Nghiên cứu dự án báo dòng chảy đến hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông vu gia thu bồn, phục vụ điều tiết nguồn nước hạ lưu

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Thiết lập bộ mô hình mô phỏng phục vụ xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa thủy điện trên lƣu vực sông Ba " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... định quy trình vận hành 139 Thiết lập hình điều tiết hệ thống hồ chứa cho lưu vực sông Ba Để tiến hành nghiên cứu cắt lũ cho hệ thống hồ chứa lƣu vực sông Ba, tác giả tiến hành áp dụng hình ... thi vai trò hình quan trọng cần thiết Từ đó, báo trình bày kết nghiên cứu áp dụng hình phòng điều tiết hệ thống hồ chứa vào hệ thống hồ chứa hành lƣu vực sông Ba Ba hồ vận hành tính ... ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 27, Số 1S (2011) 136-150 2.2 đun điều hành hệ thống hồ chứa đun đƣợc sử dụng để điều hành hồ chứa hệ thống sông Hồng mùa lũ, đƣợc sử dụng để xây dựng quy trình...
 • 15
 • 265
 • 0

Nghiên cứu giao thức thiết lập phiên ( SIP ) ứng dụng cho xây dựng hệ thống dịch vụ IP Centrex

Nghiên cứu giao thức thiết lập phiên ( SIP ) ứng dụng cho xây dựng hệ thống dịch vụ IP Centrex
... với mạng khác (non -SIP) , SIP gateway sử dụng Trong giao thức SIP, gateway có vị trí tương tự SIP client ( ều gọi SIP end-point), nên nói SIP client bao hàm SIP gateway Các đặc điểm SIP mô tả chi ... sau:  Nghiên cứu tìm hiểu nội dung đặc tính kỹ thuật giao thức SIP thông qua RFC chuẩn liên quan  Nghiên cứu mô hình thành phần hệ thống IP Centrex Nghiên cứu ứng dụng SIP vào xây dựng hệ thống ... việc nghiên cứu ứng dụng SIP chưa ý Hiện nay, ngày nhiều hãng danh tiếng giới BroadSoft, LongBoard… trọng đến nghiên cứu SIP để ứng dụng vào hệ thống họ, đặc biệt hệ thống IP Centrex Các tin SIP...
 • 98
 • 609
 • 1

Biến đổi khí hậu và tác động tiềm tàng của các công trình thuỷ điện trên hệ thống Vu GiaThu Bồn đến sản xuất và sinh hoạt ở hạ lưu

Biến đổi khí hậu và tác động tiềm tàng của các công trình thuỷ điện trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn đến sản xuất và sinh hoạt ở hạ lưu
... 2015 Biến đổi khí hậu tác động tiềm tàng công trình thu điện hệ thống Vu Gia Thu Bồn đến sản xuất sinh hoạt hạ lưu Hội thảo: “Tham vấn bên liên quan tác động hệ thống công trình thu điện thu ... 2015 Biến đổi khí hậu tác động tiềm tàng công trình thu điện hệ thống Vu Gia Thu Bồn đến sản xuất sinh hoạt hạ lưu Hội thảo: “Tham vấn bên liên quan tác động hệ thống công trình thu điện thu ... 2015 Biến đổi khí hậu tác động tiềm tàng công trình thu điện hệ thống Vu Gia Thu Bồn đến sản xuất sinh hoạt hạ lưu Hội thảo:“Tham vấn bên liên quan tác động hệ thống công trình thu điện thu ...
 • 10
 • 164
 • 1

Đề tài Nghiên cứu tính toán sự suy giảm bùn cát trên hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn sau khi xây dựng hồ chứa ở thượng nguồn

Đề tài Nghiên cứu tính toán sự suy giảm bùn cát trên hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn sau khi xây dựng hồ chứa ở thượng nguồn
... Mật độ sông suối trung bình hệ thống sông 0,40km/km2, hệ số uốn khúc 1,86 Hình Bản đồ lưu vực hệ thống sông Thu Bồn Vu Gia Hệ thống sông Thu Bồn - sông Vu Gia dòng sông Thu Bồn sông Vu Gia tạo ... vực tính đến Giao Thu 5180 km2 II ) Các hồ chứa lớn hệ thống sông Thu Bồn Vu Gia Bảng Các đặc điểm hồ thủy điện lớn sông Vu Gia - Thu Bồn Trang STT Các Tên hồ bước khai chứa thác Sông Bung Sông ... thống hồ chứa hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn Hình Sơ đồ vị trí hồ chứa vị trí trạm đo Nông Sơn – Thành Mỹ hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn Do trạm đo Thành Mỹ đo lưu lượng sông Cái nhánh sông chuyển...
 • 14
 • 925
 • 0

Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở việt nam trường hợp nghiên cứu dự án đường hồ chí minh đoạn qua vườn quốc gia c pdf

Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở việt nam trường hợp nghiên cứu dự án đường hồ chí minh đoạn qua vườn quốc gia c pdf
... PHÁT TRIỂN C SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN C U “DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA VƯỜN QU C GIA C C PHƯƠNG” Chuyên ngành: Môi trường phát triển bền vững (Chương trình đào ... nét dự án đường Hồ Chí Minh nói chung, đoạn qua Vườn Qu c gia C c Phương a Quy hoạch tổng thể đƣờng Hồ Chí Minh Dự án đƣờng Hồ Chí Minh c ng trình quan trọng Qu c gia đƣ c Qu c hội nƣ c Cộng ... án quan trọng qu c gia Dự án, c ng trình quan trọng qu c gia dự án đầu tƣ, dự án c ng trình đ c lập c m c ng trình liên kết chặt chẽ với Dự án, c ng trình quan trọng qu c gia Qu c hội định chủ...
 • 93
 • 102
 • 0

Phân tích rủi ro tài chính dự án đầu tư xây dựng chung cư trường hợp nghiên cứu dự án chung cư bình đồng xanh

Phân tích rủi ro tài chính dự án đầu tư xây dựng chung cư trường hợp nghiên cứu dự án chung cư bình đồng xanh
... xây dựng an toàn, hiệu chất l ợng b) Các nghiên cứu liên quan phân tích rủi ro sử dụng mô Monte Carlo * Xây dựng tỷ lệ chiết khấu tài chính, phân tích rủi ro dự đầ t v ột s giải p áp để xây dựng ... t rủi ro có mức ả dự án nghiên cứu .4 Ê đến tài ỨU đề tài nghiên cứu gi i hạ Vì th i gian có hạ ởng l đâ ) Đị đ ểm không gian nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu dự đầ t xây dựng Dự án cụ thể nghiên ... Xây dự r ng Hợp Nghiên Cứu Dự Án Bình Đô X ” - Từ t đề tài, vấ đề nghiên cứu, mục tiêu phạm vi nghiên đ ợ xá định Ngoài ra, khái niệ l q đế , dự đầ t rủi ro tài chính, công cụ phân tích rủi ro ...
 • 85
 • 290
 • 1

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BẬC THANG THỦY ĐIỆN TRÊN DÒNG CHÍNH HẠ LƯU SÔNG MÊ CÔNG ĐẾN DÒNG CHẢY, MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU BẤT LỢI

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BẬC THANG THỦY ĐIỆN TRÊN DÒNG CHÍNH HẠ LƯU SÔNG MÊ CÔNG ĐẾN DÒNG CHẢY, MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU BẤT LỢI
... 2% Chiang Saen Dòng sông Công Ranh giới quôc gia khu vực õ Thành phố, thủ đô Vị trí trạm quan trắc dòng Công Các nhánh l u vực Vùng Châu thổ Công Th ợng l u vực sông Công thuộc Trung ... Trung Quốc Myanma L u vực sông Công hạ thuộc Lào, Thái Lan, Campuchia VN Th ợng l u từ Trung Quốc đến Kratie Th ợng l u ĐBSCL thuộc Campuchia sau Kratie Đồng Bằng Sông Cửu Long Phụ cận Biển Hồ ... ngun cung cp thc n cho cỏc loi thu sinh ca lu vc BảNĐồLƯUVựCSÔNGMÊCÔNG Các đặc tr ng N W u vực: 795.000 km2(21) Diện tích l Chiều dài dòng chính: 4.800 km (12) L u l ợng bình quân hàng năm: 15.000...
 • 64
 • 301
 • 0

Nghiên cứu dự án căn hộ chung cư Phú Gia Hưng và Khang Gia tại quận Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh.doc

Nghiên cứu dự án căn hộ chung cư Phú Gia Hưng và Khang Gia tại quận Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh.doc
... Nghiên Cứu Đối tượng nghiên cứu: Dự án khu hộ chung Phú Gia Hưng dự án cụm cao ốc Khang Gia Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn Quận Vấp, TP .Hồ Chí Minh Thời gian nghiên cứu: Từ 01/11/2011 đến ... đầu tư đáng tin cậy, Phú Gia Hưng lựa chọn tuyệt vời cho cán công nhân viên dân công tác, sinh sống quận Vấp Dự án hộ chung Phú Gia Hưng tác giả nghiên cứu đánh giá nhà chung hạng ... DẪN: ThS VÕ VĂN HẢI lĩnh vực khu hộ nhà ở, tác giả định chọn đề tài Nghiên cứu dự án hộ chung Phú Gia Hưng Khang Gia quận Vấp TP Hồ Chí Minh” để nghiên cứu phân tích, từ góp phần đưa nhìn...
 • 39
 • 973
 • 17

PHÁT THẢO KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU DỰ ÁN

PHÁT THẢO KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU DỰ ÁN
... mục tiêu nghiên cứu - Kết luận đề xuất IX- VIẾT BÁO CÁO VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO CHO LÃNH ĐẠO X- PHƯƠNG HƯỚNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN Dự án nghiên cứu lập thành kế hoạch nghiên cứu cụ thể, ... lý phân tích SPSS Sau đó, sử dụng kết xử lý để viết báo cáo, trình bày kết nghiên cứu XI- LỊCH TRÌNH THỜI GIAN CỦA DỰ ÁN Dự kiến kế hoạch thời gian dự án: Kế hoạch tiến độ thực công việc từ ngày ... - Mục tiêu nghiên cứu - Vấn đề nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu - Xử lý liệu thu thập - Viết báo cáo trình bày kết nghiên cứu 4 Kế hoạch phổ biến đến thành viên nhóm nghiên cứu Mỗi thành...
 • 45
 • 361
 • 0

Đề tài nghiên cứu dự án xây dựng sản xuất kinhdoanh nước tinh khiết tại công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước đồngnai

Đề tài nghiên cứu dự án xây dựng sản xuất kinhdoanh nước tinh khiết tại công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước đồngnai
... Nghiên cứu dự án xây dựng sản xuất kinh doanh nước tinh khiết công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai” nhằm xây dựng vấn đề dự án Để từ đưa phương án hiệu cho công ty việc xây dựng lựa chọn máy ... xuất kinh doanh nước tinh khiết công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai” Mặt khác, ngành nghề kinh doanh công ty sản xuất cung cấp nước nên việc sản xuất cung cấp nước tinh khiết sản phẩm ngành ... doanh nghiệp nhà nước nên công ty đổi tên thành: Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai” Hiện công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai bao gồm 10 phòng trực thuộc, công ty cổ phần, xí...
 • 52
 • 376
 • 2

Ứng dụng mô hình thủy văn MIKE NAM dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện krông hnăng

Ứng dụng mô hình thủy văn MIKE NAM dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện krông hnăng
... Ứng dụng hình thủy văn MIKE NAM dự báo dòng chảy hồ chứa thủy điện Krông Hnăng ” Mục đích nghiên cứu đề tài Xây dựng thông số cho lưu vực hồ chứa nhà máy thủy điện Krông Hnăng nhằm dự báo ... SỐ MÔ HÌNH DỰ BÁO LŨ SỬ DỤNG PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM 1.3 LỰA CHỌN MÔ HÌNH THỦY VĂN MIKE NAM ĐỂ DỰ BÁO LŨ CHO HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN KRÔNG HNĂNG Lưu vực hồ chứa Krông Hnăng lưu vực nhỏ, tình hình tài liệu ... hình nghiên cứu dự báo Chương 2: Đặc điểm tự nhiên lụt lưu vực hồ chứa thủy điện Krông Hnăng 3 Chương 3: Cơ sở lý thuyết hình NAM Chương 4: Xây dựng thông số hình NAM dự báo hồ...
 • 26
 • 634
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng phong hoá giải phóng các kim loại nặng trên mô hình bãi thải đuôi quặng nghèo chalcopyrit trong điều kiện ngập nướcnghiên cứu thức ăn nuôi cá lóc đennghiên cứu dự án đầu tưđề tài nghiên cứu du lịch cộng đồngnghiên cứu dự án tiền khả thicác bước trong nghiên cứu dự án đầu tưcác bước nghiên cứu dự án đầu tưnghiên cứu sự biến đổi dòng chảy qua van nhĩ thất bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim trước và sau chọc hút dịchứng dụng mô hình thủy văn mike nam dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện krông hnăngnghiên cứu dự ánwetspa mo hinh hecras va huong nghien cuu xay dung cong nghe du bao qua trinh lu tren he thong song thu bon vu giathực trạng phân tích tài chính dự án của công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp thiên phú qua nghiên cứu dự án tòa nhà cao tầng tân thịnhđánh giá công tác phân tích tài chính dự án của công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp thiên phú qua nghiên cứu dự án tòa nhà cao tầng tân thịnhcông tác phân tích tài chính dự án của công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp thiên phú qua nghiên cứu dự án tòa nhà cao tầng tân thịnhđể tài quot nghiên cứu dự án phòng chống sạt lởĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây