Tieu chuan ky thuat quoc gia ve thiet bi cuu hoa tren bien

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã
... Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học cồng nghệ thổm định ban hành theo Thông tư xxx/2012 Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ THU (STB)TRUYỀN ... hiệu truyền hình số mặt đất không hóa FTA theo chuẩn DVB-T/DVB-T2 phải đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn quốc gia QCVN xxx: 201x/BTTT Các qui định quy chuẩn quốc gia QCVN xxx: 201x/BTTT bao gồm: • ... 2.4.21 Bộ giải Audio 2.4.21.1 Bộ giải SDTV Audio • • STB phải cung cấp giải hóa âm stereo có khả đáp ứng yêu cầu tối thiểu giải dựa chuẩn MPEG Layer II (“Musicam” theo tiêu chuẩn IOS/IEC...
 • 113
 • 435
 • 0

Báo cao kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao và tốc độ thấp dải tần 5,8 GHzx

Báo cao kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao và tốc độ thấp dải tần 5,8 GHzx
... khác thiết bị truyền liệu tốc độ cao thiết bị truyền liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz TT Các mục Tiêu chuẩn thiết bị truyền Tiêu chuẩn thiết bị truyền liệu tốc độ cao liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 ... BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU TỐC ĐỘ CAO VÀ TỐC ĐỘ THẤP DẢI TẦN 5,8 GHz TÊN DỰ THẢO QUY CHUẨN Quy chuẩn kỹ ... (Quy định) Phương pháp đo máy thu sử dụng tin KẾT LUẬN: Việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị truyền dẫn liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz” Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị truyền...
 • 22
 • 604
 • 0

QCVN 16:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD pdf

QCVN 16:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD pdf
... NAM QCVN 16:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B TRM GC THễNG TIN DI NG W-CDMA FDD National technical regulation on base stations for W-CDMA FDD H NI - 2010 QCVN 16:2010/BTTTT Mc lc QUY ... trng B Thụng tin v Truyn thụng QCVN 16:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B TRM GC THễNG TIN DI NG W-CDMA FDD National technical regulation on base stations for W-CDMA FDD QUY NH CHUNG ... chnh Quy chun k thut quc gia ny ỏp dng cho cỏc thit b trm gc ca h thng thụng tin di ng IMT-2000 CDMA tri ph trc tip W-CDMA FDD (UTRA FDD) Loi thit b vụ tuyn ny hot ng ton b hoc mt phn bng tn quy...
 • 45
 • 175
 • 0

QCVN 15:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD pps

QCVN 15:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD pps
... VIỆT NAM QCVN 15:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD National technical regulation on Mobile Stations for W-CDMA FDD HÀ NỘI - 2010 QCVN 15:2010/BTTTT ... theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông QCVN 15:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD ... tuân thủ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ Các thiết bị đầu cuối hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD) phải tuân thủ quy định kỹ thuật Quy chuẩn 30 QCVN 15:2010/BTTTT...
 • 50
 • 100
 • 0

QCVN 14:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA 2000–1X ppsx

QCVN 14:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA 2000–1X ppsx
... B Thụng tin v Truyn thụng QCVN 14:2010/BTTTT QCVN 14:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B TRM GC THễNG TIN DI NG CDMA 2000-1X National technical regulation on Cellular Mobile CDMA 2000-1x ... NAM QCVN 14:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B TRM GC THễNG TIN DI NG CDMA 20001X National technical regulation on Cellular Mobile CDMA 20001x Base Station Equipment H NI - 2010 QCVN 14:2010/BTTTT ... CDMA (CDMA channel) Mt cỏc kờnh c phỏt gia trm gc v mỏy di ng trờn mt tn s cho trc 1.3.25 Kờnh CDMA ng lờn (reverse CDMA channel) Kờnh CDMA t mỏy in thoi di ng ti trm gc Nhỡn t trm gc, kờnh CDMA...
 • 51
 • 152
 • 0

QCVN 11:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI PHS potx

QCVN 11:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI PHS potx
... Truyn thụng QCVN 11:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B U CUI PHS National technical regulation on PHS terminal equipment QUY NH CHUNG 1.1 Phm vi iu chnh Quy chun k thut quc gia ny quy nh ... HI CH NGHA VIT NAM QCVN 11:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B U CUI PHS National technical regulation on PHS terminal equipment H NI - 2010 QCVN 11:2010/BTTTT Mc lc QUY NH CHUNG ... phát mẫu Thiết bị cần thử Bộ giải điều chế QPSK Tải đo (Bộ suy hao) Bộ ghép Bộ phát UW đờng xuống Thiết bị kiểm tra toàn tính hoạt động Thiết bị đo tần số/ thời gian dao động ký kỹ thuật số Bộ...
 • 54
 • 257
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD
... Bộ Thông tin Truyền thông QCVN 15:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD National technical regulation on Mobile Stations for W-CDMA FDD QUY ... điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thiết bị người sử dụng hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD) Loại thiết bị vô tuyến hoạt động toàn ... cổng vỏ thiết bị thông tin vô tuyến thiết bị phụ Đo kiểm áp dụng cho thiết bị thông tin vô tuyến thiết bị phụ Đo kiểm phải thực thiết bị thông tin vô tuyến và/hoặc cấu hình tiêu biểu thiết bị phụ...
 • 49
 • 98
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VI BA SỐ SDH ĐIỂM - ĐIỂM DẢI TẦN TỚI 15 GHZ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VI BA SỐ SDH ĐIỂM - ĐIỂM DẢI TẦN TỚI 15 GHZ
... lý thiết bị viba số SDH điểm - iểm dải tần tới 15 GHz theo Quy chuẩn 5.2 Quy chuẩn áp dụng thay tiêu chuẩn ngành mã số TCN 6 8-2 34 :2006 Thiết bị Viba số SDH điểm - điểm dải tần tới 15 GHz - Yêu ... thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VI BA SỐ SDH ĐIỂM - ĐIỂM DẢI TẦN TỚI 15 GHZ National technical regulation on Point-to-point SDH radio equipments operating in the frequency bands ... to15 GHz QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật thiết yếu phương pháp đo kiểm thiết bị vi ba số SDH điểm- điểm có tốc độ truyền dẫn STM-1 4xSTM1 (STM-4)...
 • 70
 • 150
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỰ LY NGẮN DẢI TẦN 25 MHz - 1 GHz

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỰ LY NGẮN DẢI TẦN 25 MHz - 1 GHz
... Bảng 11 đây: Bảng 11 - Giới hạn phát xạ không mong muốn miền giả Tần số 47 MHz - 74 MHz 87,5 MHz - 11 8 MHz Trạng thái 17 4 MHz - 230 MHz Các tần số lại 10 00 MHz Các tần số 10 00 MHz 470 MHz - 862 MHz ... :2 013 /BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỰ LY NGẮN DẢI TẦN 25 MHz - GHz National technical regulation on Short Range Device (SRD )- Radio Equipment to be used in the 25 MHz ... dụng cho thiết bị tuyến cự ly ngắn từ 25 MHz đến GHz Loại thiết bị Băng tần/ tần số Ứng dụng Phát thu 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, Điều khiển mô hình 27 ,14 5 MHz, 27 ,19 5 MHz, 34,995 MHz tới...
 • 62
 • 160
 • 0

DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM

DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM
... QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM National technical regulation on GSM base stations Tên gọi ký hiệu QCVN Tên gọi dự thảo quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị trạm gốc ... đổi thiết bị thông tin trạm gốc thông tin di động GSM lại áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật khác với nhiều yêu cầu, quy định tiêu kỹ thuật khác Mặt khác, trạm gốc thông tin di động P -GSM 900, E -GSM ... vi Quy chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật thiết yếu vô tuyến thiết bị trạm gốc hệ thống thông tin di động GSM hoạt động băng tần quy định Bảng Bảng Băng tần hoạt động thiết bị trạm gốc thông tin di...
 • 33
 • 104
 • 0

QUY CHUẨN kỹ THUẬT QUỐC GIA về THIẾT bị vô TUYẾN điểm đa điểm dải tần dưới 1 GHZ sử DỤNG TRUY NHẬP FDMA

QUY CHUẨN kỹ THUẬT QUỐC GIA về THIẾT bị vô TUYẾN điểm  đa điểm dải tần dưới 1 GHZ sử DỤNG TRUY NHẬP FDMA
... tin v Truyn thụng) Cỏc quy nh k thut c xõy dng trờn c s tiờu chun ETSI EN 3 01 460 -1 V1 .1. 1 (2000 -10 ), ETSI EN 3 01 460-4 V1 .1. 1 (2000 -10 ), ETSI EN 3 01 126-2 -1 V1 .1. 1 (2000 -12 ), ETSI EN 3 01 126-2-2 ... Thụng t s 29/2 011 /TT-BTTTT ngy 26 /10 /2 011 ca B trng B Thụng tin v Truyn thụng QCVN 46: 2 011 /BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B Vễ TUYN IM - A IM DI TN DI GHZ S DNG TRUY NHP FDMA National technical ... di GHz s dng truy nhp FDMA thuc phm vi quy nh iu 1. 1 phi tuõn th cỏc quy nh k thut Quy chun k thut quc gia ny TRCH NHIM CA T CHC, C NHN Cỏc t chc, cỏ nhõn liờn quan cú trỏch nhim thc hin cỏc quy...
 • 27
 • 32
 • 0

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản
... :2008/btnmt QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CễNG NGHIP CH BIN THY SN National technical regulation on the effluent of aquatic products processing industry QUY NH CHUNG 1.1 Phm vi iu chnh Quy chun ... ca Quy chun k thut quc gia v cht lng nc mt hoc vựng nc bin ven b) Ngoi 09 thụng s quy nh ti Bng 1, tu theo yờu cu v mc ớch kim soỏt ụ nhim, giỏ tr C ca cỏc thụng s ụ nhim khỏc ỏp dng theo quy ... (mg/l); C l giỏ tr nng ca thụng s ụ nhim quy nh ti mc 2.2 Kq l h s lu lng/dung tớch ngun nc tip nhn nc thi quy nh ti mc 2.3 K f l h s lu lng ngun thi quy nh ti mc 2.4 Khụng ỏp dng cụng thc tớnh...
 • 9
 • 600
 • 1

QCVN 11 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN potx

QCVN 11 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN potx
... QCVN 11 : 2008/btnmt Li núi u QCVN 11 : 2008/BTNMT Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht lng nc biờn son, Tng cc Mụi trng v V Phỏp ch trỡnh duyt v c ban hnh theo Quyt nh s /2008/Q-BTNMT ... 5) Phng phỏp c y v pha loóng; - TCVN 6491 : 1999 (ISO 6060 : 1989) - Cht lng nc - Xỏc nh nhu cu oxy húa hc (COD); - TCVN 6625 : 2000 (ISO 119 23 : 1997) Ch t lng nc - Xỏc nh cht rn l lng bng cỏch ... Xỏc QCVN 11 :2 008/btnmt - TCVN 6187 : 1996 (ISO 9308 : 1990) Cht lng nc Phỏt hin v m vi khun coliform, vi khun coliform chu nhit v escherichia coli gi nh Phn 1: Phng phỏp mng lc - TCVN 6187 :...
 • 9
 • 604
 • 1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
... sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu Phần (sau gọi tắt sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) sản xuất nước, nhập lưu thông thị trường Việt Nam Quy chuẩn không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa ... 1.3.23 Lô sản phẩm tập hợp loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có thông số kỹ thuật sản xuất đợt dây chuyền công nghệ 1.3.24 Lô hàng hóa tập hợp loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng xác ... phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 1.2.2 Các quan quản lý nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan 1.2.3 Các tổ chức định đánh giá phù hợp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 1.3 Giải...
 • 30
 • 442
 • 0

Thuyết minh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần băng tần

Thuyết minh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần băng tần
... cầu thiết bị truyền không dây sử dụng Việt Nam mà cần phải xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phổ tần số tương thích điện từ thiết bị truyền không dây sử dụng kỹ thuật điều tần FM băng tần ... thiệu tiêu chuẩn 1.1 Tên quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phổ tần số tương thích điện từ thiết bị truyền không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM), băng tần 54-68 MHz” 1.2 Mã số: 52 – 12 ... Quy chuẩn phổ tần số tương thích điện từ kỹ thuật phát quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần quy chuẩn QCVN 30:2011 áp dụng cho thiết bị hoạt động dải tần 68-108 MHz Đối với thiết bị truyền không...
 • 16
 • 617
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước tưới tiêuquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêuquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 6 vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện docxqcvn 022008bct qd 5120008bct quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản vận chuyển sử dụng và tiêu hủy vlncnhoàn thiện các quy định tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tôquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháyquy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điệnquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựngquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựngtiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia các cấp đườngquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầuquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uốngquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện pdfquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện111Nghi quyet DHCD 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017bao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.2. Phieu dang ky du thiThS chuẩn đầu ra ch hhtmThông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.doxCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA