập phân tích tài doanh nghiệp I-/ Hoạt động tài cần thiết việc lập phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Khái niệm Báo cáo tài Báo cáo tài Báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, vốn công...
 • 23
 • 262
 • 0

cách lập, phân tích báo cáo tài chính ngân hàng và áp dụng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

cách lập, phân tích báo cáo tài chính ngân hàng và áp dụng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
... Ngoi Thng Vit Nam Bỏo cỏo tt nghip ca em c trỡnh by qua ba chng: Chng 1: Cỏc lý thuyt v phõn tớch bỏo cỏo ti chớnh Chng 2: p dng vo phõn tớch bỏo cỏo ti chớnh Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam Chng 3: ... 0918.775.368 CHNG II P DNG VO PHN TCH BO CO TI CHNH CA NGN HNG NGOI THNG VIT NAM 2.1 Tng quan v ngõn hng Ngoi Thng Vit Nam Ngy 01 thỏng 04 nm 1963, NHNT chớnh thc c thnh lp theo Quyt nh s 115/CP ... thuyt phõn tớch vo phõn tớch bỏo cỏo ti chớnh ca Ngõn hng Ngoi Thng Vit Nam 2.2.1 Cỏc bỏo cỏo ca Ngõn hng Ngoi Thng Vit Nam * Bng cõn i ti sn Bng cõn i ti sn l bng túm tt ti sn, n phi tr v ch...
 • 44
 • 690
 • 2

Lập phân tích và xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

Lập phân tích và xây dựng phần mềm quản lý bán hàng
... Mua hàng DS mặt hàng nhập Thông tin nhà c2 dự trù Số hiệu mặt hàng mua Danh sách mặt hàng nhập Báo cáo nhập Giao hàng Hàng Đối chiếu Lập báo cáo nhập 3.3.5.3 S xut hng Yêu cầu mua hàng Khách hàng ... trỡnh v thuc cựng mt yu t t chc vt nh ni x lý, thi im x lý, cỏch thc x lý, Cp 4: Modul x l cỏc x thuc cựng mt pha x nhng c nhúm vo chc nng x cp nht hoc chc nng tra cu hoc chc nng thao ... n X lý: Phng tin x lý, logic x lý, yờu cu d liu vo, yờu cu kt qu ra, thi lng cho x lý, cho phớ cho x Kho d liu: Tờn d liu lu tr, cu trỳc d liu lu tr, thi gian lu tr, vt mang, cỏc x truy...
 • 89
 • 511
 • 3

LẬP & PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

LẬP & PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
... trả trước ngược chiều lưu chuyển tiền ( VD: nợ phải thu số CK > số ĐK điều chỉnh giảm (-), chứng tỏ phận tiền chuyển thành nợ phải thu…) +Nợ phải trả chiều với lưu chuyển tiền ( VD: nợ phải trả ... chia cổ tức =46, CF ròng = Lập phân tích LCTT Nguyễn Hiếu Báo cáo ngân lưu (triệu đô) Phương pháp trực tiếp Năm Hoạt động kinh doanh 1.Suy diễn dòng tiền thu từ doanh thu Tiền thu từ doanh thu =doanh ... nhuận giữ lại) (III)Ngân lưu ròng từ hoạt động tài Tổng ngân lưu ròng (I)+(II)+(III) Tiền tồn quỹ đầu kỳ Tiền tồn quỹ cuối kỳ Thay đổi tiền * Lưu ý : xem chứng khoán ngắn hạn tiền 34 60 14 -10 -16...
 • 8
 • 2,492
 • 37

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân tích và đánh giá dự án

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân tích và đánh giá dự án
... phí) luồng tiền dự tính dự án mang lại thời gian hoạt động mức đầu t ban đầu vào dự án NPV = - C0 + PV Phản ánh giá trị tăng thêm (hoặc giảm đi) chủ doanh nghiệp chấp nhận dự án Giá trị ròng DA ... sánh Số kỳ (ví dụ năm tháng) giá trị PV giá trị tơng lai FV t Tỷ lệ lãi xuất, chiết khấu r Dự án đầu t Thông thờng, dự án đầu t liên quan đến việc bỏ tiền đầu t lần đầu nhận đợc khoản thu vào ... dự án nhỏ lãi suất phổ biến thị trờng, xét mặt tài không đầu t vào dự án Với mức đầu t nh nhau, dự án có IRR lớn dự án mang lại hiệu tài cao Ví dụ tiêu IRR Năm Đầu t = -$3000 Luồng tiền 500$ 2000$...
 • 10
 • 338
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đọc lập phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệplập phân tích báo cáo tài chínhđề thi lập phân tích dự ánlập phân tích báo cáolập phân tích bảng cân đốilập phân tích dự áncách lập phân tích báo cáo tài chính ngân hàngvận dụng hiểu biết quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập phân tích cơ hội và thách thức của việt nma khi hội nhập kinh tế quốc tếlập phân tích dự án đầu tưthiết lập phân tíchlập và phân tích dự ánlập và phân tíchphân tích bài tuyên ngôn độc lậpđề tài hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính ở tổng công ty thép việt namlập và phân tích kế hoạchchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học