Giám sát của hội đồng nhân dân phường từ thực tiễn quận đống đa – thành phố hà nội

Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố nội

Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội
... ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NGUYỄN MẠNH TUẤN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN ... Ủy ban nhân dân phường quản Nhà nước 26 Phòng cháy chữa cháy 1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân phường quản 28 Nhà nước Phòng cháy chữa cháy 1.3 Hiệu lực quản Nhà nước Phòng cháy ... Hoàn Kiếm, Thành phố Nội; Chương 3: Dự báo tình hình giải pháp nâng cao hiệu lực quản Nhà nước phòng cháy chữa cháy Ủy ban nhân dân phường địa bàn quận Hoàn Kiếm, Thành phố Nội 14 Chương...
 • 109
 • 653
 • 6

Thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ thực tiễn quận tây hồ, thành phố nội

Thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ thực tiễn quận tây hồ, thành phố hà nội
... đất, bồi thư ng, h trợ giải phóng mặt từ thực tiễn quận Tây Hồ, thành phố N i - Thực tiễn, thực pháp luật thu hồi đất, bồi thư ng, h trợ giải phóng mặt từ thực tiễn quận Tây Hồ, thành phố ... ng, h trợ giải phóng mặt từ thực tiễn quận Tây Hồ, thành phố N i - Nêu đánh giá thực tr ng thực sách thu hồi đất, bồi thư ng, h trợ giải phóng mặt từ thực tiễn quận Tây Hồ, thành phố N i ... lý luận thực sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt Chương 2: Thực trạng thực sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt từ thực tiễn quận Tây Hồ, thành phố Nội Chương...
 • 88
 • 204
 • 0

Slide ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp hòa khánh đến hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân phường hòa hiệp nam quận liên chiểu thành phố đà nẵng

Slide ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp hòa khánh đến hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân phường hòa hiệp nam – quận liên chiểu – thành phố đà nẵng
... NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẨT VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA HIỆP NAM 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên Phường Hòa Hiệp Nam phường quận ... lý sau thải hồ Bàu Tràm thuộc phường Hòa Hiệp Nam Một số hình ảnh KCN Hòa Khánh KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Khánh ... P 1,02 Không đạt 4,2 Không đạt 2.3 Ảnh hưởng nước thải KCN đến hoạt động sản xuất đời sống nhân dân phường Hòa Hiệp Nam 2.3.1 Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp hộ điều tra Bảng Hiện trạng sử...
 • 30
 • 616
 • 3

cải cách hành chính tại ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố nội (qua thực tiễn tại ủy ban nhân dân phường thổ quan - quận đống đa - thành phố nội)

cải cách hành chính tại ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố hà nội (qua thực tiễn tại ủy ban nhân dân phường thổ quan - quận đống đa - thành phố hà nội)
... THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Tổng quan thành phố Nội Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố Nội 31 2.1.1 Thành phố Nội 31 2.1.2 Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố Nội 32 2.2 40 Cải cách ... TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1.1 Thành phố Nội Thủ đô Nội ... vụ nhân dân ngày tốt hơn, tác giả lựa chọn đề tài: "Cải cách hành Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố Nội (Qua thực tiễn Ủy ban nhân dân phường Thổ Quan - quận Đống Đa - thành phố Nội) "...
 • 93
 • 455
 • 2

TÓM TẮT LUẬN VĂN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ NỘI (QUA THỰC TIỄN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THỔ QUAN QUẬN ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ NỘI

TÓM TẮT LUẬN VĂN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI (QUA THỰC TIỄN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THỔ QUAN QUẬN ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... giả lựa chọn đề tài: "Cải cách hành Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố Nội (Qua thực tiễn Ủy ban nhân dân phường Thổ Quan - quận Đống Đa thành phố Nội) " làm luận văn tốt nghiệp Tình hình ... thuộc thành phố Nội Cải cách hành Ủy ban nhân dân phường Một số kết cải cách hành nói chung Ủy ban nhân dân phường Cải cách hành phường Thổ Quan Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI ... trí Ủy ban nhân dân phường 1.4.2 Ý nghĩa cải cách hành Ủy ban nhân dân phường 1.4.3 Nội dung cải cách hành Ủy ban nhân dân phường Chương 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Chương 1: CƠ SỞ CẢI CÁCH...
 • 13
 • 558
 • 3

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NHÂN KHẨU, HỘ KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CÁT LINH QUẬN ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ NỘI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NHÂN KHẨU, HỘ KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CÁT LINH – QUẬN ĐỐNG ĐA – THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... TÌNH HÌNH PHẠM PHÁP HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CÁT LINH QUẬN ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG BỊ BẮT GIỮ TỘI DANH NĂM TỔNG SỐ VỤ Hình Kinh tế Các tội Ma tuý khác ĐỊA ĐIỂM ... 2010 21 NĂM ( Nguồn Công an phường Cát Linh) BẢNG ĐỘ TUỔI TÌNH HÌNH LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ PHƯỜNG CÁT LINH QUẬN ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM TỔNG SỐ PHÂN CHIA TRÊN CÁC CỤM ĐỘ TUỔI Nam Nữ ... 50 Trên 50 2008 58 9 6 9 12 44 2009 52 5 6 14 36 2010 55 5 6 16 37 ( Nguồn: Công an phường Cát Linh ) BẢNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ BẢO VỆ DÂN PHỐ PHƯỜNG CÁT LINH QUẬN ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ HÀ NỘI...
 • 6
 • 744
 • 1

Nghiên cứu việc đưa chăn nuôi gia cầm tách khỏi khu dâncủa huyện đông anh thành phố nội

Nghiên cứu việc đưa chăn nuôi gia cầm tách khỏi khu dân cư của huyện đông anh thành phố hà nội
... nuôi gia c m khu dân chăn nuôi gia c m khu dân Chăn nuôi gia c m khu dân vi c chăn nuôi gia c m khu v c dân sinh s ng ho c r t g n khu dân Chăn nuôi gia c m tách kh i khu dân ... sau chăn nuôi l n [9] 2.1.2 Chăn nuôi gia c m tách kh i khu dân 2.1.2.1 Th chăn nuôi gia c m tách kh i khu dân Khi d a vào kho ng cách chăn nuôi t i khu c a dân cư, ñư c phân thành chăn nuôi ... c m c a thành ph N i 41 4.1.2 Quá trình ñưa chăn nuôi gia c m tách kh i khu dân c a thành ph N i 4.2 45 Th c tr ng chăn nuôi gia c m ñưa chăn nuôi gia c m tách kh i khu dân c a huy...
 • 137
 • 250
 • 0

Đánh giá thực hiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp theo phương án quy hoạch giai đoạn 2000 2010 của huyện đông anh, thành phố nội

Đánh giá thực hiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp theo phương án quy hoạch giai đoạn 2000  2010 của huyện đông anh, thành phố hà nội
... nghi p giai ủo n 2000- 2010 4.2.2.1 Bi n ủ ng ủ t nụng nghi p giai ủo n 2000- 2010 4.2.2.2 Bi n ủ ng ủ t khu cụng nghi p giai ủo n 2000- 2010 4.2.2.3 S bi n ủ ng ủ t nụng nghi p sang ủ t KCN giai ... TR N TH THU H NG NH GI TH C HI N CHUY N I T NễNG NGHI P SANG T CễNG NGHI P THEO PHNG N QUY HO CH GIAI O N 2000- 2010 C A HUY N ễNG ANH, THNH PH LU N VN TH C S NễNG NGHI P Chuyờn ngnh: QU N ... c u ủ ti: ỏnh giỏ th c hi n chuy n ủ i ủ t nụng nghi p sang ủ t cụng nghi p theo phng ỏn quy ho ch giai ủo n 2000- 2010 c a huy n ụng Anh, thnh ph H N i 1.2 M c ủớch v yờu c u c a ủ ti 1.2.1...
 • 117
 • 240
 • 0

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI SƯU TẦM, NGHIÊN CỨU GỐM VÀ CỔ VẬT THĂNG LONG THÀNH PHỐ NỘI pptx

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI SƯU TẦM, NGHIÊN CỨU GỐM VÀ CỔ VẬT THĂNG LONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI pptx
... luật Điều Lĩnh vực phạm vi hoạt động Hội Hội hoạt động lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật, phạm vi thành phố Nội Hội tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hội UBND Thành phố ... sung Điều lệ phải UBND Thành phố Nội phê chuẩn Điều 26 Hiệu lực thi hành Bản Điều lệ có 08 chương 26 điều Đại hội toàn thể Hội sưu tầm, nghiên cứu Gốm Cổ vật Thăng Long thành phố Nội lần ... với Hội hội viên Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 25 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Chỉ có Đại hội toàn thể Hội sưu tầm, nghiên cứu Gốm Cổ vật Thăng Long thành phố Nội có quyền sửa đổi, bổ sung Điều...
 • 16
 • 149
 • 0

Biện pháp quản lý thiết bị dạy học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của việc đổi mới phương pháp tại trường THCS Thái Thịnh. quận Đống Đa, thành phố Nội

Biện pháp quản lý thiết bị dạy học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của việc đổi mới phương pháp tại trường THCS Thái Thịnh. quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
... THCS Thái Thịnh Vì em thực đề tài nghiên cứu "Biện pháp quản thiết bị dạy học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu việc đổi phương pháp trường THCS Thái Thịnh quận Đống Đa, thành phố Nội" nhằm tìm biện ... TBDH trường THCS Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Nội - Trên sở thực trạng TBDH quản TBDH, đề tài đưa biện pháp nhằm giúp hiệu trường THCS Thái Thịnh quản tốt TBDH, đáp ứng yêu cầu việc ... Thiết bị dạy học ba nội dung sở vật chất thiết bị dạy học, bao gồm: trường học, sách thư viện, thiết bị dạy học thiết bị vật chất huy động vào việc dạy học như: thiết bị trực quan, thiết bị...
 • 73
 • 319
 • 0

Đánh giá hoạt động hành nghề dược của hệ thống nhà thuốc nhân trên địa bàn quận đống đa thành phố nội giai đoạn 2002 2006

Đánh giá hoạt động hành nghề dược của hệ thống nhà thuốc tư nhân trên địa bàn quận đống đa thành phố hà nội giai đoạn 2002  2006
... hành nghề dược hệ thống nhà thuốc nhân địa bàn quận Đống Đa, thành phố Nội giai đoạn 2002- 2006 Đánh giá chất lượng hoạt động hành nghé dươc thống nhà thuốc nhân địa bàn quận Đống Đa, thành ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hoạt động hành nghề dược hệ thông nhà thuốc nhân địa bàn quận Đống Đa thành phố Nội, giai đoạn 2002 - 2006 với mục tiêu: Mô tả, khảo sát hoạt động hành ... sát, đánh giá theo khung mẫu định Trước thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tà i: “ Đánh giá hoạt động hành nghề dược hệ thống nhà thuốc nhân địa bàn quận Đống Đa - Thành phố Nội, giai đoạn 2002...
 • 73
 • 161
 • 0

thực trạng tiêm vắc xin cúm mùa của nhân viên y tế tại quận đống đa, thành phố nội năm 2014 và một số yếu tố liên quan

thực trạng tiêm vắc xin cúm mùa của nhân viên y tế tại quận đống đa, thành phố hà nội năm 2014 và một số yếu tố liên quan
... Đống Đa, Thành phố Nội năm 2014 số y u tố liên quan 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả thực trạng tiêm vắc xin cúm mùa nhân viên y tế Quận Đống Đa, Thành phố Nội năm 2014 Mô tả số y u tố liên quan ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ THỊ CẨM VÂN THỰC TRẠNG TIÊM VẮC XIN CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014 VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN ... dụng vắc xin cúm mùa Việt Nam nói chung Quận Đống Đa nói riêng, tiến hành thực đề tài nghiên cứu "Thực trạng tiêm vắc xin cúm mùa NVYT Quận Đống Đa, Thành phố Nội năm 2014 số y u tố liên quan ...
 • 106
 • 134
 • 1

Phân tích đánh giá hoạt động hành nghề dược của hệ thống nhà thuốc nhân trên địa bàn quận đống đa thành phố nội giai đoạn 2002 2007

Phân tích đánh giá hoạt động hành nghề dược của hệ thống nhà thuốc tư nhân trên địa bàn quận đống đa thành phố hà nội giai đoạn 2002  2007
... tài: Phân tích, đánh giá hoạt động hành nghề dược hệ thống nhà thuốc nhân địa bàn quận Đống Đa - thành phố Nội, giai đoạn 2002- 2007 với mục tiêu sau: Đánh giá tình hình hoạt động hành nghề ... đông hành nghề dươc thống nhà thuốc nhân đìa bàn quận Đống Đa- Thành phố Nội, giai đoạn 2002- 2007 với nội dung sau: - Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động hành nghề dược toàn nhà thuốc ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI THIỀU THỊ HẬU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ DƯỢC CỦA HỆ THỐNG NHÀ THUỐC NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA- THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2002- 2007 CHUYÊN NGÀNH:...
 • 104
 • 230
 • 2

Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở phường văn miếu, quận đống đa, thành phố nội

Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở phường văn miếu, quận đống đa, thành phố hà nội
... lý sử dụng Do UBND phờng quản lý sử dụng 0,1 0,3 Do đối tợng khác 13,01 44,18 Một số đối tợng sử dụng lớn Ga Nội 4,5 15,18 Di tích lịch sử Văn Miếu 3,75 12,7 Đất giao thông ngõ xóm 2,9 9.8 Đất ... Loại đất Mã Tỷ lệ % 100% Tổng diện tích tự nhiên Diện tích đất đô thị 28,81 Các hộ dân quản lý sử dụng 27,75 Các tổ chức khác 1,06 Đất chuyên dùng 69,8 Đất trụ sở quan, công trình nghiệp 3,3 Đất ... 3,3 Đất an ninh quốc phòng 0,69 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 11,53 Đất có mục đích công cộng 54,29 Đất tôn giáo, tín ngỡng 1,39 Theo nhóm quản lý sử dụng Tổng diện tích tự nhiên NNP...
 • 44
 • 170
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận long biên thành phố hà nộithực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận tây hồ thành phố hà nộiđánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận long biên thành phố hà nội 30 2013áp dụng các phương pháp định giá đất xây dựng bản đồ giá đất map price ứng dụng xây dựng bản đồ giá đất quận đống đa thành phố hà nộiđánh giá thực trạng thị trường bất động sản tại phường kim liên quận đống đa thành phố hà nộinghiên cứu và ứng dụng hệ thống tự động phân phối cho lưới điện quận đống đa thành phố hà nộipháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thi hành tại thành phố hà nộiđề tài nghiên cứu tại công ty tnhh thương mại quốc tế vĩnh phát số nhà 91b trần hưng đạo phường phan chu trinh quận hoàn kiếm thành phố hà nội và trên thị trường nội địa việt nam2 thực trạng thi hành pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thi hành tại thành phố hà nộigiám sát của hội đồng nhân dân là gìgiám sát của hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát của hội đồng nhân dânquyền giám sát của hội đồng nhân dânquyền giám sát của hội đồng nhân dân cấp xãchức năng giám sát của hội đồng nhân dân xã520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tphu luc 1. bang tong hop va so sanhCHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠphu luc 4. dieu kien hanh nghe45 b i t p PH P I X NG TR C File word c l i gi i chi ti tTập quyền XHCN: một học thuyết đã lỗi thời?Danh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103 2010 NĐ-CPBC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giaoTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáoBao cao danh gia tac dong Nghi dinh3.du thao thong tu phan bieu mau chuan bi tham dinh 6.10.20175.Bao cao danh gia tac dong Thong tu bieu mau hoa giai 6.10.20174002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)51 kinh phi xay dung van ban quy pham phap luat Quyet dinh55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)QD 57 ve ban hanh gia dat nam 201003_quytrinhbauTruongkhom,ap Trinhky (01-10).doc (111 Kb)Sử chuyên Thoại Ngọc Hầu