500 câu hỏi kỉ thuật chế tạo 2+ trả lời

BÀI tập THUẬT CHẾ tạo 2 chương 27

BÀI tập kĩ THUẬT CHẾ tạo 2 chương 27
... 27 .1, thấy tốc độ vật liệu loại bỏ tối đa 12 mm / phút Khi lỗ sâu 20 0 mm, thời gian gia công 20 0/ 12 = 16,7 phút - 27 .28 If the operation in Problem 27 .27 were performed on an electrical-discharge ... The volume to be removed is: 𝑉 = 𝜋[ - 3 02 ] (20 0) = 141.000 𝑚𝑚3 Therefore, the machining time is 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 141,000 = 470 𝑚𝑖𝑛 300 27 .28 Nếu hoạt động vấn đề 27 .27 thực máy cắt dây, thời gian gia công ... one work such as turning, planing, milling 27 .11 Giải nghĩa nguồn gốc từ machining Bài làm - Gia công từ công việc tiện, bào, phay 27 .27 Một lỗ 20 0-mm-sâu 30 mm, đường kính sản xuất điện gia...
 • 11
 • 405
 • 3

ngan hang cau hoi ki thuat chuyen mach.doc

ngan hang cau hoi ki thuat chuyen mach.doc
... gian số ki u có hiệu suất sử dụng ngăn nhớ SMEM cao nhất: A Ki u ghi ngẫu nhiên đọc ngẫu nhiên B Ki u ghi đọc ngẫu nhiên C Ki u ghi ngẫu nhiên đọc Câu 11: Trong chuyển mạch thời gian số ki u ghi ... truyền hiểu là: A Ki u truyền dẫn B Ki u chuyển mạch thông tin mạng C Bao gồm lĩnh vực chuyển mạch truyền dẫn Câu 55: Chọn câu trả lời câu sau: A ATM sử dụng kỹ thuật truyền theo ki u hướng kết ... tượng blocking, làm tăng độ trễ truyền tế bào, giảm thông lượng chuyển mạch B Hiện tượng non-blocking, làm giảm độ trễ truyền tế bào, giảm thông lượng chuyển mạch C Hiện tượng blocking, làm giảm...
 • 13
 • 1,153
 • 12

câu hỏi đồ án chế tạo máy

câu hỏi đồ án chế tạo máy
... tiết đồ gá cần nhiệt luyện sao? 49) Những chi tiết đồ gá chọn theo tiêu chuẩn, chi tiết chế tạo theo kết cấu? 50) Trình bày phương pháp xác định vị trí đồ gá gá đặt máy 51) Trình bày sở chọn chế ... công nghệ gì? BẢN VẼ ĐỒ GÁ 42) Trình bày nguyên lý làm việc đồ gá 43) Nguyên tắc phân biệt loại đồ gá vạn năng, đồ gá chuyên dụng hay đồ gá điều chỉnh gì? 44) Sự khác biệt loại đồ vạn năng, chuyên ... gia công đồng thời nhiều dao chế độ cắt xác định nào? 35) Việc tập trung phân tán nguyên công có liên quan với dạng sản xuất cụ thể? 36) Trình bày sơ đồ chế độ nhiệt luyện chi tiết 37) Sơ đồ định...
 • 2
 • 493
 • 1

Thuật Chế Tạo trong Cơ Khí

Kĩ Thuật Chế Tạo trong Cơ Khí
... laser có khí tr giúp (Gas-assisted laser beam machining) • Dùng t, hàn x lý b nhi t • Khi c t: dòng khí a vào d c tr y kim lo i nóng ch y kh i vùng c t, hàn s ng dòng khí phân tán • D ng khí: oxygen, ... N y bu to k lic Laser ch t khí: • He-Ne: ho t ch t khí Heli Neon, có b c sóng 632,8nm thu c ph ánh sáng vùng nhìn th y, công su t nh n vài ch c mW • Argon: ho t ch t khí argon, b c sóng 488 514,5nm ... laser khí t t cao h n • Laser phát d ng xung ho c liên t c • Công su t trung bình c t b ng laser khí (sóng liên t c) : 250 – 5000 W, d ng xung: 100 –2000W • T n s xung: 200-500Hz (laser khí CO2);...
 • 55
 • 124
 • 0

KỸ THUẬT CHẾ tạo 2 chương 22 phần b

KỸ THUẬT CHẾ tạo 2 chương 22 phần b
... Tốc độ cắt (m/phút) 490 90 26< /b> 0 85 500 Độ sâu cắt (mm) 1.5 – 1 .25< /b> - 6.3 1.5 – 1 .2 < /b> 1.9 Độ ăn dao (mm/vòng) 0.45 0. 32 < /b> 0 .25< /b> 0. 12 < /b> 0 .2 < /b> B i tập nhóm Nhóm 22 /b> .28< /b> Theo b ng 22 /b> .1, hai thông số cuối có ảnh ... Cacbua phủ TiN – 85 Cacbua phủ gốm – 45 Độ gia tăng (%) 12.< /b> 25 122 /b> 52 < /b> 13.3 28< /b> .6 Câu 22 /b> .30 Trong hình 22 /b> .1 – Tất vật liệu công cụ cắt đặc biệt carbide có phạm vi độ cứng rộng cho nhiệt độ cụ thể mô ... B i tập nhóm Nhóm CHƯƠNG 22 /b> B QUALITATIVE PROBLEMS 22 /b> . 12 < /b> Giải thích có nhiều loại vật liệu cắt khác phát triển nhiểu năm qua? Tại chúng phát triển, cải tiến nữa? - Có nhiều yếu tố góp phần...
 • 11
 • 153
 • 0

Câu hỏi, bài tập và hướng dẫn trả lời môn Toán kỹ thuật

Câu hỏi, bài tập và hướng dẫn trả lời môn Toán kỹ thuật
... năng: L, Lq ; W , Wq hàng M / M / với λ = 12 , µ = 10 209 Câu hỏi, tập hướng dẫn trả lời môn Toán kỹ thuật HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 ... hàm tự tương quan 209 Câu hỏi, tập hướng dẫn trả lời môn Toán kỹ thuật CHƯƠNG VI: QUÁ TRÌNH POISSON CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP 1.58 Quá trình Poisson có không gian trạng thái tập số tự nhiên Đúng ... t <  d x(t ) =  nÕu t >   213 Câu hỏi, tập hướng dẫn trả lời môn Toán kỹ thuật CHƯƠNG III: CÁC HÀM SỐ VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP 1.22 Khai triển tiệm cận khai...
 • 45
 • 922
 • 0

CÂU hỏi ôn tập và gợi ý TRẢ lời môn QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước và NGÀNH GIÁO dục và đào tạo

CÂU hỏi ôn tập và gợi ý TRẢ lời môn QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước và NGÀNH GIÁO dục và đào tạo
... -Quản hành nhà nước kinh tế, văn hóa, xã hội -Quản hành nhà nước an ninh, quốc phòng -Quản hành nhà nước ngoại giao -Quản hành nhà nước ngân hàng, tài chính, ngân sách nhà nước, kế ... toán, quản tài sản công, thị trường chứng khoán -Quản hành nhà nước khoa học, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên môi trường -Quản hành nhà nước nguồn nhân lực -Quản hành nhà nước công ... cải cách chương trình giáo dục đào tạo Câu 9: Tại quản hành nhà nước có nội dung: quản hành nhà nước phát triển công nghệ tin học hoạt động quản hành chính? Trong vài năm gần đây, ứng...
 • 23
 • 846
 • 3

CÂU hỏi ôn tập và gợi ý TRẢ lời môn QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước và NGÀNH GIÁO dục và đào tạo

CÂU hỏi ôn tập và gợi ý TRẢ lời môn QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước và NGÀNH GIÁO dục và đào tạo
... -Quản hành nhà nước kinh tế, văn hóa, xã hội -Quản hành nhà nước an ninh, quốc phòng -Quản hành nhà nước ngoại giao -Quản hành nhà nước ngân hàng, tài chính, ngân sách nhà nước, kế ... toán, quản tài sản công, thị trường chứng khoán -Quản hành nhà nước khoa học, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên môi trường -Quản hành nhà nước nguồn nhân lực -Quản hành nhà nước công ... cải cách chương trình giáo dục đào tạo Câu 9: Tại quản hành nhà nước có nội dung: quản hành nhà nước phát triển công nghệ tin học hoạt động quản hành chính? Trong vài năm gần đây, ứng...
 • 16
 • 1,802
 • 20

Câu hỏi thực tế và hướng dẫn trả lời môn chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thương mại

Câu hỏi thực tế và hướng dẫn trả lời môn chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thương mại
... cổ phần kinh tế lớn, làm giảm thị số doanh nghiệp phần doanh nghiệp thị trường định giá Trước khó khăn chung thấp Đây hội nên kinh tế năm đầu tư mua bán sáp nhập 2011, số doanh doanh nghiệp, ... so với đơn vị kinh doanh chuyên ngành Sau lập đc ma trận SWOT, cần xem xét nhóm kết hợp để đề chiến lược hiệu Câu 3: Phân tích ưu, nhược điểm phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh? Ưu điểm ... điểm Nhược điểm Xây dựng - Chiến lược cấp đảm bảo tính - Chiến lược thường không CLKD từ thống từ xuống sát với thực tế đơn vị, - Tính cụ thể chiến lược cấp thấp khó thực xuống trọng phải tiến...
 • 9
 • 380
 • 0

Câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn du lịch sinh thái

Câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn du lịch sinh thái
... trường, trọng sinh thái môi trường tránh tác động tiêu cực phát triển du lịch quy mô lớn điểm đến mà trước chưa phát triển; - Nhấn mạnh tới bền vững sinh thái, ý tới bền vững văn hóa thông qua giáo ... khác mô hình maketing định hướng cầu sản phẩm du lịch thông thường so với DLST? Nêu vài ví dụ minh họa? (p.107) 46 Phân tích mối quan hệ cung - cầu marketing sinh thái marketing xã hội?(p.108) ... tra giúp cô xem nội dung câu hỏi có khớp số trang giáo trình tài liệu cô không  Bài kiểm tra trình bày đủ ý phải lấy ví dụ qua học, hiểu biết thực tiễn nên em ý ôn tập theo hướng ...
 • 11
 • 2,061
 • 11

45 câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn giao dịch và đàm phán kinh doanh

45 câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn giao dịch và đàm phán kinh doanh
... MễN: GIAO DCH M PHN Cõu Phõn tớch s cn thit ca giao dch kinh doanh? Lun chng vỡ cỏc quan h giao dch li ngy cng tr nờn phc hn? *S cn thit ca GDKD: ... qung cỏo khuờch trng th ca doanh nghip Giao dch ti hi ch, trin lóm Giao dch ti s giao dch * Cụng ngh hin i nh hng ti GD - cụng ngh nh hng ti tt c cỏc mt ca i sng xó hi - giao dch cụng ngh cng cú ... l kt qu cỏc bờn u thng? Vỡ li ớch kinh t l mc ớch c bn ca cuc m phỏn kinh doanh? *Suy ngh v nhn nh: iu ny hon ton ỳng Xut phỏt t c im ca cỏc cuc m phỏn kinh doanh l cha ng nhng xung t ca li ớch...
 • 48
 • 4,277
 • 44

Câu hỏi ôn tập và gợi ý trả lời pptx

Câu hỏi ôn tập và gợi ý trả lời pptx
... thể bố mẹ Ví dụ: giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô - tế bào Dựa vào hai nguyên tắc phương pháp nuôi cấy mô- tế bào để trả lời câu hỏi 3.Trình bày kĩ thuật: Nuôi cấy mô quan tách rời, nuôi cấy mô ... nhược điểm phương pháp giâm, chiết cành ghép? Trình bày kĩ thuật giâm cành, chiết cành ghép? Gợi ý trả lời Sinh sản vô tính tự nhiên sinh sản số thực vật có khả tạo thể từ phận thể như: thân bò, ... cấy tế bào đơn tế bào trần Dựa vào tính độc lập mặt sinh lí tế bào mô, quan, đồng thời ý khai thác trình hình thành rễ bất định phận Dựa vào kiến thức phần 4b Dựa vào kiến thức phần 4c ...
 • 4
 • 297
 • 0

Câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

Câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
... thuật • Hệ điều hành hệ thống chương trình bao trùm lên máy vật lí có để tạo máy logic với tài nguyên khả - Đối với người lập trình • Hệ điều hành hệ thống mô hình hóa mô hoạt động máy tính, người ... ngữ máy: ngôn ngữ thực hệ thống - Ngôn ngữ vận hành hệ thống: thao tác viên giao tiếp với hệ thống qua ngôn ngữ - Ngôn ngữ thuật toán: người sử dụng giao tiếp với hệ thống chủ yếu thông qua ngôn ... (371) Câu 2: Hãy nêu khái niệm hệ điều hành theo cách nhìn đối tượng làm việc với máy tính ( trang 152) - Đối với người sử dụng: • Hệ điều hành hệ thống chương trình phục vụ khai thác tài nguyên hệ...
 • 70
 • 1,016
 • 1

Hệ thống câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn lập và quản lý dự án đầu tư

Hệ thống câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn lập và quản lý dự án đầu tư
... đầu tư, người ta phải nghiên cứu khía cạnh mặt tổ chức quản dự án? Trả lời: Khi lập dự án đầu tư, phải nghiên cứu khía cạnh sau mặt tổ chức quản dự án: Xác định hình thức tổ chức quản ... vốn đầu tính toán xác định giai đoạn lập dự án phù hợp với nội dung dự án thiết kế sở Tổng mức vốn đầu ghi định đầu - Vai trò dự tính tổng mức vốn đầu tư: + Là sở để lập kế hoạch quản ... công thức: Tổng mức đầu cho dự án tịhs theo công thức: V = GXD + GTB + GGPMB +GQLDA + GTV + GK + GDP Trong đó: V: Tổng mức đầu dự án đầu xây dựng công trình GXD: Chi phí xây dựng dự án...
 • 31
 • 241
 • 0

Câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn marketing thương mại

Câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn marketing thương mại
... mại? Câu 35: Phân biệt hội chợ triển lãm thương mại? Quy trình tham gia hội chợ - triển lãm thương mại? Câu 36: Trình bày nội dung bán hàng trực tiếp ảnh hưởng đến định mua hàng khách hàng? Câu ... hưởng đến định mua hàng khách hàng? Câu 37: Khái niệm công chúng, quan hệ công chúng? Các hình thức quan hệ công chúng bản? Hướng dẫn trả lời Câu 1: k/n Mar, Mar TM? Vai trò Mar hoạt động TM? Các ... hợp lý thông báo, hướng vào trí tuệ of KH tiềm năng, dẫn lý lẽ, đưa chứng để thuyết phục họ + QC gây tác động gây hồi tưởng dẫn đến suy nghĩ, hướng vào tình cảm gây cảm xúc, tđộng thông qua kết...
 • 46
 • 364
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi kỹ thuật thi công 2kỹ thuật chế tạo 2đề thi kỹ thuật chế tạo 2kĩ thuật chế tạo microarraycâu hỏi phỏng vấn tiếng anh và trả lờinhung cau hoi phong van ke toan co tra loimột số câu hỏi mà hướng dẫn có thể trả lờicác câu hỏi không thích hợp và cách trả lờibài 3 tìm các bộ phận của câu trả lời câu hỏi ai con gì cái gì trả lời câu hỏi làm gìbài3 tìm các bộ phận của câu trả lời câu hỏi ai cái gì con gì trả lời câu hỏi làm gìphần thứ nhất phần giới thiệu phần này được thiết kế để thuyết phục mọi người đồng ý tham gia trả lời bảng câu hỏi và hướng dẫn cách thức trả lời bảng câu hỏi mà người hỏi đưa rayêu cầu kỹ thuật chế tạoyêu cầu kỹ thuật chế tạo bánh răngkỹ thuật chế tạo súng hơikỹ thuật chế tạo xi măngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học