CHUONG13 DONG DIEN MOT CHIEU

Chương 13: Dòng điện một chiều

Chương 13: Dòng điện một chiều
... liên quan đến dòng điện Sự chuyển dịch có hướng điện tích tạo dòng điện Dòng điện phát sinh môi trường có hạt mang điện tự điện trường, gọi dòng điện dẫn (từ sau ta gọi tắt dòng điện) Ở vật dẫn ... người ta qui ước chiều dòng điện chiều dịch chuyển điện tích dương Như chiều dòng điện kim loại ngược với chiều chuyển động êlectron tự Véctơ mật độ dòng điện cường độ dòng điện TOP Những đường ... dòng điện Ðiều kiện để có dòng điện Chiều qui ước dòng điện Ðịnh nghĩa biểu thức véc tơ mật độ dòng điện, cường độ dòng điện Nêu tác dụng dòng điện Ðịnh luật Ohm cho đoạn mạch đồng chất Ðộ dẫn điện, ...
 • 26
 • 460
 • 4

Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tuỳ động

Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tuỳ động
... hỡnh v Hiểu biết đối tượng Hiểu biết rõ Hiểu biết chưa rõ Sử dụng chuyên gia mô hoạt động đối tượng Các luật Nếu Thì Đo lường cặp liệu vào Hệ mờ Hỡnh 2-9 Mụ hỡnh chuyn i hiu bit ca ngi v h m II.4 ... quang tr rt cao nờn h thng ny cú th t c chớnh xỏc iu khin rt cao III.4.3.H thng tựy ng iu khin kiu mó s: Bn máy Số liệu D cho trước * Bộ thuật toán đảo chiều D A Bộ điều khiển tốc độ Động chấp ... cho trước * Bộ thuật toán đảo chiều D A Bộ điều khiển tốc độ Động chấp hành D Vị trí đo kiểm (Cảm biến quang trở) Hỡnh 3-4 S nguyờn lý h thng tựy ng iu khin xung s Trong h thng tựy ng iu khin...
 • 98
 • 254
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tuỳ động.pdf

Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tuỳ động.pdf
... hỡnh v Hiểu biết đối tượng Hiểu biết rõ Hiểu biết chưa rõ Sử dụng chuyên gia mô hoạt động đối tượng Các luật Nếu Thì Đo lường cặp liệu vào Hệ mờ Hỡnh 2-9 Mụ hỡnh chuyn i hiu bit ca ngi v h m II.4 ... quang tr rt cao nờn h thng ny cú th t c chớnh xỏc iu khin rt cao III.4.3.H thng tựy ng iu khin kiu mó s: Bn máy Số liệu D cho trước * Bộ thuật toán đảo chiều D A Bộ điều khiển tốc độ Động chấp ... cho trước * Bộ thuật toán đảo chiều D A Bộ điều khiển tốc độ Động chấp hành D Vị trí đo kiểm (Cảm biến quang trở) Hỡnh 3-4 S nguyờn lý h thng tựy ng iu khin xung s Trong h thng tựy ng iu khin...
 • 98
 • 274
 • 1

Tổng quan về truyền động điện một chiều, đi sâu thiết kế bộ điều khiển độngđiện một chiều có ổn định tốc độ

Tổng quan về truyền động điện một chiều, đi sâu thiết kế bộ điều khiển động cơ điện một chiều có ổn định tốc độ
... giỏ tr nh hn 900 ta thy tc ng c tng dn 39 Ch-ơng Thiết kế đi u khiển động đi n chiều ổn định tốc độ 3.1 tổng hợp hệ thống truyền động đi n chiều Thit k b ngun chnh lu mt chiu cp in cho ng ... xin chõn thnh cm n! Sinh viờn thc hin o Trng Ton CHƯƠNG TổNG QUAN Về TRUYềN ĐộNG ĐI N MộT CHIềU 1.1 CấU TRúC Và PHÂN LOạI TRUYềN ĐộNG ĐI N 1.1.1 Cu trỳc chung ca h truyn ng in Truyn ng cho mt ... đm o1 > > M, I c) o đm M d) Hình 2- Sơ đồ thay thế: a) Đặc tính đi u chỉnh đi u chỉnh từ thông động cơ, (b) Quan hệ (iht), c)Giảm đi n áp, d) Giảm từ thông ik Trong ú ek rb rk k d dt (2 - 6) rk...
 • 93
 • 928
 • 4

nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tùy động

nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tùy động
... hỡnh v Hiểu biết đối tượng Hiểu biết rõ Hiểu biết chưa rõ Sử dụng chuyên gia mô hoạt động đối tượng Các luật Nếu Thì Đo lường cặp liệu vào Hệ mờ Hỡnh 2-9 Mụ hỡnh chuyn i hiu bit ca ngi v h m II.4 ... nhm nõng cao hn na cht lng ca h truyn ng v tng phm vi ng dng thc t S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Lun Thc s k thut - 35 - CHNG TổNG QUAN Về Hệ TùY ĐộNG III.1.ng ... quang tr rt cao nờn h thng ny cú th t c chớnh xỏc iu khin rt cao III.4.3.H thng tựy ng iu khin kiu mó s: Bn máy Số liệu D cho trước * Bộ thuật toán đảo chiều D A Bộ điều khiển tốc độ Động chấp...
 • 98
 • 412
 • 0

NGHI ÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU SỬ DỤNG TRONG HỆ TUỲ ĐỘNG

NGHI ÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU SỬ DỤNG TRONG HỆ TUỲ ĐỘNG
... hỡnh v Hiểu biết đối tượng Hiểu biết rõ Hiểu biết chưa rõ Sử dụng chuyên gia mô hoạt động đối tượng Các luật Nếu Thì Đo lường cặp liệu vào Hệ mờ Hỡnh 2-9 Mụ hỡnh chuyn i hiu bit ca ngi v h m II.4 ... l h thớch nghi Khỏi nim thớch nghi nh ngha õy khụng bao gm cỏc gii phỏp thay i cu trỳc h thng cho dự s thay i ú cú th phn no phc v mc ớch thớch nghi Chng hn h thng m tớnh t thớch nghi ca thit ... quang tr rt cao nờn h thng ny cú th t c chớnh xỏc iu khin rt cao III.4.3.H thng tựy ng iu khin kiu mó s: Bn máy Số liệu D cho trước * Bộ thuật toán đảo chiều D A Bộ điều khiển tốc độ Động chấp...
 • 98
 • 247
 • 0

Dòng điện một chiều

Dòng điện một chiều
... - Để mạ điện, đúc điện, nạp ắc qui, điện phân - Các thiết bị vô tuyến điện tử -Trong động điện chiều * Một số thiết bị phương pháp tạo dòng điện chiều : - Pin ắc qui - Máy phát điện chiều Phương ... ích lợi dòng điện chiều Phương pháp chỉnh lưu nửa chu kỳ Phương pháp chỉnh lưu hai nửa chu kỳ Nguyên tắc hoạt động máy phát điện chiều ích lợi dòng điện chiều: * Sự cần thiết dòng điện chiều: ... ứng điện từ + Dòng điện khung : Đổi chiều lần sau T/2 Khác nhau: Máy phát điện pha Máy phát điện chiều Bộ góp có hai vành khuyên Bộ góp có hai vành bán khuyên Dòng điện mạch đổi chiều sau T/2 Dòng...
 • 11
 • 193
 • 1

Bài 22: Cách tạo ra dòng điện một chiều

Bài 22: Cách tạo ra dòng điện một chiều
... điện xoay chiều Hạn chế: + Chế tạo tốn máy phát điện xoay chiều + Dòng điện chiều không truyền tải xa dòng điện xoay chiều + Công suất cung cấp dòng điện chiều không lớn công suất dòng xoay chiều ... I ÍCH LI CỦA DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU + Được sử dụng công nghiệp để mạ điện, đúc điện, nạp acquy, sản xuất hóa chất, tinh chế kim loại, vô tuyến điện + Cung cấp cho động điện chiều có momen khởi ... diễn dòng điện sau chỉnh lưu nửa chu kỳ I t Đường biểu diễn dòng điện sau chỉnh lưu hai nửa chu kỳ t Đường biểu diễn dòng điện sau chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có lọc I IV MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU...
 • 9
 • 1,243
 • 3

DÒNG ÐIỆN MỘT CHIỀU

DÒNG ÐIỆN MỘT CHIỀU
... giả thiết chiều dòng điện cho nhánh Nếu chiều dòng điện giả định đoạn mạch trái với chiều thực kết thu có dấu âm Như vậy, cường độ dòng điện âm ta lấy giá trị tuyệt đối sơ đồ ta vẽ chiều dòng điện ... loại ngược với chiều chuyển động êlectron tự Véctơ mật độ dòng điện cường độ dòng điện TOP Những đường mà dọc theo hạt tích điện chuyển động gọi đường dòng Chiều đường dòng qui ước chiều chuyển ... sang cực dương nguồn điện Dòng điện I nhận dấu dương hướng theo chiều tiến Nếu sau tính tóan cường độ dòng điện có giá trị âm chiều thật dòng điện đoạn mạch ngược với chiều dòng điện giả định Ðịnh...
 • 23
 • 168
 • 0

Bài: Cách tạo ra dòng điện một chiều

Bài: Cách tạo ra dòng điện một chiều
... Lợi ích dòng điện chiều Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều Máy phát điện chiều I ÍCH LỢI CỦA DỊNG ĐIỆN MỘT CHIỀU Hãy quan sát hình sau,cho biết ích lợi dòng điện chiều • Trong cơng nghiệp mạ điện + ... Từ dòng điện xoay chiều làm để có dòng điện chiều? Ta phải dùng dụng cụ mà cho dòng điện qua theo chiều? Điơt Ta phải mắc mạch hình sau I ÍCH LỢI CỦA DỊNG ĐIỆN MỘT CHIỀU II CHỈNH LƯU DỊNG ĐIỆN ... A Dòng điện chạy theo chiều B N M P R Q A B Hãy cho biết chiều dòng điện nửa chu kỳ sau: A -, B + ? N Dòng điện chạy theo chiều M P R Q A B BPNRQMA N Dòng điện chạy theo chiều M P AMNRQPB R Dòng...
 • 35
 • 350
 • 0

Cách tạo ra dòng điện một chiều

Cách tạo ra dòng điện một chiều
... cuộn thứ cấp Cách Tạo Dòng Điện Một Chiều I Ích lợi dòng điện chiều II Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều Chỉnh lưu chu kỳ Chỉnh lưu hai chu kỳ III Nguyên tắc hoạt động máy phát điện chiều Trở I.Ích ... chiều Trở I.Ích Lợi Của Dòng Điện Một Chiều : Dòng điện chiều sử dụng : Công nghiệp mạ điện ,đúc điện, điện phân Các thiết bò vô tuyến điện tử Động điện chiều Để có nguồn chiều công suất lớn ... xoay chiều giống b .Dòng điện chiều dùng công nghiệp mạ điện, đúc điện … c. máy phát điện chiều người ta dùng ốt bán dẩn để có dòng điện chiều d.Bộ lọc dùng để giảm biến thiên dòng điện chiều...
 • 10
 • 331
 • 1

phân tích một số hệ truyền động điện một chiều ứng dụng trong công nghiệp đi sâu nghiên cứu xác định vùng điều chỉnh hệ số p,i,d của các bộ điều khiển

phân tích một số hệ truyền động điện một chiều ứng dụng trong công nghiệp đi sâu nghiên cứu xác định vùng điều chỉnh hệ số p,i,d của các bộ điều khiển
... máy đi n - Trong truyền động công suất lớn làm xấu dạng đi n áp nguồn l-ới xoay chiều - Hệ số công suất hệ nói chung thấp 1.3 Hệ thống truyền động xung áp - Động chiều [1] 1.3.1 Đi u chỉnh ... [1] 1.2.1 Chỉnh l-u bán dẫn làm việc với động chiều Hệ truyền động chỉnh l-u - động chiều có biến đổi mạch chỉnh l-u đi u khiển có sức đi n động phụ thuộc vào giá trị góc đi u khiển Chỉnh l-u ... QUAN Về CáC DạNG Hệ TRUYềN động đi n chiều 1.1 Hệ truyền động máy phát - động chiều (F D)[1] 1.1.1 Khái niệm Hệ F D hệ truyền động đi n mà biến đổi máy phát chiều kích từ độc lập Máy phát động...
 • 61
 • 652
 • 0

Thiết kế hệ truyền đông điện một chiều điều chỉnh tốc độ động cơ ứng dụng bộ điều khiển vạn năng

Thiết kế hệ truyền đông điện một chiều điều chỉnh tốc độ động cơ ứng dụng bộ điều khiển vạn năng
... động (KĐT-Đ) Hệ truyền động chỉnh lƣu tiristo - động (T-Đ) Hệ truyền động xung áp - động (XA-Đ) Theo cấu trúc mạch điều khiển hệ truyền động, điều chỉnh tốc độ động chiều có loại điều khiển theo ... (ta có hệ truyền động điều chỉnh tự động) loại điều khiển mạch hở (hệ truyền động điều khiển “hở”) Hệ điều chỉnh tự động truyền động điện có cấu trúc phức tạp, nhƣng có chất lƣợng điều chỉnh cao ... chỉnh động điện chiều Chƣơng 3: Các hệ truyền động điện chiều tiêu biểu Chƣơng 4: sở lý thuyết điều khiển đại Chƣơng 5: Thiết kế hệ truyền động điện chiều điều chỉnh tốc đọ động điện chiều ,kích...
 • 71
 • 430
 • 0

Luận vănThiết kế hệ truyền động điện một chiều điều chỉnh tốc độ động cơ ứng dụng bộ điều khiển vạn năng

Luận vănThiết kế hệ truyền động điện một chiều điều chỉnh tốc độ động cơ ứng dụng bộ điều khiển vạn năng
... gồm thiết bị giao tiếp ngƯời với máy,mạng máy tính làm nhiệm cấp vụ điều khiển giám sát cấp bao gồm điều khiển PLC ,bộ điều khiển PID nhiệm vụ xử lý tín hiệu bao gồm thiết bị chấp hành,cảm biến,thiết ... dng khỏ ph bin hin 18 CPU Bộ đệm vào/ Ra Bộ nhớ ch-ơng trình Khối xử lý trung tâm + Hệ điều hành Timer Counter Bit cờ Cng vo onboard Quản lí ghép nối Cổng ngắt đếm tốc độ cao Bus ca PLC Hỡnh 2.1...
 • 93
 • 239
 • 0

hệ truyền động điện một chiều mentor ii

hệ truyền động điện một chiều mentor ii
... Chuyờn T mt chiu MentorII 12 Trng HCN H NI in 3_k10 Phn II : Phõn tớch h truyn ng in chiu Mentor II 2.1 S v cỏc cng I/O: Hỡnh 2.1 : S v cng I/O ca Mentor II Chuyờn T mt chiu MentorII 13 Trng HCN ... quan v h truyn ng in chiu Mentor II 1.1 Khỏi quỏt chung Chuyờn T mt chiu MentorII Trng HCN H NI in 3_k10 MentorII l mt phiờn bn mi nht ca Control Techniques MentorII c ng dng nhng k thut tiờn ... Chuyờn T mt chiu MentorII 18 Trng HCN H NI in 3_k10 2.4 Nguyờn lý lm vic ca h T mt chiu Mentor II Mentor II cú nhiu chc nng nờn cu to tng i phc Trong bi ny i sau tỡm hiu MentorII M25 v M25(R)...
 • 30
 • 793
 • 8

Xem thêm