The pricess diaries 1 (Nhật ký công chúa 1)

The pricess diaries 1 (Nhật công chúa 1)

The pricess diaries 1 (Nhật ký công chúa 1)
... summer They always drool all over the pools and the stables and the waterfall and the twentyseven bedrooms and the ballroom and the vineyard and the farm and the airstrip And then he dumps them ... Civ Iceland has the world’s highest literacy rate, because there’s nothing to there but read They also have these natural hot springs, and everybody goes swimming in them Once, the opera came ... idea that the nice blind man she was helping to cross the street was going to feel her up as soon as they got to the other side, then pretend he hadn’t done it on purpose Just my luck, the only...
 • 163
 • 680
 • 0

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 1 (nhật chung).doc

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 1 (nhật ký chung).doc
... 31 10 31 12 31 11 31 31 13 31 18 31 13 31 11 31 K/C 31 K/C 31 K/C 31 TK Số tiền Nợ Số tiền Có 6277 11 9.000 11 11 119 .000 6277 5.209.000 11 11 5.209.000 15 4 2.478.000 15 4 2.478.000 6 21 186.693. 310 ... tài kế toán quản trị II-/ thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây dựng số 1- / Kế toán chi phí sản xuất 1. 1- Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất ... tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp -4- 3-/ Nhiệm vụ công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Xác định đắn đối tợng tập hợp chi phí sản xuất...
 • 73
 • 425
 • 0

145 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường hiệu quả quản trị chi phí tại xí nghiệp xây lắp điện - Công ty điện lực 1 (nhật chứng từ)

145 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường hiệu quả quản trị chi phí tại xí nghiệp xây lắp điện - Công ty điện lực 1 (nhật ký chứng từ)
... Phần 1: Những lý luận hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp xây lắp Điện- Công ty Điện ... tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1. 3 .1 Kế toán chi phí xây lắp 1. 3 .1. 1 Đối tợng phơng pháp hạch toán chi phí xây lắp - Đối tợng hạch toán chi phí xây lắp Đối tợng hạch toán chi phí sản ... tế - kỹ thuật nghiệp xây lắp đIện - công ty điện lực i ảnh hởng đến kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2 .1. 1 Quá trình hình thành phát triển nghiệp xây lắp điện nghiệp xây...
 • 96
 • 179
 • 0

Nhật công ty

Nhật ký công ty
... nguyên liệu phụ trực tiếp 154 KC 9901006 31-01-99 K/c tiền lương công nhân sản xuất 154 KC 9901006 31-01-99 K/c chi phí nhân công trực tiếp khác 154 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí nhân viên ... CTGK 9901002 20-01-99 Thuế GTGT hàng hoá dòch vụ 133 PT 9901002 20-01-99 Thu tiền lãi cổ phiếu Cty TRIBECO 111 PC 9901006 20-01-99 Chi tạm ứng lương đợt cho CB-CNV 334 NH 9901003 20-01-99 Chi...
 • 5
 • 331
 • 0

bảng kê số 8, bảng kê số 11,nhật chứng từ số 1, nhật chứng từ số 4, nhật chứng từ số 5, nhật chứng từ số 8

bảng kê số 8, bảng kê số 11,nhật ký chứng từ số 1, nhật ký chứng từ số 4, nhật ký chứng từ số 5, nhật ký chứng từ số 8
... S04a8-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ Ghi có các TK: 1 55, 156, 157, 1 58, 159, 1 31, 5 11, 512, 5 15, 5 21, 5 31, 532, 632, 6 35, ... 159, 1 31, 5 11, 512, 5 15, 5 21, 5 31, 532, 632, 6 35, 6 41, 642, 7 11, 8 11, 8 21, 911 Tháng Năm Các TK Ghi Có Số hiệu Số 155 156 157 1 58 131 511 521 531 532 512 632 641 642 515 635 TK Ghi ... có Tài khoản 1 11, ghi Nợ các Tài khoản 112 A B 113 121 1 28 131 133 1 38 141 142 144 151 152 153 154 156 211 213 221 222 2 28 331 334 641 642 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24...
 • 7
 • 1,483
 • 3

Giáo án thể dục lớp 1 học kỳ 2

Giáo án thể dục lớp 1 học kỳ 2
... HS hệ thống học - Khen tổ, cá nhân học ngoan, tập tốt - Tập lại ĐT học 4-5 phút 1- 2 phút 1- 2 phút 1- 2 phút * Giao việc nhà TUẦN 22 Bài 22 : TIẾT 22 BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI I MỤC TIÊU: - Biết cách ... 30-40m thể dục - Củng cố phút - GV HS hệ thống học - Khen tổ, cá nhân học ngoan, tập tốt - Tập lại thể dục - Nhận xét học * Giao việc nhà phút 1- 2 phút 16 TUẦN 26 Bài 26 : TIẾT 16 BÀI THỂ DỤC – ... hòa thể dục - Củng cố - Đội hình (2- 4) hàng dọc 1- 2 phút 2x8 nhịp phút - GV HS hệ thống học - Khen tổ, cá nhân học ngoan, tập tốt - Tập lại thể dục 1- 2 phút - Nhận xét học * Giao việc nhà 18 TUẦN...
 • 36
 • 685
 • 5

Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI 2:THỂ DỤC-ÔN 1 SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH potx

Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI 2:THỂ DỤC-ÔN 1 SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH potx
... 6’ Tập theo nhóm cáo Biểu diễn theo Bài mới: Thi đua biểu diễn theo nhóm Xem nhóm nhanh, đẹp, Trò chơi: Nhóm 3, nhóm cho chơi thử 1, 2 lần Biểu 8’ nhóm Đội hình vòng tròn dương Học sinh thắng ... Giậm chân Chạy theo hàng chỗ đếm theo nhịp Chạy nhẹ nhàng sân trường 12 ’ dọc * Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh PHẦN CƠ BẢN: Ôn tập 10 ’ Tập hàng dọc hợp hàng dọc Kiểm tra cũ: Quay phải, trái, nghiêm ... + Yêu cầu tham gia chơi luật NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐL PHƯƠNG PHÁP VĐ TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp: Tập hợp, báo 2’ Tập hợp hàng cáo phổ biến nội dung yêu...
 • 5
 • 303
 • 0

Sổ nhật sửa chữa phòng máy vi tính

Sổ nhật ký sửa chữa phòng máy vi tính
... xuất:………… Thiết bị hư hỏng Đề xuất sửa chữa 16 17 18 24 Kết MÁY PHÒNG THƯ VI N Màn hình: loại : CPU: cấu hình: Main: G31 MV RAM: 1G (1024 MB) Ổ cứng: 250G Nhật sửa chữa: Ngày tháng Thiết bị hư hỏng ... xuất:………… Năm sản xuất:………… Đề xuất sửa chữa 16 17 18 24 Kết MÁY PHÒNG HỌC SỐ Màn hình: loại : CPU: cấu hình: Main: H61 MXE RAM: 2G Ổ cứng(HDD) : 250G Nhật sửa chữa: Ngày tháng Thiết bị hư hỏng ... xuất:………… Năm sản xuất:………… Đề xuất sửa chữa 16 17 18 24 Kết MÁY PHÒNG HỌC SỐ Màn hình: loại : CPU: cấu hình: Main: H61 MX RAM: 2G Ổ cứng(HDD): 250G Nhật sửa chữa: Ngày tháng Thiết bị hư hỏng...
 • 45
 • 2,645
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21
... 573.6A1. 212 425.5 71. 527 (15 4.850 268) 6.820 583 11 44 .11 3 219 311 1 212 014 01l01l2 015 996.0S3.534 VND VND 16 8 .19 3.559 16 S50 937 14 3 935.740 16 950 937 1A 514 4-4 96 16 0.886.677 311 0 312 0 '15 o11o 112 015 VND VND ... : Ttu 01/ 01/ 2 015 2 014 Diin 31/ 03/2 015 VND VND 5273 638 4 71 216 2.A 31 016 11 1 6 01 055 ki s6 du cuiSi kY 4 .13 phdng giam gia _27 3.63a.O 71 5.27 638.07 311 1 312 015 011 011 2 015 VND VND 946.8 61. 784 704.899 ... 4 .1 235,7 28,450,8 41 239,442,277,467 zz,zoo,oo:,ses 12 6, 817 ,755 ,13 6 11 1 11 ,245 73A ,17 4 11 ,692, 710 ,525 11 2 65 954 265,6S1 11 512 5 A44, 611 12 0 10 6,027,666,667 97,727,668,667 10 6 027,666 667 12 1 12 2...
 • 31
 • 48
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21
... 430.826.2,56.202 424 .11 3. 516 .643 12 5.273 .11 8.695 12 6.037.845 .15 8 - .1 lren 11 1 14 .247.343.542 5 .11 4.0 01. 710 CAc kho6n tuong duong ti6n 11 2 12 0 11 1.025.775 .15 3 8.379 .14 0.035 12 1 8.379 .14 0.035 12 0.923.843.448 ... v6tt 411 412 413 414 41s 416 417 418 419 420 16 0.570. 512 .5 31 153.8 31 4 71. 8 71 4 21 422 430 432 433 439 12 .0 61. 727.399 610 . 510 .082.559 10 .528.998.777 605.226.567.666 IY 4N CONG TY cO PHAN THE Ki, 21 ... 011 011 2 014 Ting nim Vdo ngiy 311 0 312 014 -2 :_9_3_g:-q 9j ? g-0 2.933.909.250 Gi6 tr!hao mdn lly kd Vdo ngdy 011 011 2 014 782.375.799 Khiu hao nim VAo ngiy 311 0 312 014 Gi6 tricdn lqi Vdo ngAy 011 011 2 014 ...
 • 31
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21
... 6.669.2 51. 0 41 6.669.2 51. O 41 12.0 21. 069.693 12 .0 21. 069.693 OOng thiSu s6 61 1 .17 2.863.674 1. 172.863.674 1. 382 413 .582 1. 382. 413 .582 5.496.387.367 5.496.387.367 10 .638.656 .11 1 10 .638.656 .11 1 1. 497.949.0 61 ... phi lSivay -, I 01 08 10 (7.087.380.633) 11 (69. 311 .044) 12 627.055. 717 (1. 930 .11 6.860) (1. 623.508.026) 7 '16 .7 91. 003 13 Q13e172.2 21) (4.200.987.556) 16 (3.075.60e.468) 559.500.000 (1. 265.023.267) ... 23.567.423 23.567.423 32 11 4.766.734 11 4.766.734 40 ( 91. 199. 311 ) ( 91. 1es. 311 ) 5.6 16 7.020. 415 44.026.020 12 2.994.395 16 7.020. 415 44.026.020 12 2.994.395 r) o Lai (16 ) c6ng ty li6n doanh, liCn k6t...
 • 28
 • 32
 • 0

Xem thêm