CHUONG15 HIEN TUONG CAM UNG DIEN TU

Chương 15: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Chương 15: Hiện tượng cảm ứng điện từ
... dòng điện cảm ứng, phụ thêm vào dòng điện sẵn có mạch Dòng điện cảm ứng gọi dòng điện tự cảm Hiện tượng gọi tượng tự cảm Hiện tượng tự cảm xuất mạch kín có dòng điện xoay chiều chạy qua, mạch điện ... điện gọi dòng điện cảm ứng Hiện tượng gọi tượng cảm ứng điện từ I CÁC ÐỊNH LUẬT VỀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ÐIỆN TỪ Thí nghiệm Faraday TOP - Nếu rút nam châm ra, dòng điện cảm ứng có chiều ngược lại ... Suất điện động tự cảm hệ số tự cảm TOP Suất điện động gây nên dòng điện tự cảm gọi suất điện động tự cảm Theo định luật tượng cảm ứng điện từ, biểu thức suất điện động tự cảm là: Như vậy: suất điện...
 • 17
 • 3,283
 • 7

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG(t2)

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG(t2)
... lời câu hỏi C3, C4 Hoạt động 2: Định luật Fa-ra-đây Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Ví dụ áp dụng - Máy phát điện, động tượng cảm ứng điện từ? điện + Máy phát điện đơn giản thường gặp ... thông qua cuôn dây biến đổi nào? + Độ lớn suất điện động + Từ rút mối quan hệ cảm ứng mạch kín tỉ lệ độ lớn suất điện động với tốc độ biến thiên từ thông cảm ứng tốc độ biến thiên qua mạch từ thông? ... bảng Định luật Fa-ra-đây a Phát biểu Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín tỉ lệ với độ biến thiên từ thông qua mạch b Chiều độ lớn suất điện động cảm ứng Xét khoảng thời gian ∆t đủ nhỏ, từ thông...
 • 4
 • 1,438
 • 16

Giáo án hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng

Giáo án hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng
... Hoạt động HS Nội dung ghi bảng - Dòng điện xuất có biến đổi từ thông qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng - Suất điện động sinh dòng điện cảm ứng mạch kín suất - trả lời: điện động cảm ứng ... điện động cảm ứng + Khi có sự thay đổi số - Hiện tượng xuất đường sức từ qua ống suất điện động cảm ứng tượng cảm ứng dây( hay vòng dây) điện từ +Từ thông + Khi có sự thay đổi từ ... vectơ cảm ứng từ B NC gây tâm vòng dây? - Khi từ thông tăng từ trường dòng điện cảm ứng gây có phương, chiều nào? (Xác định quy tắc nào?) - Khi Φ tăng vectơ cảm ứng từ NC gây vectơ cảm ứng từ...
 • 5
 • 2,835
 • 39

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG
... lời câu hỏi C3, C4 Hoạt động 2: Định luật Fa-ra-đây Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Ví dụ áp dụng - Máy phát điện, động tượng cảm ứng điện từ? điện + Máy phát điện đơn giản thường gặp ... thông qua cuôn dây biến đổi nào? + Độ lớn suất điện động + Từ rút mối quan hệ cảm ứng mạch kín tỉ lệ độ lớn suất điện động với tốc độ biến thiên từ thông cảm ứng tốc độ biến thiên qua mạch từ thông? ... bảng Định luật Fa-ra-đây a Phát biểu Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín tỉ lệ với độ biến thiên từ thông qua mạch b Chiều độ lớn suất điện động cảm ứng Xét khoảng thời gian ∆t đủ nhỏ, từ thông...
 • 4
 • 1,172
 • 11

Hiện tượng cảm ứng điện từ

Hiện tượng cảm ứng điện từ
... dòng điện III Hiện tượng cảm ứng điện từ Có nhiều cách dùng nam châm để tạo dòng điện cuộn dây dẫn kín Dòng điện xuất gọi dòng điện cảm ứng Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng gọi tượng cảm ứng điện ... quanh trục thẳng ứng tượng xẩyứng cuộn dây xuất dòng điện cảm cuộn dây? I Cấu tạo hoạt động đinamô xe đạp II Dùng nam châm để tạo dòng điện III Hiện tượng cảm ứng điện từ IV Vận dụng Có cách ... trườngnghĩa sau xuất dòng điện cuộn dây? điện nam châm điện namthiên .điện + Trong đóng mạch điện biến châm + Khi dòng điện ổn định + Trong ngắt mạch điện nam châm điện + Sau ngắt mạch điện I Cấu tạo hoạt...
 • 13
 • 655
 • 8

Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng

Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng
... suất điện động cảm ứng? mạch kín + Hiện tượng xuất suất điện động cảm ứng gọi tượng cảm ứng điện từ Cho học sinh phát biểu lại Nội dung ghi bảng HIện tượng cảm ứng điện từ a Dòng điện cảm ứng ... Dòng điện cảm ứng dòng điện xuất có biến đổi từ thông qua mạch điện kín b Suất điện động cảm ứng - Suất điện động cảm ứng suất điện động sinh dòng điện cảm ứng mạch điện kín - Điều kiện để có suất ... kiện để có suất điện động cảm ứng: có biến đổi từ thông qua mặt giới hạn mạch điện kín mạch xuất suất điện động cảm ứng * Hiện tượng cảm ứng điện từ: Là tượng xuất suất điện động cảm ứng V Cũng...
 • 6
 • 681
 • 9

Hiện tượng cảm ứng điện từ

Hiện tượng cảm ứng điện từ
... sức từ gây dòng điện cảm ứng? + Rút nhận xét từ trường dòng điện cảm ứng ống dây? + Dựa vào hình vẽ, áp dụng c Định luật Len-xơ quy tắc nắm tay phải để xác Dòng điện cảm ứng có định chiều cho từ ... Xe càng nhanh từ nhanh thông qua cuôn dây biến đổi nào? + Độ lớn suất điện động + Từ rút mối quan hệ cảm ứng mạch kín tỉ lệ độ lớn suất điện động với tốc độ biến thiên từ thông cảm ứng tốc độ biến ... hạn 80cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,3.10-3T vuông góc với mặt phẳng vòng dây Vectơ cảm ứng từ đột ngột đổi hướng ngược lại, đổi hướng diễn thời gian 10 -3s Xác định độ lớn suất điện động...
 • 4
 • 345
 • 2

Hiện tượng cảm ứng điện từ

Hiện tượng cảm ứng điện từ
... qua mạch HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ     Hiện tượng điện từ làm xuất dòng điện cảm ứng gọi tượng cảm ứng điện từ Hiện tượng cảm ứng điện từ chứng tỏ: nhờ từ trường ta tạo dòng điện Khi có ... Kim điện kế • Trong mạch I Hiện tượng cảm ứng điện từ: Kết luận:  Hiện tượng xảy thí nghiệm gọi tượng cảm ứng điện từ  Dòng điện xuất vòng dây dẫn gọi dòng điện cảm ứng I Hiện tượng cảm ứng điện ... trợ từ thông cảm HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ    MICHAEL FARADAY MICHAEL FARADAY (1791 – 1867) (1791 – 1867)  Hiện tượng điện từ làm xuất dòng điện cảm ứng gọi tượng cảm ứng điện từ Hiện tượng...
 • 15
 • 505
 • 0

Bai 38.Hiện tượng cảm ứng điện tử

Bai 38.Hiện tượng cảm ứng điện tử
... kiÕn thøc C©u 2: Một hình vuông cạnh cm, đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4.10-4 T Từ thông qua hình vuông 10-6 Wb Tính góc hợp vectơ cảm ứng từ vectơ pháp tuyến hình vuông A α = 300 B α = 450 C ... nghiƯm kiÕn thøc C©u 3: Một hình chữ nhật kích thước cm × cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-4 T Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Tính từ thông qua hình chữ nhật A Φ = 3.10-7 ... từ trường Khung chuyển động thẳng dọc theo hai đường song song x’x y’y Trong khung xuất dòng điện cảm ứng M N ⊗ x’ B x D y’ A C y Q A Khung chuyển động ngồi vùng MNPQ; B Khung chuyển động vùng...
 • 20
 • 711
 • 2

Bài 13: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 13: Hiện tượng cảm ứng điện từ
... đường cảm ứng từ qua S thay đổi từ qua ống dây Số đường cảm ứng Từ thông qua S thay đổi theo thời gian có chuyển biến đổi động Thí nghiệm tương đối nam châm ống cảm Khi di chuyển chạy dây? ứng từ ... điện cảm ứng - Thay đổi chiều biến thiên từ thông cách đưa nam châm lại gần xa vòng dây - Kết quả: Chiều dòng điện cảm ứng vòng dây thay đổi xác định hình vẽ - Nhận xét: Chiều dòng điện cảm ứng ... thiên từ thông mạch S N S N b) Chiều dòng điện cảm ứng Định luật Lenxơ -Khi nam châm lại gần vòng dây ( tăng), từ trường Chiều chamđiện cảm ứng vòng Khi namdòngchiềugầntrường củatừ trường dòng cảm...
 • 34
 • 529
 • 0

Tu thong hien tuong cam ung dien tu

Tu thong hien tuong cam ung dien tu
... dây giới hạn phần mặt phẳng có diện tích r S.Tại điểm S ta vẽ vectơ pháp tuyến nvuông r góc với S.u Chiều vectơ nchọn tu ý gọi α góc tạo thành r r vectơ B vectơ n u r B Thì đại lượngφ = BS ... Thông Hiện Tượng Cảm ng Điện Từ I Từ thông 1.khái niệm từ thông: r - Từ thông gắn với vectơ pháp tuyến n - từ thông đại lượng đại số φ = BS cos α - Đơn vò:[φ ] = Wb II Hiện tượng cảm ứng điện từ ... Thông Hiện Tượng Cảm ng Điện Từ I.Từ thông 1.khái niệm từ thông: r - Từ thông gắn với vectơ pháp tuyến n - từ thông đại lượng đại số.Φ = BS cos α - Đơn vò: [φ ] = Wb II.Hiện tượng cảm ứng điện...
 • 18
 • 343
 • 1

HIEN TUONG CAM UNG DIEN TU.doc

HIEN TUONG CAM UNG DIEN TU.doc
... phương chiều) quay mặt phẳng khung dây quanh trục nằm mặt phẳng khung dây góc 30o từ thông qua diện tích giới hạn khung dây A Φ B 4Φ C 2Φ D 0,5Φ Câu 13: Đặt khung dây có diện tích S=100(cm2) ... D Theo chiều kim đồng hồ Câu 12: Một khung dây phẳng đặt từ trường có đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây, từ thông qua diện tích giới hạn khung dây Φ Nếu tăng độ lớn cảm ứng từ lên ... Câu 20: Một khung dây phẳng đặt mặt phẳng hình vẽ, đường sức từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ hướng từ Trong trường hợp sau khung dây xuất dòng điện cảm ứng? A Khung dây chuyển...
 • 4
 • 490
 • 14

bài 31. hiện tượng cảm ứng điện từ

bài 31. hiện tượng cảm ứng điện từ
... t BÀI 31 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Ghi nhớ Trong học ta làm cách để có dòng điện cảm ứng ? Đó cách ? Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng gọi tượng ? BÀI 31 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Một vài ứng ... 31 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ II HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIÊN TỪ * Dòng điện xuất gọi dòng điện cảm ứng Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng gọi Hiện tượng cảm ứng điện từ C4 Làm lại thí nghiệm 21.2 hai ... HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Một vài ứng dụng tượng cảm ứng điện từ Máy phát điện BÀI 31 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Ghi nhớ BÀI 31 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ...
 • 11
 • 548
 • 2

HIện tượng cảm ứng điện từ

HIện tượng cảm ứng điện từ
... kín có dòng điện Tiến hành thí nghiệm 1c + Vậy nhờ từ trường tạo dòng điện + Hiện tượng gọi tượng cảm ứng điện từ + Dòng điện chạy cuộn dây gọi dòng điện cảm ứng tượng cảm ứng điện từ ? Tiến ... Dòng điện cảm ứng mạch điện kín phải có chiều cho từ trường mà sinh chống lại biến thiên từ thông sinh Dòng điện Từ trường Hiện tượng cảm ứng điện từ Nguyên nhân tượng cảm ứng điện từ từ thông ... gây tượng cảm ứng điện từ từ thông qua mạch kín đổi + Dòng điện cảm ứng tồn khoảng thời gian mà số đường cảm ứng từ qua mạch kín thay đổi 3.Chiều dòng điện cảm ứng Định luật Len xơ.(tt) Dòng điện...
 • 14
 • 246
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập hiện tượng cảm ứng điện từđịnh luật faraday về hiện tượng cảm ứng điện từnhững ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ3 ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từhiện tượng cảm ứng điện từ và ứng dụngcác ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từhien tuong cam ung dien tuhiện tượng cảm ứng điện từ trong máy biến ápđịnh nghĩa hiện tượng cảm ứng điện từ là gìtrắc nghiệm hiện tượng cảm ứng điện từbài giảng hiện tượng cảm ứng điện từ lớp 11bài tập hiện tượng cảm ứng điện từ lớp 11hiện tượng cảm ứng điện từ lớp 11bài 31 hiện tượng cảm ứng điện từMẠNG TRUYỀN ĐỒNG THỜI THÔNG TIN và NĂNG LƯỢNG CHẾ độ SONG CÔNGLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu bộ NGHỊCH lưu 3 PHA 5 bậc cầu h gồm 2 bộ NPC 3 bậcLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 20. Thêm hình ảnh để minh họaLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 14 PL 2-TMQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-3-UDQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-1-KHQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-1-UDgdt thanh bao cao ket qua giao dich 100.000 cp ngay 05.10.17 hose