CHUONG x NHIET DONG LUC HOC

Chương X: Nhiệt động lực học

Chương X: Nhiệt động lực học
... xác suất nhiệt động lực học hệ Còn trình không thuận nghịch (hệ trạng thái không cân bằng) diễn biến trình theo chiều tăng xác suất nhiệt động lực học kết thúc xác suất nhiệt động lực học hệ đạt ... thứ nhiệt động lực học X CÁC THẾ NHIỆT ÐỘNG TOP Một phương pháp nhiệt động lực học phương pháp nhiệt động Theo phương pháp này, nhiều đại lượng vật lý đặc trưng cho hệ vĩ mô tính đạo hàm riêng nhiệt ... TÂM ÔN TẬP ***@@@*** 123456- Nội - Nhiệt lượng công Nguyên lý thứ nhiệt động lực học Nhiệt dung riêng Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học Entropy Các nhiệt động BÀI TẬP ***@@@*** 1- Có 6,5 g...
 • 41
 • 639
 • 8

Chương 5: Nhiệt động lực học

Chương 5: Nhiệt động lực học
... Nếu nhận nhiệt (Q0) cho bên Đây quy ước dấu nhiệt hóa học Chú ý : Trong chương này, sử dụng quy ước dấu nhiệt động lực học - Giữa ... J/mol.độ 5.1.13 Nhiệt dung - Nhiệt dung chất lượng nhiệt cần dùng để nâng nhiệt độ chất lên thêm 10 - Nhiệt dung riêng: nhiệt dung gam chất - Nhiệt dung mol: nhiệt dung mol chất + Nhiệt dung mol ... Hiệu ứng nhiệt phản ứng : nhiệt lượng phát hay hấp thụ phản ứng hóa học VD : Khi đốt than, nhiệt lượng tỏa ra, trái lại nung đá vôi phản ứng thu nhiệt Ngành hóa học nghiên cứu hiệu ứng nhiệt phản...
 • 15
 • 1,022
 • 7

Chương 1 -Nhiệt động lực học

Chương 1 -Nhiệt động lực học
... l nh Q1 Q2 W Q1 Ü H s làm nóng (cho b m nhi t): W Q2 W Ü H s làm l nh (cho máy l nh): p.20 Q1 Q1 q1 Q2 q1 Q2 Q1 q2 q2 Q2 q1 q2 Ng i so n: TS Hà anh Tùng HBK HCM Máy i u hòa nhi t p. 21 1/2009 ... áp su t (2) p1 p2 F1 F2 A1 A2 p. 31 1/2009 Ng i so n: TS Hà anh Tùng HBK HCM Ví d v áp su t (3) áp s : 11 1.7 kPa p.32 1/ 2009 Ng i so n: TS Hà anh Tùng HBK HCM Ví d v d ng c p.33 1/ 2009 o áp su ... N/m2 bar = 10 5 Pa = 750 mmHg at = 9. 81 x 10 4 Pa = 0.9 81 bar = 10 mH2O = 735.6 mmHg mmHg = 13 3.3 N/m2 mmH2O = 9. 81 N/m2 p.29 Ng i so n: TS Hà anh Tùng HBK HCM Ví d v áp su t (1) p.30 1/ 2009 Ng...
 • 45
 • 289
 • 2

Chương 6: Nhiệt động lực học potx

Chương 6: Nhiệt động lực học potx
... Nhiệt động hóa học Nhiệt động học Nhiệt cháy Q → Đông nhiệt → Công học A Nhiệt cháy Q → Đông điện → N.lượng điện Q General Chemistry HUI© 2006 6.1.1 .Nhiệt động học & Nhiệt động hóa học  Mặt trời ... Chương 6.2.Nguyên lý I NĐH Nhiệt hóa học 6.2.1.Nuyên lý I NĐH 6.2.2.Áp dụng nguyên lý I NĐH vào hóa học Nhiệt hóa học 6.2.3.Năng lượng liên kết & Nhiệt phản ứng 6.1.1 .Nhiệt động học & Nhiệt động ... Chương 6.1.Một số Khái niệm 6.2.Nguyên lý I NĐH & Nhiệt hóa học 6.3.Nguyên lý II NĐH & Chiều diễn biến qúa trình hóa học Chương 6.1.Khái niệm 6.1.1 .Nhiệt động lực học & Nhiệt động hoá học...
 • 106
 • 1,265
 • 1

TRẮ NGHIỆM CHƯƠNG 5- NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pptx

TRẮ NGHIỆM CHƯƠNG 5- NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pptx
... áp suất atm Nhiệt tạo thành hợp chất nhiệt phản ứng hợp chất 5.10 Chọn câu a Nhiệt đốt cháy (thiêu nhiệt) hiệu ứng nhiệt phản ứng đốt cháy mol chất O2 b Nhiệt đốt cháy chất hiệu ứng nhiệt phản ... 28,84 Tính Kp phản ứng 250C a 109 b ≈10-9 c 1037,6 d 10-912,5 TRẢ LỜI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Nhiệt động lực học hoá học 1d 2a 3b 4c 5d 6c 7d 8c 9c 10c 11a 12d 13d 14a 15c 16a 17a 18a 19c 20b 21a ... Ở nhiệt độ cố định, ∆n chất khí thay đổi ∆G thay đổi d b, c 5.18 Chọn câu a Phản ứng tỏa nhiệt ∆H < nhiệt độ tăng, K giảm b c d Phản ứng tỏa nhiệt ∆H > nhiệt độ tăng, K tăng Phản ứng tỏa nhiệt...
 • 22
 • 349
 • 0

HÓA ĐẠI CƯƠNG B1 - CHƯƠNG 3 Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học pdf

HÓA ĐẠI CƯƠNG B1 - CHƯƠNG 3 Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học pdf
... 602005 - Chương Bài giảng HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương 3. 1 KHÁI NIỆM VỀ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Tự đọc, để hiểu khái niệm sau: - Đònh nghóa môn khoa học chung tự nhiên nhiệt động lực học - Nội dung nghiên cứu nhiệt ... giảng HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương NỘI DUNG KHÁI NIỆM VỀ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC NGUYÊN LÝ I VÀ HIỆU ỨNG NHIỆT NGUYÊN LÝ II VÀ ENTROPI (S THẾ ĐẲNG ÁP VÀ CHIỀU XẢY RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC CÂN BẰNG HÓA HỌC ... nhiệt động lực học - Các nguyên lý I II − nguyên lý quan trọng nhiệt động lực học, dùng làm sở để nghiên cứu vấn đề đặt - Hiệu ứng nhiệt, nhiệt hóa học nội dung nghiên cứu 12/7/2010 602005 - Chương...
 • 64
 • 3,127
 • 10

CHƯƠNG VIII NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC potx

CHƯƠNG VIII NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC potx
... Hoạt động (………phút) : BÀI TẬP (BÀI 2/291, SGK) Hoạt động GV Hoạt động dự kiến Nội dung của HS - Yêu cầu HS nêu công Q = mct thức tính nhiệt lượng nhận vào hay tỏa Gọi tcb nhiệt độ hệ ... Qtỏa = m3.c3.(t2 – tcb) - Nhiệt lượng cốc nhôm nước thu vào Qthu = (m1.c1 + m2.c2).(tcb – t1) Khi có cân nhiệt Qthu = Qtỏa (m1.c1 + m2.c2).(tcb – t1) = m3.c3.(t2 – tcb) Tìm nhiệt độ cân cốc nước ... Tìm nhiệt độ cân cốc nước tcb Thay số vào giải kết tcb = 22oC Hoạt động (………phút) : BÀI TẬP (BÀI 4/299, SGK) Hoạt động GV Hoạt động dự kiến Nội dung của HS - Gọi HS lên bảng tự * Tóm tắt - Công...
 • 5
 • 137
 • 1

chương 6. nhiệt động lực học

chương 6. nhiệt động lực học
... CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Khái niệm nhiệt động lực học nhiệt động hóa học Một số khái niệm cần thiết Khái niệm nhiệt động lực học nhiệt động hóa học a Nhiệt động lực học Nguyên lý I- trình có dạng ... NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC VÀ HIỆU ỨNG NHIỆT Nguyên lý I nhiệt động lực học đại lượng nhiệt động Hiệu ứng nhiệt trình hóa học phương trình nhiệt hóa học Định luật Hess hệ NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC Q,A,A’ ... Hiệu ứng nhiệt trình hóa học phương trình nhiệt hóa a Hiệu ứng nhiệt trình hóa học b Phương trình nhiệt hóa c Nhiệt tạo thành nhiệt đốt cháy Hiệu ứng nhiệt trình hóa học  Là lượng nhiệt Q mà...
 • 69
 • 208
 • 0

BÀI BÁO CÁO THẢO LUẬN-CHƯƠNG 6-NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC NHIỆT HÓA HỌC

BÀI BÁO CÁO THẢO LUẬN-CHƯƠNG 6-NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC NHIỆT HÓA HỌC
... NĐH Nhiệt hóa học 6.2.1.Nuyên lý I NĐH 6.2.2.Áp dụng nguyên lý I NĐH vào hóa học Nhiệt hóa học 6.2.3.Năng lượng liên kết & Nhiệt phản ứng 6.1.1 .Nhiệt động học & Nhiệt động hóa học Nhiệt động học ... Thế nƣớc General Chemistry   ) Động A Năng lƣợng điện Q HUI© 2006 6.1.1 .Nhiệt động học & Nhiệt động hóa học Nhiệt động học khoa học nghiên cứu quy luật biến hóa từ dạng lượng sang dạng lượng ... lượng –N.lý : nhiệt tự chuyển từ vật thể nguội sang vật thể nóng General Chemistry: Slid e7 HUI© 2006 of 48 6.1.1 .Nhiệt động học & Nhiệt động hóa học Nhiệt động hóa học Năng lượng hoá học -Năng...
 • 106
 • 172
 • 0

CHƯƠNG 5 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

CHƯƠNG 5 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
... 8,314 J/mol.độ 5. 1.13 Nhiệt dung - Nhiệt dung chất lượng nhiệt cần dùng để nâng nhiệt độ chất lên thêm - Nhiệt dung riêng: nhiệt dung gam chất - Nhiệt dung mol: nhiệt dung mol chất + Nhiệt dung mol ... bên lực học Đây quy ước dấu  Nếu nhận nhiệt (Q0) cho bên nhiệt hóa học Chú ý : Trong chương này, sử dụng quy ước dấu nhiệt động ... =- Cv(T1 – T2) (1mol khí) 5. 2 Nhiệt hóa học 5. 2.1 Hiệu ứng nhiệt phản ứng - Hiệu ứng nhiệt phản ứng : nhiệt lượng phát hay hấp thụ phản ứng hóa học VD : Khi đốt than, nhiệt lượng tỏa ra, trái...
 • 14
 • 221
 • 1

Nhiệt động lực học - Chương 2

Nhiệt động lực học - Chương 2
... 2 ( 2- 3 ) E2đ E1đ m ˜ Z2 Z1 2 s1 s ³ F ˜ ds s2 ( 2- 5 ) z2 z2 z1 of 20 ³ R ˜ dz z1 z2 ( 2- 6 ) Chương II _ Năng Lượng – Nhiệt Lượng Ĩ Công z1 ³ R ˜ dz ³ mg ˜ dz z2 m ˜ Z2 Z1 ³ mg ˜ dz 2 ... ˜ dz z2 ( 2- 7 ) E 2t E1t mg ˜ z z1 ( 2- 8 ) z1 ³ R ˜ dz z2 ( 2- 9 ) Nguyễn toàn phong – toanphong@gmail.com of 20 ( 2- 1 1) ( 2- 1 0) Chương II _ Năng Lượng – Nhiệt Lượng Ĩ Công Phương trình 2- 9 2- 1 1 tảng ... chất 20 of 20 20 7 105 13 ,2 333 11,4 13,9 58,0 n nhiệt kJ/kg Quá trình nóng chảy 25 95 20 50 1744 100 357 -1 82, 8 -2 52, 7 4730 23 36 858 22 56 29 6 21 3 455 n nhiệt kJ/kg Chương II _ Năng Lượng – Nhiệt...
 • 10
 • 583
 • 21

Nhiệt động lực học - Chương 3

Nhiệt động lực học - Chương 3
... T, p ( 3- 3 9) ( 3- 3 8) ( 3- 3 7) c p ˜ dT J kg i k ˜ c v ˜ dT k ˜ du u pv u R ˜ T di 'u R ˜ dT c p ˜ dT Nguyễn toàn phong – toanphong@gmail.com elđ 15 of 32 ( 3- 4 3) ( 3- 4 2) ( 3- 4 1) ( 3- 4 0) Chương ... n T2 T1 ( 3- 6 4) ( 3- 6 3) ( 3- 6 2) Nguyễn toàn phong – toanphong@gmail.com n const" const' 21 of 32 p ˜ T 1 n T˜v n 1 Chương III _ ĐL NĐ I & QT NĐ CB ( 3- 6 6) ( 3- 6 5) Kết phương trình 3- 6 3 3- 6 4 lặp lại ... p˜A˜L p ˜ V[m ] , J ( 3- 3 0) ( 3- 2 9) F ˜ Z p ˜ A ˜ Z p ˜ V[m s] , W p ˜ V[m s] G[kg s] u p ˜ v , W G>kg / s@ ˜ w lđ G>kg / s@ ˜ p ˜ v , W p[Pa] u v[m kg] , J kg ( 3- 3 3) ( 3- 3 2) ( 3- 3 1) Nguyễn toàn phong...
 • 16
 • 706
 • 11

Nhiệt động lực học - Chương 9

Nhiệt động lực học - Chương 9
... phương trình 9- 7 9- 9 nhiệt độ bão hòa, K p 3142,31 T ( 9- 1 1) ( 9- 1 0) Chương IX _ Không Khí m log p 28, 590 51 8,2 ˜ log T 24,804.10 u T p suất bão hòa pbh hay ph max công thức 9- 6 xác đònh ... 37 0,622 ˜ p h max p p h max ( 9- 2 1) ( 9- 2 0) ( 9- 1 9) ( 9- 1 8) ( 9- 1 7) Chương IX _ Không Khí m Khi d đạt trạng thái không khí ẩm bão hòa d2 xác đònh theo phương trình 9- 1 1 i" ~ 4,18 ˜ t , kJ (kg hơi) ... đoạn nhiệt xác đònh theo phương trình 9- 1 9 Nhiệt độ nhiệt kế ướt xác đònh từ trình bay đoạn nhiệt không khí đạt trạng thái bão hòa 9. 6.2 Nhiệt độ nhiệt kế ướt tư Nguyễn Toàn Phong 22 of 37 Chương...
 • 19
 • 665
 • 15

Nhiệt động lực học - Chương 5

Nhiệt động lực học - Chương 5
... S1 Qi i i V tr 31 of 55 Q V tt T0 ¦T n ³¨ © § GQ · ¸ V tr T ¹b ( 5- 3 8) ( 5- 3 7) ( 5- 3 6) ( 5- 3 5) ( 5- 3 4) Chương V _ ĐL NĐ II CT Khí Lý Tưởng Phương trình 5- 2 0, 5- 2 1 5- 3 1 viết xác lại: ­V tr V' ... Khí Lý Tưởng § 5. 6 Exergy – Công Cụ Đánh Giá Hiệu Suất 5. 5 .5 Hệ thứ năm 5. 5.4 Hệ thứ tư 5. 5.3 Hệ thứ ba 5. 5.2 Hệ thứ hai 5. 5.1 Hệ thứ Tham khảo SGK § 5. 5 Các hệ đònh luật nhiệt động thứ hai Diện ... trường hợp máy lạnh hay bơm nhiệt nguyên lý hoạt động hoàn toàn giống nhau, khác vò trí ứng dụng W tf t mt 20 o C 35o C H 15 of 55 q1 q2 Q2 1 ( 5- 1 5) ( 5- 1 4) ( 5- 1 3) Chương V _ ĐL NĐ II CT Khí Lý...
 • 28
 • 418
 • 5

Nhiệt động lực học - Chương 6

Nhiệt động lực học - Chương 6
... bão hòa) đây, ta xác đònh thông số nhiệt động hỗn hợp lỏng – bão hòa gọi độ khô x 6. 5.2 Hỗn hợp lỏng-hơi bão hòa vx v' v"v' ( 6- 6 ) ( 6- 5 ) ( 6- 4 ) i ( 6- 7 ) ( 6- 8 ) i' x ˜ i" i' i' x ˜ r u u' ... w tt Chương VI – Chất Thuần Khiết ( 6- 2 2) i i1 p v p1 v1 35 of 35 ( 6- 2 1) T ˜ s2 s1 q12 Nguyễn Toàn Phong – toanphong@gmail.com 'u12 ( 6- 1 9) ( 6- 1 8) ( 6- 1 7) ( 6- 2 0) u2 u1 ³ p ˜ dv 6. 7.4 ... T" T' x ˜ T"T' ( 6- 1 1) ( 6- 1 0) ( 6- 9 ) Nguyễn Toàn Phong – toanphong@gmail.com 27 of 35 Chương VI – Chất Thuần Khiết 6. 5.3 Vùng nhiệt Lỏng chòu nén Sau ước lượng thông số nhiệt động (u, v, i, s)...
 • 18
 • 599
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: DANH SACH HO SO XET TUYEN KHONG HOP LE(nhap lan 4) (1)Đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing tại nhà xuất bản công an nhân dân (LV thạc sĩ)Đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing tại nhà xuất bản công an nhân dân (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (tt)Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển kỹ thuật công nghệ EDH (LV thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển kỹ thuật công nghệ EDH (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (CKCA) (tt)Hoạt động truyền thông Marketing online của công ty cổ phần Thế giới di động (LV thạc sĩ)Kênh phân phối của Mobifone trên địa bàn Hà Nội (LV thạc sĩ)Diem DH LD XH TT2014TB doi ngay nhap hoc CS SonTay TS 2014 CV đi số 1414Nghiên cứu hệ thống tên miền DNS và các kiểu tấn công hệ thống tên miền (LV thạc sĩ)Tong 30 8 DLT Son TayTuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánhHĐNK chào mừng ngày 20/10Hoạt động trả lương tại trung tâm cntt – BIDV (tt)Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học sinh học 11, trung học phổ thôngQuản lí sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học phổ thông huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang20 BẢNG QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm học sâu NHỚ lâu (kèm bài tập thực hành)